BAQI’, TEMPAT PEMAKAMAN TERBESAR DI DUNIA


Harga satu meter tanah di Perkuburan Baqi cukup mahal, mencapai setengah juta Riyal. Boleh jadi, hal ini dilakukan untuk menekan permintaan orang-orang yang ingin dikebumikan di Baqi '. Jika mudah tentu berakibat pada ketidak-seimbangan geografi Kota Madinah. Semua orang ingin dimakamkan di sana. Kerana tempat ini mempunyai kedudukan dari sisi agama dan sejarah. Generasi pertama umat Islam, ahlul bait dan para sahabat Rasulullah ﷺ di makamkan di tanah perkuburan yang berjiran dengan Masjid Nabawi itu. Kira-kira ada 10,000 orang sahabat yang dikebumikan di sana.

Perkuburan Baqi 'atau yang dikenal dengan sebutan Jannatul Baqi' adalah bahagian bumi yang Allah ﷻ perintahkan Nabi Muhammad ﷺ untuk dijadikan pekuburan kaum muslimin di Madinah. Dan sekarang tempat ini menjadi tempat bersejarah yang paling dekat dengan Masjid Nabawi.

Tanah perkuburan ini berada di sebelah tenggara Masjid Nabawi. Tanah lapang perkuburan dipagari dengan marmar yang tinggi. Seluas kira-kira 180,000 m2. Kerajaan Arab Saudi menaruh perhatian besar terhadap tanah perkuburan ini. Kerana kedudukannya bagi umat Islam dan nilai sejarah yang berkaitan dengan Nabi ﷺ.

Seorang sejarawan, Tinedhib al-Faidi, mengatakan, "Arti kata baqi 'dalam bahsa adalah setiap tempat yang terdapat pokok pohon (sisa pohon yang habis ditebang) yang ditebang dari berbagai sisi. Oleh kerana itu, ia dinamakan Baqi 'al-Gharqad. Al-gharqad adalah sejenis pohon besar yang berduri. Baqi 'al-Gharqad mempunyai nilai penting sejak zaman Rasulullah ﷺ hingga saat ini. Di sanalah para sahabat dan tabi'in dikebumikan. Sahabat pertama dari kalangan muhajirin yang dikebumikan di sana adalah Utsman bin Mazh'un radhiallahu 'anhu ".

Al-Faidi menambah bahawa Baqi 'al-Gharqad bukan satu-satunya tanah perkuburan di Madinah sebelum kedatangan Islam. Ada beberapa perkuburan lain di Madinah dan sekitarnya. Dan Baqi 'tidak mempunyai keistimewaan dibanding selainnya sehingga Rasulullah ﷺ menjadikannya sebagai tanah perkuburan kaum muslimin. Ditambah lagi, pemilihan Baqi 'merupakan perintah dari Allah ﷻ kepada Rasul-Nya ﷺ.

Dalam sebuah hadis dari Abu Rafi 'radhiallahu' anhu, ia berkata,

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتاد لأصحابه مقبرة يدفنون فيها الأموات, وطلب نواحي المدينة وأطرافها, وقال: (أمرت بهذا الموضع) يعني البقيع, فكان أمر الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم باتخاذ البقيع مقبرة للمسلمين أكبر فضل له وقد تعهدها الرسول الكريم بالزيارة

Rasulullah ﷺ meminta kepada para sahabatnya sebuah perkuburan untuk mengebumikan orang yang telah meninggal dunia. Beliau meminta sebuah tepat di pinggir Kota Madinah. Beliau bersabda, 'Aku diperintahkan memilih tempat ini'. Yaitu Baqi '. Allah ﷻ memerintahkan Rasulullah ﷺ untuk menjadikan Baqi 'sebagai pekuburan kaum muslimin. Dan termasuk di antara keutamaan Baqi 'adalah Rasulullah berjanji untuk menziarahinya.

Inilah yang menjadi sebab banyaknya orang-orang menziarahi makam Baqi 'ketika mereka berada di Kota Madinah. Mereka datang dan berdoa untuk ahli kubur. Di antara para sahabat yang dikebumikan di tempat ini adalah: istri-istri Rasulullah ﷺ, putri-putri dan ahli baitnya, dan para sahabat yang lain.

Banyak hadith yang meriwayatkan tentang keutamaan Perkuburan Baqi 'di antaranya hadits:

من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها; فإني أشفع لمن يموت بها

"Siapa yang bisa meninggal dunia di Madinah, sila meninggal dunia di Madinah. Kerana aku akan memberikan syafaat bagi orang yang meninggal di Madinah. "(HR. Turmudzi 3917, dishahihkan an-Nasai dalam Sunan al-Kubra (1/602) dan al-Albani).

Di Baqi 'terdapat tempat pemandian mayat terbesar di dunia. Kerana tanah perkuburan ini menampung ragam manusia dari seluruh penjuru dunia, dengan berbagai kewarganegaraannya. Tentu selain dari para syuhada, sahabat Nabi, dan ulama kaum muslimin.

Kerajaan Arab Saudi menaruh perhatian besar terhadap tanah perkuburan Baqi '. Melalui Hai-ah al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar di Kota Madinah, kerajaan Arab Saudi mengadakan bimbingan dan nasihat kepada para jemaah. Hal itu dalam rangka menghormati orang-orang utama yang dikebumikan di sana dan untuk mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini. Baik berupa amalan yang menyimpang dari syariat, kekacauan, dan terganggunya perarakan pengebumian.

Hai-ah menempatkan petugas-petugas mereka setiap jam -termasuk translator -super dari usai solat subuh hingga malam hari. Mereka memberi pengarahan tentang perarakan jenazah dan bimbingan terhadap jemaah. Hal ini penting untuk mencegah jemaah melakukan hal-hal yang merosakkan akidah dan menyimpang dari syariat. Kerana tidak dinafikan banyak orang-orang yang meminta-minta di tanah perkuburan itu.

Hai-ah juga meletakkan beberapa skrin yang memberikan penjelasan tentang adab-adab ziarah yang sesuai syariah dan memberikan peringatan dari kekeliruan-kekeliruan yang terjadi di Baqi '. Selain adab ziarah dan adab menghadiri jenazah, paparan tersebut juga menayangkan silsilah nasab Nabi Muhammad.

sumber https://kisahmuslim.com

Comments