Tuesday, March 31, 2015

Kebanyakan Penghuni Syurga Dan Penghuni Neraka


"Aku telah meninjau syurga dan aku dapati kebanyakan penghuninya ialah kaum miskin, dan aku juga meninjau neraka dan aku dapati kebanyakannya penghuninya ialah kaum wanita ." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari.

Tujuannya:

Rasulullah s.a.w telah diperlihatkan Allah gambaran syurga dan neraka, dan ia dapati bahawa penghuni syurga yang paling ramai adalah terdiri dari golongan orang-orang miskin atau orang-orang yang tidak berharta, sedangkan penghuni neraka yang paling ramai adalah terdiri daripada kaum wanita. Jika hadis ini ditilik dari permukaannya yang lahir sahaja tentulah timbul kemusykilan- kemusykilan tertentu apakah Islam memandang kemiskinan itu sebagai satu kelebihan dan kekayaan sebagai satu penghalang yang boleh menjauhkan seseorang itu dari syurga ? Apakah istilah memandang rendah kepada kaum wanita hingga kebanyakkan mereka menjadi penghuni neraka ? Apakah kaum wanita lebih banyak melakukan maksiat dari kaum lelaki ?

Untuk memahami maksud yang sebenar dari hadis ini perlulah dirujukkan kepada nas-nas lain yang bersangkutan dengan pandangan umum Islam terhadap kekayaan dan kemiskinan, juga pandangan umum Islam terhadap kaum lelaki dan kaum wanita.

Menurut Islam merupakan nikmat dan rahmat yang dikurniai Allah kepada manusia, kerana itulah memohon " rezeki yang luas " merupakan isi utama doa-doa yang diajar oleh Rasulullah s.a.w kepada umatnya termasuk doa " " yang dibaca berkali-kali setiap rakaat sembahyang, tetapi kekayaan itu sendiri bukanlah merupakan satu kelebihan kecuali ia dibelanjakan kepada jalan Allah, sedangkan kemiskinan pula menurut pandangan Islam merupakan cabaran dan ujian terhadap ketabahan dan kesabaran seseorang mukmin, kerana itu kemiskinan itu sendiri bukan sekali-kali merupakan kelebihan yang secara automatis melayakan seseorang mukmin untuk menduduki syurga, malah pastilah digandingkan dengan sikap sabar, takwa dan amalan-amalan yang soleh.

Bertolak dari pengertian ini ternyata bahawa yang dimaksudkan dengan "orang-orang yang miskin " yang disebut oleh Rasulullah s.a.w itu ialah orang-orang miskin yang soleh dan bertaqwa bukanlah semata-mata orang miskin, kerana kemiskinan semata-mata kadang-kadang merupakan satu bala yang boleh membawa seseorang kepada kekufuran dan kejahatan. Apabila tekanan kemiskinan itu tidak dapat disabari oleh seseorang ia mungkin menjadi manuisa yang berkecil hati dan bersikap membantah terhadap Allah dan ini bukan sahaja menjerumuskannya ke dalam kekufuran, malah mencetuskan dalam hatinya perasaan hasad dengki dan dendam kesumat terhadap manusia sekelilingnya yang lebih bernasib baik darinya, dan akibatnya ia mungkin terlibat dalam perlakuan - perlakuan jenayah dan kekejaman-kekejaman untuk meluahkan dendam. Inilah maksud sabda Rasulullah s.a.w :

" Kemiskinan itu hampir-hampir membawa seseorang itu kepada kekufuran " 

Kerana itu, pada hemat kami, tidaklah wajar jika ada pihak-pihak yang tertentu mahu menjadikan hadis ( 29 ) ini sebagai alasan bahawa Islam menggalakan umatnya supaya menjadi miskin atau memandang kemiskinan itu sebagai satu kelebihan yang melayakan seseorang itu mewarisi syurga di Akhirat. Al- Quran dengan tegasnya menetapkan bahawa syurga itu adalah dicapai dengan taqwa dan amalan-amalan yang soleh bukannya dicapai dengan semata kemiskinan firman Allah Taala :

" Itulah syurga yang Kami warisi dengan kelebihan amalan-amalan kamu." 

Al- 'Araf ( 43 ).
Dan firman-Nya lagi :

" Itulah syurga yang Kami warisikannya kepada orang-orang yang bertaqwa di antara hamba-hamba Kami." Maryam ( 63 )

Sifat kehidupan seseorang muslim yang digariskan Allah adalah penuh dengan kegiatan - kegiatan amalan ibadat dan kebajikan yang memerlukan kepada kewangan yang banyak seperti zakat, ibadat haji, berjihad menegakkan agama Allah, menolong fakir miskin, kaum kerabat, jiran tetangga menyediakan mas kahwin, menanggung nafkah isteri dan anak pinak, mengadakan kenduri akikah, berkorban di hari raya, berderma untuk sabilillah dan sebagainya dari ibadat-ibadat kebajikan yang bertunjangkan kepada kewangan. Di dalam al-Quran dan As- Sunah penuh denga anjuran-anjuran agar setiap orang muslim yang berada supaya menginfaq atau membelanjakan harta mereka ke jalan kebajikan dan itulah perlaburan hakiki untuk masa depan hari akhirat dan itulah keuntungan abadi yang disediakan Allah. Firman Allah :

" Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, sedangkan mereka tidak membelanjakannya ke jalan Allah, maka sampaikan berita kepada mereka bahawa mereka akan mendapat keseksaan yang pedih ." At-Taubat ( 34 )

" Dan belanjakan harta bendamu pada jalan Allah dan janganlah kamu campakkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, berbuatlah kebaikan kerana Allah amat menyayangi orang-orang yang berbuat kebaikan." Al-Baqarah ( 195 )

" Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasul - Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta benda dan jiwa raga mereka ke jalan Allah, merekalah orang-orang yang benar-benar beriman." Al- Hujurat ( 15 ).

Bertolak dari hakikat ini ternyatalah bahawa "orang- orang yang miskin ," yang terutama yang dimaksudkan oleh hadis itu ialah orang-orang yang menjadi miskin sebagai akibat dari penglibatan mereka di dalam kegiatan-kegiatan infaq dan jihad fisabilillah, bukannya semata - mata orang miskin, apatah lagi mereka yang miskin akibat malas dan kurang berusaha.

Kerana itu Ibn Battal dalam kitab " al- Fath " dengan tegas menyarankan bahawa kemasukan ramai orang-orang miskin ke dalam syurga itu bukanlah kerana kemiskinannya, malah kerana kesolehan di samping kemiskinan, sebab orang yang miskin yang tidak soleh itu tidak mempunyai apa-apa kelebihan sementara al- Alamah al- Syeikh Mansyur Ali Nasar berkata dalam kitabnya " at- Taaj". Kelebihan orang-orang miskin ( yang banyak masuk syurga ) itu bukanlah kerana kemiskinan, malah kerana kesabaran, taqwa dan amalan-amalan mereka yang soleh yang biasanya menyebabkan mereka menjadi miskin.

Apa yang dikatakan oleh al- Syeikh Mansyur itu memang merupakan satu kenyataan yang lumrah dalam kehidupan pemimpin-pemimpin, pejuang-pejuang, ' ulama'- 'ulama' dan para solehin Islam. Mereka menjadi miskin bukanlah kerana kurang usaha tetapi kerana mreka sentiasa mengorbankan harta benda mereka ke jalan Allah dan kerana mereka menumpu sepenuh masa mereka kepada kegiatan dakwah dan jihad fisabilillah, dan seterusnya kerana mereka lebih mementingkan kebajikan orang lain dari kebajikan diri mereka sendiri.

