Wednesday, December 31, 2014

6 Kelemahan Agama Kristian yang amat jelas - Dari Tokoh Wanita Islam Berbangsa Yahudi

Maryam Jameelah: Tokoh Wanita Islam Berbangsa Yahudi

Walaupun begitu kemas dan gigih sekali konspirasi golongan Kristian terhadap Islam, Maryam Jameelah dapat melihat beberapa kelemahan mereka. Di antaranya ialah :

1-Kelemahan nyata di dalam organisasi muballingh Kristian kerana kurangnya perasaan persaudaraan dan persamaan.

Hal ini bertitik tolak daripada ajaran Kristian itu sendiri. Dimana agama tersebut dikhususkan kepada Bani Israeil sahaja. Ini bererti bahawa agama tersebut berasaskan perkauman. Jerteru itu, kita dapat lihat negara-negara Kristian gagal menubuhkan satu kekuasaan politik berpusat. Sebalinya ia hanya bertanggungjawab menimbulkan fahaman perkauman, nasionalisme dan fahaman kedaerahan.

2-Pemisahan di antara kekuasaan politik dari gereja menyebabkan institusi politik dilanda oleh keruntuhan moral, rasuah dan beranika jenis penyelewengan, sepertimana yang dapat dilihat pada hari ini.

3-Konsep Trinity adalah ciri kelemahan agama Kristian yang amat jelas. Satu Tuhan di dalam tiga adalah satu konsep yang amat sukar diterima oleh orang-orang awam.Implikasi dari onsep trinity yang kompleks ini menyebabkan konsep-konsep lain di dalam agama Kristian juga sukar difahami.

4-Ajaran Kristian kekurangan ajaran yang berkaitan dengan pembentukan masyarakat dan negara. Kekurangan ini mengakibatkan berlakunya  beberapa pembaharuan atau reform di dalam agama tersebut yang memusnahkan sama sekali kesuciannya. Ini tidak dapat diterima sama ada oleh masyarakat primitif atau masyarakat intelektual.

5-Kelahiran beranika jenis isme di Barat seperti modenisme yang bercirikan materialisme, humanisme dan sekularisme serta isme-isme yang lain ekoran daripada tidak puas hati ahli-ahli falsfah Barat terhadap dogma agama Kristian yang gagal sama sekali memenuhi keperluan semasa iaitu di dalam pembangunan mental dan kebendaan masyarakat Barat. Akhirnya agamaLristian hanya dipakai ketika kelahiran,perkahwinan dan kematian.

6-Kelemahan ajaran Kristian jelas kelihatan apabila ia cuba mempengaruhi negara-negara yang telah terlebih dahulu dikuasai oleh Islam, Buddha, Hindu, Konfusius, Shinto dan sebagainya, khususnya di Asia. Walaupun mereka berjaya menguasai penduduk primitif di Afrika, tetapi jelas sekali mereka gagal menguasai Asia.

BEBERAPA ASPEK PEMIKIRAN MARYAM JAMEELAH OLEH PROF. MADYA MUSTAFA BIN HAJI DAUD.

M/S: 36 & 37.

Maryam Jameelah: Tokoh Wanita Islam Berbangsa Yahudi

Margaret ingin segera membuang identity Yahudi yang ada pada dirinya. Dia tidak mahu dirinya sekali-kali dikaitkan dengan bangsa Yahudi. Apatah lagi dia sudah mengetahui bahawa bangsa Yahudi adalah bangsa yang dimurkai oleh Tuhan. Dia juga tahu bahawa bangsa Yahudi bertanggungjawab membunuh nabi-nabi serta utusan Tuhan yang diutus kepada mereka.  Bahkan orang Yahudilah yang bertanggungjawab merancang dan mengatur usaha membunuh nabi Isa a.s.

Pergolakan dalam diri itu akhirnya membawa kepada bertukarnya Margaret Marcus kepada Maryam Jameelah. Dari seorang penganut Judais kepada penganut Islam yang komited dalam penghayatan Islam secara syumul. Hidayah dan taufik dari Allah itu mendorongnya berhijrah dari  Amerika Syarikat ke Pakistan untuk memelihara dan mempertingkatkan imannya. Demi melengkapkan kesempurnaan Islamnya beliau terjun berdakwah  dan berjihad melalui mata pena. Beliau tampil daripada kalangan bangsa Yahudi yang menjadi jurubicara wanita Islam. Maryam Jameelah sebutir mutiara di tengah jutaan kaca.

*Sumber dari peribadirasulullah.wordpress.com

Tuesday, December 30, 2014

Rasulullah Mendengar Suara Mayat Diseksa, Pelajaran Menuju Akhir Zaman


ALLAH memberikan kemampuan kepada Rasul-Nya untuk mendengar orang-orang yang diseksa dalam kubur. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan bahawa Za'id bin Tsabit berkata:

Pada saat Nabi SAW berada di kebun Bani Najjar sambil naik keldai dan kami menyertainya, tiba-tiba keldai itu meyimpang dari jalanan, lari dan hampir saja menghempaskan beliau. Ternyata di situ terdapat kuburan enam, lima atau empat orang. Beliau SAW bertanya, "Siapa yang mengenal penghuni kubur ini?" Seorang laki-laki menjawab, "Saya." Beliau bertanya lagi, "Bila mereka meninggal?" Ia menjawab, "Ketika mereka syirik." Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya umat ini diuji dalam kuburannya, dan kalau bukan kerana kalian akan takut menguburkan, sungguh aku akan berdoa kepada Allah agar Ia memperdengarkan azab kubur yang kudengar kepada kalian. "

Dalam sahih al-Bukhari dan sahih Muslim dan Sunan an-Nasa'I, Abu Ayyub al-Ansari berkata bahawa Rasulullah SAW keluar pada malam hari selepas matahari terbenam. Tiba-tiba beliau mendengar suara dan bersabda, "Seorang Yahudi sedang disiksa dalam kuburnya."

Dalil lain yang menunjukkan bahawa Rasulullah SAW mendengar suara orang yang diazab dalam kubur adalah hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibn Abbas. Disebutkan bahawa Rasulullah SAW melewati dua kuburan lalu beliau bersabda, "Kedua-duanya sedang disiksa, tetapi bukan kerana dosa besar."

