Wednesday, August 31, 2011

50 Ribu Manuskrip Al Azhar Boleh Diakses Secara Online


Pada hari Sabtu, pihak Al Azhar akan melakukan tasyakuran atas diluncurkannya laman perpustakaan Al Azhar. Di mana melalui laman tersebut, manuskrip-manuskrip dari karya para ulama boleh dicapai oleh semua pihak, demikian lansir Yaum As Sabi '(26/8/2011).

Mahdi Syaltut, Ketua Pentadbiran Pusat Perpustakaan Al Azhar menyatakan bahawa laman tersebut mengandungi manuskrip-manuskrip langka yang disimpan di perpustakaan Al Azhar, yang jumlahnya mencapai 50 ribu naskhah.

Ia menambah bahawa projek ini sebenarnya merupakan sebahagian daripada pemuliharaan terhadap manuskrip, di mana dokumen yang tidak lagi bergantung bentuk fizikal dari manuskrip melainkan kopi digitalnya.

Saat ini sudah 16 ribu naskah yang format digitalnya sedia ada, yang jumlahnya mencapai 5,2 juta lembar. Dan untuk menjelaskannya perlu menyelesaikan 8 juta helai lagi.

Projek ini sendiri diseponsori oleh Syeikh Muhammad bin Rasyid, selaku Perdana Menteri Emiriah Arab sedangkan Al Azhar hanya menyediakan lokasi dan tenaga .*

yaum7.com | hidayatullah.com


Tuesday, August 30, 2011

Selamat Hari Raya Aidil Fitri


Monday, August 29, 2011

Ramadhan Pergi, Sedia Kembali Menghadapi Ujian


Kita akan meninggalkan Ramadhan. Dengan masing-masing amalan ibadah yang sudah kita lakukan. Mungkin kita benar-benar menjadi orang-orang yang masuk kategori orang muttaqin. Karena selama Ramadhan kita melaksanakan ibadah dengan penuh ikhlas dan kesungguhan serta kesabaran.

Mungkin kita menghabiskan tempoh masa Ramadhan hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Tanpa mendapatkan predikat sebagai muttaqin. Kerana kita tidak dapat memahami esensi Ramadhan. Sehingga, selama Ramadhan menjadi sesuatu yang sia-sia dalam hidup kita.


Tentu bagi yang melaksanakan ibadah puasa (puasa) di bulan Ramadhan dengan penuh keikhlasan, sungguh-sungguh, dan shabar, maka akan segera mendapatkan maghfirah (ampunan), dan dijauhkan dari api neraka (itqun minannar), dan sampai digambarkan menjadi manusia yang benar- benar bersih, seperti bayi yang baru lahir atau dalam keadaan fitrah (bersih). Kemudian, melaksanakan solat Aidil Fitri, seraya mengagungkan dan memuliakan Allah Azza Wa Jalla. Sebagai hari kemenangan. Kemenangan terhadap syaitan dan hawa nafsu.

Kemudian, kita akan memasuki bulan Syawal, dan memulakan kehidupan lagi, dan menghadapi rutin. Kita akan menghadapi kehidupan sehari-hari. Kita akan berinteraksi (bermuamalah) dengan kehidupan sehari-hari. Di pejabat-pejabat. Di pasar-pasar. Di kilang-kilang. Di pusat-pusat kegiatan. Semuanya akan mempengaruhi kehidupan kita. Kita akan berinteraksi dengan seluruh jenis pekerjaan. Kita akan berinterakasi dengan segala jenis aktiviti. Kita berinteraksi dengan segala jenis karakter manusia.

Inilah yang akan menentukan kehidupan kita selama sebelas bulan ke depan. Apakah kita akan masih tetap dapat mempertahankan jati diri kita sebagai orang-orang yang mendapat kategori muttaqin? Dengan tetap tekun beribadah, berzikir, mengingati Allah Azza Wa Jalla. Membaca, mentadaburi, dan mengamalkan isi Al-Qur'anul Karim dengan terus-menerus di dalam kehidupan sehari-hari? Atau kita lupa. Lupa beribadah, lupa berzikir, lupa mengingati Allah Azza Wa Jalla, dan tidak lagi menyentuh Al-Qur'anul Karim?

Ramadhan tidak ada lagi atsarnya (bekasnya). Jejak Ramadhan yang pernah ada di dalam diri kita, sirna bersamaan datangnya bulan Syawal. Kita bergumul dengan kehidupan yang tanpa ruh Islam, dan terus berbuat dosa, maksiat, berbuat durhaka, melakukan perbuatan faqisah (dosa besar), dan bahkan melalaikan Allah Rabbul Alamin, serta melakukan perbuatan syirik kepada Tuhan?