Oleh itu jika terdapat hadis-hadis yang lain yang pada lahirnya seolah-olah memuji atau memandang tinggi kepada kemiskinan, haruslah diruju'kan kepada hakikat kemiskinan yang terpuji yang telah dijelaskan tadi. Jika tidak, maka hadis-hadis itu akan bertentangan dengan hadis - hadis dan ayat-ayat al-Qur'an yang terang menyarankan kelebihan kekayaan dan kelebihan infaq fisabilillah.

Mengapa orang-orang kaya begitu ramai memasuki neraka? Jawabnya kerana kebanyakan mereka telah menyalahgunakan kekayaan itu di dalam kegiatan-kegiatan maksiat yang dilaknat Allah dan kerana mereka telah ditimpa oleh penyakit-penyakit kekayaan iaitu tamak dan haloba, penting diri, bakhil, takbur, lupa daratan, menindas kaum miskin, tidak memperdulikan halal haram dan meninggalkan infaq fisabilillah.

Tegasnya orang-orang kaya yang ramai memasuki neraka bukanlah kerana kekayaan, malah kerana penyelewengan dan kefasiqan hidup mereka yang dapat dilihat dimana-mana masyarakat merekalah saudagar-saudagar yang memperniagakan segala macam maksiat, merekalah perintis-perintis hiburan, permainan dan pertunjukkan yang haram dan merekalah pendorong dan penggalak di belakang kefasiqan-kefasiqan masyarakat. Mereka menggunakan harta mereka untuk merosak dan membeli dhamir orang-orang yang baik untuk meluluskan maksud-maksud mereka yang jahat, malah mereka menggunakan pengaruh harta mereka untuk memaksa kerajaan untuk melindungi kepentingan-kepentingan mereka.

Kerana tindak-tanduk mereka yang tidak jujur itulah menyebabkan perjalanan mereka ke syurga di halangi oleh berbagai-bagai proses pemeriksaan dan hisab yang menyeksakan mereka. Tersebut dalam sebuah Hadis lain yang seakan-akan Hadis ( 92 ):

Dari Usamah bin Zaid r.a, Rasulullah s.a.w telah bersabda " Aku berdiri di pintu syurga, tiba-tiba aku melihat kebanyakan orang yang memasukinya ialah orang-orang miskin, sedangkan hartawan-hartawan telah ditahan, melainkan penghuni-penghuni neraka mereka terus diperintah supaya di humbankan ke dalam nereka, dan aku berdiri di pintu neraka tiba-tiba aku melihat kebanyakan orang memasuki neraka adalah kaum wanita." 

Diriwayatkan oleh al- Bukhari dan Muslim.

Menurut al - A'lamah al- Syeikh Mansyur maksud " hartawan-hartawan telah ditahan " ialah orang-orang kaya dan pembesar - pembesar di dunia adalah di tahan untuk menjalani proses pemeriksaan dan hisab, siapa di antara mereka yang di dapati melakukan jenayah, kufur, penyelewengan, dan kejahatan-kejahatan maksiat akan di masukkan ke dalam neraka.

Kelewatan para hartawan yang menyeleweng dari memasuki syurga telah di jelaskan oleh sebuah Hadis yang lain :

Dari Abi Hurairah r.a Nabi Muhammad s.a.w telah bersabda : "Orang-orang Islam yang miskin dapat memasuki syurga sebelum orang-orang kaya terdahulu selama setengah hari ( waktu akhirat ) bersamaan 500 tahun ( waktu dunia ). "

Mengapa kebanyakan penghuni neraka terdiri daripada kaum wanita ?

Sebabnya sudah tentu bukan kerana mereka jenis wanita.

Pada prinsipnya kaum lelaki dan wanita sama saja di sisi Allah : di sana tiada sebarang diskriminasi pahala dan dosa dan dilandaskan di atas jenis. Siapa yang lebih bertaqwa dialah yang lebih tinggi di sisi Allah. Oleh itu Hadis ini sama sekali tidak bertujuan untuk menyarankan bahawa kaum wanita itu lebih rendah darjatnya dari kaum lelaki sebagaimana yang mungkin difaham dari tinjauan sekilas.

Mungkin sebabnya terletak pada faktor jumlah kaum wanita di dunia adalah melebihi jumlah kaum lelaki sebagaimana yang dibuktikan oleh perangkaan penduduk dunia dari dahulu hingga sekarang, oleh itu tidaklah menakjubkan jika bilangan mereka yang menjadi penghuni neraka adalah lebih besar dari kaum lelaki, apatah lagi jika ditinjau bahawa jumlah manusia kafir dan masyarakat di dunia di sepanjang zaman adalah jauh lebih ramai dari manusia mukmin. Hakikat ini telah dikuatkan pula oleh kenyataan Hadis bahawa kaum perempuan adalah lebih ramai dari kaum lelaki.

Mungkin sebabnya yang hakiki terletak pada penyelewengan dan penyalahgunaan pengaruh dan sifat-sifat kewanitaan dan akibatnya menyebabkan kaum lelaki terjerumus di dalam perangkap-perangkap kejahatan, kefasiqan dan jenayah. Ahli jiwa sepakat mengakui bahawa pengaruh seks pada wanita merupakan pengaruh yang amat menjahanam di dalam kehidupan lelaki. Al - Qur'an sendiri telah meletakkan kaum wanita pada barisan pertama dalam kumpulan pendorong-pendorong nafsu keinginan manusia firman- Nya :

" Telah dijadikan kesukaan pada manusia menyintai berbagai-bagai nafsu keinginan iaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari emas sawah dan ladang. Itulah kenikmatan hidup di dunia, sedangkan di sisi Allah pula terdapat syurga tempat kembali yang amat indah " 

Al - 'Im ran ( 14 )

Dari situ ternyatalah bahawa wanita merupakan ujian Allah yang paling bahaya dalam kehidupan lelaki di dunia. Ini di sebabkan kerana tabiat lelaki itu mencari wanita, sedangkan tabiat wanita menunggu dan memancing dengan umpan-umpan yang menjadikan lelaki lupa daratan dan sanggup melakukan apa saja untuk mendapatkan wanita, kerana itu wanitalah lebih mempersonakan lelaki dari lelaki mempersonakan wanita. Hakikat ini telah di jelaskan oleh Rasulullah s.a.w :

" Aku tidak tinggal selepasku ujian lebih bahaya kepada lelaki melainkan wanita." 

Muttafaqa ' Alaih

Ujar Dr. Muhammad Said Ramadhan al-Buti " Wanita mampu, jika mahu, untuk menjadikan dirinya satu bahaya yang dahsyat kepada lelaki sehingga tidak dapat dihindarinya, dan ia juga boleh menjadikannya dirinya selaku yang boleh membawa lelaki ke jalan yang selamat dan sentosa. " 

" Beberapa banyak umat yang agung runtuh akibat pergaulan bebas lepas dan kemusnahan akhlak, dan faktor pokoknya ialah wanita, kerana itu tugas Islam yang paling besar yang di letakkan pada bahu wanita ialah supaya ia menyembunyikan senjata pesona atau seksnya di depan lelaki seberapa yang terdaya olehnnya agar mereka tidak terjerumus ke dalam malapetaka."

