Tuesday, January 31, 2017

Kenapa Anda Suka Ingat Sesuatu Ketika Solat


SUATU ketika dalam sebuah perbincangan, tercetus satu kenyataan. "Kalau lupa sesuatu, kamu solat saja! Nanti pasti ingat kembali. "

Memang ada beberapa orang yang teringat kembali terhadap kejadian-kejadian yang telah terlupa, justru ketika mereka sedang melakukan solat.

Ingat belum bayar hutang kepada si ibu anu, ingat ansuran periuk hingga ingat mantan si doi yang baru saja diperistri orang. Dan pelbagai ingatan demi ingatan lain, yang muncul justru ketika solat. Lalu kenapa ketika sedang solat kita seringkali teringat sesuatu hal?

Suatu ketika, imam abu Hanifah memberikan fatwa kepada orang yang lupa di mana ia menyembunyikan hartanya.

Abu Hanifah memberikan kesimpulan untuk menjawab orang yang bertanya kepada beliau, bahawa dirinya telah menanam hartanya. Sementara dia lupa, di mana dia menanam hartanya. Abu Hanifah menasihatkan agar orang ini solat dan berusaha untuk khusyuk, dan tidak memikirkan dunia apapun. Orang inipun mengikuti nasihatnya Abu Hanifah, dan dia ingat tempat dia menanam hartanya seketika itu juga. (Tanwir al-Hawalik, hlm. 69).

Dengan melakukan solat, harta yang lupa disembunyikan di mana, seketika teringat kembali. Tapi ternyata ingatan yang kembali itu merupakan usaha syaitan untuk mencederakan solat kita.

Syaitan mengingatkan ingatan yang terlupa ketika kita solat. Khanzab adalah syaitan pakar pengganggu solat.

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, Rasulullah Shallallahu' alaihi wa sallam bersabda,

Ketika azan dikumandangkan, setan menjauh sambil terkentut-kentut, sehingga tidak mendengar azan. Setelah azan selesai, dia datang lagi. Ketika iqamat dikumandangkan, dia pergi. Setelah selesai iqamat, dia balik lagi, lalu membisikkan dalam hati orang yang solat: ingat A, ingat B, mengingatkan sesuatu yang tidak terlintas dalam ingatan. Hingga dia lupa berapa jumlah rakaat yang dia kerjakan. (HR. Ahmad 8361, Bukhari 608, Muslim 885 dan yang lain).

Ketika kita sedang solat, dan teringat akan hal duniawi. Ketahuilah bahawa syaitan tengah memperdaya kita agar solat kita kosong, hampa makna dan rosak kualitinya.

Utsman bin Affan pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, setan telah mengganggu shalat dan bacaanku." Beliau bersabda, "Itulah syaitan yang disebut dengan 'Khanzab', jika engkau merasakan kehadirannya maka bacalah ta'awudz kepada Allah dan meludah kecillah ke arah kiri tiga kali. "(HR. Ahmad).

Jadi, ketika anda mengingat sesuatu perkara selain urusan perihal solat, ketahuilah bahawa Khanzab tengah menggoda.

"Kerana Engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan yang lurus, kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka. Dan Engkau tidak mendapati kebanyakan mereka bersyukur (taat) "(Qs.Al A'raf: 16-17).

Wallahu a'lam.

sumber islampos.com


Monday, January 30, 2017

QUTAIBAH BIN MUSLIM, SANG PENAKLUK DARATAN CHINA

Qutaibah bin Muslim, Sang Penakluk Daratan Cina

Pada masa ini, jumlah umat Islam di China menembusi lebih dari 22 juta jiwa. Meskipun dikekang oleh kerajaan komunis China, ternyata pertumbuhan umat Islam tetap menunjukkan pergerakan progresif di negeri Mao Zedong ini. Namun tahukah anda, siapa yang membawa ajaran Islam ke wilayah ini? Berikut ini kisahnya.

Pembawa ajaran Islam di negeri China adalah Qutaibah bin Muslim bin Amr bin Husein bin al-Amir, Abu al-Hafs al-Bahili, seorang panglima besar yang terkenal dalam sejarah Islam. Ia adalah seorang panglima perang yang berjaya menakluk wilayah-wilayah Kesatuan Soviet (sekarang Rusia) hingga sampai di daerah China. Banyak penduduk dari negeri-negeri yang ia taklukkan berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah ini, mereka merasakan keindahan dan cahaya Islam yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Qutaibah meninggal dunia kerana terbunuh pada tahun 96 H, di umur 48 tahun.

Masa Kecil Qutaibah

Ayahnya adalah Muslim bin Amr sahabat dari Mush'ab bin Zubair gabenor Iraq dari pihak Abdullah bin Zubair, ayahnya terbunuh bersama-sama dengan Mush'ab pada peperangan dengan Abdul Malik bin Marwan, tahun 72 H / 692 M. Qutaibah dilahirkan di Iraq pada tahun 49 H / 669 M.

Di masa kecilnya, ia mulai mempelajari ilmu fekah dan Al-Quran, kemudian ia juga belajar menunggang kuda dan strategi perang. Ia tumbuh bersama kuda, pedang, dan panah, ia sangat mencintai teknik-teknik menunggang kuda. Pada masa pertumbuhannya, wilayah-wilayah Iraq tengah digoncang oleh pemberontakan-pemberontakan. Oleh kerana itu, amir-amir di wilayah tersebut sibuk mempersiapkan jihad dan mengajak masyarakat untuk menyiapkan tenaga mereka membantu kerajaan demi tetap kokohnya Islam dan tersebarnya dakwah. Pada masa itulah Qutaibah muda bergabung dalam jihad di usianya yang sangat belia.

Keberanian dan kemahiran Qutaibah memang memukau banyak orang, hal itu membuatnya dilirik oleh panglima besar, Muhallab bin Abi Shafrah. Muhallab pun menyampaikan kabar tentang Qutaibah ini kepada Hajjaj bin Yusuf. Setelah itu, Qutaibah makin dikenali di kalangan kerajaan, khalifah Abdul Malik bin Marwan menunjuknya menjadi Amir di Bandar Ray dan Khurasan.

Kaum muslimin mulai beranjak menakluk wilayah Timur, sebuah kawasan yang dihuni oleh dua bangsa yang besar; orang-orang Sasaniah atau Parsi dan orang-orang Turki. Dua kelompok besar ini hanya dipisahkan oleh sungai-sungai saja. Penaklukan Parsi sudah disempurnakan pada masa pemerintahan al-khulafa ar-Rasyidun, adapun orang-orang Turki mempunyai wilayah yang lebih luas, tersebar, dan jumlah yang lebih banyak, seperti: orang-orang Turki di wilayah Gaza, al-Qarakhta, Qawqaziyun, Bulgaria , dan Mongol.

Menakluk China

Qutaibah mula memimpin pasukan perang pada tahun 86 H / 705 M, pada masa itu Hajjaj bin Yusuf ats-Tsaqafi mengangkatnya menjadi amir Khurasan atas titah khalifah.

Perjalanan menakluk China adalah perjalanan yang luar biasa dan memerlukan masa yang panjang dan startegi yang matang. Sebelum tiba di negeri tirai buluh ini, Qutaibah bin Muslim menakluki daerah-daerah strategik yang membuka jalannya untuk menuju daratan China. Jika disusun maka strategi Qutaibah dapat diklasifikasikan menjadi empat tahap.

Tahap pertama, ia beserta pasukannya menuju daerah Thakharistan pada tahun 86 H. Pada masa ini, kawasan Thakharistan adalah sebahagian dari wilayah Afghanistan dan Pakistan.

Tahap kedua, antara tahun 87-90 H, ia menguasai wilayah Bukhara dan daerah-daerah sekitarnya di wilayah Uzbekistan. Daerah ini merupakan daerah yang sangat strategik untuk memantapkan dan melindungi daerah-daerah taklukkan lain dari serangan musuh.

Tahap ketiga, fasa ini berlangsung antara tahun 91-93 H. Pada masa ini, Qutaibah mengukuhkan kedudukan umat Islam di wilayah Sungai Jihun dengan sibuk berdakwah dan mengajarkan Islam di wilayah tersebut. Selain itu, pada masa ini juga umat Islam berjaya menguasai Sijistan, Khawarizm, dan Samarkand di tengah-tengah Asia.

