Thursday, March 29, 2012

Inilah Keistimewaan Bersedekah

Inilah Keistimewaan Bersedekah 
"Allah menganugerahkannya kepada orang yang berkata baik, bersedekah, berpuasa, dan solat di kala kebanyakan manusia tidur." (HR.At-Tirmidzi) 


Salah satu ibadah yang dianjurkan Allah SWT adalah bersedekah, baik dikala senang dan dikala sempit. Sebab sedekah adalah amal kebaikan sebagaimana al-Quran surah al-A'raf ayat 16 khusus amalan sedekah dilipatkan-gandakan lagi sesuai kehendak Allah, yang kemudian ditambah lagi mendapatkan berbagai keutamaan sedekah.

Marilah kita baca hadis Rasulullah SAW: "Sesungguhnya Allah swt itu Maha Memberi, Ia mencintai pemurah serta akhlak yang mulia, Ia membenci akhlak yang buruk." (HR. al-Baihaqi)

Hadis di atas juga kita boleh petik hikmahnya bahawa Islam sangat membenci sifat kedekut dan bakhil dan sifat suka meminta-minta. Tetapi sebaliknya seorang mukmin itu banyak memberi dan pemurah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: "Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah." (HR. Bukhari)

Kita sudah tidak membantah lagi tentang keistimewaan ibadah sedekah. Sejumlah cendekiawan dan ulama muslim mengatakan bahawa terdapat ratusan dalil yang menegaskan bahawa Allah SWT memberikan pahala yang berlipat ganda dan memuliakan kaum yang bersedekah.

Mengutip kitab yang berjudul Al Inaafah fimaa Ja'a Fis Shadaqah Wad Dhiyaafah, terdapat keutamaan bersedekah antara lain:

Pertama, sedekah dapat menghapuskan dosa. Kenyataan ini diperkuat dengan dalil hadis Rasulullah saw, "Sedekah dapat menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api." (HR Tirmidzi, dishahihkan Al Albani dalam Shahih At Tirmidzi, 614).

Pengampunan dosa ini tentu saja disertai taubat sepenuh hati, dan tidak kembali melakukan perbuatan-perbuatan tercela serta terhina seperti sengaja bermaksiat, seperti rasuah, memakan riba, mencuri, berbuat curang, atau mengambil harta anak yatim.

Kedua, bersedekah memberikan keberkahan pada harta yang kita miliki. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah saw yang berbunyi, "Harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya. "(HR. Muslim).

Ketiga, Allah melipatgandakan pahala orang yang bersedekah. Hal ini sebagaimana janji Allah SWT di dalam al-Quran. "Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, nescaya akan dilipat-gandakan (ganjarannya) kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak." (Qs, al-Hadid: 18)

Keempat, terdapat pintu syurga yang hanya boleh dimasuki oleh orang yang bersedekah. Orang memberikan menyumbangkan dua harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu syurga.

"Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan". Jika ia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan solat, ia akan dipanggil dari pintu solat, yang berasal dari kalangan mujahid, maka akan dipanggil dari pintu jihad, jika ia berasal dari golongan yang gemar bersedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. "(HR Bukhari).

Dan terakhir, orang yang sering bersedekah dapat membebaskan dari siksa kubur. Rasulullah saw bersabda, "Sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur." (HR Thabrani)Wednesday, March 28, 2012

Kesombongan Iblis

 
"Ana khairun minhu", saya lebih baik dari dia. Itulah kata-kata iblis ketika Tuhan menanyakan alasan mengapa ia tidak mahu melaksanakan perintah, sujud kepada Adam. Iblis menambah, "khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin", Engkau menciptakan aku dari api dan menciptakan dia (hanya) dari tanah. (Surah al-A'raf 12). Itulah kesombongan iblis, merasa diri lebih mulia kerana asal kejadian.

Kesombongan iblis rupanya adalah sebuah penyakit yang juga boleh menular kepada manusia. Bahkan, iblis secara aktif menularkannya kepada anak cucu Adam. Pernyataan dan sikap ana khairun minhu sekarang bahkan lebih banyak digunakan oleh manusia.