Maka, semuanya nanti akan nampak dalam fenomena kehidupan, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Ukurannya, bagaimana arus yang kuat dalam kehidupan majoriti umat atau masyarakat sehari-hari.

Adakah arus yang kuat itu kecenderungan orang berbuat baik, yang menjadi tanda (ciri) orang-orang yang beriman, iaitu selalu berbuat baik, dan meninggalkan keburukan dan kejahatan yang dilarang, serta melakukan nahi mungkar (melarang kemungkaran)? Jika arus ini yang kuat di dalam kehidupan umat dan masyarakat, bererti ibadah selama bulan Ramadhan itu, termasuk berjaya mendidik dan menukar watak kehidupan kita. Sehingga, mempunyai atsar (bekas) di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak punah tergerus oleh pelbagai kehidupan jahiliyah.

Sebaliknya bila yang menjadi fenomena am, yang dominan dan menjadi arus utama dalam kehidupan umat dan masyarakat, adalah keburukan, perbuatan yang syai'at, merajalelanya faqisah (dosa besar), dan banyak kedurhakaan kepada Allah Azza Wa Jalla, bererti Ramadhan yang baru kita lalui , tidak mempunyai nilai apa-apa dalam kehidupan kita. Ibadah Ramadhan hanya menjadi sebuah rutinitas dan ritual, yang tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan kehidupan.

Kemudian, fenomenanya semakin banyak orang yang tamak, tidak shabar, tidak mampu mengendalikan hawa nafsu, berlebihan dalam segala hal, menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Rabbul Alamin, hilangnya rasa malu, dan berbuat sewenang-wenangnya. Tanpa batas. Inilah kegagalan yang nyata.

Setiap tahun dan setiap Ramadhan, seharusnya semakin banyak orang yang muttaqin, jumlahnya semakin banyak, mengikuti deret ukur, dan menjadi sebuah entiti yang baru. Dengan hidup lebih bersih, lebih soleh, lebih shabar berpegang dengan syari'ah Allah. Berbanding lurus dengan semakin sekurang-kurangnya jumlah orang yang derhaka, berbuat dosa dan maksiat serta melakukan faqisah. Melahirkan umat yang wahidah, yang satu, satu millah, satu aqidah, satu ghoyah (tujuan), iaitu menjadikan Allah Rabbul Alamin sebagai satu-satunya tujuan hidup. Tidak ada yang lain.

Kita akan menghadapi ujian kembali dalam sebelas bulan ke depan. Mungkin kita tergolong yang selamat dengan iman dan amalan kita, serta tetap istiqomah di jalan Allah Rabbul Alamin, dan mungkin kita termasuk orang yang gagal, dan mengikuti jalan thogut (syaitan), dan melanggar semua larangan Allah Azza Wa Jalla, dan menolak sebarang sekatan- nya.

Kita sedang diuji dalam kehidupan kita, sehari-hari, dan ujian itulah yang akan menentukan nasib kita nanti. Apakah kita termasuk orang yang berjaya atau yang gagal dalam kehidupan. Wallahu'alam.

eramuslim.comSunday, August 28, 2011

Tiga orang bani israel diuji Allah


Zaman dahulu kala, ada tiga orang dari Bani Israil. Orang yang pertama berkulit belang (sopak), yang kedua berkepala botak, dan yang ketiga buta. Allah ingin menguji ketiga-tiga orang tersebut. Maka Dia mengutus kepada mereka satu malaikat.

Malaikat mendatangi orang yang berpenyakit sopak (Si Belang) dan bertanya kepadanya, "Sesuatu apakah yang engkau minta?"

Si Belang menjawab, "Warna yang bagus dan kulit yang bagus serta hilangnya dari diri saya sesuatu yang membuat orang-orang jijik kepada saya."Lalu malaikat itu mengusapnya dan seketika itu hilanglah penyakitnya yang menjijikkan itu. Kini ia mempunyai warna kulit yang bagus. Kemudian malaikat itu bertanya lagi kepadanya, "Harta apa yang paling engkau sukai?"

Orang itu menjawab, "Unta."

Akhirnya orang itu diberikan seekor unta yang bunting sambil didoakan oleh malaikat, "Semoga Allah memberi berkah untukmu dalam unta ini."

Kemudian malaikat mendatangi si Botak dan bertanya kepadanya, "Apakah yang paling engkau sukai?"
Si Botak menjawab, "Rambut yang indah dan hilangnya dari diri saya penyakit yang kerananya aku dijauhi oleh manusia."