Selain Rasulullah SAW yang Mendengar Suara Mayat yang Diseksa

Sebahagian orang ada yang mengaku bahawa mereka boleh mendengar atau melihat orang-orang yang disiksa di dalam kubur. Di antara mereka adalah tokoh-tokoh dipercayai yang tak mempunyai cacat dalam agama dan kejujuran mereka. Ibn Taimiyah berkata, "Kadang-kadang hal itu tersingkap bagi orang-orang pada zaman ini, baik dalam keadaan jaga atau tidur. Mereka mengetahui dan memastikan kebenarannya. Kami boleh menghulurkan banyak hal mengenai hal itu. "

Dalam rangka membantah kalangan yang menolak adanya azab kubur, Ibn Taimiyah berkata:

Jika diketahui bahawa pada saat tidur, roh orang yang tidur duduk, berdiri, berjalan, pergi, bercakap dan melakukan banyak hal dengan batin bersama rohnya, dan badan serta rohnya memperoleh kenikmatan serta azab padahal jasadnya berbaring, matanya terpejam, mulutnya terkatup, anggota tubuhnya diam , dan kadang-kadang ia bergerak dengan kekuatan gerakan dalam, terkadang juga berdiri, berjalan, bercakap dan berteriak kerana kekuatan dalam batinnya. Maka, seperti inilah keadaan orang mati di dalam kubur. Rohnya, duduk, meminta, merasa nikmat dan sengsara, dan berteriak, pada masa yang sama ia masih berkaitan dengan badannya yang terbaring di dalam kubur. Terkadang hal itu mengukuh hingga Nampak pada badannya. Terkadang ia kelihatan keluar dari kubur sedangkan azab masih menimpa dirinya dan malaikat azab menyertainya. Badannya bergerak, berjalan dan keluar dari kubur. Lebih dari seorang telah mendengar suara orang-orang yang sedang diazab di dalam kubur. Juga telah disaksikan mayat-mayat yang keluar dari kubur dalam keadaan tersiksa, dan mayat-mayat yang duduk. Namun hal ini tak selalu dialami oleh setiap mayat. Sama halnya dengan duduknya orang tidur, tidak selalu terjadi, akan bergantung pada keadaannya. "[]

Sumber: Ensiklopedia Kiamat / Karya: Dr. Umar Sulayman al-Asykar / Penerbit: Serambi | islampos.com

Monday, December 29, 2014

Permulaan Tanda Kiamat, Api yang Mengumpulkan Manusia dari Timur ke Barat


DARI Anas ra, katanya, Ketika sampai kepada Abdullah bin Salam kabar kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah, ia pun datang menghadap beliau, lalu berkata, "Aku hendak bertanya kepadamu tentang tiga perkara, tidak ada yang mengetahuinya melainkan Nabi.

Apakah permulaan tanda kiamat?

Apakah permulaan makanan yang dimakan oleh penghuni syurga?

Rasululalh SAW bersabda, "Baru sebentar ini Jibril mengkhabarkan semua itu kepadaku."

Kata Anas: Abdullah berkata, "Jibril itu ialah musuh orang Yahudi."

Rasulullah SAW bersabda, "Adapun permulaan tanda kiamat, ialah api yang mengumpulkan manusia dari timur ke barat. Adapun permulaan makanan yang dimakan isi syurga, ialah tambahan hati dari ikan besar. Dan adapun perumpamaan anak, bahawa seorang laki-laki bila bersetubuh dengan perempuannya, jika airnya mendahului air isterinya, anak itu sama dengan bapanya. Jika dahulu air perempuan, anak itu sama dengan dia (ibunya). "

Abdullah berkata, "Aku mengakui bahawa sesungguhnya orang Yahudi itu kaum pendusta. Jika mereka tahu aku masuk Islam sebelum engkau menanyakan kepada mereka, nescaya mereka akan menuduh pendusta di dekat tuan. "

Kemudian orang-orang Yahudi datang dan Abdullah masuk ke dalam rumah. Rasulullah SAW bertanya, "Bagaimanakah keadaan Abdullah bin Salam dalam lingkungan kalian?"

Mereka menjawab, "Ia seorang yang amat pandai dan anak orang yang amat pandai di antara kami. Ia seorang yang paling baik dan anak orang yang palik baik di antara kami. "

Rasulullah SAW bertanya, "Bagaimanakah pendapatmu jika Abdullah memeluk agama Islam?"

Kata mereka, "Dilindungi (dijauhkan) Tuhan kiranya ia dari hal yang demikian!"

Maka keluarlah Abdullah kepada mereka, lalu berkata, "Aku mengakui, bahawa tiada Tuhan (ilah) melainkan Allah, dan aku mengakui bahawa sesungguhnya Muhammad Utusan Allah."

Orang-orang Yahudi lalu berkata, "Dialah orang yang paling jahat dan anak orang yang paling jahat di antara kami." Mereka pun mencelanya bersama.

*Sumber dari islampos.com

Sunday, December 28, 2014

Kisah Taubat Terbaik, Wanita yang Bertaubat dari Zina

ilustrasi wanita bertaubat

Pandangannya tertunduk. Sorot matanya membayangkan penyesalan yang mendalam. Perutnya kelihatan membesar.

"Wahai Rasulullah, aku telah berzina. Aku layak mendapatkan hukuman rejam. Maka tegakkanlah hukuman had atas diriku, "wanita itu benar-benar ingin bertaubat. Ia memahami, dosa zina tidak mendapat keampunan secara sempurna kecuali dengan benar-benar bertaubat dan hukuman had ditegakkan. Ia meminta direjam, dan ia tahu bahawa rejam akan meragut nyawanya.

Rasulullah tidak langsung menjawab. Sebab dalam Islam, dosa zina yang tidak diketahui orang lain, mahkamah tak boleh menuntutnya. Secara Fiqih, hukuman had atas zina ditegakkan jika ada empat saksi yang melihat perbuatan keji tersebut. Tapi wanita ini datang sendiri mengakui.

"Janin dalam perut ini adalah buktinya ya Rasulullah," lanjut wanita itu meyakinkan bahawa ia pantas direjam.

"Pulanglah. Selepas bayimu lahir, barulah engkau kembali ke sini, "demikian keputusan Rasulullah. Sungguh, beliau adalah Nabi yang selalu dibimbing wahyu. Beliau adalah hakim yang paling bijaksana sedunia. Kasih sayang adalah jiwa dari setiap keputusannya. Tidak mungkin bagi beliau menghukum seorang wanita yang tengah hamil. Bagaimana nasib kandungannya? Selain itu, menurut banyak ulama, Rasulullah juga memberikan peluang kepada wanita tersebut agar ia kepekatan menjaga janinnya, menjaga bayinya dan terlupa dengan permintaan hukuman yang ia ajukan hari itu.

Hari demi hari berlalu dengan cepat. Beberapa bulan kemudian, wanita itu melahirkan. Lalu ia pun kembali menghadap Rasulullah. "Ya Rasulullah, aku wanita yang beberapa bulan lalu menghadapmu meminta ditegakkan had atasku. Maka rajamlah aku, "demikian kira-kira pinta wanita itu. Dan kembali Rasulullah menolak permintaan itu. Beliau memintanya untuk merawat dulu anaknya, hingga masa persusuan selesai.