" Sebab yang membawa wanita menjadi penghuni neraka yang terbanyak seperti yang tersebut oleh hadis yang soheh itu ialah adalah berbagai-bagai faktor yang terpentingnya ialah mereka tidak mematuhi dengan penuh taqwa dalam melaksanakan tugas agung (menyembunyikan senjata seksnya ) yang diletakkan di atas bahu mereka. "

*sumber blogtokwan.blogspot.com

Monday, March 30, 2015

6 Bahaya Tidur Pagi


Waktu pagi, bagi banyak orang, adalah masa yang asyik untuk bermalas-malasan. Suhu yang sejuk dan udara yang segar justru dinikmati untuk tidur. Bahkan mereka yang telah bangun solat Subuh pun tidak sedikit yang tidur lagi.

Tidur pagi selepas solat Subuh memang mengasyikkan, tetapi kebiasaan itu ternyata berbahaya. Berikut senarai bahaya tidur pagi selepas Solat Subuh:

Menyelisihi sunnah Rasul

Kebiasaan yang diajarkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah bangun pagi dan terus beraktiviti tanpa tidur lagi. Selepas Subuh, Rasulullah biasa berdzikir hingga tiba waktu syuruq. Bagi umatnya, dianjurkan pula seperti itu, atau kalau ada keperluan mencari maisyah, waktu yang tersedia boleh dimanfaatkan untuk melakukan persiapan.

Tidak mendapatkan barakah waktu pagi

Dalam sebuah haditsnya, Rasulullah mendoakan keberkahan bagi umatnya yang bangun di waktu pagi. Sebaliknya, doa itu mengisyaratkan bagi mereka yang tidur lagi selepas Subuh, mereka akan kehilangan keberkatan yang disebutkan dalam doa Nabi.

Beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

اللَّهُمَّ بَارِكْ لأُمَّتِى فِى بُكُورِهَا


"Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." (HR. Abu Daud)

Keberkatan dalam ayat ini mempunyai makna yang luas. Secara umum maknanya adalah bertambahnya kebaikan. Bentuknya boleh macam-macam, misalnya perniagaannya berhasil sehingga boleh banyak berinfak atau kerjayanya meningkat sehingga mudah bersedekah.

Shakhr Al Ghamidi ra, sahabat yang meriwayatkan hadis ini, adalah orang yang telah membuktikan doa Rasulullah tersebut. Sebagai peniaga, Shakr biasa pergi untuk berdagang mulai pagi-pagi dan akhirnya berjaya menjadi saudagar kaya.

Malas, hilang semangat

Mengisi waktu pagi -setelah Subuh- dengan ibadah atau dzikir menjadikan masa seterusnya lebih segar dan bersemangat. Baik secara perubatan ataupun secara ruhiyah. Sebaliknya, tidur pagi selepas Subuh membuat seseorang tidak semangat di masa akan datang.

وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَىْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ


"Lakukanlah ibadah (secara berterusan) di waktu pagi" (HR. Al Bukhari)

Sebahagian ulama menjelaskan bahawa ghadwah dalam hadis ini artinya adalah waktu antara Subuh dan matahari terbit.

Ulama yang berkaliber Ibnu Taimiyah menjelaskan bahawa ketika dirinya berzikir selepas Subuh, siangnya beliau semangat. Kekuatannya bertambah. Tetapi ketika tidak berzikir di waktu pagi selepas Subuh, siangnya seperti kehilangan semangat.

Lemah, mudah sakit

Tidur di waktu pagi juga boleh menyebabkan keadaan fizikal yang lemah dan mudah sakit. Terutama sakit kepala. Menurut sebuah hasil kajian, tidur pagi menyebabkan serebrospinal bergerak ke otak. Inilah yang menimbulkan sakit kepala.

Jauh sebelum adanya kajian ini, Ibnu Qayyim Al Jauziyah telah memberikan nasihatnya. "Tidur pagi juga Menyebabkan pelbagai penyakit badan, di antaranya adalah melemahkan syahwat," tulisnya dalam Zaadul Ma'ad.

Lemah syahwat

Seperti dinyatakan dalam Zaadul Ma'ad tersebut, tidur pagi selepas Subuh juga boleh menyebabkan lemah syahwat.

Terhalang dari rezeki

Jika keberkatan boleh bermakna luas berupa hilangnya kebaikan -kalaupun tetap berlimpah- rezeki, tidur pagi juga secara khusus boleh menghalang rezeki.

Ibnu Qayyim Al Jauziyah -masih dalam Zaadul Ma'ad- berkata: "Empat perkara yang menghalang datangnya rezeki adalah tidur di waktu pagi, sedikit solat, malas-malasan dan berkhianat."

Wallahu a'lam bissawab.

*sumber bersamadakwah.net

Sunday, March 29, 2015

Syiah Houthi, Siapa Sebenarnya Mereka?


Arab Saudi dan gabungan negara-negara Teluk melancarkan serangan untuk menggempur pemberontak Syiah Houthi di Yaman. Tidak main-main, Arab Saudi mengerahkan 100 pesawat pejuang dan 150 ribu pasukan. Sedangkan UAE, Kuwait, Bahrain, Qatar, Jordan, Maghribi dan Sudan masing-masing mengerahkan 30, 15, 15, 15, 1, 6, 6, dan 3 pesawat pejuang.

Siapa sebenarnya Syiah Houthi dan bagaimana kekuatannya sehingga dikerahkan begitu banyak pasukan untuk menggempurnya?

Syiah Houthi adalah kumpulan militan Syiah Zaidi yang beroperasi di Yaman. Syiah Zaidi merupakan salah satu cabang dari Syiah Imamiyah Iran. Walaupun bukan majoriti, Syiah Zaidi pernah berkuasa di Yaman hingga tahun 1962.

Dari data Aljazeera, syiah Houthi pertama kali melancarkan pemberontakan pada tahun 2004 di Saada. Mereka beralasan, tujuan pemberontakan waktu itu adalah menamatkan marginalisasi politik dan ekonomi di Yaman Utara. Namun ditegaskan, tujuan utama pemberontakan mereka adalah untuk mengembalikan kekuatan Syiah yang pernah memerintah Yaman selama hampir 1000 tahun.

Dalam propagandanya, Syiah Houthi mendakwa berjuang agar semua warga Yaman memperoleh haknya. Mereka berkata, penduduk Yaman baik di Utara dan Selatan sedang ditindas oleh penguasa sekular.

Syiah Houthi mengambil bahagian dalam pemberontakan pada tahun 2011. Itulah momentum paling menguntungkan bagi Syiah Houthi. Mereka yang minoriti boleh bergabung dengan arus utama rakyat Yaman dalam menggulingkan Presiden Ali Abdullah Saleh dan kemudian memperoleh penerimaan politik di Yaman. Tapi mereka segera memisahkan diri dari sisa kekuatan politik yang menggulingkan Presiden Ali Abdullah Saleh. Mereka kembali melakukan aksi tentera dan dalam enam bulan terakhir telah menguasai San'aa dan sejumlah wilayah Yaman.

Kekuatan Syiah Houthi meningkat drastik sejak Oktober 2013. Wartawan Aljazeera mencatat, tiba-tiba mereka mempunyai senjata-senjata baru yang jauh lebih canggih dari sebelumnya. Mereka mampu mengalahkan dan mengusir ribuan orang non-Syiah di bandar Dammaj. Pada bulan Januari 2014, militan Houthi melakukan serangan lebih jauh ke selatan dan berjaya mengalahkan salah satu formasi suku utama, Persekutuan Hashid, sebelum mencapai Arhab, dan suku lain yang hanya tinggal berjarak 50km dari San'aa.