Malaikat lalu mengusapnya, sehingga hilanglah penyakitnya dan dia diberi rambut yang indah. Malaikat bertanya lagi, "Harta apa yang paling engkau sukai?"

Orang itu menjawab, "Sapi."

Akhirnya si Botak diberikan seekor lembu yang bunting dan didoakan oleh malaikat, "Semoga Allah memberkahinya untukmu."

Selanjutnya malaikat mendatangi si Buta dan bertanya kepadanya, "Apa yang paling engkau sukai?"

Si Buta menjawab, "Allah mengembalikan kepada saya mata saya agar saya boleh melihat manusia."

Malaikat lalu mengusapnya hingga Allah mengembalikan padangannya. Si Buta boleh melihat lagi. Setelah itu malaikat bertanya lagi kepadanya, "Harta apa yang paling engkau sukai?"

Orang itu menjawab, "Kambing."

Akhirnya diberilah seekor kambing yang bunting kepadanya sambil malaikat mendoakannya.
Singkat cerita, dari haiwan yang dimiliki ketiga orang itu beranak dan berkembang biak. Yang pertama memiliki satu lembah onta, yang kedua mempunyai satu lembah sapi, dan yang ketiga mempunyai satu lembah kambing.

Kemudian sang malaikat - dengan wujud berbeza dengan sebelumnya-mendatangi si Belang. Malaikat berkata kepadanya, "Seorang miskin telah terputus bagiku semua sebab dalam safarku, maka kini tidak ada bekal bagiku kecuali pertolongan Allah kemudian dengan pertolongan anda. Saya memohon kepada anda demi (Allah) yang telah memberi anda warna yang bagus, kulit yang bagus, dan harta, satu ekor unta sahaja yang boleh menghantarkan saya dalam safar saya ini. "

Orang yang tadinya belang itu menanggapi, "Hak-hak orang masih banyak."

Lalu malaikat bertanya kepadanya, "Sepertinya saya mengenal anda. Bukankah anda dulu berkulit belang yang dijauhi oleh orang-orang dan juga faqir, dan anda diberi oleh Allah? "

Orang itu menjawab, "Sesungguhnya harta ini saya warisi dari orang-orang tuaku."

Maka malaikat berkata kepadanya, "Jika kamu dusta, maka Allah akan mengembalikan pada keadaan semula."

Lalu, dengan rupa dan penampilan sebagai orang miskin, malaikat mendatangi bekas si Botak. Malaikat berkata kepada orang ini seperti yang dia katakan kepada si Belang sebelumnya. Ternyata tanggapan si Botak sama persis dengan si Belang. Maka malaikat pun menanggapinya, "Jika kamu berdusta, Allah pasti mengembalikan kepada keadaan semula."

Lalu malaikat - dengan rupa dan penampilan berbeza dengan sebelumnya-mendatangi si Buta. Malaikat berkata kepadanya, "Seorang miskin dan Ibn Sabil yang telah kehabisan bekal dan usaha dalam perjalanan, maka hari ini tidak ada lagi bekalan yang menghantarkan aku ke destinasi kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian dengan pertolongan anda. Saya memohon kepada anda, demi Allah yang mengembalikan pandangan anda, satu ekor kambing sahaja supaya saya boleh meneruskan perjalanan saya. "

Maka si Buta menanggapinya, "Saya dulu buta, lalu Allah mengembalikan pandangan saya. Maka ambillah apa yang anda suka dan tinggalkanlah apa yang kamu suka. Demi Allah aku tidak keberatan kepada kamu dengan apa yang anda turun kerana Allah. "

Lalu malaikat berkata kepadanya, "Jagalah harta kekayaanmu. Sebenarnya kamu (hanyalah) diuji. Dan Allah telah redha kepadamu dan murka kepada dua sahabatmu. "

Demikianlah kisah ini, Allah sentiasa menguji hamba-hamba-Nya. Dan kita pun sentiasa diuji oleh-Nya.

Dalam kisah tadi, ada dua hal yang menjadi bahan ujian, iaitu kesihatan / penampilan fizikal dan harta. Mudah-mudahan kita adalah yang orang yang lulus ujian sebagaimana si Buta. Jika kita ingin seperti si Buta, maka kita harus berusaha menjadi sebahagian dari orang-orang yang bersyukur dan sentiasa merasakan adanya pengawasan Allah (muroqobatullah).