Jika iblis merasa diri lebih baik kerana asal penciptaannya, manusia juga dijangkiti kesombongan kerana keturunan seperti itu. Itu sebabnya Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita dengan sabda beliau, "Semua kalian berasal dari Adam dan Adam (diciptakan) dari tanah. Tidak ada kelebihan orang Arab dari yang bukan Arab, kecuali kerana takwa. "

Sabda Nabi tersebut hendak menyedarkan kita agar tidak menjadi angkuh kerana keturunan. Kemuliaan hanya boleh dicapai dengan takwa. "Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa." (QS al-Hujurat: 13).

Lebih mencengangkan lagi, ternyata manusia mengembangkan prinsip ana khairun minhu hampir dalam semua lapangan kehidupan. Dengan prinsip itu, manusia kemudian saling bersaing tidak sihat, lalu saling membenci, saling bermusuhan, saling menjatuhkan, bahkan ada yang sampai saling membunuh.

Ketika manusia memperebutkan sebuah jabatan, misalnya, masing-masing menggunakan jurus ana khairun minhu itu. Pelbagai teknik digunakan untuk mempengaruhi pendapat orang bahawa dialah yang lebih baik. Oleh kerana itu, dia lebih layak untuk dipilih. Baliho, spanduk, brosur, pelekat, iklan, dan pelbagai macam teknik komunikasi massa digunakan untuk menyatakan ana khairun minhu, saya lebih baik dari dia.

Sebenarnya, untuk meraih prestasi, manusia boleh saja, bahkan dianjurkan untuk menjadi yang terbaik, menjadi the best. Manusia perlu menunjukkan prestasi yang terbaik atau produk kerja terbaik. Tapi, berusaha menjadi yang terbaik tidak sama dengan merasa yang paling baik. Yang pertama adalah sebuah usaha positif, yang kedua adalah sebuah kesombongan.

Lebih berbahaya lagi ketika kesombongan ana khairun minhu itu digunakan oleh seorang penguasa. Ia tidak akan suka dikritik. Ia selalu ingin dipuja-puja. Ia memudahkan hidupnya dengan pelbagai kemewahan. Ia tidak mahu melihat ada orang lain yang lebih unggul yang boleh menggantikan kedudukannya. Ia lalu menggunakan pelbagai cara dan muslihat untuk mempertahankan

Demikian sedikit gambaran betapa kesombongan Iblis telah merasuki manusia sehingga menggerus nilai-nilai kemanusiaan. Kesan negatifnya boleh semakin meluas dan merosakkan jika tidak segera disedari. Kerana itu, kita harus sedar dan menyelamatkan diri dari proses dehumanisasi akibat penyakit iblis tersebut. Wallahu a'lam

- sumber dari republika.co.id


Tuesday, March 27, 2012

Inilah Cara Rasulullah Mengawasi Harta Negara

Inilah Cara Rasulullah Mengawasi Harta Negara 
Hasan Hanafi dalam bukunya Ad-Din wa Ats-Tsaurah menyebutkan, kata harta dalam dua bentuk. Sebahagian dinisbahkan pada bukan pemilik dan sebahagian dinisbahkan pada sesuatu (objek), seperti harta anak-anak yatim dan harta kamu. Kebanyakan Al-Quran menyebut kata harta dengan objeknya sejumlah 54 kali. Ini menunjukkan bahawa pengawasan harta harus dihidupkan dengan aktiviti ekonomi yang kredibel, jujur, profesional, dan berjiwa entrepreneurship. Harta negara tidak boleh dimatikan atau dihancurkan oleh peribadi yang bermental cengeng, penyulap, dan korup.

Harta negara yang dikendalikan dengan jujur, mandiri, dan profesional, baik oleh peribadi pengusaha mahupun pejabat negara, bererti telah melakukan pengawasan harta negara secara dalaman dan mulia. Buah dari kemandirian dan kejujurannya kemudian ia menjadi peribadi yang tidak lagi bernafsu merampas dan menguasai harta negara yang bukan haknya. Bahkan, ia akan turut dengan berkesan membantu negara untuk menyejahterakan kaum lemah (yatim dan fakir miskin).

