Laila Al-Ghifariyah, Jururawat di Medan Perang


Laila Al-Ghifariyah adalah seorang mujahidah (pejuang wanita) yang keluar berperang bersama Rasulullah SAW dalam beberapa peperangan. Tugasnya mengubati orang-orang yang terluka dan merawat orang-orang sakit.

Ketika Ali bin Abu Talib keluar ke Basrah untuk mencegah terjadinya perang saudara, Laila Al-Ghifariyah ikut bersamanya. Dia datang pada Aisyah dan berkata, "Apakah kau pernah mendengar Rasulullah saw bersabda tentang Ali?"


Aisyah berkata, "Ya, Ali pernah datang melawat Rasulullah SAW. Ketika itu beliau sedang duduk bersamaku. Kemudian dia duduk di antara kami berdua. Kemudian aku berkata pada Ali, apakah kau tidak mencari tempat yang lebih luas dari ini?"

Rasulullah saw berkata, "Wahai Aisyah, biarkanlah saudaraku ini. Sesungguhnya dia adalah orang yang pertama kali menerima Islam dan manusia yang paling akhir menjagaku. Dia adalah orang pertama yang berjumpa denganku pada hari kiamat."

Laila termasuk sahabat wanita yang meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Beberapa orang sahabat juga meriwayatkan hadis darinya.

Republika.co.id
Sumber: A'lamu An-Nisa karya Abdul Badi 'ShaqarComments