Semoga Allah sentiasa redha kepada kita dan tidak murka kepada kita semua .. Aamiin.Saturday, August 27, 2011

Kisah Ketika Iblis membentang sajadah Di masjid


Siang menjelang Zohor. Salah satu Iblis ada di Masjid. Kebetulan hari itu Jumaat, saat berkumpulnya orang. Iblis sudah ada dalam Masjid. Ia tampak begitu khusyuk. Orang mulai berdatangan. Iblis menjelma menjadi ratusan bentuk & masuk dari segala penjuru, lewat jendela, pintu, ventilasi, atau masuk melalui lubang pembuangan air.

Pada setiap orang, Iblis juga masuk melalui telinga, ke dalam saraf mata, ke dalam urat nadi, lalu menggerakkan denyut jantung setiap para jamaah yang hadir. Iblis juga menempel di setiap sajadah. "Hai, Blis!", Panggil Kiai, ketika baru masuk ke Masjid itu. Iblis merasa terusik: "Kau kerjakan saja tugasmu, Kiai. Tidak perlu kau larang-larang saya. Ini hak saya untuk menganggu setiap orang dalam Masjid ini!", Jawab Iblis ketus. "Ini rumah Tuhan, Blis! Tempat yang suci, Kalau kau mahu ganggu, kau boleh diluar nanti!", Kiai cuba mengusir. "Kiai, hari ini, adalah hari uji cuba sistem baru".

Kiai tercenung. "Saya sedang menerapkan cara baru, untuk menjerat kaummu". "Dengan apa?" "Dengan sejadah!" "Apa yang boleh kau lakukan dengan sejadah, Blis?" "Pertama, saya akan masuk ke setiap pemilik saham industri sejadah. Mereka akan saya jebak dengan mimpi untung besar. Sehingga, mereka akan tega memeras buruh untuk bekerja dengan upah di bawah UMR, demi keuntungan besar!" "Ah, itu kan memang cara lama yang sering kau pakai. Tidak ada yang baru, Blis?" "Bukan itu sahaja Kiai ..." "Lalu?" "Saya juga akan masuk pada setiap desainer sajadah. Saya akan menumbuhkan gagasan, agar para desainer itu membuat sejadah yang lebar-lebar" "Untuk apa?" "Supaya, saya lebih berpeluang untuk menanamkan rasa egois di setiap kaum yang Kau pimpin, Kiai! Selain itu, Saya akan lebih leluasa, masuk dalam barisan solat. Dengan sejadah yang lebar maka barisan saf akan renggang. Dan saya ada dalam kerenganggan itu. Di situ Saya boleh ikut membentangkan sejadah ".

Dialog Iblis dan Kiai sesaat terputus. Dua orang datang, dan keduanya membentangkan sejadah. Kedua-duanya berdampingan. Salah satunya, mempunyai sejadah yang lebar. Sementara, satu lagi, sejadahnya lebih kecil. Orang yang punya sejadah lebar seenaknya saja membentangkan sejadahnya, tanpa melihat kanan-kirinya. Sementara, orang yang punya sejadah lebih kecil, tidak enak hati jika harus mendesak jemaah lain yang sudah lebih dulu datang. Tanpa berfikir panjang, pemilik sejadah kecil membentangkan saja sejadahnya, sehingga sebahagian sejadah yang lebar tertutup sepertiganya.

Kedua-duanya masih melakukan solat sunat. "Nah, lihat itu Kiai!", Iblis memulai dialog lagi. "Yang mana?" "Ada dua orang yang sedang solat sunat itu. Mereka punya sejadah yang berbeza ukuran. Lihat sekarang, aku akan masuk diantara mereka". Iblis lenyap. Ia sudah masuk ke dalam barisan saf. Kiai hanya memperhatikan kedua orang yang sedang melakukan solat sunat. Kiai akan melihat kebenaran rencana yang dikatakan Iblis sebelumnya. Pemilik sejadah lebar, rukuk. Kemudian sujud. Tetapi, sambil bangun dari sujud, dia membuka sajadahya yang tertumpuk, lalu meletakkan sejadahnya di atas sejadah yang kecil. Hingga sejadah yang kecil kembali berada di bawahnya. Ia kemudian berdiri. Sementara, pemilik sejadah yang lebih kecil, melakukan hal serupa. Ia juga membuka sejadahnya, kerana sejadahnya ditumpuk oleh sajadah yang lebar. Itu berjalan sampai akhir solat. Bahkan, pada saat solat wajib juga,

kejadian-kejadian itu beberapa kali terihat di beberapa masjid. Orang lebih memilih menjadi di atas, berbanding menerima di bawah. Di atas sejadah, orang sudah berebut kekuasaan atas lainnya. Siapa yang memiliki sejadah lebar, maka, ia akan meletakkan sejadahnya di atas sejadah yang kecil. Sajadah sudah dijadikan Iblis sebagai pembezaan kelas. Pemilik sejadah lebar, diindentikan sebagai para pemilik kekayaan, yang setiap saat harus lebih di atas dari pada yang lain. Dan pemilik sejadah kecil, adalah kelas bawah yang setiap saat akan selalu menjadi sub-ordinat dari orang yang berkuasa.