Tahapan keempat, tahap keempat ini adalah tahap akhir dari perjalanan Qutaibah ke China, berlangsung antara tahun 94-96 H. Pasukan Islam dibawah kepemimpinan Qutaibah berjaya menguasai kawasan Sungai Seihan dan bandar-bandar di sekitarnya. Setelah itu Qutaibah memasuki wilayah China tepatnya di Bandar Kashgar. Orang-orang Kashgar yang sebelumnya memeluk agama Zoroaster dan Budha, akhirnya berbondong-bondong masuk ke dalam Islam tanpa paksaan sedikit pun.

Ini adalah penaklukan terjauh yang dilakukan pasukan Islam sepanjang sejarah. Tidak ada pimpinan umat Islam yang melakukan penaklukkan lebih jauh daripada apa yang dilakukan Qutaibah bin Muslim.

Wafatnya Qutaibah

Setelah tiga belas tahun bertualang ke penjuru negeri, akhirnya tibalah akhir hayat Qutaibah bin Muslim. Qutaibah meninggal dunia dalam sebuah perselisihan antara umat Islam pada tahun 96 H. Ia terbunuh di tangan Waki ​​'bin Hasan at-Tamimi di wilayah Ferghana (sebuah daerah di Asia Tengah yang berada di wilayah Uzbekistan, Kyrgyzstan, dan Tajikistan sekarang). Semoga Allah merahmati Qutaibah bin Muslim.

Pengajaran

Ada sebuah pengajaran yang menarik dari kisah penaklukan yang dilakukan Qutaibah bin Muslim. Di tengah buruknya nama Bani Umayyah di kalangan sebahagian umat Islam lantaran sistem monarki yang mereka terapkan, hadir sosok yang gemilang di antara ratusan nama lain dari orang-orang Bani Umayyah yakni Qutaibah bin Muslim.

Ada kumpulan-kumpulan tertentu yang menisbatkan diri mereka kepada Islam menuliskan buruknya sejarah perjalanan Bani Umayyah. Seolah-olah perjalanan kerajaan ini adalah masa kegelapan yang dialami umat Islam. Beredar dan maraknya tulisan-tulisan tersebut akhirnya membentuk opini dan image bahawa Daulah ini sangat jauh sekali dari ajaran Islam.

Orang-orang yang membenci syariat Islam menjadikan catatan senjarah yang penuh manipulasi ini sebagai senjata mereka untuk mengatakan, "Bagaimana mungkin syariat Islam dapat diterapkan di era moden ini, sementara di era yang dekat dengan masa khulafaur rasyidin saja syariat ini tidak boleh ditegakkan ?!" Inilah yang mereka inginkan dari pengkaburan sejarah Bani Umayyah. Dan ironisnya, isu picis ini diambil oleh kumpulan-kumpulan Islam yang sangat vokal menyeru kepada penubuhan kekhilafahan Islam.

Penaklukan yang dilakukan Qutaibah menggambarkan betapa besarnya jasa Bani Umayyah. Mereka menakluk wilayah Bukhara sehingga lahirlah seorang laki-laki dari kalangan masyarakat Bukhara yang berkaliber Imam Bukhari. Ditaklukkannya bandar-bandar di sekitar Sungai Jihun termasuk Naisabur, dari sini lahirlah laki-laki yang cemerlang bernama Muslim bin Hajjaj an-Naisaburi atau kita kenal dengan Imam Muslim, penulis Shahih Muslim, dll. Belum lagi penaklukan Andalusia yang melahirkan ulama-ulama dan ilmuan-ilmuan Islam.

Oleh kerana itu, kesalahan-kesalahan yang dilakukan seseorang atau sekumpulan orang jangan sampai membuat kita tidak bersikap adil dan melupakan lautan kebaikan yang mereka lakukan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) kerana Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, kerana adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. "(QS. Al-Maidah: 8)

Sumber: islamstory.com dll
Ditulis oleh Nurfitri Hadi
Artikel www.KisahMuslim.com

Sunday, January 29, 2017

Kisah Hidup Syaikh al-Albani, Pakar Hadits Abad Ini


Al-Albani kecil baru sahaja tiba di salah satu negeri Arab. Anak Eropah ini sama sekali tidak mengetahui bahasa masayarakat padang pasir itu. Ia pun mulai mempelajari bahasa ini di Madrasah al-Is'af al-Khoriyah. Kemudian berpindah ke sekolah lain di Pasar Sarujah, Damsyik, kerana sekolah pertamanya itu mengalami musibah kebakaran. Di tempat ini, al-Albani menyelesaikan pendidikan sekolah dasarnya dalam masa 4 tahun. Rasa cintanya terhadap bahasa Al-Quran ini kian bersinar di hati. Kemahirannya diakui dan mengalahkan rakan-rakannya, anak-anak Syria asli.

Dari sini kita dapat mengambil pelajaran, al-Albani yang berasal dari Albania tidak mengetahui sama sekali tentang bahasa Arab. Namun ia boleh mahir memahami bahasa itu. Bahkan di kemudian hari menjadi seorang ahli hadits. Anda yang ingin mempelajari bahasa Arab jangan patah semangat dan berundur menyerah. Tidak kurang daripada 1,495 kata bahasa Indonesia diserap dari bahasa Arab. Artinya, kita masyarakat Indonesia 'tidak buta-buta amat' tentang bahasa Arab.

Al-Albani kecil telah tumbuh remaja. Ia mula mencari kegemaran lain pada dirinya. Yaitu membaca. Namun selera membacanya masih begitu umum. Ia suka membaca Syair-syair Antharah bin Syaddad. Kisah detektif Arsene Lupin. Dan kisah-kisah detektif lain (Ahdats Mutsirah Fi Hayati asy-Syaikh al-Alamah al-Albani oleh Muhammad Shalih al-Munajjid, Hal: 9). Inilah perjalanan awal kehidupan al-Albani dalam dunia membaca dan menimba ilmu.

Seiring berjalannya waktu, kandungan bacaan al-Albani pun berubah. Dari bacaan masyarakat awam beralih mendalami ilmu agama. Hal itu bermula ketika sang ayah melihat sesuatu yang buruk -dari sisi agama- di sekolah negeri. Ayah Al-Albani pun memutuskan sekolah anak lelakinya. Ia menyediakan masa khusus untuk mendidik anaknya dengan pelajaran Al-Quran, tauhid, sharf, dan fiqh Madzhab Hanafi (Hayatu al-Albani wa Atsaruhu wa Tsana-u al-Ulama 'Alaihi oleh Muhammad Ibrahim asy-Syaibani, Hal: 9).

Ada saja jalan yang Allah ﷻ takdirkan bagi mereka yang Dia kehendaki kebaikan. Memalingkan mereka dari yang tidak bermanfaat menuju kepada yang manfaat. Dan kebaikan yang paling baik ialah memahami dan mengamalkan agama ini.

من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.

"Barang siapa yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah, Dia akan menjadikannya faham tentang (urusan) agamanya." (Hadis sahih, diriwayatkan oleh Bukhari (no. 71, 3116, 7312), Muslim (no. 1037), Ahmad (IV / 92, 95, 96), dan lain-lain).

Selain belajar dengan sang ayah, al-Albani juga belajar dari ramai guru dan ulama yang merupakan rakan sekerja ayahnya. Seperti: mengkaji kitab fiqh Hanafi, Muraqi al-Falah Syarh Nur al-Idhah bersama Syaikh Muhammad Said al-Burhani. Mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab, terutama bersama Syaikh Izuddin at-Tanukhi (Shafahat Baidha min Hayati al-Albani oleh Athiyah Audah, Hal: 22, 71-72).

Ulama Pun Bekerja Mencari Nafkah

Sambil menyibukkan diri dengan ilmu agama, al-Albani meluangkan sebahagian waktunya untuk menyara diri. Tentu ini langkah yang bijaksana. Agar di kemudian hari, ketika terjun di dunia dakwah, ia tidak menjadikan dakwah sebagai sumber mata pencariannya.

tukang Kayu

Pekerjaan pertama yang dilakukan oleh al-Albani adalah menjadi tukang kayu. Ia bekerja dengan bapa saudaranya dan seorang warga Syria yang dikenal dengan Abu Muhammad. Pekerjaan ini ia geluti selama dua tahun. Kemudian kerana dirasa melelahkan, menghabiskan banyak masa dan tenaga, al-Albani pun meninggalkan pekerjaan ini.