Apakah senjata-senjata itu dari Iran? Mungkin saja. Sebab peranan Iran juga terlihat dalam menghadapi Arab Saudi dan gabungan Teluk ini. Iran telah memberi amaran kepada mereka menghentikan serangan atas Syiah Houthi di Yaman, walaupun Syiah Houthi sendiri mendakwa tidak akan meminta bantuan Iran.

*sumber bersamadakwah.net

Friday, March 27, 2015

Romantiknya Seorang Guru Tajwid


Isteriku, saat pertama kali berjumpa denganmu, aku bagaikan berjumpa dengan Saktah hanya bisa terpana dengan menahan nafas sebentar.

Aku di matamu mungkin bagaikan Nun Mati di antara idgham Billaghunnah, terlihat, tapi dianggap tak ada.

Aku ungkapkan maksud dan tujuan perasaanku seperti Idzhar, jelas dan terang.

Jika Mim Mati bertemu Ba disebut ikhfa Syafawi, maka jika aku bertemu dirimu, itu disebut cinta.

Sejenak pandangan kita bertemu, lalu tiba-tiba semua itu seperti Idgham Mutamaatsilain melebur jadi satu.

Cintaku padamu seperti Mad Lazim …

Paling panjang di antara yang lainnya…

Setelah kau terima cintaku, hatiku rasanya seperti Qalqalah Kubro.. terpantul-pantul dengan keras.

Dan akhirnya setelah lama kita bersama, cinta kita seperti Iqlab, ditandai dengan dua hati yang menyatu.

Sayangku padamu seperti Mad Thobi’i dalam quran. Baanyaaakkk….!!

Semoga dalam hubungan kita ini seperti idgham Bilaghunnah, cuma berdua, Lam dan Ro’ .

Layaknya seperti Waqaf Mu’annaqah, hanya boleh berhenti di salah satunya, kau atau aku?

Meskipun perhatianku terlihat sembunyi seperti Lam Syamsiah, cintaku padamu seperti Alif Lam Qomariah, terbaca jelas.

Isteriku, kau dan aku seperti Idghom Mutajanisain.perjumpaan 2 huruf yang sama makhrajnya tapi berlainan sifatnya.

Aku harap cinta kita seperti Waqaf Lazim, terhenti sempurna di akhir hayat.

Sama halnya dgn Mad ‘Aridh dimana tiap mad bertemu Lin Sukun Aridh akan berhenti, seperti itulah pandanganku ketika melihatmu.

Layaknya huruf Tafkhim, namamu pun bercetak tebal di fikiranku Seperti Hukum Imalah yg dikhususkan untuk Ro’ saja, begitu juga aku yang hanya untukmu.

Semoga aku jadi yang terakhir untuk kamu seperti Mad Aridlisukun

*Sumber www.suatuperjalananmaya.com

Thursday, March 26, 2015

Sebatian Ajaib Susu Ibu


“Dan Kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya; ibunya telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan atas kelemahan dan menceraikan susunya dalam masa dua tahun; bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua ibu bapamu; dan kepada Aku-lah tempat kembalimu.” (Surah Luqman, ayat 14)

Air susu ibu ialah satu sebatian tiada tandingan yang diciptakan oleh Allah demi memenuhi keperluan nutrisi bayi dan melindunginya daripada sebarang jangkitan. Keseimbangan makanan berkhasiat dalam air susu ibu adalah pada kadar yang tepat dan bersesuaian dengan tubuh bayi yang belum matang.


Pada masa yang sama, air susu ibu juga kaya dengan nutrien yang mempercepat pertumbuhan sel-sel otak dan perkembangan sistem saraf. Makanan buatan untuk bayi yang disediakan dengan bantuan teknologi masa kini tidak dapat menggantikan makanan ajaib ini.

Memantapkan Sistem Imunisasi

Senarai manfaat air susu ibu kepada bayi bertambah setiap hari. Kajian menunjukkan bahawa bayi-bayi yang diberi minum air susu ibu terlindung daripada penyakit berkaitan sistem pernafasan dan penghadaman. Ini kerana antibodi-antibodi yang terdapat di dalam air susu ibu menyediakan satu perlindungan langsung daripada jangkitan. Sifat anti-infeksi lain air susu ibu adalah menyediakan satu persekitaran sesuai untuk bakteria “bermanfaat” yang dipanggil sebagai “flora normal” sekaligus menangkis serangan bakteria, virus dan parasit berbahaya. Tambahan pula, didapati bahawa terdapat beberapa unsur di dalam air susu ibu yang mengawal sistem imunisasi terhadap penyakit berjangkit dan membolehkannya berfungsi dengan lebih teratur.

Kaya Dengan Nutrisi

Oleh kerana air susu ibu telah direka secara khusus, ia merupakan makanan yang paling mudah dihadam oleh bayi. Selain kaya dengan nutrisi, ia juga mudah dihadam oleh sistem penghadaman bayi yang sensitif. Memandangkan bayi menggunakan sedikit sahaja tenaga untuk mencerna air susu ibu, maka tenaga selebihnya dapat disalurkan untuk fungsi tubuh yang lain, pertumbuhan dan perkembangan organ.

Air susu ibu yang mempunyai bayi pra-matang mengandungi tahap zat lemak, protein, natrium, klorida dan besi yang lebih tinggi untuk menampung keperluan bayi. Ianya telah dibuktikan bahawa fungsi mata bayi pra-matang yang diberi minum air susu ibu adalah lebih baik dan lebih cemerlang dalam ujian kecerdasan. Tambahan pula, mereka turut memiliki banyak kelebihan lain.

Omega-3

Kandungan minyak omega-3 asid alfa linoleat menjadikan air susu ibu penting untuk perkembangan bayi. Selain menjadi sebatian penting untuk otak dan retina manusia, ia juga amat mustahak bagi bayi-bayi yang baru dilahirkan. Omega-3 secara khusus penting sepanjang masa kehamilan dan peringkat awal usia bayi demi perkembangan otak dan saraf yang normal. Ramai saintis menegaskan kepentingan air susu ibu terutamanya sebagai satu sumber omega-3 semulajadi dan sempurna.

Mengurangkan Risiko Sakit Jantung

Selain daripada itu, kajian yang dilakukan oleh sekumpulan saintis Universiti Bristol, United Kingdom mendapati bahawa antara kebaikan jangka panjang air susu ibu adalah kesan positifnya terhadap tekanan darah, yang mana ia dapat mengurangkan risiko serangan jantung. Kumpulan penyelidik tersebut menyimpulkan bahawa sifat perlindungan yang terdapat di dalam air susu ibu disebabkan oleh kandungan nutrisinya. Menurut hasil kajiannya yang diterbitkan dalam jurnal perubatan Circulation, bayi yang diberi minum air susu ibu kurang berisiko menghidap penyakit jantung.

Kehadiran rantaian panjang asid lemak poli tidak tepu (polyunsaturated fatty acids) dalam air susu ibu (untuk mencegah pengerasan arteri) dan hakikat bahawa bayi yang diberi minum air susu ibu menggunakan sedikit natrium (berkait rapat dengan tekanan darah) serta tidak mengalami pertambahan berat badan berlebihan merupakan antara cara air susu ibu memberi manfaat kepada jantung.