Di atas sejadah, Iblis telah mengajari orang supaya selalu menguasai orang lain. "Astaghfirullahal adziiiim", ujar sang Kiai pelan.

psychologymania.com


Wednesday, August 24, 2011

Tertarik dengan Islam Kerana Hijab Muslimah

Muallaf Krakow Berbagi Kisah: Tertarik Islam Karena Hijab Muslimah

Allahu Akbar! "It 's very amazing moment when I am beside you, my sister ... Masya Allah ... Ya Allah ... I am very happy ..." kalimat itu berurai dari mulut seorang Aysha-nama hijrah seorang Joanna. Tak henti-henti dia memelukku, mencubit pipiku, menggendong anak-anakku (dua anak saya yang masih batita) secara bergantian, ekspresinya begitu sumringah. Sulungku yang hampir berusia lapan tahun mengarahkan kamera telefon kepada kami, atas permintaan Aysha yang tampak bergembira kerana boleh berkumpul bersama saudari muslimah untuk berbuka puasa bersama di masjid Krakow.

Wajar saja 'seheboh' itu sikap Aysha, ibarat 'fresh from the oven', semangatnya memang sedang menjulang tinggi, mengaliri ketulusan jiwanya yang baru beberapa bulan lalu menjadi muallaf. Ramadhan 1432 Hijrah ini adalah ramadhan pertama. Ia bertutur, "Sebenarnya hati saya sudah condong kepada islam sejak beberapa tahun lalu. Tapi sister, saya baru mantap bersyahadat di akhir tahun lalu, dan secara rasmi tercatat kemusliman saya adalah beberapa bulan yang lalu, sejak saya sudah berusia lapan belas tahun. "

Bermula dengan perkenalannya akan forum perbincangan remaja yang membincangkan tentang agama di sebuah laman web, ada seorang teman yang menghantarnya hadiah berupa Al-Quran lengkap dengan terjemahannya berbahasa Inggeris. Agar dapat melancarkan bahasa Inggeris, ia pun tertarik membaca 'buku' itu. Namun hal yang membuat hatinya lebih berdebar adalah ketika kemudian keluarganya bercuti ke sebuah bandar di Mesir, di sana terasa kental suasana islami, terutama di rumah keluarga sang teman (yang dia kenal melalui dunia maya pula). Diam-diam hatinya berkata, "Saya mahu menjadi ibu yang anggun dan baik hati seperti ibunya teman saya ini ..." ibu yang dilihatnya adalah seorang muslimah berpakaian menutup aurat, lengkap dengan cadar / niqob. Sang Ibu yang begitu cekatan melayani tetamu-tetamu di rumahnya serta sangat ramah dan penyabar ketika menghadapi anak-anak kecilnya yang selalu aktif dan 'heboh'.

Ia utarakan kepada orang tuanya bahawa ia sangat tertarik pada islam, dan saat itu orang tua masih belum menjawab secara serius. Dalam pencariannya menuju hati yang mantap, Aysha meneruskan bacaan terjemahan Al-Quran, belajar solat secara on-line dengan rakan-rakan muslimnya, dan ia mulai banyak bertanya di forum tanya-jawab tentang Islam.

Aysha hanya tinggal dengan seorang kakak lelaki dan mama mereka, sementara papanya telah berpisah, dan sudah lama tinggal di kota lain. Namun mama dan papanya tetap menjalin hubungan pertemanan, dan suatu hari beberapa bulan yang lalu ketika orang tuanya memutuskan bercuti ke Mesir lagi, Aysha bilang, "Saya ikut ke sana, sekalian ingin bersyahadat di masjid ..."