Membaiki Jam

Di musim panas, tukang kayu tidak mendapat pekerjaan. Pada waktu itu, al-Albani lewat di depan kedai ayahnya. Sang ayah sedang membaiki jam. Ayahnya menyarakannya agar ia memanfaatkan waktu dengan mereparasi jam. Ia pun menerima cadangan sang ayah. Profesi baru itu ia jalani dengan sungguh-sungguh, sehingga ia terkenal sebagai tukang reparasi jam yang handal.

Profesi baru ini tidak memakan banyak tenaga dan masa. Sehingga waktu-waktunya boleh ia sibukkan dengan belajar agama (Hayatu al-Albani wa Atsaruhu wa Tsana-u al-Ulama 'Alaihi oleh Muhammad Ibrahim asy-Syaibani, Hal: 48).

Mempelajari Ilmu Hadis

Pada saat menginjak usia 20 tahun, al-Albani mulai menyukai ilmu hadis. Ia diilhamkan daripada kajian hadith di Majalah al-Manar yang diasuh oleh Syaikh Muhammad Rasyid Ridha rahimahullah.

Syaikh al-Albani menceritakan bahawa ia tertarik membaca riwayat-riwayat sejarah. Suatu hari, ia melihat di tumpukan buku seorang peniaga buku, satu pembahasa dari Majalah al-Manar. Ia baca komen Syaikh Rasyid Ridha terhadap buku Ihya Ulmuddin yang ditulis oleh Imam al-Ghazali rahimahullah. Dalam perbahasan tersebut Syaikh Rasyid Ridha mengutip komentar al-Hafizh al-Iraqi terhadap Ihya Ulumuddin. Al-Iraqi mengulas dan memilah mana hadis yang sahih dan mana yang dhaif. Kemudian mengumpulkannya dalam al-Mughni 'an Hamli al-Asfar fi al-Asfar fi Takhrij ma Fi al-Ihya bt al-Akhbar.

Karya al-Iraqi ini menarik perhatian al-Albani. Ia pun mengadakan kajian hadis terhadap kitab tersebut. Sebuah kajian yang memberinya jalan mendalami ilmu-ilmu lain. Seperti: ilmu bahasa, balaghah, gharib al-hadith, dll. Itulah kajian ilmiah pertamanya dalam bidang hadis. Kajian ini bagai candu yang membuat al-Albani terus bersemangat meniliti hadith-hadith lain.

Bagi al-Albani, ilmu hadis menjadi jalan yang membuka cabang-cabang keilmuan lain. Dan ia terus mengenang Syaikh Rasyid Ridha sebagai wasilahnya dalam mempelajari ilmu hadis.

sumber kisahmuslim.comSaturday, January 28, 2017

SEJARAH ALEPPO DI ERA TURKI UTSMANI


Dulu, Aleppo termasuk bandar terkaya berbanding wilayah-wilayah Daulah Utsmaniah lain. Bahkan bandar terkaya di dunia di era itu. Aktiviti ekonomi serta menggeliat. Pasaran begitu semarak. Dan terdapat berpuluh-puluh Qaysarriet (pasaran dengan komoditi antarabangsa). Bandar ini dilabuhi oleh pedagang dari penjuru timur dan barat. Inilah Bandar Aleppo di masa silam. Bandar yang kini porak-peranda kerana peperangan.

Denyut Aleppo dahulu begitu mengghairahkan. Peradabannya tinggi dalam kurun usianya. Ia menjelma menjadi bandar moden dan maju dalam sejarah peradaban manusia. Bagaimana tidak, sejarah bandar ini telah bermula 7000 tahun sebelum masihi. Benteng-bentengnya, gerbang-gerbangnya, dan Sungai Queiq menjadi saksi bisu perjalanan bandar istimewa ini.

Aleppo telah merasakan kekuasaan negara-negara, raja-raja, dan peradaban-peradaban yang berbeza-beza. Dan masa keemasannya adalah era Uthmaniyyah. Kala itu, orang-orang Eropah mengelarnya bandar terindah di negeri Utsmani. Mereka puja dan kenang keindahannya dalam syair-syair mereka.

Aleppo menjadi pesaing Kaherah. Bandar yang di Perang Dunia I hendak dijadikan ibu kota kerajaan Othmaniyah, apabila Istanbul jatuh.

Menjadi Wilayah Utsmani

Syria (Syam) menjadi sebahagian dari Turki Uthmaniyyah selama 4 abad. Wilayah ini dikuasai oleh kerajaan Turki itu setelah Sultan Salim I mengalahkan tentera Mamalik dalam Perang Marj Dabiq. Sebuah perang besar yang berlaku di selatan Aleppo 24 Ogos 1516 M. Setelah Aleppo, Damsyik pun masuk ke wilayah Uthmaniyyah pada 26 September 1516. Sampai akhirnya terjadi revolusi Arab dan Perang Dunia I, Oktober 1918, Aleppo tidak lagi berada di bawah kuasa Uthmaniyyah.

Setelah kemenangan Turki Utsmani dala Perang Marj Dabiq, Sultan Salim I berserta pasukan dan orang-orang yang akan ia jadikan pejabat di Aleppo memasuki bandar tersebut. Tarikh 28 Ogos 1516, rombongan ini disambut penduduk Aleppo dengan damai. Mereka berkumpul di Padang al-Azraq dan menyerahkan kunci benteng kepada Sultan Salim I. Al-Mutawakkil yang sebelumnya menguasai Aleppo pun keluar dari kota tua itu.

Sultan Salim I mengangkat Jah Ahmad Pasha menjadi Gabenor Aleppo. Dan melantik Kamal Jalbi sebagai hakim Aleppo. Sejak saat itu, Aleppo menjadi wilayah Syria pertama yang menjadi bahagian Daulah Utsmaniyah.

Sepanjang abad 16 dan 17, Syam secara umum dan Aleppo secara khusus mengalami perkembangan pesat. Pertumbuhan ekonomi dan penduduknya melonjak. Jamaah-jamaah haji yang berkumpul di Damsyik untuk berangkat ke Hijaz dan kafilah-kafilah yang hendak bertolak ke Teluk Arab dan Iraq, semua menjadikan Aleppo sebagai laluan. Keadaan itu kian menyemerakkan Aleppo.

Kian hari Aleppo semakin bangkit. Sastera, cabang-cabang keilmuan, dan penduduk yang besar menjadi tulang belakang tamadun bandar yang terletak di utara Syria itu. Bandar itu pun menjadi kota terpenting ketiga di Daulah Utsmaniyah. Setelah Istanbul dan Kaherah. Aleppo adalah bandar dagangan utama antara dunia timur dan barat. Ia menjadi ejen utama perdagangan antara wilayah Uthmaniyyah. Pasar-pasarnya mengalahkan pasaran Eropah. Di sana juga terdapat kilang tekstil besar. Pada abad ke-16, bandar itu menjadi pusat sutera, rempah-rempah, ubat-ubatan, dan barang berharga.

Pada tahun 1885, Aleppo telah mempunyai bilik dagang (seperti KADIN di Indonesia). Bandar ini mempunyai hubungan dagang yang erat dengan Baghdad dan Mosul. Laut Mediterranean menjadikan bandar ini dikenali dan terbuka untuk peniaga dari segala penjuru bumi. Dan khususnya Iraq di lingkungan Arab dan dunia Islam.

Gabenor Aleppo yang paling terkenal di abad ke-19 adalah Ahmed Cevdet Pasha. Menariknya, gabenor ini juga merupakan seorang sejarawan masyhur. Selain itu, ia juga dikenali dengan kebudayaan. Bukti intelektualnya, ia ekspresikan dalam sebuah buku yang berjudul Tarikh Cevdet. Sebuah buku sejarah yang terdiri dari beberapa jilid. Gabenor lain adalah Kamal Pasha dan Jamil Pasha. Jamil Pasha adalah gabenor yang membina markas tentera dan rumah sakit di Aleppo. Dan gabenor lain adalah Rivat Pasha yang memerintah antara tahun 1885 hingga 1900.