Ternyata wanita itu tidak lupa. Ia datang lagi setelah masa menyusui anaknya ia anggap cukup. "Ya Rasulullah, aku wanita yang dulu datang menghadapmu meminta ditegakkan had atasku. Maka rajamlah aku. "Permintaan itu akhirnya dikabulkan Rasulullah. Beliau pun menegakkan hukum had atasnya. Sehingga ia menghembuskan nafas terakhirnya.

Ketika Rasulullah menshalati jenazah wanita itu, Umar bin Khatab heran. "Wahai Rasulullah, mengapa Engkau menshalatinya padahal wanita itu telah berzina?"
Beliau pun menjawab, "Wanita ini telah bertaubat dengan taubat yang seandainya taubatnya tersebut dibahagikan kepada 70 orang dari penduduk Madinah maka itu boleh mencukupi mereka. Apakah engkau dapati taubat yang lebih baik dari seseorang mengorbankan jiwanya kerana Allah Taala? "

Masya Allah ... Sungguh luar biasa wanita tersebut. Bahkan ia memperoleh kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah dan dalam pandangan Rasulullah. Taubatnya mencukupi untuk 70 orang dan taubatnya digolongkan sebagai taubat terbaik.

Di dunia ini, tak ada orang yang bersih dari dosa dan kesalahan kecuali Nabi yang dijaga Allah (ma'shum). Dan seperti hadis Rasulullah, sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang mengikutinya dengan taubat. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang mau bertaubat dari dosanya. Kita semua punya dosa, tetapi Allah membukakan pintu taubat untuk kita. Persoalannya, mahukah kita bertaubat ... dan seperti apa berkualiti taubat kita?

*Sumber dari www.bersamadakwah.com

Saturday, December 27, 2014

Hikmah Mencukur Bulu Kemaluan

Mencukur bulu kemaluan (ilustrasi)

Rasulullah mengajarkan kepada umatnya untuk rutin mencukur bulu kemaluan. Dalam hadis berikut ini, mencukur bulu kemaluan disebut sebagai salah satu fitrah.


خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ ، وَالاِسْتِحْدَادُ ، وَنَتْفُ الإِبْطِ ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ ، وَقَصُّ الشَّارِبِ


"Ada lima perkara termasuk fitrah; khitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku dan kumis "(HR. Bukhari dan Muslim)

Di zaman moden, mencukur bulu kemaluan diketahui mempunyai banyak manfaat, diantaranya adalah 4 mata sebagai berikut:

1. Kebersihan Terjaga
Rambut kemaluan yang tidak dicukur membuat peluh dan bakteria terkumpul di tempat itu. Jika lama dibiarkan, bakteria yang terkumpul boleh menimbulkan penyakit / jangkitan. Dengan rutin mencukur rambut kemaluan, keadaan lebih terjaga dan penyakit / jangkitan dapat dielakkan.

2. Terhindar dari Bau
Rambut kemaluan yang dibiarkan panjang dan tidak terawat membuat kawasan tersebut menjadi lebih bau. Pasalnya, panas, peluh dan bakteria bercampur jadi satu. Dengan rutin mencukurnya seperti nasehat Rasulullah, maka aroma kawasan tersebut dapat lebih terjaga.

3. Sihat
Kawasan kemaluan yang terjaga kebersihannya menjadikan seseorang lebih sihat. Bukan saja terhindar dari bau, dengan mencukur bulu kemaluan secara rutin juga dapat terhindar dari jangkitan atau penyakit kulit.

4. Meningkatkan sensitiviti saat bercinta
Seperti dikutip dari Health Me Up, kulit di sekitar selangkangan sangat sensitif terhadap sentuhan. Namun, bulu kemaluan yang panjang boleh menyekat kenalan langsung dengan kulit sensitif tersebut. Dengan mencukurnya, membuat suami / isteri lebih mudah memberi rangsangan di kawasan tersebut.

*Sumber dari www.bersamadakwah.com

Friday, December 26, 2014

20 Rumah yang Tidak Dimasuki Malaikat


Dalam pelbagai hadis, Rasulullah mensabdakan adanya rumah-rumah tertentu yang tidak dimasuki malaikat. Tentu maksudnya adalah malaikat rahmat. Sedangkan malaikat maut, ia boleh masuk rumah dan bangunan apapun, tanpa boleh dihalang.

Rumah-rumah bagaimana yang tidak dimasuki oleh malaikat rahmat? Mari kita semak hadis-hadisnya berikut ini:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةُ تَمَاثِيلَ
Aku (Abu Thalhah) mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan (atau) gambar patung”. (HR. Bukhari)

عَنْ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ
Dari Abu Thalhah dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam beliau bersabda: “Sesungguhnya malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar.” (HR. Muslim)

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَلَائِكَةُ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا جُنُبٌ
Dari Ali bin Abu Thalib dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam beliau bersabda: “Malaikat tidak masuk rumah yang padanya terdapat gambar dan anjing serta orang yang junub.” (HR. An Nasa’i, dishahihkan Al Albani)

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ
Dari Ali bin Abu Thalib dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: “Sesungguhnya Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar.” (HR. Ibnu Majah, dishahihkan Al Albani)

Jadi, menurut hadis-hadis di atas, ada beberapa rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat iaitu:
1. Rumah yang di dalamnya terdapat gambar / lukisan makhluk bernyawa
2. Rumah yang di dalamnya ada anjing. Menurut Imam Qurtubi, para ulama berbeza pendapat mengenai sebabnya, antaranya kerana anjing itu najis.
3. Rumah yang penghuninya junub. Maksudnya, membiasakan diri tidak mandi / bersuci dari junub.
4. Rumah yang di dalamnya ada patung.

Selain 4 rumah tersebut, Abu Huzaifah Ibrahim bin Muhammad dalam buku Rumah yang Tidak Dimasuki oleh Malaikat menambah 16 rumah lain yang tidak dimasuki malaikat sebagai berikut:

1. Rumah orang yang memutuskan silaturahim,
2. Rumah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya
3. Rumah orang yang memakan harta anak yatim,
4. Rumah orang yang memakan riba.,
5. Rumah yang di dalamnya tidak disebutkan Asma Allah,
6. Rumah yang tidak ada shalawat di dalamnya dan lebih mementingkan hawa nafsu,
7. Rumah yang di dalamnya banyak caci maki dan laknat,
8. Rumah yang di dalamnya ada alunan lagu selain dzikir,
9. Rumah yang di dalamnya ada loceng,
10. Rumah yang digunakan minum arak,
11. Rumah yang diduduki perjudian dan sajian berhala,
12. Rumah yang di dalamnya ada syirik dan mantera-mantera,
13. Rumah yang di dalamnya ada bau tidak sedap atau penghuni laki-lakinya melumuri tubuh dengan kunyit,
14. Rumah yang penghuninya hidup boros,
15. Rumah yang penghuninya terus menerus melakukan kedurhakaan,
16. Rumah yang digunakan untuk kekejian, atau dosa besar.

