Hancurnya Yahudi di Akhir Zaman

KEDAMAIAN Muslim dunia ini seiring sudah pudar oleh perbuatan kejinya para kaum Yahudi. Sekarang ini bangsa Yahudi mempunyai daulah di Baitul Maqdis. Mereka banyak berbuat kerosakan di muka bumi. Mereka membunuhi kaum wanita, orang tua, anak-anak yang tidak mampu apa-apa dan tidak dapat melarikan diri. Mereka membakar tempat Isra 'Rasulullah Shallallahu' alaihi wa Salam dan merobek-robek kitabullah. Mereka melakukan jenayah di mana-mana sehingga mencapai kemuncaknya.

Mereka menyebarkan kenistaan, kemaksiatan, kehinaan, pertumpahan darah, pelecehan kehormatan kaum muslimin, penyiksaan dan pelanggaran perjanjian.

Jadi, aksi pengerusakan yang kedua sedang berlangsung sekarang dan telah mencapai titik klimaks dan telah mencapai puncaknya. Sebab tidak ada lagi aksi pengerusakan yang lebih keji daripada yang berlangsung sekarang.

Ibnu Umar ra meriwayatkan berita gembira lain dalam sebuah hadis yang berbunyi, "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: 'Orang yahudi akan memerangi kalian, lalu kalian dapat mengalahkan mereka. Kemudian sebuah batu akan berkata: 'Hai orang Muslim, ini orang yahudi di belakangku, bunuhlah dia. "

Dalam hal ini apakah batu dan kayu itu memberi tahu umat islam dengan menggunakan perkataan sebagai tanda kekuasaan Allah, dan bagi Allah mentakdirkan hal semacam itu tidaklah sukar ataukah dengan isyarat? Bagaimanapun juga, maksud hadis tersebut segala sesuatu akan menunjukkan dan memberi tahu di mana orang-orang Yahudi berada.

Maksud hadis tersebut tetap bahawa kemenangan akan berpihak kepada umat Islam untuk melawan orang-orang Yahudi yang menjadi musuh kaum Muslim.

Dalam sebuah perkataan Hadith pun dijelaskan bahawa akan datang masa sebelum datangnya hari kiamat bahawa kaum muslimin dan bangsa Yahudi akan mengalami peperangan besar dan ini adalah suatu perkara yang pasti akan berlaku.


Bangsa Yahudi akan dibantai oleh kaum muslimin, dan hal ini terjadinya di bumi Palestin, dan saat itu seluruh pepohonan dan bebatuan yang dijadikan tempat persembunyian bangsa Yahudi akan berseru memanggil kaum muslimin untuk membunuh mereka, kecuali pohon Ghorqod.

Hal ini menunjukkan bahawa kemenangan berada di tangan Islam dan kehinaan akan meliputi bangsa Yahudi yang terlaknat dan terkutuk.

Namun negeri ini kini terampas dan terjajah, dirampas dan dijajah oleh bangsa terburuk di muka bumi ini. Namun penjajahan mereka atas bumi Palestin dan Syam adalah penggalian kubur bagi mereka sendiri. Kerana Nabi yang mulia telah memilih negeri ini sebagai bangkitnya ath-Tha`ifah al-Manshurah (golongan yang mendapat pertolongan) yang akan membinasakan bangsa Yahudi dan membebaskan negeri Syam dari kekuasaan mereka serta menegakkan Islam sebagai agama yang haq.

Ini menumbangkan mitos yang mengatakan bahawa yahudi adalah bangsa yang dikalahkan. Justru mereka kini telah kembali ke kedudukan asal mereka yang telah ditetapkan Allah dalam firman-Nya: "Mereka ditimpa kehinaan di mana sahaja mereka berada", dan bahawa pengecualian yang diberikan kepada mereka, yaitu "Kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali ( perjanjian) dengan manusia "(Ali Imran: 112), telah dihapuskan, sebagai balasan bagi kerosakan dan kesombongan yang mereka lakukan di muka bumi ini.

*sumber islampos.com

Comments