Di awal abad 18, konsulat dan para peniaga Eropah mula tinggal di Aleppo. Mereka membawa serta keluarga. Tinggal di salah satu kota Timur Tengah itu. perkembangan ekonomi Aleppo pun kian meningkat. Selain itu tatkal dibukanya Terusan Suez pada tahun 1869, bintang bandar ini kian cemerlang. Kembali ke zaman keemasannya seperti hari-hari Abbasiyah dan Ayyubiyah.

Dalam buku Nahru adz-Dzahab fi Tarikh Halab, dijelaskan mengenai luas wilayah Aleppo di masa Daulah Utsmaniyah. Liwa Hama di sebelah utara Syria. Di sebelah baratnya adalah Laut Mediterranean. Sivas Vilayet di sebelah selatan. Dan sebelah timur adalah Diyarbakir, di Turki sekarang.

Dari arah Damsyik, melalui peniaga-peniaga dari Jordan, Palestin, Nejd, dan Hijaz. Dan tentu saja para pedagang Eropah.

Berpisah Dengan Utsmani

Selepas revolusi Arab dan lepasnya wilayah Syam dari kekuasaan Turki Utsmani tahun 1918, diumumkanlah berdirinya al-Mamlakah as-Syria al-Arabiyah (Kerajaan Arab Syria). Batas wilayahnya adalah wilayah Syria sekarang ditambah Lubnan, Palestin, Jordan, dan sebahagian wilayah Turki sekarang, seperti Antiokia dan Anatolia. Kemudian, Kamal Ataturk memperjuangkan wilayah tersebut. Turki menolak menandatangani perjanjian Skyes Pycot. Dan bersetuju perjanjian baru, Perjanjian Laussane, untuk mengubah sempadan yang telah dibebaskan dari wilayah Syria utara menjadi wilayah Turki.

Di era Kerajaan Arab Syria, Aleppo tetap menjadi ibu kota perdagangan kerajaan. Ia juga digelar sebagai bandar yang paling selamat di negara itu. Namun sekarang, semua itu tinggallah kenangan. Aleppo terancam kehancuran total. Saking tidak amannya keadaan kota tersebut, untuk pertama kalinya solat Jumaat tidak ditegakkan di bandar itu selepas ratusan tahun Islam masuk ke sana.

Semoga Allah ﷻ mengembalikan kedamaian Bandar Aleppo, menjaga penduduknya, dan mengangkat musibah yang menimpa mereka.

Diterjemahkan secara bebas dari: http://lite.islamstory.com/ تاريخ-مدينة-حلب-في-العهد-العثماني /

sumber https://kisahmuslim.com

Friday, January 27, 2017

BAQI’, TEMPAT PEMAKAMAN TERBESAR DI DUNIA


Harga satu meter tanah di Perkuburan Baqi cukup mahal, mencapai setengah juta Riyal. Boleh jadi, hal ini dilakukan untuk menekan permintaan orang-orang yang ingin dikebumikan di Baqi '. Jika mudah tentu berakibat pada ketidak-seimbangan geografi Kota Madinah. Semua orang ingin dimakamkan di sana. Kerana tempat ini mempunyai kedudukan dari sisi agama dan sejarah. Generasi pertama umat Islam, ahlul bait dan para sahabat Rasulullah ﷺ di makamkan di tanah perkuburan yang berjiran dengan Masjid Nabawi itu. Kira-kira ada 10,000 orang sahabat yang dikebumikan di sana.

Perkuburan Baqi 'atau yang dikenal dengan sebutan Jannatul Baqi' adalah bahagian bumi yang Allah ﷻ perintahkan Nabi Muhammad ﷺ untuk dijadikan pekuburan kaum muslimin di Madinah. Dan sekarang tempat ini menjadi tempat bersejarah yang paling dekat dengan Masjid Nabawi.

Tanah perkuburan ini berada di sebelah tenggara Masjid Nabawi. Tanah lapang perkuburan dipagari dengan marmar yang tinggi. Seluas kira-kira 180,000 m2. Kerajaan Arab Saudi menaruh perhatian besar terhadap tanah perkuburan ini. Kerana kedudukannya bagi umat Islam dan nilai sejarah yang berkaitan dengan Nabi ﷺ.

Seorang sejarawan, Tinedhib al-Faidi, mengatakan, "Arti kata baqi 'dalam bahsa adalah setiap tempat yang terdapat pokok pohon (sisa pohon yang habis ditebang) yang ditebang dari berbagai sisi. Oleh kerana itu, ia dinamakan Baqi 'al-Gharqad. Al-gharqad adalah sejenis pohon besar yang berduri. Baqi 'al-Gharqad mempunyai nilai penting sejak zaman Rasulullah ﷺ hingga saat ini. Di sanalah para sahabat dan tabi'in dikebumikan. Sahabat pertama dari kalangan muhajirin yang dikebumikan di sana adalah Utsman bin Mazh'un radhiallahu 'anhu ".

Al-Faidi menambah bahawa Baqi 'al-Gharqad bukan satu-satunya tanah perkuburan di Madinah sebelum kedatangan Islam. Ada beberapa perkuburan lain di Madinah dan sekitarnya. Dan Baqi 'tidak mempunyai keistimewaan dibanding selainnya sehingga Rasulullah ﷺ menjadikannya sebagai tanah perkuburan kaum muslimin. Ditambah lagi, pemilihan Baqi 'merupakan perintah dari Allah ﷻ kepada Rasul-Nya ﷺ.

Dalam sebuah hadis dari Abu Rafi 'radhiallahu' anhu, ia berkata,

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتاد لأصحابه مقبرة يدفنون فيها الأموات, وطلب نواحي المدينة وأطرافها, وقال: (أمرت بهذا الموضع) يعني البقيع, فكان أمر الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم باتخاذ البقيع مقبرة للمسلمين أكبر فضل له وقد تعهدها الرسول الكريم بالزيارة

Rasulullah ﷺ meminta kepada para sahabatnya sebuah perkuburan untuk mengebumikan orang yang telah meninggal dunia. Beliau meminta sebuah tepat di pinggir Kota Madinah. Beliau bersabda, 'Aku diperintahkan memilih tempat ini'. Yaitu Baqi '. Allah ﷻ memerintahkan Rasulullah ﷺ untuk menjadikan Baqi 'sebagai pekuburan kaum muslimin. Dan termasuk di antara keutamaan Baqi 'adalah Rasulullah berjanji untuk menziarahinya.

Inilah yang menjadi sebab banyaknya orang-orang menziarahi makam Baqi 'ketika mereka berada di Kota Madinah. Mereka datang dan berdoa untuk ahli kubur. Di antara para sahabat yang dikebumikan di tempat ini adalah: istri-istri Rasulullah ﷺ, putri-putri dan ahli baitnya, dan para sahabat yang lain.

Banyak hadith yang meriwayatkan tentang keutamaan Perkuburan Baqi 'di antaranya hadits:

من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها; فإني أشفع لمن يموت بها

"Siapa yang bisa meninggal dunia di Madinah, sila meninggal dunia di Madinah. Kerana aku akan memberikan syafaat bagi orang yang meninggal di Madinah. "(HR. Turmudzi 3917, dishahihkan an-Nasai dalam Sunan al-Kubra (1/602) dan al-Albani).

Di Baqi 'terdapat tempat pemandian mayat terbesar di dunia. Kerana tanah perkuburan ini menampung ragam manusia dari seluruh penjuru dunia, dengan berbagai kewarganegaraannya. Tentu selain dari para syuhada, sahabat Nabi, dan ulama kaum muslimin.

Kerajaan Arab Saudi menaruh perhatian besar terhadap tanah perkuburan Baqi '. Melalui Hai-ah al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar di Kota Madinah, kerajaan Arab Saudi mengadakan bimbingan dan nasihat kepada para jemaah. Hal itu dalam rangka menghormati orang-orang utama yang dikebumikan di sana dan untuk mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini. Baik berupa amalan yang menyimpang dari syariat, kekacauan, dan terganggunya perarakan pengebumian.

Hai-ah menempatkan petugas-petugas mereka setiap jam -termasuk translator -super dari usai solat subuh hingga malam hari. Mereka memberi pengarahan tentang perarakan jenazah dan bimbingan terhadap jemaah. Hal ini penting untuk mencegah jemaah melakukan hal-hal yang merosakkan akidah dan menyimpang dari syariat. Kerana tidak dinafikan banyak orang-orang yang meminta-minta di tanah perkuburan itu.