Semoga kita dapat menguruskan rumah kita sehingga tidak termasuk dalam 20 rumah tersebut. Dan semoga malaikat rahmat suka masuk ke rumah kita untuk menyampaikan rahmat Allah kepada kita dan keluarga.

*Sumber dari www.bersamadakwah.com

Thursday, December 25, 2014

Kisah Iblis Yang Ingin Bertaubat dan Tidak Diterima

Iblis, dengan segunung catatan kejahatan dan dosa dosa paling mengerikan, tiba tiba terbersit dalam hatinya untuk bertaubat memohon keampunan kepada Allah yang telah menciptakannya.
Iblis sebagai panglima terdepan yang mengajak semua orang untuk menentang Allah tiba-tiba berbalik dan berniat taubat. Allah tidak pernah menutup pintu taubat bagi siapa saja yang mau bertaubat, tak terkecuali bagi Iblis sang penentang yang nyata. Bahkan ampunan Allah jauh lebih besar dibanding dosa apapun yang dilakukan makhluknya. Selama kematian belum datang, maka pintu taubat masih terbuka. Hal ini berlaku untuk seluruh makhluk taklif iaitu makhluk Allah dari jenis Jin dan Manusia. Dan Iblis masih segar bugar, jadi kesempatan taubat masih ada. Apakah taubat Iblis diterima Allah? Tentu! Kerana Allah Maha Pengampun. Lalu bagaimana cara dia bertaubat?
Iblis tentu saja kenal Jibril sang pemimpin para malaikat. Iblis diberitahu Jibril bahawa hanya ada tiga syarat bertaubat,
1. Istighfar (memohon ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh)
2. Menyesali semua dosa yang pernah diperbuatnya serta bertekad kuat untuk tidak lagi mengulanginya.
3. Laksanakan semua perintah Allah tanpa menawar
Diluar dugaan Iblis melakukan ketiga syarat tersebut dengan benar bahkan dalam waktu yang sungguh sangat cepat. Hal ini sangat masuk akal, mengingat Iblis termasuk salah satu Jin yang sangat cerdas. Apalagi didukung dengan umur Iblis yang sangat panjang sejak sebelum Adam sampai sekarang (lebih dari 11 ribu tahun), tentu pengalaman dan pengetahuannya tak ada manusia dan jin yang mampu menyamainya.
Tetapi ternyata usaha pertaubatannya terhenti pada satu perintah Allah pada syarat ketiga.
Jibril: Memohon ampunan dan menyesali dosa telah kau lakukan, dan hampir seluruh perintah Allah yang engkau sanggupi telah engkau lakukan, sekarang masih ada satu lagi perintah Allah yang harus engkau lakukan, apakah kau sanggup?
Iblis: Sanggup
Jibril: Baiklah. Allah memerintahkanmu untuk mendatangi kuburan Adam, bersujud pada Adam dan bersaksi bahwa Adam adalah makhluk yang dipilih oleh Allah untuk menjadi khalifah, pengurus, pengembang tanggung jawab di bumi. (Iblis terdiam)
Jibril: Bagaimana? Apakah engkau sanggup? Sungguh tinggal satu hal ini saja yang belum pernah engkau lakukan sejak Adam diciptakan dahulu. Setelah beberapa kali Jibril bertanya akhirnya Iblis menjawab,
Iblis: Aku diciptakan dari api sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Aku lebih baik daripada Adam. Tapi kenapa aku yang harus sujud kepada Adam? Bukankah seharusnya Adam yang sujud kepadaku? Dulu Adam masih hidup, dan aku tak sudi bersujud padanya, apalagi sekarang dia sudah dimakan tanah. Takkan pernah aku berubah fikiran dalam hal ini. Kehadiran Adam membuatku tersingkir dari kedudukan mulia bersama malaikat. Sakit hatiku masih tersisa. Dahulu, hari ini dan sampai kiamat, aku tetap takkan sudi bersujud kepada Adam.
Jibril dan seluruh malaikat adalah makhluk mulia yang punya kedudukan yang sangat tinggi disisi Allah. Para malaikat yang teramat mulia semuanya tunduk pada perintah Allah termasuk ketika diseru untuk bersujud kepada Adam.
“Dan ingatlah ketika Kami serukan kepada para malaikat “Bersujudlah kalian semua kepada Adam” maka semuanya bersujud kecuali Iblis. Iblis enggan bersujud dan takabur (sombong). Dan (dengan demikian)Iblis termasuk orang yang ingkar (kafir)”
*Sumber dari tazkirahmelayuislam.blogspot.com

Wednesday, December 24, 2014

Kenapa Perlu Tutup Gambar dan Cermin Sewaktu Mayat Ada Dalam Rumah? Penjelasan Ustaz Azhar Idrus


Kenapa perlu tutup gambar dan cermin sewaktu mayat ada dalam rumah? Penjelasan Ustaz Azhar Idrus


*Sumber suraukini.com

Tuesday, December 23, 2014

Video:Bukti Api yang Terus Menyala Di Dalam Air - Benarlah Firman Allah dalam Al Quran


Firman Allah dalam Surah At Thuur ayat ke 6

"dan laut yang di dalam tanahnya ada api"

Dalam video ini anda boleh saksikan api yang menyala tidak dapat mendidihkan air laut dan air laut pula tidak dapat memadamkan api yang terus menyala.
Monday, December 22, 2014

Manusia yang Memiliki Lidah daripada Api Neraka


Mafhum Hadis, sesiapa yang memiliki dua wajah di dunia pada hari Kiamat kelah dia akan memiliki Lidah daripada Api Neraka.
Nota:

Manusia sebegini adalah golongan manusia yang :

Di dalam solat memuji Allah SWT tetapi diluar solat memuja demokrasi,

Dalam solat melakukan rukuk dan sujud tetapi diluar solat tubuh badannya digunakan untuk melakukan maksiat,

Zakat perniagaan dikeluarkan tetapi perniagaan berasaskan riba yang yang dihalalkan,

Malam hari bertahajjud kepada Allah SWT tetapi di siang hari bersahabat dengan syaitan,

Pakaian dan tingkah laku penuh kewarakan tetapi tidak berakhlak mulia dan tidak Ilkhlas kepada Allah SWT malah semua amalan agama dikenakan bayaran.

Golongan sebeginilah yang amat diperlukan oleh dajjal agar dapat mengelirukan manusia..

Ingatlah kita tidak boleh menipu Allah SWT Yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui Pergerakan Hati semua makhluk ciptaanNya- Nauzubillahi Minhom.