Dari sinilah sebenarnya pengawasan harta negara harus bermula dengan akhlak yang baik dari dalam peribadi mahupun pemimpin bangsa. Di era klasik tidak sedikit pemimpin yang menerapkan pengawasan harta negara dengan cara ketat dan konsisten. Nabi SAW ketika mengutus Muadz bin Jabal sebagai Gabenor di Yaman, sebelum ia sampai ke tempat bertugas diminta kembali datang menghadap kepada Nabi, "Tahukah kamu mengapa aku memanggilmu kembali wahai Muaz?" Tanya Nabi.

"Belum tahu ya Rasululullah."

"Saya ingatkan lagi sejak engkau memikul amanah ini jangan cuba-cuba mengambil sesuatu (untuk kepentingan peribadi) tanpa seizinku. Barang siapa yang berbuat curang, pada hari kiamat kelak akan dibangkitkan dalam keadaan memikul beban kecurangannya. "

Cara Nabi ini diikuti olen generasi seterusnya, Umar bin Khattab, seperti diceritakan Abdul Qadim Zallum dalam bukunya al-Amwal fi Dawlat al-Khilafah. Umar dengan tegas mengambil harta negara dari tangan Abu Sufyan pemberian dari anaknya, Muawiyah, yang menjadi Gabenor Syam bernilai 10 ribu dinar.

Harta itu ditarik dan diserahkan kembali oleh Umar ke Baitul Mal (negara) setelah terlebih dahulu diadakan siasatan oleh lembaga pengawasan (semacam KPK) yang bernama al-Muraqabah dan al-Muhasabah al-Ammah (Badan Pengendali Harta Negara).

Ketegasan para pemimpin sangat efektif dalam menjaga harta negara dari para penyulap (koruptor) sehingga tidak terjadi mafia pencurian harta negara secara berterusan

- republika.co.idMonday, March 26, 2012

9 perkara membuatkan syaitan berpesta

 
Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarkatuh.
Sahabatku, Imam Ghazali mengajak kita untuk mengenali sembilan keadaan umat manusia yang membuat syaitan "pesta pora" kerana kejayaan menggoda manusia

1. Terjadinya perceraian rumah tangga. Iblis sebagai pimpinan para syaitan selalu memuji semua kejayaan para syaitan, tetapi Iblis akan membanggakan kumpulan syaitan yang berjaya menceraikan suami isteri, "... syaitan menggoda untuk menceraikan suami dengan isterinya (QS 2:102)

2. Derhaka pada orang tua

3. Perkelahian sampai membunuh atau terbunuh

4. Penagih arak-Dadah (QS 5:90)

5. Tenggelam dalam dosa zina, terus menerus berzina

6. Ketagihan duit haram, seperti penipu, koruptor, perompak, rentenir dan sebagainya

7. "Attakabburru bil hasadi wal intiqoomi" Angkuh dibarengi dengan sifat dengki, pemarah dan dendam kusumat (QS 31:18)

8. Menjadi dukun dan pengikut setia dukun

9. Puncak kegembiraan syaitan, manusia mati dalam keadaan ma'siyat sampai mati kafir kepada Allah, "Sesungguhnya orang-orag kafir, dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka dilaknat Allah, para Malaikat dan manusia seluruhnya" (QS 2:161).

"Ya Allah lindungi kami dari nafsu ma'siyat dan godaan syaitan yang terkutuk ... aamiin".

- sumber dari republika.co.id


Sunday, March 25, 2012

Kisah Hidup Ulama Pengasas Gerakan Hamas: Syeikh Ahmad Yasin

Kisah Hidup Ulama Pendiri Gerakan Hamas: Syekh Ahmad Yasin 

Nama sebenar beliau Ahmad Ismail Yasin. Namun, dunia mengenalinya dengan panggilan Syeikh Ahmad Yasin. Mujahid yang berani itu lahir di desa jurah yang terletak di sebelah selatan kota Gaza, Palestin. Soal tarikh kelahirannya tak ada data yang pasti.

