Allah Maha Menerima Taubat
Khusus kes rasuah, nampaknya menjadi suatu kes yang kian runyam. Masalah utamanya cukup mudah, tidak ada pihak yang berani terbuka mengakui perbuatannya. Padahal, jika pelaku rasuah itu mahu bertaubat, Allah pasti akan mengampuninya dan sejarah hidupnya akan menjadi inspirasi generasi yang akan datang. Mengapa harus malu kepada manusia, bukankah kepada Allah semata-mata kita seharusnya malu?

Dalam kitab Al-FIRASAH karya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, yang diterjemahkan menjadi 'Keajaiban Firasat', ada satu peristiwa yang diriwayatkan oleh Imam an-Nasa'i yang patut kita renungkan, yakni bagaimana seorang pelaku dosa seketika diampuni oleh Allah dan Rasul-Nya .

Pernah ada seorang wanita yang telah diperkosa oleh seorang laki-laki di kegelapan malam menjelang masuknya waktu Subuh. Tak lama berselang, melintas pula laki-laki lain dan mendapati wanita itu tengah meminta pertolongan, hingga ia pun berusaha menolongnya. Pemerkosa wanita tadi telah kabur.

Pada saat lelaki itu hendak mendekati, melintas pula sekumpulan laki-laki lain dan mendengar wanita itu minta tolong kepada mereka. Kemudian, mereka menangkap lelaki yang hendak menolong wanita itu, sedangkan lelaki yang memperkosa wanita itu terlewatkan oleh mereka.

Maka, dibawalah laki-laki itu kepada Rasulullah dan mengkhabarkan kepada baginda bahawa ia telah memperkosa wanita tersebut. Dan, mereka mengkhabarkan bahawa laki-laki itu ditangkapnya dengan susah payah.

Tetapi, lelaki itu menafikan sambil berkata, "Justeru aku hendak menolongnya, tetapi mereka salah orang. Mereka akhirnya mengejar dan menangkap. Wanita itu berkata," Dusta, dialah yang telah memperkosaku. "

Rasulullah kemudian berkata, "Bawalah dia dan jatuhkanlah hukuman rejam ke." Tetapi, datang seorang lelaki lain dan berkata, "Jangan rejam dia, jatuhkanlah hukuman rejam ke aku. Kerana, akulah yang telah melakukan pemerkosaan terhadapnya." Lalu, dia mengakui dan menceritakan semua perbuatannya.

Kemudian, Rasulullah berkata kepada wanita yang diperkosa, "Engkau telah diampuni." Kepada orang yang hendak menolong, Beliau hanya menasihatinya. Kemudian, Umar RA berkata, "jatuhkanlah hukuman rejam ke orang yang telah berbuat zina." Akan tetapi, Rasulullah menolaknya dan berkata, "Tidak perlu, kerana ia telah bertaubat."

Imam Ahmad meriwayatkan, "Lalu mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, jatuhkanlah hukuman rejam ke ia'!" Beliau menjawab, "Ia telah melakukan taubat, yang seandainya penduduk Madinah melakukannya, pasti Allah akan menerima taubat mereka."

Allah sangat mencintai hamba-hamba-Nya yang bertaubat dan pasti akan mengampuni dosa orang-orang yang mahu bertaubat. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah menyukai seorang hamba mukmin yang terjerumus dosa, tetapi bertaubat." (HR Ahmad).

Siapa pun di antara anak-anak Adam pasti pernah melakukan perbuatan dosa, baik sengaja atau tidak sengaja. Oleh kerana itu, pada bulan Ramadhan ini, mari kita membiasakan diri untuk sentiasa bertaubat kepada Allah SWT agar dosa-dosa kita diampuni oleh-Nya. Wallahu a'lam.

Siwi Tri Puji B | republika.co.id


Comments