Hai-ah juga meletakkan beberapa skrin yang memberikan penjelasan tentang adab-adab ziarah yang sesuai syariah dan memberikan peringatan dari kekeliruan-kekeliruan yang terjadi di Baqi '. Selain adab ziarah dan adab menghadiri jenazah, paparan tersebut juga menayangkan silsilah nasab Nabi Muhammad.

sumber https://kisahmuslim.com

Thursday, January 26, 2017

NAMA-NAMA HARI DAN BULAN DI MASA JAHILIYAH

nama-nama-hari-dan-bulan-di-masa-jahiliyah

Terdapat perbezaan ketara antara masyarakat Arab pra Islam dan Arab Islam dalam menyebut waktu-waktu mereka. Artinya, pengaruh Islam begitu besar di masyarakat Arab. Sehingga sangat ketara mana budaya Arab dan syariat Islam.

Nama-nama hari dalam masyarakat jahiliyah adalah sebagai berikut:

Hari Sabtu (السبت) dulu dikenali dengan nama Syiyar (شيار).

Hari Ahad (الأحد) di masa jahiliyah disebut Awwal (أول).

Hari Senin (الاثنين) disebut dengan ahwan (أهون) atau Awhad (أوهد).

Hari Selasa (الثلاثاء) disebut dengan Jubar (جبار).

Hari Rabu (الأربعاء) disebut dengan Dubar (دبار).

Hari Khamis (الخميس) disebut dengan Mu'nis (مؤنس).

Dan hari Jumat (الجمعة) disebut dengan 'Arubah (عروبة).

Sistem Penanggalan

Dalam sistem penanggalan, orang-orang Arab jahiliyah membahagikan satu bulan menjadi 10 bahagian. Setiap bahagian terdiri daripada 3 hari. Pembagiannya seperti berikut ini:

Gharar (غرر) adalah sebutan untuk 3 hari di awal bulan. Gharar ini adalah malam-malam ketika bulan sabit. Pada masa kita sekarang, boleh jadi kita sebut tarikh 1-3 awal bulan.

Samar (سمر) tiga hari berikutnya selepas Gharar. Tarikh 4-6 awal bulan.

Zahar (زهر) tiga hari selepas Samar. Tarikh 7-9 awal bulan.

Darar (درر) tiga hari selepas Zahar. Tarikh 10-12 pertengahan bulan.

Qamar (قمر) tiga hari selepas Darar. Tarikh 13-15 pertengahan bulan. Kita mengenal hari-hari ini dengan Ayyamul Bidh.

Dara '(درع) tiga hari selepas Qamar. Yakni pada tanggal 16-18 pertengah bulan.

Zhalam (ظلم) tiga hari selepas Dara '. Yakni pada tanggal 19-21.

Tsalatsu Hanadis (ثلاث حناديس) tiga hari selepas Zhalam. Pada tarikh 22-24 akhir bulan.

Tsalatsu Dawari (ثلاث دواري) tiga hari selepas Tsalatsu Hanadis. Pada tarikh 25-27 akhir bulan.

Tsalatsu Muhaq (ثلاث محاق) tiga hari selepas Tsalatsu Dawari. Pada tarikh 27-30 akhir bulan.

Nama-nama Bulan

Sedangkan nama-nama bulan, mereka menyebutnya dengan:

Bulan Muharram (المحرم) disebut dengan al-Mu'tamir (المؤتمر).

Bulan Safar (صفر) disebut dengan Najir (ناجر).

Bulan Rabiul Awal (ربيع الأول) disebut dengan Khawwan (خوان).

Bulan Rabiul Akhir (ربيع الآخر) disebut dengan Bashan (بصان).

Bulan Jumadil Ula (جمادى الأولى) disebut dengan al-Hanin (الحنين).

Bulan Jumadil Akhir (جمادى الآخرة) disebut dengan Rabba (ربى).

Bulan Rejab (رجب) disebut dengan al-Asham (الأصم)

Bulan Syaaban (شعبان) disebut dengan Adil (عادل).

Bulan Ramadhan (رمضان) disebut dengan Natiq (ناتق).

Bulan Syawal (شوال) disebut dengan Wa'il (وعل).

Bulan Dzul Qa'dah (ذو القعدة) disebut dengan Huwa '(هواع) atau Warnatun (ورنة).

Bulan Dzul Hijjah (ذو الحجة) disebut dengan Burak (برك).

Perhitungan Tahun

Adapun hitungan tahun, orang-orang membahagikan tahun menjadi dua bahagian. Bahagian pertama terdiri dari 8 bulan. Bulan-bulan inilah mereka menjalankan aktiviti mereka seperti biasa. Bahagian kedua terdiri dari 4 bulan. Bulan-bulan ini adalah bulan haram. Mereka mempersembahkan 4 bulan ini untuk Tuhan mereka. Tidak boleh mengadakan peperangan di bulan itu. Tidak boleh berbuat keji dan merosakkan kehormatan orang lain.

Bulan haram dalam Islam adalah Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram, dan Rajab. Walaupun namanya berbeza dengan nama-nama di masa Islam, tapi sejak dulu orang-orang Arab jahiliyah mengagungkan bulan-bulan ini. Mereka mengharamkan peperangan di bulan ini.

sumber:
- Raghib as-Sirjani, Ta'arraf 'ala Asma al-Ayyam wa asy-Syuhur Fi Jahiliyah
- https://kisahmuslim.com

Wednesday, January 25, 2017

KETIKA BANGSA MONGOL MEMILIH ISLAM

Pembagian Wilayah Kekuasaan Mongol

Mendengar kata Mongol atau Tatar, sebab musabab kita dengan cepat menyasar pada sifat-sifat anti peradaban. Trauma sejarah, kenalan pertama dunia Islam dengan mereka adalah alasannya. Pada masa itu, bangsa Mongol adalah orang-orang nomad yang bengis, sadis dalam peperangan, dan pemusnah tamadun. Pada masa Mongol memporak-perandakan dunia Islam, orang-orang menyangka, kehancuran umat Islam telah bermula. Namun siapa sangka, musuh yang begitu keras sekali permusuhannya, amat membenci ajaran Islam, dan menindas penganutnya, tiba-tiba menjadi saudara.

Asal-Usul Bangsa Mongol

Orang-orang Mongol berasal dari Gurun Gobi, di hujung utara negeri China. Mereka adalah kaum penggembala yang menyembah berhala, bintang, dan sujud pada matahari kala sang suria terbit di ufuk timur. Agama mereka adalah Samanisme. Suatu aliran kepercayaan yang mensucikan ruh-ruh nenek moyang. Dan mempersembahkan korban kepada haiwan-haiwan buas.

Kata Tatar adalah sebutan untuk suku Mongol, Turk, Uygur, Seljuk, dan suku lain yang menghuni kawasan Gurun Gobi. Jadi, Tatar itu lebih luas cakupanya dibanding Mongol. Namun kata Mongol juga sering digunakan untuk menyebut suku-suku di atas. Apabila ditinjau dari wilayah kekuasaan Genghis Khan yang meliputi suku-suku tersebut.

memeluk Islam

Mungkin orang-orang bertanya, apa yang ditinggalkan bangsa Mongol selain menghancurkan dan melakukan pembunuhan? Apa yang terjadi pada mereka setelah tragedy Baghdad dan Perang Ain Jalut?

Setelah 35 tahun masuk wilayah Islam dan berinteraksi dengan kaum muslimin, orang-orang Mongol mula tertarik dengan agama Islam. Bahkan, tidak sampai 50 tahun, majoriti daripada mereka telah memeluk agama yang mulia ini. Mongol pun terbahagi menjadi Mongol muslim dan Mongol paganis (penyembah berhala). Mereka korbankan persaudaraan sesuku demi membela agama ini.

Walaupun telah menjadi muslim, ada sifat-sifat asal bangsa Mongol yang tidak hilang. Baik kepercayaan maupun watak. Memang, Islam telah merubah mereka, tetapi perubahan itu tidak terjadi menyeluruh seperti generasi awal Islam dulu. Di sisi lain, kita tidak boleh melupakan jasa-jasa mereka. Orang-orang Mongol telah memberikan sumbangan besar dalam peradaban Islam. Bahkan apa yang mereka lakukan tidak pernah berlaku sebelum ini dan tidak berulang lagi di masa setelahnya. Wilayah-wilayah yang belum pernah diinjak oleh kaum muslimin menjadi negeri Islam. Dari hujung timur hingga perbatasan wilayah-wilayah Arab, dan batas-batas Eropah, menjadi wilayah Islam.