Sebagai tambahan, satu pasukan diketuai oleh Dr. Lisa Martin, dari Pusat Perubatan Hospital Kanak-kanak Cincinnati di Amerika, telah menemui kadar kandungan hormon protein (adiponectin) yang tinggi dalam air susu ibu.

Kandungan adiponectin yang tinggi dalam darah dikaitkan dengan kurangnya risiko serangan jantung. Tahap adiponectin yang rendah ditemui pada orang yang mengalami kegemukan dan berisiko tinggi mengalami serangan penyakit jantung. Maka disepakati bahawa bayi yang diberi air susu ibu mempunyai risiko kegemukan yang rendah dengan kehadiran hormon ini.

Tambahan pula, mereka juga menemui sejenis hormon yang dipanggil sebagai leptin dalam air susu ibu yang mempunyai peranan utama dalam metabolisme lemak. Leptin dipercayai berfungsi menyampaikan isyarat kepada otak bahawa terdapat lemak pada tubuh. Berdasarkan pendedahan Dr. Martin, hormon-hormon yang diserap semasa peringkat bayi melalui air susu ibu dapat menurunkan risiko pelbagai penyakit seperti obesiti, diabetes tahap dua dan daya tahan insulin, serta penyakit jantung koronari.

Fakta tentang “Makanan Tersegar”

Fakta-fakta tentang air susu ibu tidak tamat di sini. Sumbangannya terhadap kesihatan bayi berkembang mengikut fasa pertumbuhan bayi dan kandungannya berubah demi memenuhi keperluan nutrisi bayi mengikut peringkat-peringkat tertentu. Unsur gula dan lemak dalam air susu ibu, yang sentiasa tersedia dan pada suhu yang sesuai, memainkan peranan penting dalam perkembangan otak. Tambahan pula, elemen lain seperti kalsium turut memberi sumbangan dalam perkembangan tulang-tulang bayi.

Meskipun dinamakan susu, namun sebahagian besar sebatian ajaib ini sebenarnya terdiri daripada air. Ini merupakan ciri terpenting kerana selain daripada makanan, bayi juga memerlukan cairan dalam bentuk air. Kebersihan sepenuhnya tidak mungkin didapati dalam air atau bahan makanan selain daripada air susu ibu. Namun air susu ibu yang merangkumi 90% air dan tidak kurang, memenuhi keperluan air bayi dalam cara yang paling bersih dan sihat.

Susu Ibu dan Kecerdasan

Kajian saintifik membuktikan bahawa pembangunan kognitif di kalangan bayi-bayi yang diberi air susu ibu adalah lebih hebat berbanding bayi lain. Satu analisis perbandingan berkaitan dengan bayi yang diberi air susu ibu dan bayi yang diberi susu formula oleh James W. Anderson—seorang pakar dari Universiti Kentucky—mendapati bahawa minda bayi yang diberi minum air susu ibu adalah lima kali lebih tinggi berbanding dengan bayi lain. Hasil daripada kajian ini, didapati bahawa kecerdasan diperoleh daripada air susu ibu sehingga enam bulan, dan bayi yang disusui kurang daripada lapan minggu tidak menunjukkan sebarang kesan dari segi kecerdasan minda.

Benarkah Air Susu Ibu Menentang Kanser?

Hasil daripada kesemua kajian yang dijalankan, terbukti bahawa air susu ibu, yang ratusan penulisan mengenainya telah diterbitkan, melindungi bayi daripada kanser. Hakikat ini telah diketahui meskipun mekanismenya belum difahami sepenuhnya. Sewaktu sebuah protein dari air susu ibu membunuh sel-sel tumor yang dibiakkan dalam makmal tanpa merosakkan sebarang sel sihat, para pengkaji menyatakan bahawa satu potensi yang hebat telah ditemui.

Catharina Svanborg, seorang profesor imunologi klinikal Universiti Lund di Sweden, ialah ketua kumpulan peneliti yang menemui rahsia ajaib air susu ibu ini. Pasukan tersebut menerangkan keupayaan air susu ibu dalam menyediakan perlindungan terhadap pelbagai bentuk kanser sebagai satu penemuan yang menakjubkan.

Pada mulanya, para peneliti mengkaji sel-sel lendir usus yang diambil daripada bayi-bayi yang bari dilahirkan dengan air susu ibu. Mereka mendapati bahawa penyakit pneumonia yang diakibatkan oleh bakteria Pneumococcus dapat dihentikan dengan berkesan oleh air susu ibu. Bahkan bayi yang diberi air susu ibu amat kurang mengalami masalah pendengaran berbanding bayi yang diberi minum susu formula dan risiko jangkitan penyakit pernafasan yang terlalu rendah.

Selepas beberapa siri penyelidikan, didapati bahawa air susu ibu juga memberi perlindungan terhadap kanser. Setelah menunjukkan bahawa kanser limfa di kalangan kanak-kanak yang diberi susu formula semasa fasa kanak-kanak berlaku sembilan kali ganda, mereka menyedari bahawa hasil yang sama juga berlaku untuk pelbagai jenis kanser yang lain.

Berdasarkan keputusan tersebut, air susu ibu berupaya mengenal pasti sel-sel kanser secara tepat lalu memusnahkannya. Zat bernama alpha-lac (alphalactalbumin) yang banyak di dalam air susu ibu menjejak dan membunuh sel-sel kanser. Alpha-lac dihasilkan oleh sejenis protein yang membantu pengeluaran gula laktosa dalam air susu ibu.

Rahmat Tiada Bandingan Ini adalah Satu Anugerah dari Allah

Satu lagi ciri menakjubkan air susu ibu adalah hakikat bahawa ia amat bermanfaat untuk diberi kepada bayi selama dua tahun terawal.

Maklumat penting yang hanya diketahui oleh sains baru-baru ini, telah dinyatakan oleh Allah 14 kurun yang lalu melalui ayat:

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak mereka selama dua tahun genap, iaitu bagi orang yang menyempurnakan penyusuan itu; …” (Surah Al-Baqarah, ayat 233)

Si ibu tidak merancang untuk menghasilkan air susu ibu, sumber khasiat terbaik untuk bayi tidak berdaya yang memerlukan makanan dalam kandungannya, serta tidak menentukan tahap pelbagai nutrisi di dalamnya. Allah Yang Maha Kuasa, Yang Maha Mengetahui keperluan setiap makhluk dan mengasihi mereka, Yang menciptakan air susu ibu untuk bayi di dalam tubuh si ibu.

Wednesday, March 25, 2015

Cincin Bertulis Insya Allah dalam Peti Mayat Viking


Penyelidik di Sweden dikhabarkan telah menemui tulisan Arab pada sebuah cincin di dalam peti mati seorang Viking. Penemuan ini disebut-sebut telah membuktikan kebenaran cerita kuno, tentang hubungan antara Viking Age Scandinavia dan dunia Islam. World Bulletin melaporkan pada hari Ahad (22/3/2015).

Sebuah cincin perak dijumpai dari peti kayu yang mengandungi rangka seorang wanita. Cincin ini ditemui semasa penggalian kubur tahun 1872 dan 1895, di pusat perdagangan Viking Birka di Pulau Björkö, dekat ibu negara Sweden Stockholm.

Setelah diteliti menggunakan mikroskop, para ilmuan mencari kaligrafi Arab Kufi bertuliskan "Insya Allah" pada cincin.

Sebastian Wärmländer seorang Biofizik dari Universiti Stockholm berkata, "Ini satu-satunya cincin bertuliskan kaligrafi Arab yang ditemui di Scandinavia."