Orang tuanya sangat marah, selama ini mereka tak tahu kalau ternyata Aysha sudah 'jauh' belajar tentang Islam. Namun kerana usia Aysha sudah hampir lapan belas tahun yang bererti boleh punya pilihan hidup sendiri, maka orang tuanya menyerahkan keputusan padanya. Tadinya, keluarga besar mamanya ingin mengusir, "Apa-apaan kamu, tidak ada keluarga kita yang bukan pemeluk katholik! Pergi sana kalau mahu masuk Islam! "Aysha bilang," Saya siap jika harus pergi ... "dengan yakinnya ia berkata sedemikian, sang mama mencegahnya dan berujar bijak," Tidak, jangan pergi, anda boleh memilih agama barumu. Itu keputusan peribadimu, silakan saja. Tapi tetaplah tinggal bersama mama. "

Aysha berharap, suatu hari, mamanya pun memperoleh hidayah menjadi muslimah sebagaimana dirinya (aamiin). Banyak hal yang dikritik sang mama seiring banyaknya perubahan pada diri Aysha. Misalnya ketika Aysha langsung menutup auratnya, kemanapun ia pergi saat di luar rumah selalu berhijab, bahkan ia ingin 'meng-up date' kad identiti dirinya yang sudah berhijab, sang mama berkata, "Koq kamu begitu anehnya, apakah kamu sudah gila? Orang-orang lain yang muslim perempuan masih banyak yang berpakaian biasa sahaja, pakai seluar pendek dan baju tanpa lengan, lihatlah ... "(mereka kala itu berada di Mesir, dan juga membandingkan dengan bandar-bandar lain, seperti di negara Indonesia ketika sebuah saluran televisyen membincangkan tentang dunia islam). Aysha menjawab, "Saya diperintahkan Allah untuk menutup aurat, inilah pakaian muslimah yang sebenarnya. Saya tidak tau kenapa muslimah yang kita lihat, ada yang belum menutup auratnya, saya do'akan mereka akan berhijab, mereka punya alasan masing-masing, mama, dan kelak di hadapan-Nya juga diminta pertanggung-jawaban masing-masing ... "

Suatu kali Aysha menolak makan kue bolu coklat yang dibuat mamanya. "What 's wrong, Aysha?", Tanya si mama. Aysha bilang, "Saya melihat kakak menambah alkohol pada adunan yang mama buat. Saya mau makan kue bolu bikinan mama jika tanpa alkohol, "serius dia menjawab.

Dan ketika Saya menawarkan untuk ikut meng-order daging halal pada brother yang biasa mengedar daging halal, Aysha berkata, "Sorry, dear sister, Saya belum bekerja. Mama-lah yang membelanjai makanan buat kami. Jadi jika saya beli daging halal, 'it' s special meat ... and expensive ', kami tidak mampu membelinya, mengingati ... "bisiknya. Saya sangat terharu. Memang harga daging halal adalah empat kali ganda daripada harga pasaran daging potong yang biasa dijual di pelbagai kedai daging di Krakow. Yah, salah satu perjuangan seorang muslim dalam menjaga kehalalan makanannya adalah pengeluaran dana yang lebih besar untuk 'special meat' ini. Maka jika berkesempatan bertemu ketika berbuka puasa bersama, saudari lain membahagikan daging halal kepada Aysha dan teman muallaf lain-sekurang-kurangnya cukup buat porsi makan sahur dan berbuka puasa mereka keesokan harinya.

Aysha bercerita, beberapa hari lalu papanya datang jam enam petang dan membawakan kue untuk dimakan bersama. "Saya berpuasa, pa ...", ujarnya. Si papa kaget, "What 's ...? Kamu menyeksa diri?! "Nada suaranya sangat kesal.

"Oh, tidak. Bukan menyiksa diri. Puasa adalah rukun islam, pa. Saya adalah muslimah sekarang ... Apa yang diperintahkan oleh Allah, saya perlu taati ... "kata Aysha. Sang papa menggelengkan kepala berkali-kali, bingung melihat keanehan puterinya yang dulu amat manja. Mereka harus menanti hingga pukul sembilan ketika azan maghrib, waktu berbuka puasa untuk menikmati kuih.

Sahur adalah waktu sang mama mengomel-ngomel. Sebab walaupun Aysha perlahan-lahan menyiapkan makanan di dapur, mama dan kakaknya tetap mendengar suara-suara 'berisik' dan merasa terganggu. Maka Aysha menyiasatinya dengan makan malam di waktu tengah malam (waktu yang telat buat makan malam, namun menu makan malam yang sudah disiapkan si mamanya tinggal dipanaskan sahaja) sebagai pengganti makan sahur, sekurang-kurangnya sekarang mamanya tak lagi banyak mengomel.