Pembahagian Daulah Mongol

Genghis Khan menyerang banyak kawasan sehingga kerajaannya mempunyai wilayah yang sangat luas. Ia membagi-bagi wilayah kekuasaannya kepada anak-anaknya dari isteri pertama. Mereka adalah:

Putra tertua, Jochi, menguasai wilayah Rusia, Khawarizm, Caucasus, dan Bulgaria.

Chagatai menguasai wilayah-wilayah Uygur, Turkmenistan barat, dan negeri-negeri seberang sungai.

Tolui menguasai wilayah Khurasan, Parsi, wilayah-wlayah Asia Kecil, dan sebahagian wilayah Arab.

Ogedei menguasai wilayah Mongol, China, Turkmenistan timur, dan wilayah-wilayah kekuasaan Genghis Khan di sebelah timur.


Tersebarnya Islam di Tengah Masyarakat Tatar

Tak terbayangkan sebelumnya, tiba-tiba dakwah Islam menyebar begitu saja di tengah orang-orang Mongol. Dakwah masuk ke hati mereka tanpa tombak-tombak dan pedang-pedang. Juga tanpa perebutan kuasa. Begitulah kemuliaan agama ini, pun dikenal oleh musuh-musuhnya. Menyentuh hati-hati mereka. Menundukkan ruh raga yang telah mengalahkan kaum muslimin.

Minat masyarakat Mongol terhadap Islam memang terbilang unik. Kerana sebelum ini mereka menyerang dan merebak bagaikan hama belalang di suatu perkebunan. Merosakkan dan menghancurkan. Tiba-tiba mereka menjadi saudara dan tunduk dengan petuah para ulama.

Thomas Walker Arnold, seorang sejarawan dan orientalis asal Inggeris, juga merasakan keheranannya. Dalam bukunya The Preaching of Islam, ia mengutarakan perasaan herannya pada para penakluk itu sekaligus rasa takjub dengan kesungguhan pendakwah Islam. Mereka mengalahkan cabaran besar dan melewati ujian yang sukar dalam berdakwah. Arnold takjub bagaimana boleh pendakwah Islam boleh mengalahkan pendakwah Buddha dan Kristian dalam menarik hati penguasa Mongol. Padahal Islam adalah musuh Mongol. Ditambah mereka mempunyai hati yang keras, yang sebelum ini tertutup tidak menerima keyakinan kecuali Samanisme.

Sebelum ini, nasib para ulama Islam adalah dibunuh atau ditawan. Genghis Khan memerintahkan hukuman mati bagi siapa saja yang menyembelih haiwan seperti korban yang dilakukan umat Islam. Hal ini terus berlangsung hingga masa Kubilai Khan. Dan Maharaja Mongol dari Dinasti Ilkhan, Arghun Khan (1284-1291), juga melakukan penyiksaan terhadap umat Islam di negeri mereka.

Tentu, kemasukan sejumlah besar bangsa Mongol ke agama Islam adalah sebuah peristiwa yang luar biasa. Wilayah mereka yang luas pun menjadi wilayah Islam.

pelajaran

Hati manusia itu di tangan Allah ﷻ. Boleh jadi hari ini orang yang membenci, esok hari ia sangat mencintai. Dan sebaliknya, hari ini membela esok menjadi pengkritik. Kita memohon kepada Allah agar senantiasa menetapkan hati kita di atas agamanya.

sumber https://kisahmuslim.com


Tuesday, January 24, 2017

TRADISI MENJUAL ISTERI DI EROPAH

tradisi-menjual-istri-di-eropa

Mengangkat darjat wanita dan menempatkannya pada tempat yang semestinya adalah ciri ajaran Islam sejak mula. Di era moden, mungkin sebahagian orang sukar menolak tuntutan ini. Kerana banyaknya kebohongan dan pengkaburan ajaran Islam. Islam dicitrakan sebagai agama yang memperbudak wanita. Islam dikesankan menjadikan wanita sebagai pemuas nafsu. Dll. Bagi orang-orang yang terpengaruh isu ini, perlu diberikan pemahaman dari sisi sejarah. Bagaimana keadaan wanita sebelum Islam diturunkan. Atau pada masyarakat yang tidak mengenal Islam. Sehingga mereka mempunyai komparasi untuk menilai benar tidaknya dakwaan bahawa Islam memuliakan wanita.

flashdisk Yufid.TV
Samuel Pyeatt Menefee dalam karyanya Wives for Sale: Ethnographic Study of British Popular Divorce, mengungkap sebuah realiti yang mengejutkan. Ia menyatakan tradisi menjual isteri berlangsung selama 500 tahun di Inggeris. Perbuatan keji ini dilakukan sebagai alternative dari perceraian.

Di Eropah, pada abad pertengahan (sejak bersatunya kembali daerah bekas kekuasaan Empayar Rom Barat di bawah inisiatif raja Charlemagne pada abad 5 hingga Pembaharuan pada tahun 1517), wanita mempunyai kedudukan yang sangat rendah di sisi suami-suami mereka selepas berkahwin. Wanita-wanita yang telah bersuami tak lagi mempunyai hak atas dirinya. Tradisi ini dikenali dengan coverture.

Pada masa itu, seorang perempuan bersuami tidak mungkin mempunyai hak, walaupun atas dirinya sendiri. Mereka adalah 'barang' miliki suami mereka. Sehingga para suami merasa punya hak menjual 'barang-barang' milik mereka. Sejarah ini juga dicatat dalam buku Uncle John 's Bathroom Reader Plunges Into History Again.

Tidak diketahui persis kapan tradisi keji ini bermula. Siapa orang pertama yang memulakan melelong isteri di Eropah. Namun, tradisi ini marak dilakukan pada akhir abad ke-17. Teknikal penjualan isteri ini pertama-tama diiklankan dulu di media maklumat yang berlaku di masa itu. Sehingga orang-orang mengetahui bahawa isteri si Fulan dijual. Setelah orang-orang tahu, barulah dijual di tempat-tempat pelelangan.

Yang menyedihkan dan terasa begitu hina, wanita-wanita malang itu dijajarkan di tempat yang tinggi semacam panggung. Sementara leher-leher mereka diikat. Para suami merekalah yang memegang ikatannya. Kadang tali-tali itu diikatkan di pergelangan tangan atau pinggang. Lelong terus berlangsung hingga ada suami baru yang membelinya dengan harga yan dipersetujui. Berpindahlah pemilikan.

Tradisi ini terus berlangsung hingga abad ke-18 dan 19. Para suami menganggap hal ini sebagai penyelesaian dari rumah tangga yang mengecewakan. Sebenarnya, pada tahun 1690 sudah ditetapkan aturan perceraian oleh parlimen. Namun cara ini dianggap memakan masa yang lama dan menghabiskan banyak dana.

Puncak tradisi ini terjadi pada tahun 1780 dan 1850. Pada masa itu, di Brimingham, Inggeris, kira-kira 300 orang istri dijual. Sebenarnya wanita-wanita ini menolak diperlakukan demikian, namun tidak ada undang-undang yang melindungi mereka. Yang membela hak-hak asasi wanita.

Pada awal abad ke-20 perdagangan wanita seperti ini masih berlaku di Eropah, khususnya Inggeris. Akhirnya, pada 1913, para wanita menuntut ditetapkannya undang-undang yang melarang perdagangan perempuan. Dan para wanita pun mempunyai perlindungan hak dalam undang-undang.