"Kami mempunyai beberapa cincin bergaya Arab lain, tapi tanpa kaligrafi," tambahnya. "Analisis kami menunjukkan bahawa cincin terdiri daripada 94.5 peratus nonemas. Mempunyai batu berwarna dengan tulisan 'Allah'. "

"Penemuan ini memberikan bukti interaksi langsung antara Viking dan negara-negara Islam," menurut para penyelidik.

"Kisah-kisah Viking memberitahu kami tentang ekspedisi Viking ke laut Hitam Kaspia, tapi kita tidak tahu mana yang fakta dan mana yang fiksyen dalam cerita ini," kata Wärmländer.

"Cincin ini menguatkan cerita kuno tentang hubungan langsung antara Viking Age Scandinavia dan dunia Islam," katanya.

Cincin ini saat ini bertempat di Muzium Sejarah Sweden di Stockholm.

*Sumber islampos.com

Tuesday, March 24, 2015

Mengapa Janggut Utsman bin Affan Selalu Basah Ketika Melalui Perkuburan


Melewati perkuburan Baqi ', Uthman bin Affan ra tidak mampu membendung air matanya. Hani ', sahaya Utsman, tahu betul bahawa bukan kali ini saja menantu Rasulullah tersebut menangis hingga janggutnya basah. Setiap melewati kuburan, Utsman selalu begitu. Bahkan ketika disebutkan tentang kubur pun, matanya mendadak sembab.

"Engkau menyebut syurga dan neraka tapi engkau tidak menangis, sementara jika menyebut kubur engkau menangis?" Akhirnya soalan itu keluar dari lisan Hani '. Beruntunglah kita, berkat soalan itu kita mendapat pelajaran sangat berharga dan nasihat penyucian jiwa dari khalifah ketiga.

"Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, 'kubur adalah tempat pertama dari tempat-tempat di akhirat. Jika selamat darinya, mudahlah kita selanjutnya. Jika tidak, selanjutnya adalah azab yang lebih dahsyat. 'Aku tidak melihat suatu pemandangan pun yang lebih menakutkan daripada kubur, "jawab Uthman bin Affan.

Demikianlah Uthman memaknai kubur. Dan demikianlah ketaqwaannya. Walaupun ia dijamin masuk syurga, ia tak merasa aman dari alam barzakh. Sementara kita? Kita begitu abai terhadap alam barzakh seakan-akan kita tidak akan dikuburkan selama-lamanya. Seakan-akan kita tidak akan pernah terbaring sendirian di kegelapan perut bumi. Seakan-akan kita tidak akan pernah didatangi dua malaikat yang menanyakan siapa Rabb kita, lalu jika kita tak mampu menjawabnya malaikat tersebut akan menyiksa kita. Seakan-akan kita tidak akan pernah hidup di alam barzakh kecuali beberapa saat sahaja. Padahal kita tahu, ada orang yang telah berabad-abad di alam barzakh dan belum juga tiba kiamat. Artinya nikmat atau azab kubur yang diterimanya begitu panjang. Dan seperti sabda Nabi, jika kita selamat di alam barzakh, selamat pula di akhirat. Jika diazab di alam barzakh, azab yang jauh lebih pedih telah menanti di neraka. Na'udzubillah.

Ada seorang lelaki yang tinggal di rumah sendiri kerana isterinya menemani anak-anak bercuti ke rumah nenek. Kebetulan laki-laki tersebut belum boleh meninggalkan pekerjaannya. Tiba-tiba ia diserang hendap kesepian. Sudah begitu, ia jatuh sakit dan HP-nya hilang. Ia tak boleh ke mana-mana, ia tidak boleh berkomunikasi dengan siapa-siapa. Walaupun hanya dua hari, ia merasa menderita dua bulan. Sebab kesendirian menghadapi penderitaan adalah azab yang mengerikan.

Lalu bagaimana dengan kesendirian di alam kubur yang bukan hanya dua hari? Boleh jadi dua abad atau bahkan dua alaf? Sungguh nestapa yang mengabadi jika tak mendapat keampunan Ilahi. Karenanya ada ulama yang merasa siksa kubur jauh lebih dahsyat daripada neraka. Ketika ditanya alasannya, ia pun menjawab: "Di neraka, manusia diazab bersama-sama. Di alam kubur, manusia diazab dalam kesendirian. "

*sumber bersamadakwah.net

Monday, March 23, 2015

Yahudi, Dilaknat Allah SWT dalam 3 Perkara


SUNGGUH celakalah bagi orang-orang Yahudi. Sifatnya yang picik, kejam dan selalu membuat kerosakan hingga membuat Muslim merasa resah. Yahudi yang selalu ingin menang atas segala aspek dan ingin menguasai dengan strategi-strategi perniagaannya mampu menguasai dunia hampir setengah perniagaan dikuasai Yahudi.

Kita tahu bagaimana strategi yang dimiliki oleh Yahudi iaitu keutamaannya ialah dalam hal perniagaan. Sungguh terperanjat melihat mereka begitu agresif dan seriusnya mereka tentang perniagaan. Di akhir tahun di universiti, para penuntut di bidang niaga dikehendaki melakukan projek dan amalan dan hanya akan lulus jika nilainya 10 dan mendapat keuntungan sebanyak $ US1juta!

Anda terperanjat? Itulah kenyataan, dengan rangkaian seluruh perniagaannya yang menjaring sepenuhnya oleh kongsi milik Yahudi. Maka tidak hairanlah mereka dapat menguasai ½ perniagaan di dunia! Siapakah yang mencipta reka bentuk Levis yang terkini? Produk itu dicipta dari Israel University.

Sungguh mengagumkan dan membimbangkan bukan bagi kita umat Muslim? Dari cara yang sudah lama ditanam dalam diri mereka, sehingga menjadi budaya dan identiti mereka ketika kecerdasan dan kepicikan hingga kuasa semata-mata menjadi tujuan mereka di bumi ini.

Maka dari itu Muslim perlu berhati-hati dengan tindakan Yahudi yang menyesatkan ini. Bahkan ada hadis yang Allah SWT laknat 3 perkara soal perniagaan Yahudi.

Dari Ibnu Abbas dia berkata, "Saya pernah melihat Rasulullah SAW sedang duduk di dekat Kaabah. Kemudian beliau mengangkat pandangannya ke langit, lalu tertawa, 'Sesungguhnya Allah SWT telah melaknat orang Yahudi kerana tiga perkara:
Allah SWT telah mengharamkan lemak, tetapi mereka menjualnya, dan memakan hasil jualannya. Sesungguhhnya Allah SWT mengharamkan memakan sesuatu pada suatu kaum, maka Allah SWT mengharamkan pula memakan hasil penjualannya, "(Kitab Sunan Abu Dawud juz 3 hal 280).

Begitulah perkara yang perlu kita jauhi, sebab perlakuan yahudi yang menyesatkan akan memberi kesan kepada keimanan dan segala aspek lain.

*sumber dari islampos.com

Sunday, March 22, 2015

Hari Ini, 11 Tahun Syeikh Ahmad Yasin Wafat


PAGI itu, 11 tahun lalu apabila keluar dari solat subuh di masjid al Majma al Islami berhampiran rumahnya di kampung Sabra di timur bandar Gaza, Israel membunuh Syeikh Ahmad Yasin dengan menembbakkan tiga buah peluru berpandu.