Subhanalloh, awal september nanti Aysha bersiap-siap memasuki jenjang perkuliahan, ia sangat tertarik pada dunia arkitek, dan ia lulus memasuki universiti dambaannya pada jurusan arkitek. Manakala ia melihat keadaan Islamic-Centre Krakow yang masih 'lumayan tidak rapi', ia begitu bersemangat untuk ikut mengemasnya. Ia bilang, "Sister, tolong bukakan pintu masjid esok petang, kami datang lebih awal, saya dan temanku ingin membersihkan WC, izinkan saya pula untuk menyumbang idea, bla bla ..." begitu antusiasnya sister Aysha menjelaskan idea-idea gemilangnya supaya bilik masjid itu kelak lebih selesa digunakan.

Satu lagi 'keuntungan' ketika Aysha berkumpul bersama-sama kami, ia langsung menjadi 'baby-sitter' dadakan. Anak-anak sangat ceria bermain dengannya, ia pun berharap suatu hari kelak, ia dapat menjadi ibu yang baik, mendampingi anak-anak bermain dan belajar, dalam sebuah keluarga muslim yang utuh. Ia bilang, "Tadi pagi ketika di rynek (pusat pelancong Krakow) ada pemandangan keren, semua orang melihat kepada pemandangan 'aneh' itu, iaitu ada keluarga muslim dari jazirah Arab tengah bercuti, dan si isteri tetap menggunakan niqob. Subhanalloh ... Keluarga itu cuek saja walaupun ada orang yang sampai berhenti mendadak kerana ingin menontoni mereka. Wah, bagi saya, keren banget keluarga itu! "Katanya. Yah, di Krakow, saudari-saudari (asal jazirah Arab) yang biasa berniqob, harus melepas niqobnya, disini masih teramat hebat busana sedemikian. Jadi pasti akan di-cek melulu oleh pihak keselamatan, apalagi 'booming'nya berita keganasan yang dikaitkan dengan Islam oleh media-media musuh Islam.

Namun pada kenyataannya, benarlah janji Allah ta'ala, Dia sendiri yang menjaga segala ciptaan-Nya, pun yang menjaga hati para pemeluk hidayah-Nya. Banyak orang malah berbalik tertarik pada islam justru kerana hembusan fitnah media, pada palarangan niqob, pada keunggulan 'pandangan aneh' yang dilabel-kan kepada pemeluk islam nan kaffah. Allahu Akbar!

Sekarang sister Aysha bertanya kepada anda, duhai muslimah, "Jika saya yang baru memeluk agama-Nya ini dan langsung menjalankan kewajipan dengan seyakin-yakinnya. Lantas kenapa anda-muslimah yang sudah lama merasakan cahya Islam, masih ragu-ragu menutup aurat anda, padahal itulah satu-satunya cara untuk menjaga kehormatan diri? Saya sangat bersyukur menjadi muslimah, dan insya Allah cara berjumpa seorang suami kelak tak meniru 'tradisi' teman tempatan sini yang biasa hidup bersama sebelum menikah. Saya berdoa semoga anda yang belum berhijab, akan memantapkan hati: berhijablah, saudariku yang kucintai kerana Allah ... "senyumnya amat tulus.

Allah ta'ala mengingatkan dalam firman-Nya, "Katakanlah kepada wanita yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya' ..." (QS. An-Nuur [ 24]: 31). Ketika turun ayat-Nya tersebut yang memerintahkan untuk menutupkan kain tudung hingga dada para wanita, seketika itu para suami mengkhabarkan isi perintah ayat itu kepada isteri, anak-anak perempuannya dan saudara perempuan mereka. Segeralah mereka mengambil kain dan menutup aurat hingga seluruh tubuh. Sami'na wa atho'na adalah kunci keselamatan.

Wallahu 'alam bisshowab.

(Bidadari_Azzam, @ Islamic-Centre, Krakow, malam 21 Ramadhan 1432 H)


Rindu Syurga


Salah satu doa yang dianjurkan dibaca menjelang berbuka dan dalam setiap munajat Ramadhan adalah permintaan redha dan syurga-Nya. Allahumma inna nas-aluka ridhaaka wal jannah wa na'uudzubika min syakhotika wan naar, "Ya Allah hamba mohon redha-Mu dan syurga-Mu dan hamba mohon perlindungan dari murka dan azab neraka-Mu."

Setiap orang yang beriman pada Allah dan hari akhir pasti merindukan syurga. Ia merindukan syurga bukan kerana sudah bosan hidup di dunia, tetapi kerana ia memahami dan meyakini bahawa kehidupan yang hakiki dan abadi hanyalah kehidupan syurga (Surah al-A'la, 87: 17).