Kerana itu, tidak hairan jika orang-orang Eropah sangat anti dengan hukum-hukum agama yang terkesan mengekang wanita. Mereka mempunyai trauma sejarah dengan gereja, negara, dan kaum laki-laki. Kemudian apa yang mereka rasakan ini hendak mereka transfer ke negeri-negeri Islam. Padahal Islam telah mendudukkan wanita di tempat yang mulia. Dengan Islam, wanita muslimah tidak mempunyai trauma seperti yang mereka alami. Segala puji bagi Allah ﷻ atas nikmat Islam.

sumber:
- Menefee, Samuel Pyeatt. 1984. Wives for Sale: Ethnographic Study of British Popular Divorce. Basil Blackwell Publishing.
- Http://lite.islamstory.com/ بيع-الزوجات-في-أوربا /


Monday, January 23, 2017

Diplomasi Lenyapkan Kekuasaan Salib di Syam

Diplomasi Lenyapkan Kekuasaan Salib di Syam

Pasca berakhirnya Dinasti Ayubiyah yang digantikan oleh kesultanan Mamalik, konflik antara kekuasaan Muslim dengan kekuasaan Salib di Syam terus berlangsung. Setelah Al-Quds direbut umat Islam, pemerintahan Salib yang tersisa adalah Anthakiya dan Tarabulus. Sultan Dhahir Baibars setelah berjaya mengatasi konflik dalaman di Mesir, akan menjalin hubungan. Ia berdiplomasi dan bersatu demi dengan pihak Eropah yang tidak selaras dengan pemerintahan Salib. Hal itu bertujuan agar mereka tidak menghantar bantuan kepada para penguasa Salib juga tidak membenarkan pasukan Salib melalui wilayah mereka. Sehingga pemerintahan Salib di Syam terkucil.

Sultan Dhahir Baibars segera menghantar utusan ke Bizantium yang ketika itu dipimpin oleh Michael Palailogos untuk membina parti. Dalam parti itu, Bizantium bersedia membela Kesultanan Mamalik jika pihak Salib melakukan serangan. Bertindak balas sambutan baik tersebut, Sultan Dhahir Baibars menghantar sejumlah tenaga untuk berkhidmat dalam urusan istana di Bizantium. Juga menghantar seorang doktor mata Ar-Rasyid dan sejumlah uskup yang didampingi oleh Amir Farisuddin Al-Mas'udi.

Byzantine pun memperindah dan mengemaskini bangunan masjid jami 'Konstantinopel. Mereka mempersilakan para utusan Dhahir Baibars untuk mengunjunginya. Dhahir Baibars juga menghantar untuk masjid itu lampu-lampu berlapis emas, tirai dengan ukiran, permaidani dan wewangian.

Selain dengan Bizantium, Dhahir Baibars berkoalisi dengan pihak Sicily yang juga dikenali bermusuhan dengan pemerintahn Salib yang ketika itu dipimpin oleh Manfred. Di Sicily sendiri majoriti penduduknya Muslim, kerana sebelum ini dikuasai oleh Dinasti Aghalibah. Meski pemimpinnya memeluk ajaran Kristian, di pulau itu syiar-syiar Islam masih bertahan dan didirikan solat Jumaat. Dhahir Baibars menghantar hadiah berupa seekor zirafah dan sejumlah budak Tatar beserta kuda-kuda mereka kepada Manfred.

Kerana kecondongan Manfred kepada pihak Muslim, paus menyisihkannya daripada gereja. Dan paus juga ikut berperan dalam pembunuhan Manfred.

9 Ulama Sufi dan Jihad Mereka dalam Perang Salib
Hubungan Mamalik dengan Sicily semakin erat di masa Charles Anjou. Kedua-dua belah pihak telah sepakat melakukan kerja sama dalam bidang perdagangan.

Mamalik juga menjalin hubungan perdagangan dengan Aragon juga Alfonso, selaku pemimpin Sevilla. Dhahir Baibars menghantar utusan ke Sevilla dengan mambawa sejumlah hadiah, dan pihak Sevilla menerima dengan baik, dan menyediakan kapal khusus untuk mengantar utusan kembali ke Mesir melalui Iskandaria.

direbutnya Anthakiya

Setelah sudah dibina bersekutu dengan sejumlah penguasa Kristian di Eropah, Dhahir Baibars mula melakukan serangan-serangan ke wilayah Salib di Timur. Dan, kemenangan demi kemenangan pun diraih. Kemanangan paling besar diperoleh dengan dikuasainya Anthakiya.

Langkah Dhahir Baibars dilanjutkan oleh penggantinya Al-Mansur Qalawun. Ia membina pakatan dengan Bizantium yang ketika itu dipimpin oleh Michael Palaiologos. Al-Qalqasandi telah menterjemahkan naskah perjanjian ke bahasa Arab, di mana empayar Byzantine menyampaikan keinginan untuk membina hubungan persahabatan, "pemerintahanku tidak akan melakukan penyerangan terhadap kekuasaannya (Qalawun) juga tidak terhadap negerinya serta benteng-bentengnya dan pasukannya selama-lamanya." (Shubh Al-A 'sha, 14 / 72-75).

Hubungan perdagangan dengan Bizantium juga terjalin. Antara Mamalik dan Byzantine bersetuju bahawa kedua-dua belah pihak tidak melakukan aktiviti yang membahayakan para peniaga. Bahkan Byzantine menarwarkan bantuan armada laut jika Mamalik menghadapi musuh bersama. (Shubh Al A'sha, 14 / 75-78).

Al-Manshur Qalawun beserta putranya Al-SHRAF Khalil juga membina hubungan parti dengan Alfonso III, penguasa Aragon. Dalam perjanjian bertulis bahawa pihak Aragon dan saudara-saudaranya merupakan sahabat bagi mana-mana pihak yang bersahabat dengan Sultan Qalawun dan putra-putranya, juga musuh bagi siapa saja yang memusuhi Sultan Qalawun, "Termasuk seluruh penguasa Kristian atau yang lain."

Kesepakatan juga berkaitan dengan perdagangan, yakni bahawa pihak Eropah membenarkan pedagangnya juga pedagang lain untuk membawa besi dan kayu ke wilayah Muslim. Dan sama-sama melindungi para pedagang Muslim maupun Aragon. (Tasyrif Al-Ayam wa Al-'Ushur, hal. 157-162).

direbutnya Tharabulus

Dengan parti-parti ini, maka para penguasa Kristian tidak membolehkan untuk bersatu melawan wilayah-wilayah Muslim. Dan para penguasa Salib di Syam pun terkucilkan. Setelah itu, Qalawun melancarkan serangan ke kekuasan Salib di Syam. Kemenangan gemilang yang diwujudkan Qalawun adalah direbutnya Tharabulus dari pemerintahan Salib.

20 Tahun Sebelum Perang Salib Berkobar
Pada masa itu, Akka satu-satunya wilayah kekuasaan Salib yang masih bertahan di Syam. Kecuaian telah dilakukan oleh sekelompok pasukan yang baru datang dari bandar Bunduqiyah Eropah yang hendak mengobarkan peperangan dengan merampok kafilah perdagangan Muslim. Pihak Akka sendiri meminta maaf atas kejadian itu dan berjanji akan menghukum para pelakunya. Namun Qalawun tidak menerima, dan bersiap melakukan serangan terhadap Akka. Tetapi ajal terlebih dahulu menjemput Qalawun sebelum mewujudkan rencananya.

Kemudian jihad diteruskan oleh Sultan Al-Asyraf. Putera Qalawun ini akan melakukan pengepungan terhadap Akka selama 44 hari. Hingga akhirnya Akka boleh direbut kembali oleh umat Islam. Dan, dengan kejatuhan Akka, maka kekuasaan Salib di Syam telah berakhir. 

sumber http://www.hidayatullah.com/

Sunday, January 22, 2017

Di sebalik Kegagahan Umar bin Khattab


Diceritakan bahawa seorang dari pedalaman Arab datang ingin menghadap Umar bin Khattab. Orang itu berharap Umar akan memberikan nasihat dan jalan keluar atas persoalan rumah tangga yang tengah dihadapinya. Ia membawa segudang pengaduan atas perilaku isterinya.

Berharap pula Umar sebagai khalifah mau memberi pelajaran kepada isterinya yang dinilainya sudah sangat keterlaluan. Sebagai suami ia merasa sudah tidak punya harga diri. Selalu saja menjadi objek omelan dan tajamnya lidah sang isteri.

Hingga sampai di muka pintu rumah khalifah Umar, lelaki itu ragu berdiri di depan pintu menunggu Umar keluar sebab ia mendengar isteri Umar bersuara keras pada suaminya dan membantahnya sedangkan Umar diam tidak membalas ucapan isterinya.

Lelaki itu lalu berbalik hendak pergi, sambil berkata, "Jika begini keadaan Umar dengan sifat keras dan tegasnya dan ia seorang amirul mukminin, maka bagaimana dengan keadaanku?".