Tepatnya tanggal 22 Mac 2004 lalu, Syeikh Ahmad Yasin bersama tujuh orang yang bersamanya gugur. Tubuh Syeikh Ahmad Yasin tercerai berai bercampur bahagian-bahagian kerusi roda yang membawanya saat peluru berpandu menghantamnya ketika keluar dari masjid di pagi itu.

Syeikh Ahmad Yasin sungguh dengan perjuangn gigihnya, sebelum meninggal dunia, ia bersama sekumpulan tokoh Ikhwan Muslimin di Semenanjung Gaza pada 14 Disember 1987 mendirikan sebuah organisasi perlawanan untuk melawan penjajah Zionis, yang kemudian disebut Hamas.

Danpengaruh gerakan Hamas ini sangat besar, dan selepas menyertai dengan kekuatan-kekuatan Palestin dalam berjuang melawan penjajah Zionis di Tebing Barat dan Jalur Gaza.

Dan hingga kini Hamas, di bawah pimpinan Khalid Misyal akan terus menempuh jalan perlawanan sampai seluruh tujuan rakyat Palestin tercapai. Membebaskan tanah dan mendapatkan kemerdekaannya menjadi kenyataan dan dapat direalisasikan.

"Jalan yang ditempuh Syeikh Yasin dan projek masih dan terus berlanjut. Kenangan beliau ada pada 'tangan' dan mata setiap perjuang perlawanan Palestin yang menghalang penjajah Zionis dan melawan kejahatannya, "demikian kenyataan Hamas dikutip dari Info Palestin.

*sumber dari islampos.com

Wednesday, March 18, 2015

Gaza Man, Game Pejuang Palestine yang Pernah Dihapus oleh Playstore


Game Gaza Man kini boleh dimuat turun semula oleh pengguna Android setelah setelah dikeluarkan oleh Google Playstore. Seberapa berbahaya game ini sehingga orang-orang Israel ramai-ramai melaporkannya kepada Google yang mengakibatkan penghapusan dari Playstore?

Game Gaza Man memaparkan pejuang Gaza sebagai tokoh utama dalam game tersebut. Yang menjadi lawannya adalah pasukan Israel lengkap dengan kereta kebal dan pesawat tempurnya.

Gaza Man harus berjuang untuk menyelamatkan Gaza dari serangan penjajah Israel yang jumlah pasukannya banyak dan persenjataannya jauh lebih lengkap. Sementara senjata andalan Gaza Man hanya tembak dan roket.

Rupanya semangat kepahlawanan ini dan kedudukan Israel sebagai penjajah yang harus dikalahkan membuat warga Israel gusar. Mereka pun ramai-ramai melaporkan Gaza Man ke Playstore dan diambil tindakan syarikat milik Google itu dengan memadamnya. Namun, selepas kempen antarabangsa oleh aktivis Arab dan antarabangsa pro Palestin di media massa dan rangkaian sosial, akhirnya Google mencabut keputusannya dan mengembalikan game Gaza Man ke Playstore.

Tampak sambutan bersemangat menghadapi komen game Gaza Man di Playstore sejak game tersebut dikembalikan pada 13 Mac 2015.

Sementara itu, Syarikat Bridgeview pembuat game Gaza Man dalam kenyataannya kepada wartawan mengapresiasi keputusan terbaru Google walaupun pihaknya telah mengalami kerugian secara materi akibat dihapusnya game itu beberapa waktu.

"Kami mengapresiasi langkah google sekarang dan kami anggap sebagai ralat atas sikapnya yang salah," demikian bunyi press relase Bridgeview.

Bridgeview juga menyatakan, Gaza Man merupakan langkah awal untuk menghasilkan game-game lain dengan mesej membela kemanusiaan dan Palestine.

*sumber dari bersamadakwah.net

Tuesday, March 17, 2015

Kalimah Pendek yang Membuat Syaitan Mengecil Seukuran Lalat


Seperti dijelaskan sebelumnya, syaitan dari golongan jin mempunyai saiz badan tertentu. Saiz itu boleh membesar dan mengecil. Apabila seseorang mengumpat dan mencelanya, syaitan membesar sebesar rumah. Karenanya Rasulullah melarang mengumpati syaitan.

Sebaliknya, Rasulullah mengajarkan sebuah kalimat singkat yang boleh membuat syaitan mengecil menjadi sebesar lalat. Bacaan itu tidak lain adalah basmalah. Yakni membaca "bismillah" atau lengkapnya "Bismillaahirrahmaanirrahiim".

Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Walid Abu Malih, ayahnya yang pernah dibonceng Rasulullah menceritakan:

كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَعَثَرَتْ دَابَّتُهُ فَقُلْتُ تَعِسَ الشَّيْطَانُ . فَقَالَ لاَ تَقُلْ تَعِسَ الشَّيْطَانُ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَعَاظَمَ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الْبَيْتِ وَيَقُولَ بِقُوَّتِى وَلَكِنْ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَصَاغَرَ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الذُّبَابِ


Ketika aku dibonceng Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tiba-tiba unta beliau tergelincir. Serta merta aku berkata, "Celakalah syaitan." Maka beliau bersabda, "Jangan kamu katakan, 'celakalah syaitan,' sebab jika kamu katakan seperti itu maka syaitan akan membesar sebesar rumah dan dengan sombongnya syaitan akan berkata; 'Itu terjadi kerana kekuatanku'. Akan tetapi, ucapkanlah 'Bismillah' sebab jika engkau mengucapkan basmalah syaitan akan mengecil hingga sebesar lalat. "(HR. Abu Dawud)

Inilah salah satu fadhilah (keutamaan) basmalah. Dalam Tafsir Al Qur'an al 'Adhim, setelah mengetngahkan hadis ini Ibnu Kathir menjelaskan: "Demikian itu berkat kalimah bismillah. Kerana itu, pada permulaan setiap perbuatan dan ucapan disunnahkan terlebih dahulu membaca basmalah. "

Betapa dahsyatnya kalimah basmalah, Hasan Bishri menjelaskan dalam buku Dahsyatnya Kekuatan Basmalah: "Jangankan syaitan yang lemah dan pengecut, gunung yang besar dan kukuh pun luluh lantak bila diturunkan Al Qur'an kepadanya."

Hadis tersebut juga mengajarkan kepada umat Islam agar tidak memperturutkan kemarahan dan emosi dengan mengumpat. Tidak pula dibenarkan mengaitkan musibah atau kemalangan dengan keyakinan bahawa itu terjadi akibat ulah syaitan. Tetapi sandarkanlah kepada Allah dengan membaca nama-Nya, berlindunglah kepada-Nya dari gangguan syaitan serta mara bahaya seraya meyakini bahawa tidak ada yang boleh melindungi kita dan tidak ada yang kuasa menimpakan bahaya kecuali Allah Azza wa Jalla.

*Sumber bersamadakwah.net

Monday, March 16, 2015

Cara Mudah Agar Syaitan Tidak Boleh Masuk Dalam Rumah


Ramai orang yang ingin melindungi rumah mereka dari gangguan syaitan atau terperangkap dalam perangkap syaitan. Mereka ingin rumahnya tidak dimasuki syaitan dari golongan jin, tetapi yang dilakukan justru perbuatan-perbuatan yang disukai oleh syaitan kerana mengandungi unsur kemusyrikan.

Misalnya membuat jimat-jimat tertentu yang diletakkan di atas pintu. Atau menuliskan rajah di pintu dan tingkap. Atau membaca jampi dan mantra di sekeliling rumah. Bahkan ada pula yang memanggil dukun untuk menanam pagar ghaib di depan rumahnya.

