Permulaan Tanda Kiamat, Api yang Mengumpulkan Manusia dari Timur ke Barat


DARI Anas ra, katanya, Ketika sampai kepada Abdullah bin Salam kabar kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah, ia pun datang menghadap beliau, lalu berkata, "Aku hendak bertanya kepadamu tentang tiga perkara, tidak ada yang mengetahuinya melainkan Nabi.

Apakah permulaan tanda kiamat?

Apakah permulaan makanan yang dimakan oleh penghuni syurga?

Rasululalh SAW bersabda, "Baru sebentar ini Jibril mengkhabarkan semua itu kepadaku."

Kata Anas: Abdullah berkata, "Jibril itu ialah musuh orang Yahudi."

Rasulullah SAW bersabda, "Adapun permulaan tanda kiamat, ialah api yang mengumpulkan manusia dari timur ke barat. Adapun permulaan makanan yang dimakan isi syurga, ialah tambahan hati dari ikan besar. Dan adapun perumpamaan anak, bahawa seorang laki-laki bila bersetubuh dengan perempuannya, jika airnya mendahului air isterinya, anak itu sama dengan bapanya. Jika dahulu air perempuan, anak itu sama dengan dia (ibunya). "

Abdullah berkata, "Aku mengakui bahawa sesungguhnya orang Yahudi itu kaum pendusta. Jika mereka tahu aku masuk Islam sebelum engkau menanyakan kepada mereka, nescaya mereka akan menuduh pendusta di dekat tuan. "

Kemudian orang-orang Yahudi datang dan Abdullah masuk ke dalam rumah. Rasulullah SAW bertanya, "Bagaimanakah keadaan Abdullah bin Salam dalam lingkungan kalian?"

Mereka menjawab, "Ia seorang yang amat pandai dan anak orang yang amat pandai di antara kami. Ia seorang yang paling baik dan anak orang yang palik baik di antara kami. "

Rasulullah SAW bertanya, "Bagaimanakah pendapatmu jika Abdullah memeluk agama Islam?"

Kata mereka, "Dilindungi (dijauhkan) Tuhan kiranya ia dari hal yang demikian!"

Maka keluarlah Abdullah kepada mereka, lalu berkata, "Aku mengakui, bahawa tiada Tuhan (ilah) melainkan Allah, dan aku mengakui bahawa sesungguhnya Muhammad Utusan Allah."

Orang-orang Yahudi lalu berkata, "Dialah orang yang paling jahat dan anak orang yang paling jahat di antara kami." Mereka pun mencelanya bersama.

*Sumber dari islampos.com

Comments