*Sumber dari peribadirasulullah.wordpress.com

Sunday, December 21, 2014

Kesan Maksiat Tetap Berbahaya Walaupun Mendapat Keampunan


Selagi bergelar manusia, kita tidak terlepas daripada melakukan dosa dan maksiat secara sedar ataupun tidak. Saya akui kelemahan diri ini yang sering gagal menangani kehidupan tanpa dosa. Tidak kira ia berlaku sama ada dari pandangan mata, pendengaran, butiran kata-kata dan anggota yang lain. Apabila dikuasai oleh nafsu dan pujukan musuh manusia, syaitan laknatullah, saya hilang rasa malu untuk melakukan dosa walaupun akidah kita dipaterikan bahawa Allah itu Maha Mengetahui segalanya apa yang berlaku di langit dan bumi, yang terang mahupun yang tersembunyi.

Namun seperti biasa, selepas melakukan dosa dan maksiat saya akan mulai sedar kembali bahawa diri telah terjebak dengan perkara mungkar. Timbul rasa penyesalan dan malu akan apa yang sudah berlaku. Ia seterusnya mengajak diri untuk sujud memohon keampunan  daripada-Nya. Di sini akan terasa sayang dan cinta-Nya kepada para hamba-hamba-Nya yang menyesal perbuatan mereka. Lagi menambahkan rasa malu dan segannya saya sebagai hamba kepada-Nya. Titisan air mata penyesalan jatuh agar dosa-dosa sebelumnya diampunkan oleh-Nya. Maha Suci Allah, sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat.

Sebagaimana disebutkan dalam hadith Qudsi, Nabi saw bersabda dari apa yang telah dikhabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala, baginda bersabda:

“Dahulu, ada seorang yang telah berbuat dosa. Setelah itu, ia berdoa dan bermunajat; ‘Ya Allah, ampunilah dosaku! ‘

Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman: “Sesungguhnya hamba-Ku mengaku telah berbuat dosa, dan ia mengetahui bahwasanya ia mempunyai Tuhan yang dapat mengampuni dosa atau memberi seksa karena dosa.”

Kemudian orang tersebut berbuat dosa lagi dan ia berdoa; “Ya Allah, ampunilah dosaku!”

Maka Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman: “Hamba-Ku telah berbuat dosa, dan ia mengetahui bahwasanya ia mempunyai Tuhan yang mengampuni dosa atau menyeksa hamba-Nya karena dosa….”

(Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim)

Daripada hadis di atas, peringatan kepada diri saya yang hina ini dan sesiapa sahaja di luar sana mengalami situasi yang sama, pintu taubat sentiasa terbuka untuk hamba-hamba-Nya yang lemah dan menginsafi diri. Dan Allah swt tidak pernah berputus asa untuk mengampunkan hamba-Nya selagi seorang itu terus istiqamah memohon keampunan daripada-Nya. Ingin saya peringatan diri saya sendiri sekali lagi agar kita bersama-sama memohon keampunan daripada-Nya dengan penuh keikhlasan dan bersungguh-sungguh setiap masa dan jika boleh, setiap hari agar diri kita terselamat daripada sebarang sifat tercela.

Sesungguhnya, maksiat tidak pernah memberikan sebarang nilai tambah kepada amal timbangan walaupun ia manis dan nikmat dilakukan. Beberapa minit yang lepas, saya terbaca satu ungkapan hebat daripada seorang ulama yang tidak asing yakni Ibnu Qayyim Rahimahullah akan kesan maksiat dalam kitab beliau Faraid seolah-olah tahu diri ini dirundung dalam perasaan bersalah dan berdosa. Ibn Qayyim menyebut bahawa ;

“..antara kesan maksiat adalah pelakunya tidak banyak mendapatkan petunjuk, fikirannya kacau, ia tidak melihat kebenaran dengan jelas, hatinya rosak, daya ingatannya menjadi lemah, waktunya hilang sia-sia, dibenci manusia, hubungan dengan Allah renggang, doanya tidak dimakbulkan, hatinya keras, keberkahan rezeki dan umurnya musnah, diharamkan mendapatkan ilmu, hina, dihinakan musuh, dadanya sesak, diuji dengan teman-teman yang jahat yang merosak hati dan mensia-siakan waktu, cemas berpanjangan, sumber rezekinya ditarik, dan hatinya tergoncang. Maksiat dan lalai membuatnya lupa dzikir kepada Allah, sebagaimana tanaman tumbuh kerana air dan kebakaran terjadi kerana api.”

Ya Allah, begitu binasanya kesan perlakuan maksiat dalam kehidupan. Ya Allah, ampunilah aku, Sesungguhnya, aku telah melakukan perkara yang Engkau mahu hamba-Mu jauhi. Astarghfirullah..

*Sumber dari mesejabdul.wordpress.com |peribadirasulullah.wordpress.com

Saturday, December 20, 2014

Adakah Orang Kafir Diuji Di Dalam Kubur?


Hadis-hadis ada yang mengemukakan bahawa orang kafir diuji di dalam kubur. Namun, Tirmizi, Ibn Abdir Barr, dan Syuthi berpandangan lain. Tirmidzi berhujah bahawa umat terdahulu, bila menolak dakwah para Rasul, diazab Allah hingga binasa. Adapun umat Islam, azabnya ditangguhkan. Nabi SAW diutus dengan pedang. Orang-orang yang masuk Islam kerana takut dibunuh, sehingga menjadi munafik itu, mereka ini diazab di alam kubur.

Pendapat ini harus disoal, kerana sebenarnya Allah tidak lagi membinasakan umat-umat yang mendustakan Rasul-Nya setelah Taurat diturunkan.

Ibn Abdil Barr menguatkan pendapatnya dengan hadis Rasul bahawa sesungguhnya umat ini diuji di dalam kubur (menurut sebahagian riwayat: ditanya). Hadis-hadis sahih menyatakan bahawa fitnah kubur berlaku khusus bagi kaum mukmin dan umat Islam sahaja.

Abdul Haq al-Isbily, Ibn Qayyim, al-Qurthubi, as-Safarini dan lain-lain berpendapat bahawa soalan kubur berlaku umum, termasuk orang mukmin dan kafir.

*Sumber dari islampos.com|Ensiklopedia Kiamat/Karya: Dr. Umar Sulayman al-Asykar/Penerbit: Serambi

Friday, December 19, 2014

10 Jenis Solat Yang Tidak Diterima Allah

shalat

RASULULLAH saw bersabda: "Islam dibina di atas lima perkara; memberi keterangan bahawa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allâh dan Nabi Muhammad adalah utusan Allâh, menegakkan solat .... "(HR Bukhari dan Muslim).