Syurga dengan segala personifikasinya adalah tempat yang dirindukan oleh seluruh makhluk Allah. Tempat yang tidak terdengar di dalamnya perkataan yang tak berguna, sia-sia, dan dusta. Di dalamnya, ada mata air yang mengalir, sungai susu yang mengalir di bawah tanah (QS al-Hijr: 45-48), takhta-takhta yang ditinggikan, gelas-gelas berisi minuman yang selalu sedia, bantal-bantal sandaran yang tersusun rapi ( al-Kahfi: 30-31), permaidani-permaidani yang terhampar, kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis sebaya bermata indah dan menyenangkan (Surah Shad: 49-54).Seluruh kenikmatan syurga tersebut ternyata pada bulan diijabahnya semua doa ini adalah yang diminta secara khusus; kiranya kita adalah yang tercatat sebagai penghuni sah. Masalahnya, apakah syurga merindukan kita? Rasul memberikan jawapan bahawa ada empat golongan manusia yang dirindukan syurga.

Pertama, orang yang sentiasa membaca Al-Quran (taaliy al-Quran). Nampaknya wajar jika syurga merindukan ahli Al-Quran ini kerana sejak di dunia sahaja mereka sudah dipilih oleh Allah dengan dikepakkan sayap malaikat yang selalu menaunginya, dicurahkan kasih sayang-Nya, diliputi ketenangan hati, dan selalu diingat oleh-Nya (HR Bukhari). Bahkan, di mata Rasulullah, orang terbaik di dunia dan akhirat tidak lain adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya (HR Bukhari Muslim).

Kedua, orang yang sentiasa menjaga lisannya (haafizhul lisaan). Tidaklah struktur kata yang keluar dari lisannya kecuali berorientasikan kepada rahmat hikmah dan berkah. Pantang baginya berkata kotor, angkuh, dan menyakitkan. Bukankah di syurga tidak akan ada kata-kata yang sia-sia dan dusta? Keselamatan hidup, baik di dunia mahupun akhirat, di antaranya ditentukan kerana terjaganya lisan, salaamatul insaan fi hifzhil lisaan.

Ketiga, pemberi makan orang yang kelaparan (muth'imuth tho'aam). Sungguh, Allah Yang Maha Berterima Kasih (Syakuur) akan membalas sekecil apa pun kebaikan kita kepada orang lain. Bila kita memberi minum kepada saudara kita yang kehausan, Allah akan memberi kita minum pada Hari Kiamat nanti pada saat orang-orang sedang dilanda dahaga hebat.

Keempat, orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadhan (shooimur ramadhaan). Di bulan yang mulia dan penuh berkat ini, Allah menjanjikan kepada kita akan pembebasan dari panasnya api neraka, bila kita berpuasa dan menghidupkan malamnya dengan solat, qiraat dan taqarrub, serta ibadah apa pun dengan hanya mengharap redha-Nya.

Bahkan, di syurga ada satu pintu gerbang indah lagi kukuh yang disebut dengan gerbang ar-Royyan, ternyata hanya disediakan untuk mereka yang berpuasa pada bulan Ramadhan atas dasar iman dan ikhlas kerana Allah.

Siwi Tri Puji B | republika.c


Tuesday, August 23, 2011

Pasang Iklan Percuma tanpa bayaran di Detik Islam


Pasang Iklan Percuma tanpa bayaran di Detik Islam. Ya tanpa bayaran apa-apa pun. Free di sini.

Buat masa sekarang ada satu tapak iklan sahaja. InsyaAllah, jika ada ruang akan ditambah lagi tapak baru.
Peraturan/syarat-syarat:

1. Semua iklan dibenarkan kecuali iklan berunsur penipuan, lucah, arak, scam atau berunsur sensitif atau dengan kata lain iklan yang berkaitan kemaksiatan akan ditolak serta merta.  

2. Saiz iklan yang dibenarkan hanya width="230" height="250". Permintaan untuk saiz iklan selain daripada saiz tersebut tidak akan dilayan.

3. Iklan anda akan dipaparkan selama 20 hari sahaja.   

4. Iklan bertujuan untuk program amal, pungutan derma berkaitan kemasyarakatan dialu-alukan.

5. Hantar kandungan/script banner anda melalui email atau facebook detik islam


Blog's stats Jumaat 30.12.2011 bersamaan 4 Safar 1433

Back To Top
Profile Picture
©1433 Hakcipta Tak Terpelihara 2010
Anda digalakkan untuk mengambil apa-apa bahan di dalam laman ini untuk tujuan penyebaran, tanpa perlu memberitahu kepada pihak kami. Anda digalakkan untuk memaparkan sumber asal bahan tersebut.
E-mel :@gmail.comatau Facebook :www.facebook.com/blogdetikislam