Syeikh Muhammad Said Mursi dalam Tokoh-tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah, mendedahkan, Syeikh Ahmad Yasin lahir tahun 1938. Ada pula yang menyebut lahir pada 28 Jun 1937. Namun, dalam paspornya disenaraikan 1 Januari 1929. Syeikh Ahmad Yasin sendiri pernah mengaku lahir pada 1938.

Ayahnya bernama Abdullah Yassin. Ia menjadi anak yatim ketika berusia tiga tahun. Ia mempunyai empat saudara laki-laki dan dua saudara perempuan. Dia dan seluruh keluarganya melarikan diri ke Gaza dan menetap di Kamp al-Shati, setelah desa tempat kelahirannya dijajah tentera Israel semasa Perang Arab-Israel pada 1948.

Syeikh Ahmad Yasin datang ke Gaza sebagai seorang pelarian. Menginjak usia 12 tahun, ia mengalami kelumpuhan total, setelah bermain gulat dengan kawannya Abdullah al-Khatib. Lehernya sempat diplester selama 45 hari. Namun, ia harus mengalami kelumpuhan seumur hidup.

Sejak kecil Syeikh Ahmad Yasin berjiwa bijak, sabar, dan tabah. Ia tak menceritakan kalau tubuhnya mengalami luka seperti itu kerana ulah temannya, al-Khatib. Semua itu dilakukannya, semata-mata kerana mereka tidak mahu hubungan persaudaraan antara keluarganya dengan keluarga teman yang telah melukainya retak. Ia hanya mengaku terluka ketika sedang bermain lompat katak di sekolahnya.

Meski keadaan fizikalnya tak seperti orang normal, kerana lumpuh, semangat belajarnya sangat tinggi. Ia sebenarnya diterima sekolah di Universiti Al-Azhar Kaherah, Mesir. Namun, keadaan kesihatannya yang semakin memburuk membuatnya terpaksa harus belajar di rumah.

Ia adalah seorang kutu buku. Minatnya pada ilmu falsafah, agama, politik, sosiologi, dan ekonomi membuatnya menjadi seorang tokoh. Masyarakat Gaza pun menjulukinya sebagai salah seorang penceramah atau pemidato tebaik di Jalu Gaza. Syeikh Ahmad Yasin pun dipercayai untuk menyampaikan khutbah mingguan, setelah solat Jumaat.

Sebagai seorang orator yang hebat, ceramahnya seakan mampu'' menyihir'' dan membuat masyarakat di Gaza terpana. Tak hairan jika setiap kali tampil berpidato atau berceramah massa menyemut mengelilinginya. Karier pertamanya adalah menjadi guru bahasa Arab pada sekolah dasar di Rimal, Gaza.

Awalnya, kepala sekolah SD itu, Mohammad al-Shawa tak yakin, Ahmad Yasin boleh diterima para pelajar untuk mengejar, kerana keadaan fizikalnya. Namun, secara mengejutkan, ia justru mampu menarik perhatian para pelajar kerana cara mengajarnya yang luar biasa. Mengajar murid-muridnya dengan hati dan keikhlasan membuatnya menjadi guru idola.

Aktivitinya di dunia poltik bermula dengan bergabung menjadi anggota Ikhwanul Muslimin cawangan Palestin. Pada 1987, bersama Abdul Aziz al-Rantissi, Syeikh Ahmad Yasin mendirikan sebuah organisasi bernama Hamas, yang dikenali sebagai sayap Ikhwan Muslimin di Palestuna. Ia pun menjadi tokoh yang disayangi umat dan ditakuti lawan.

- sumber dari republika.co.id

Friday, March 23, 2012

Subhanallah, Inilah Mukjizat Al-Quran tentang Klorofil

Subhanallah, Inilah Mukjizat Alquran tentang Klorofil 
Klorofil atau pigmen hijau tak hanya berfungsi sebagai zat pewarna hijau pada daun. Klorofil juga memainkan peranan penting dalam proses fotosintesis.

Para ahli tumbuh-tumbuhan mendapati bahawa klorofil merupakan pengeluar tunggal di muka bumi yang menghasilkan makanan.