Seorang Muslim tentu sudah paham betul bahawa solat merupakan tiang dari dien ini. Oleh kerana itu, ketika muadzin mengumandangkan azan, kaum muslimin berbondong-bondong mendatangi rumah-rumah Allâh Ta'ala, mengambil air wudhu, kemudian berbaris rapi di belakang imam solat mereka. Mulakan kaum muslimin tenggelam dalam dialog dengan Allâh Ta'ala dan begitu khusyuk menikmati solat sampai imam mengucapkan salam. Dan selepas usai, masing-masing kembali pada aktivitinya.

Imam Hasan al-Bashri rahimahullâh pernah mengatakan: "Wahai, anak manusia. Solat adalah perkara yang dapat menghalangimu dari maksiat dan kemungkaran. Jika solat tidak menghalangimu dari kemaksiatan dan kemungkaran, maka hakikatnya engkau belum solat ".

Dalam kesempatan lain, Rasulullah saw juga bersabda: "Barang siapa yang memelihara solat, maka solat itu sebagai cahaya baginya, petunjuk dan jalan selamat dan barangsiapa yang tidak memelihara solat, maka sesungguhnya solat itu tidak menjadi cahaya, dan tidak juga menjadi petunjuk dan jalan selamat baginya. "(Tabyinul Mahaarim).

Kemudian Rasulullah saw juga bersabda bahawa: "10 orang solatnya tidak diterima oleh Allah swt, di antaranya:

1. Lelaki yang solat sendirian tanpa membaca sesuatu.

2. Lelaki yang mengerjakan solat tetapi tidak mengeluarkan zakat.

3. Lelaki yang menjadi imam, padahal orang yang menjadi makmum membencinya.

4. Lelaki yang melarikan diri.

5. Lelaki yang minum arak tanpa mahu meninggalkannya (taubat).

6. Perempuan yang suaminya marah kepadanya.

7. Perempuan yang mengerjakan solat tanpa memakai tudung.

8. Imam atau pemimpin yang sombong dan zalim menganiaya.

9. Orang-orang yang suka makan riba '.

10. Orang yang solatnya tidak dapat menahannya dari melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. "

Sabda Rasulullah SAW, "Barang siapa yang solatnya itu tidak dapat menahannya dari melakukan perbuatan keji dan mungkar, maka sesungguhnya solatnya itu hanya menambahkan kemurkaan Allah swt dan jauh dari Allah." Hassan r. a berkata: "Kalau solat kamu itu tidak dapat menahan kamu dari melakukan perbuatan mungkar dan keji, maka sesungguhnya kamu dianggap orang yang tidak mengerjakan solat. Dan pada hari kiamat nanti solatmu itu akan dilemparkan semula ke arah mukamu seperti satu bungkusan kain tebal yang buruk. "

*Sumber dari islampos.com

Thursday, December 18, 2014

Bukti Peninggalan Kaum Iram, Kebenaran Kisah dalam Al-Quran

"(Yaitu) Penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun (suatu kota) seperti itu di negeri-negeri lain." QS. Al-Fajr: 7-8)

DALAM Al-Quran, kita disajikan pelbagai ilmu pengetahuan, salah satunya adalah kisah-kisah umat terdahulu. Kisah umat yang diselamatkan Allah SWT, dan umat yang dihancurkan Allah SWT kerana kedzalimannya terhadap utusan Allah SWT.

Dalam surat Al-Fajr di atas disebutkan tentang satu golongan penduduk yang disebut penduduk Iram. Siapa mereka penduduk Iram itu?

Telah selesai pendedahan terhadap penemuan kota Iram Dzatul 'Imad (pemilik tiang-tiang) sekitar tahun 1998 Masehi di daerah Syasher di padang pasir Zhafar. Dan jarak penemuan itu kira-kira 150 Km sebelah utara bandar Shoalalah dan 80 Km dari bandar Tsamrit. Telah disebutkan bandar Iram dan penduduknya, kaum 'Aad di banyak tempat dalam al-Qur'an, sebagaimana firman Allah dala surat Al-Fajr ayat 7-8.

Dan itu adalah negerinya 'Aad kaum Nabi Hud' alaihissalam yang telah Allah binasakan dengan angin yang sangat dingin dan kencang. Dan datang penyebutan kaum 'Aad dan negerinya, Iram di dua surat dalam al-Qur'an, salah satunya dengan nama Nabi mereka yaitu Hud' alaihissalam, dan yang kedua dengan nama tempat tinggal mereka iaitu al-Ahqaaf, dan di dalam puluhan ayat al -Qur'an yang terdapat dalam 18 surat dalam al-Qur'an. Dan penyebutan kaum 'Aad dalam al-Qur'an terhitung sebagai pemberitaan paling banyak berbanding dengan pemberitaan tentang ummat-ummat yang lain yang dibinasakan, sebagai bentuk keajaiban dalam al-Qur'an. Hal itu kerana kaum ini ('Aad) telah dibinasakan secara total dengan angin berpasir yang tidak sewajarnya. Pasir-pasir itu menanam dan menutup peninggalan-peninggalan mereka, hingga tersembunyi (tertutup) semua peninggalan mereka dari muka Bumi.

Dan hal itu menyebabkan sebahagian besar ahli arkeologi dan ahli sejarah mengingkari dan tidak membenarkan adanya kaum 'Aad pada zaman dahulu, dan mereka (ahli arkeologi dan ahli sejarah) menganggap penyebutan tentang mereka (kaum' Aad) dalam al-Qur'an sebagai kisah-kisah simbolik (yang tidak ada kenyataanya) untuk diambil pelajaran dan pengalaman. Bahkan lebih parah lagi sebahagian penulis buku menganggap mereka (kaum 'Aad) sebagai dongeng yang tidak ada sama sekali kenyataannya dalam sejarah.

Kemudian muncullah kajian-kajian ahli arkeologi pada tahum 80-an atau 90-an di abad ke-20 dengan kajian tentang negeri Iram di padang pasir ar-Rub'u al-Khali di Zhaafar 150 Km sebelah utara bandar Shalabah, selatan kerajaan Oman. Dan penemuan meraka membuktikan kebenaran al-Quran dalam semua yang diberitakan di dalamnya tentang kaum 'Aad.

Berangkat dari hal tersebut maka pembahasan hal ini di sini hanya mencukupkan diri pada penemuan arkeologi di atas dan pada apa yang dinyatakan dalam al-Qur'an surat al-Fajr ayat 6-8 semenjak 1400 tahun yang lalu. Dan seandainya al-Qur'an menunjukkan pada sesuatu, maka hal itu tidak lain hanyalah menunjukkan hakikat yang sebenarnya bahawa al-Qur'an adalah benar-benar firman Allah Sang Pencipta. Dialah yang menurunkan al-Qur'an dengan ilmu-Nya kepada penutup para Nabi dan Rasul (Muhammad) shallallahu 'alaihi wasallam, beliau shallallahu' alaihi wasallam menjaganya untuk kita dengan bahasa wahyu yang diwahyukan kepadanya (bahasa Arab). Maka al-Qur'an tetap terjaga dengan tata bahasa Rabbani, dengan kebenaran setiap huruf dan kalimatnya dan isyarat di dalamnya.