Umar keluar dan ia melihat orang itu hendak berbalik dan pergi dari pintu rumahnya seraya memanggil lelaki itu dan berkata, "Apa keperluanmu wahai lelaki?"

"Wahai Amirul Mukminin, semula aku datang hendak mengadukan kejelekan akhlak isteriku dan sikapnya yang membantahku. Lalu aku mendengar isteri kamu berbuat demikian, maka aku pun kembali sambil berkata, "Jika demikian keadaan Amirul Mukminin bersama isterinya, maka bagaimana dengan keadaanku?"

Mendengar keluhan lelaki itu atas dirinya dan apa yang dialaminya sendiri, Umar berkata, "Wahai saudaraku. Sesungguhnya aku bersabar atas sikapnya itu kerana hak-haknya padaku.

Dia yang memasakkan makananku, yang membuatkan rotiku, yang mencucikan pakaianku, yang menyusui anak-anaku dan hatiku tenang dengannya dari perkara yang haram. Kerana itu aku bersabar atas sikapnya ".

Jawapan Umar membuat lelaki termangu kemudian berkata: "Wahai Amirul Mukminin, demikian pula isteriku".

"Kerana itu, Bersabarlah atas sikapnya wahai saudaraku ..."

Artikel ini bekerjasama dengan As Sirah, Kaos Dakwah bertemakan Sahabat. Syiarkan kisah dan nama nama sahabat Nabi SAW agar generasi muslim kan akrab dan praktikal mengidolakan tokoh tokoh Islam penghuni syurga, ditengah gempuran promosi tokoh tokoh idola barat yang tidak jelas karakter dan akhlaknya yang sengaja disebarkan dikalangan muslimin dan generasi berikutnya.

sumber eramuslim.com

Saturday, January 21, 2017

Mengapa Aleppo Menjadi Keutamaan?


Pemisahan umat dari sejarah gemilang pendahulunya adalah musibah besar dan sebuah tragedi peradaban. Kerana dari sinilah, etos kepahlawanan dan memoir perlawanan atas kezaliman, secara beransur hilang dari ingatan.

Mungkin sebab itu juga, bandar Halab (Aleppo) berkali-kali menjadi ladang pembunuhan Rejim Syiah Nushairiyah di Syria. Kerana di Halab lah, prasasti sejarah perlawanan Umat disemadikan. Tentu, di samping pertimbangan strategik-geografi yang lain.

Syeikh Prof. Dr. 'Ali Muhammad' Audah, Pakar Tarikh Perang Salib, menjelaskan dari aspek sejarah mengapa bandar Halab menjadi keutamaan pembumi-hangusan:

Kerana Halab pernah menjadi titik tolak penghantaran pasukan Muslimin melawan Empayar Rom, sejak tempoh Khilafah Rasyidah, Umawiyah, hingga berakhir di zaman Khilafah 'Abbasiyah.

Kerana Halab pernah menjadi pangkalan dan asas utama perjuangan umat Islam, yang dibina oleh Sultan 'Imadudin dalam melawan tentera Salib di Syam.

Kerana Halab pernah memimpin bandar-bandar di Syam, melawan kezaliman Daulah 'Ubaidiyyah yang merupakan perpanjangan tangan Rafidhah dan Majusi dalam menjajah Syam selama lebih dari setengah abad.

Pada tahun 462 H, Halab menjadi negeri yang pertama kali menentang kediktatoran Al-'Ubaidiyyin yang bermazhab Syiah. Lalu munashohah dan loyal kepada Sultan Saljuq dan Khilafah 'Abbasiyah yang Sunni. Hingga seterusnya langkah itu diikuti Damsyik.

Pada tahun 463 H, pada masa Sultan Alib Arsalan sedang di Halab melawan 'Ubaidiyyah, ia mendengar pasukan Romawi ikut keluar serta, lalu dari Halab lah ia bertolak menghentam Rom.

Pada tahun 539 H, dari Halab lah Sultan Nuruddin berjaya menghancurkan kekuasaan Daulah Reha dan menjadi akhir kezaliman Nasrani di seluruh penjuru Syam.

Pada tahun 543 H, dari Halab Sultan Nuruddin mampu menahan serangan Raja Reymond dan sekutunya dari kalangan Syi'ah Bathiniyyah, iaitu 'Ali Wafa. Hingga sang Sultan membunuh keduanya di pinggir Halab bahagian barat.

Dari Halab lah, Sultan Nuruddin membina perikatan perlawanan. Lalu pada tahun 546 H, Muslimin Dimasyq menyertai. Hingga menjadi kukuh lah barisan Muslimin melawan penjajahan.

Dari Halab lah, Sultan Nuruddin berjaya menahan serangan gabungan Nasrani, yang terdiri daripada tentera Salib, Rom, dan Armenia. Sehingga mereka porak-peranda pada bulan Ramadhan, tahun 559 H.

Dari Halab lah, pada tahun 559, 562, dan 564 H, Sultan Nuruddin menghantar pasukan ke Mesir. Hingga Mesir pun turut bergabung dalam front pertempuran melawan tentera Salib dan Rafidhah 'Ubaidiyyah.

Penduduk Halab lah, yang terkenal sangat mahir dan mahir dalam menerobos dan menghancurkan benteng musuh. Mereka lah yang berhasil menghancurkan benteng Reha, Quds, 'Uka, dan bandar lain yang pada masa itu menjadi pertahanan musuh.

Maka tidak hairanlah, jika hari ini, berdasar atas dendam masa lalu, Syiah Rafidhah, Majusi, Komunis, Nasrani, Yahudi, menghancurkan Halab. Yang menghairankan adalah, ketika negeri-negeri Ahlus Sunnah diam seribu bahasa, tak kunjung melakukan apa-apa.

sumber https://www.voa-islam.com

Friday, January 20, 2017

Hidup Manusia di Dunia Hanya 1.5 Jam Waktu Akhirat


KEHIDUPAN dunia memang begitu singkat, terlebih jika dibandingkan dengan masa di akhirat. Setiap mahkluk bernyawa pasti akan mati. Itulah kenapa kita diperintahkan beramal baik sebagai bekal menuju kehidupan akhirat yang kekal.

Kehidupan dunia memang begitu singkat, terlebih jika dibandingkan dengan masa di akhirat. Akan terasa sangat pendek. Konon, satu hari di akhirat itu sama dengan seribu tahun masa di dunia.

Sehingga, jika hidup manusia dirata-ratakan berusia 63 tahun layaknya Nabi Muhammad, maka boleh disimpulkan jika masa hidup di dunia ini hanya 1.5 jam masa akhirat.

Di dalam Al-Quran dijelaskan jika satu hari di akhirat, sama dengan seribu tahun kehidupan di dunia. Tidak boleh dipercayai? Susahkah diterima logik? Lagi-lagi, hal ini sangat mudah diterima logik muslim.

Kerana semuanya berpunca dari Al-Quran, yakni kalam yang disampaikan langsung oleh Pencipta alam semesta, Allah SWT. Bagaimana akan menolaknya? Sedangkan Dia, Yang Maha Tahu segala-galanya. Hal ini dinyatakan dalam Al-Quran, Allah Taala berfirman:

"Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti seribu tahun menurut perhitunganmu," (QS. Al Hajj: 47)

Juga dalam surat As-Sajadah: 5 yang bermaksud: "(Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya (lamanya) adalah seribu tahun menurut perhitunganmu," (QS As-Sajadah : 5)

Jikalau demikian, maka menurut perhitungan matematik apabila 24 jam sama dengan 1000 tahun, 3 jam di akhirat sama dengan 125 tahun dan 1.5 jam di akhirat sama dengan 62.5 tahun di dunia. Apabila umur manusia rata-rata 60-70 maka hidup manusia tersebut hanya 1.5 jam jika dilihat dari langit. []

Sumber: dream.co.id


Blog's stats Jumaat 30.12.2011 bersamaan 4 Safar 1433

Back To Top
Profile Picture
©1433 Hakcipta Tak Terpelihara 2010
Anda digalakkan untuk mengambil apa-apa bahan di dalam laman ini untuk tujuan penyebaran, tanpa perlu memberitahu kepada pihak kami. Anda digalakkan untuk memaparkan sumber asal bahan tersebut.
E-mel :@gmail.comatau Facebook :www.facebook.com/blogdetikislam