Padahal jimat dan rajah tidaklah memberi manfaat apa-apa selain justru membuat pelakunya celaka kerana berkeyakinan benda itu dapat melindunginya dari bahaya ghaib. Sedangkan yang kuasa untuk melindungi manusia secara ghaib hanyalah Allah Azza wa Jalla.

أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- أَبْصَرَ عَلَى عَضُدِ رَجُلٍ حَلْقَةً أُرَاهُ قَالَ مِنْ صُفْرٍ فَقَالَ وَيْحَكَ مَا هَذِهِ . قَالَ مِنَ الْوَاهِنَةِ قَالَ أَمَا إِنَّهَا لاَ تَزِيدُكَ إِلاَّ وَهْناً انْبِذْهَا عَنْكَ فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِىَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَداً


Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah melihat seorang lelaki memakai gelang di lengannya. Lelaki itu mengatakan bahawa gelang tersebut diperbuat daripada tembaga. Lalu beliau berkata, "Untuk apa engkau memakainya?" Lelaki itu menjawab, "(Ini untuk mencegah) Wahinah (penyakit yang ada di lengan atas)." Beliau lantas bersabda, "Gelang tadi malah membuatmu semakin lemah. Buanglah! Seandainya engkau mati dalam keadaan masih mengenakan gelang tersebut, engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. "(HR. Ibnu Majah dan Ahmad)

Sementara mendatangi dukun dan mempercayai ucapannya, termasuk minta dibuatkan pagar ghaib untuk melindungi rumah dari gangguan syaitan, dapat membuat pelakunya kufur terhadap ajaran Islam. Sebagaimana sabda beliau:

مَنْ أَتَى كَاهِناً أَوْ عَرَّافاً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ


"Barangsiapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu ia membenarkannya, maka ia telah kufur pada apa yang telah diturunkan kepada Muhammad." (HR. Ahmad; hasan)

Lalu bagaimana cara agar syaitan tidak masuk ke rumah kita? Islam mengajarkan cara yang sangat mudah dan tidak memerlukan ritual yang menyulitkan. Caranya adalah, baca basmalah masa masuk rumah dan menutup pintu. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis:

وَأَغْلِقُوا الأَبْوَابَ ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا


"Dan tutuplah pintu kalian seraya membaca basmalah, kerana syaitan tidak akan mampu membuka pintu yang tertutup (dengan bacaan basmalah) ... (HR. Bukhari dan Muslim)

Ustadz Hasan Bishri dalam buku Dahsyatnya Kekuatan Basmalah menjelaskan syaratnya. Yakni ketika membaca basmalah, seorang muslim harus yakin dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

"Yang diperlukan hanyalah keyakinan kita yang mantap terhadap keagungan dan kekuasaan Allah yang tulus saat melakukannya. Iaitu dengan membaca Basmalah ketika masuk rumah atau menutup pintu, nescaya syaitan akan masuk dan terhalang untuk masuk rumah kita, "terangnya.

Wallahu a'lam bissawab.

*sumber dari bersamadakwah.net

Sunday, March 15, 2015

Cara Melepaskan Diri dari Tiga Ikatan Syaitan


Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengkhabarkan bahawa apabila seseorang tidur, syaitan mengikatnya dengan tiga ikatan. Jika tidak dilepaskan, ikatan-ikatan ini berpengaruh pada jiwa dan semangat. Khususnya semangat beramal.

Bagaimana cara melepaskan ikatan-ikatan tersebut? Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلاَثَ عُقَدٍ ، يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ ، وَإِلاَّ أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ


"Apabila kalian tidur, syaitan membuat tiga ikatan di tengkuk kalian. Di setiap ikatan setan akan mengatakan, "Malam masih panjang, tidurlah!" Jika ia bangun lalu berzikir pada Allah, lepaslah satu ikatan. Kemudian jika ia berwudhu, lepas lagi satu ikatan berikutnya. Kemudian jika ia mengerjakan solat, lepaslah ikatan terakhir. Di pagi hari dia akan bersemangat dan bergembira. Jika tidak melakukan seperti ini, jiwanya jadi kotor dan malas. "(HR. Al Bukhari)

Demikianlah cara syaitan bekerja. Ia tidak pernah berputus asa untuk menggoda dan menyesatkan manusia. Pelbagai cara ia lakukan, termasuk program rutin tiap malam. Yakni, syaitan membuat ikatan di tengkuk orang yang tidur. Bukan hanya satu ikatan, tetapi tiga lapis ikatan. Para ulama berbeza pendapat sama ada ikatan yang dimaksudkan dalam hadis tersebut adalah ikatan yang sebenarnya atau tidak. Namun pada dasarnya, para ulama sepakat syaitan boleh membuat jiwa menjadi kotor dan malas dengan cara seperti hadis tersebut.

Jika kita melihat fenomena kehidupan umat Islam dewasa ini, agaknya program syaitan ini cukup berjaya. Penunjuk, banyak masjid yang sepi saat Subuh. Banyak muslim yang terlambat bangun alias kesiangan. Lalu kesannya, kita mendapati masyarakat muslim yang wataknya jauh dari nilai-nilai Islam dan semangat beramalnya rendah. Persis seperti pengumpulan "khabiitsa an nafsi kaslan" pada hadis tersebut.

Agar dapat melepaskan diri dari tiga ikatan syaitan tersebut, tidak ada cara lain kecuali mengikuti petunjuk Rasulullah.

Bangun dan Berdoa

Langkah pertama adalah segera bangun sebelum subuh dan berdoa. Doanya adalah sebagaimana yang diajarkan Rasulullah:

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرِ


"Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan (membangunkan) kami setelah mematikan (menidurkan) kami dan kepada-Nyalah kami dibangkitkan" (HR. Al Bukhari)

Dengan bangun dan mengucapkan doa ini, satu ikatan syaitan terlepas.

Berwudhu

Tidak sedikit orang yang bangun sebelum subuh, tetapi ia hanya ke bilik mandi untuk buang air kecil kemudian tidur lagi. Artinya ia belum boleh lepas dari seluruh ikatan syaitan. Tetapi jika selepas bangun dan berdoa ia kemudian berwudhu, maka terlepaslah ikatan kedua. Kini tinggallah ikatan ketiga, ikatan terakhir.

Solat

Dengan melakukan solat malam sekurang-kurangnya dua rakaat, terlepaslah ikatan syaitan yang ketiga. Jadi seluruh ikatan tersebut lepas sudah. Dan oleh itu jiwa orang tersebut menjadi bersih dan ia bersemangat di pagi harinya. Semangat beribadah, semangat beramal, semangat menyemai kebajikan.

Selain menempuh tiga langkah tersebut, sebahagian ulama menjelaskan, langkah pencegahan juga tak kalah penting untuk dilakukan. Yakni berzikir dan berdoa sebelum tidur serta menjaga adab-adabnya. Wallahu a'lam bissawab.

Blog's stats Jumaat 30.12.2011 bersamaan 4 Safar 1433

Back To Top
Profile Picture
©1433 Hakcipta Tak Terpelihara 2010
Anda digalakkan untuk mengambil apa-apa bahan di dalam laman ini untuk tujuan penyebaran, tanpa perlu memberitahu kepada pihak kami. Anda digalakkan untuk memaparkan sumber asal bahan tersebut.
E-mel :@gmail.comatau Facebook :www.facebook.com/blogdetikislam