DI DALAM tafsir tentang apa yang datang tentang kaum 'Aad dalam al-Qur'an, sejumlah ulama ahli tafsir, ahli Geografi, ahli sejarah dan ahli nasab (silsilah keturunan) muslim seperti ath-Thabari, as-Suyuthi, al-Qozwaini, al -Hamdani, Yaqut al-Hamawi dan al-Mas'udi bersemangat untuk mendedahkan tentang hakikat mereka.

Mereka (para ulama di atas) menyebutkan bahawa kaum 'Aad termasuk al-Arab al-Baa'idah (Arab yang telah musnah). Dan mereka (al-Arab al-Baa'idah) dianggap merangkumi banyak kaum yang telah musnah ratusan tahun sebelum diutusnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, di antara mereka kaum' Aad, Tsamud, al-Wabar, dan selain mereka masih banyak lagi.

Dan mereka (para ulama di atas) mengetahui dari ayat-ayat al-Qur'an bahawa tempat tinggal kaum 'Aad adalah di Ah-Qaaf jamak dari kata Haqf yang bererti pasir yang condong. Dia adalah salah satu daerah bahagian dari ar-Rab'u al-Khali dengan Hadhramaut di sebelah selatannya, ar-Rab'u al-Khali di selatannya dan dengan Oman di sebelah timurnya, dan dia sekarang adalah dareh Zhaafar. Dan sebagaimana mereka juga mengetahui bahawa Nabi mereka adalah Hud 'alaihissalam, dan bahawasanya setelah binasanya orang-orang kafir dari kaumnya, Hud' alaihissalam tinggal di bumi Hadhramaut samapai beliau meninggal, dan beliau dikebumikan di dekat Wadi Barhut arah timur dari kota Tarim.

Adapun tentang kaum Iram pemilik bangunan tinggi itu, maka al-Hamadani (wafat tahun 334H / 946M) dan Yaqut al-Hamawi (wafat tahun 627H / 1229M) menyebutkan bahawa bangunan tinggi mereka yang dahulu adalah hasil bangunan Syaddad bin 'Aad dan telah hilang musnah (tertimbun pasir), dan ia tidak diketahui sekarang, walaupun beredar di cerita-cerita tentangnya.

Maka yang harus kita pegang teguh adalah keyakinan bahawa Al-Quran adalah benar, diciptakan oleh yang maha tahu Allah SWT. Dan Al-Quran adalah hikmah. Haruslah kita mengambil hikmah dari apa yang dikisahkan dalam Al-Quran.

*Sumber dari islampos.com

Wednesday, December 17, 2014

Kepuasan Dari Sujud


Pernahkah kita terfikir, setelah saban usia kita mendirikan solat berserta syarat rukunnya, apakah rukun solat yang paling disukai oleh Allah s.w.t.? Persoalan ini kita utarakan, mudah-mudahan dapat menambahkan kefahaman kita mengenai ibadah solat yang kita dirikan selama ini. 

Dengan menyelami, memahami, menjiwai serta menghayati setiap detik ibadah atau solat yang dikerjakan, barulah kita akan mendapat kemanisan dan faedah darinya. Barulah ibadah kita itu dapat mendinding dan mencegah diri kita dari dosa dan noda. 

Firman Allah bermaksud: "Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar." (Al-Ankabut: 45) 

Sememangnya segala rukun di dalam solat, baik rukun yang melibatkan hati (qalbi), lisan (qauli) mahupun perbuatan (fi'li) mempunyai pengertian dan maksud yang amat mendalam sekali di sisi Allah. Segala pergerakan di dalam solat sebenarnya sarat dengan hikmah dan pendidikan dari Allah Taala. 

Namun begitu, amalan atau rukun yang paling disukai Allah ialah rukun sujud. Dikatakan juga bahawa waktu sujud itu adalah waktu di mana seorang hamba itu paling hampir dengan Penciptanya. Kenapa rukun sujud itu sangat utama dan paling disukai Allah?

Cuba kita perhatikan bagaimanakah keadaan kita ketika bersujud itu. Tidakkah pergerakan sujud itu secara lahirnya telah menunjukkan "rasa menghina dirinya" seseorang hamba itu di depan Tuhannya. 

Dia berada di dalam keadaan menyerah diri, pasrah, berikrar dan mengaku bahawa "Ya Allah, hanya Engkaulah Tuhan yang layak disembah, ditakuti, dicintai dan hanya pada-Mu sahajalah tempat berserah dan meminta pertolongan".

Seorang Sahabat Nabi s.a.w., iaitu Huzaifah r.a. berkata bahawa Rasulullah s.a.w. telah bersabda, "Tiadalah keadaan seorang hamba yang paling disukai oleh Allah, daripada Dia melihat hamba-Nya itu di dalam keadaan bersujud, dengan meletakkan mukanya di tanah (sebagai tamsilan tunduk, pasrah dan rasa hina seorang hamba kepada Allah)." (Riwayat Imam Tabrani di dalam Ausath).

Orang yang tidak mahu, tidak suka, enggan ataupun malas bersujud kepada Allah sudah dapat digambarkan tahap kesombongan, keangkuhan dan keegoannya. Sinonimnya orang yang ego untuk sujud kepada Allah, adalah orang yang juga ego dan sombong kepada sesama manusia. Tidak begitu? 

Untuk sujud, meratakan dahi (muka) setaraf bumi dirasakan terlalu leceh, kolot dan membuang masa. Kalau ia bersujud pun, sujudnya tidak sempurna ibarat patukan ayam sahaja - hendak cepat selesai. 

Apalagi kalau yang bersujud sama di sebelahnya ketika itu adalah seorang fakir miskin. Hatinya rasa mendongkol dan bibirnya menjuih ke depan penuh penghinaan. 

Inilah manusia-manusia angkuh. Manusia-manusia yang ingin memakai "selendang" Allah, sedangkan selendang sombong (kibriyak) itu hanya layak untuk Allah s.w.t. sahaja.

Tuesday, December 16, 2014

Misteri Hajar Aswad Dan Rahsia Besar Ketika Menciumnya

Hajar Aswad yang terletak di dalam bingkai perak.

Hajar Aswad adalah batu hitam yang terletak di sudut sebelah Tenggara Ka’bah, iaitu sudut dari mana Tawaf dimulai. Hajar Aswad merupakan jenis batu ‘Ruby’ yang diturunkan Allah dari syurga melalui malaikat Jibril. Hajar Aswad terdiri dari lapan keping yang terkumpul dan diikat dengan lingkaran perak.

Batu hitam itu sudah licin kerana terus menerus di kecup, dicium dan diusap-usap oleh jutaan malah trilion manusia sejak zaman Nabi Ibrahim a.s, iaitu jamaah yang datang ke Baitullah, baik untuk haji mahu pun untuk tujuan Umrah.

Hadist Sahih riwayat Imam Bathaqie dan Ibnu ‘Abas RA, bahawa Rasulallah SAW bersabda:

“Allah akan membangkitkan Al-Hajar (Hajar Aswad) pada hari kiamat. Ia dapat melihat dan dapat berkata. Ia akan menjadi saksi terhadap orang yang pernah memegangnya dengan ikhlas dan benar”.

Hadis tersebut mengatakan bahawa disunatkan membaca doa ketika hendak istilam (mengusap) atau melambainya pada permulaan thawaf atau pada setiap putaran, sebagai mana, diriwayatkan oleh Ibnu Umar RA. Artinya:

“Bahawa Nabi Muhammad SAW datang ke Ka’bah lalu diusapnya Hajar Aswad sambil membaca Bismillah Wallahu Akbar”.


Asal Usul Hajar Aswad

Ketika Nabi Ibrahim a.s bersama anaknya membina Ka'bah banyak kekurangan yang dialaminya. Pada mulanya Ka'bah itu tidak ada bumbung dan pintu masuk.

Nabi Ibrahim a.s bersama Nabi Ismail mahu membinanya dengan meninggikan bangunannya dan mengangkut batu dari berbagai gunung. setelah bangunan Ka'bah itu hampir selesai, ternyata Nabi Ibrahim masih merasa kekurangan seketul batu lagi untuk diletakkan di Kaabah.

Nabi Ibrahim berkata pada Nabi Ismail, "Pergilah engkau mencari seketul batu yang akan aku letakkan sebagai penanda bagi manusia."

Kemudian Nabi Ismail a.s pun pergi dari satu bukit ke satu bukit untuk mencari batu yang baik dan sesuai. Ketika Nabi Ismail a.s sedang mencari batu di sebuah bukit, tiba-tiba datang malaikat Jibril a.s memberikan sebuah batu yang cantik.

Nabi Ismail dengan segera membawa batu itu kepada Nabi Ibrahim a.s. Nabi Ibrahim a.s. merasa gembira melihat batu yang sungguh cantik itu, beliau menciumnya beberapa kali. Kemudian Nabi Ibrahim a.s bertanya, "Dari mana kamu dapat batu ini?"

Nabi Ismail as berkata, "Batu ini kuterima dari yang tidak memberatkan cucuku dan cucumu (Jibril)."

Nabi Ibrahim as mencium lagi batu itu dan diikuti oleh Nabi Ismail a.s. Sehingga sekarang Hajar Aswad itu dicium oleh orang-orang yang pergi ke Baitullah. Siapa saja yang bertawaf di Ka'bah disunnahkan mencium Hajar Aswad.


Rahsia Besar Yang Tidak Pernah Kita Bayangkan Sebelumnya

1. Satu riwayat Sahih dinyatakan: “HajarAswad dan Makam Ibrahim berasal dari batu-batu ruby syurga yang kalaulah tidak kerana sentuhan dosa-dosa manusia akan dapat menyinari antara timur dan barat. Setiap orang sakit yang memegangnya akan sembuh dari sakitnya”

Hajar Aswad dicium oleh berjuta-juta jemaah haji.

Duhulunya batu Hajar Aswad itu putih bersih, tetapi akibat dicium oleh setiap orang yang datang menziarahi Ka'bah, ia menjadi hitam seperti terdapat sekarang. Wallahu a'alam.

2. "'Barangsiapa menunaikan ibadah haji, dan ia tak berbuat rafats dan fasik, maka ia kembali (suci dan bersih) seperti anak manusia yang baru lahir dari perut ibunya.'' (Muttafaqun alaihi).

3. Mencium hajar aswad pada masa menunaikan Haji Di Baitullah tidak dapat diwakilkan, Ia menjadi penyedut dosa tanpa kita sedari, alangkah beruntungnya orang yang boleh menyentuh, mengusap dan memegangnya.

Hadith Siti Aisyah RA mengatakan bahawa Rasul SAW bersabda:

“Nikmatilah (peganglah) Hajar Aswad ini sebelum diangkat (dari bumi). Ia berasal dari syurga dan setiap sesuatu yang keluar dari syurga akan kembali ke syurga sebelum kiamat”.

Akhir kata, Kita semua tahu jika Hajar Aswad hanyalah batu yang tidak memberikan mudarat atau manfaat, begitu juga dengan Ka’bah, ia hanyalah bangunan yang terbuat dari batu.

Ibadah haji yang dihadiri berjuta-juta umat Islam

Akan tetapi apa yang kita lakukan dalam proses ibadah haji tersebut lebih baik kita niatkan sekadar mengikuti ajaran dan sunnah Nabi SAW.

Umar bin Khatab pun juga pernah mengatakan “Aku tahu bahawa kau hanyalah batu, kalaulah bukan kerana aku melihat kekasihku Nabi SAW menciummu dan menyentuhmu, maka aku tidak akan menyentuhmu atau menciummu”

Jadi apa yang dikerjakan berjuta juta umat islam bukanlah menyembah Batu seperti yang banyak dituduhkan kaum yang kerdil sekali akalnya.

Kerana ada rahsia besar dibalik setiap perilaku Nabi Muhammad saw dan sebab tentu saja apa yang dilakukan oleh Baginda saw pastilah berasal dari Allah, sebagaimana yang terdapat dalam firmanNya :

“Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemahuan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan"
(QS. An-Najm : 53)

Allaaahu Akbar, tiada tuhan lagi yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad Saw adalah utusan Allah. Muhammad hanyalah seorang Rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul.

Mulai saat ini mari kita cuba berperilaku sebagaimana Nabi Muhammad saw, mencontohinya dalam segala tindak tanduk, makan, minum, berpakaian, hingga tidurnya. Sesungguhnya ada rahsia disebaliknya.

*Sumber dari 

Blog's stats Jumaat 30.12.2011 bersamaan 4 Safar 1433

Back To Top
Profile Picture
©1433 Hakcipta Tak Terpelihara 2010
Anda digalakkan untuk mengambil apa-apa bahan di dalam laman ini untuk tujuan penyebaran, tanpa perlu memberitahu kepada pihak kami. Anda digalakkan untuk memaparkan sumber asal bahan tersebut.
E-mel :@gmail.comatau Facebook :www.facebook.com/blogdetikislam