Fotosintesis merupakan suatu proses biokimia anabolisme, pembentukan zat makanan atau tenaga iaitu glukosa yang dilakukan tumbuhan, alga, dan beberapa jenis bakteria dengan menggunakan zat hara, karbon dioksida, dan air serta diperlukan bantuan tenaga cahaya matahari.

Hampir semua makhluk hidup bergantung dari tenaga yang dihasilkan dalam fotosintesis. Akibatnya, fotosintesis menjadi sangat penting bagi kehidupan di bumi. Fotosintesis juga berjasa menghasilkan sebahagian besar oksigen yang terdapat di atmosfera bumi.

Jauh sebelum para ahli tumbuh-tumbuhan menemukan zat bernama klorofil, 1.400 tahun yang lalu kitab suci Al-Quran telah menyebut pentingnya zat warna hijau. Simak surah Al-An'am [6]: ayat 99:

"Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau, Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan daripada mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai dan kebun-kebun anggur ... "

Ayat itu menegaskan bahawa pigmen hijau - yang merupakan sebahagian daripada struktur tumbuhan yang "Kami tumbuhkan dengannya segala macam tumbuh-tumbuhan" - merupakan zat hijau daun yang biasa dikenal dengan sebutan klorofil, yang terdapat pada salah satu sel tumbuhan kloroplas.

Inilah video tentang klorofil:

- sumber dari republika.co.id


Thursday, March 22, 2012

Subhanallah, Inilah Mukjizat Al-Quran tentang cap jari Sebagai Identiti

 
Setiap orang, termasuk mereka yang lahir kembar, memiliki pola cap jari yang khas dan berbeza di antara satu sama lain. Itulah sebabnya, cap jadi menjadi tanda pengenal manusia untuk membezakan seseorang dengan orang lain.

Menurut Harun Yahya, sistem pengekodan ini dapat disamakan dengan sistem kode garis (barcode) sebagaimana yang digunakan ketika ini. Penekanan pada cap jari mempunyai makna sangat khusus.

Apa pasal? Menurut Harun Yahya, hal itu disebabkan cap jari setiap orang adalah khas bagi dirinya sendiri. Setiap orang yang hidup atau pernah hidup di dunia ini memiliki siri cap jari yang unik dan berbeza dari orang lain.

Itulah sebabnya mengapa cap jari digunakan sebagai kad identiti yang sangat penting bagi pemiliknya dan digunakan di seluruh dunia. Keunikan cap jari ini baru ditemui pada akhir abad ke-19 M.

Sebelumnya, orang menghargai cap jari sebagai lengkungan-lengkungan biasa tanpa makna khusus. Namun dalam Al-Quran, Allah merujuk kepada cap jari, yang sedikitpun tak menarik perhatian orang waktu itu, dan mengarahkan perhatian kita pada erti penting cap jari, yang baru mampu difahami di zaman sekarang.

Pada abad ke-7 M, Al-Quran telah menyebutkan bahawa cap jari menjadi tanda pengenal manusia. Dalam Al-Quran disebutkan mudah bagi Allah untuk menghidupkan manusia selepas kematiannya, pernyataan tentang cap jari manusia secara khusus ditekankan dalam sebuah ayat.

Semaklah surah Al-Qiyamah ayat 3-4:

"Apakah manusia mengira bahawa Kami tidak akan mengumpulkan (kembali) tulang-belulangnya? Ya, bahkan Kami mampu menyusun (kembali) hujung jari-jarinya dengan sempurna." (Al-Quran, 75:3-4).

Sungguh Al-Quran adalah firman Allah yang Maha Benar.

Inilah video Kemukjizatan Al-Quran tentang cap jari sebagai Identiti:
sumber dari republika.co.id


Tuesday, March 20, 2012

Kisah menarik wanita Kristian bertudung yang berbicara tentang Islam

 
Ada banyak kisah menarik dan unik di dunia ini, termasuk kisah yang satu ini. Di kala banyak muslimah enggan untuk menutup auratnya dengan memakai tudung apalagi berbicara tentang Islam, berbeza 180 darjah dengan seorang wanita Amerika satu ini, meski masih Kristian tetapi lebih suka memakai tudung dan berani berbicara tentang Islam.

Terlepas dari kenyataan bahawa ia masih seorang Kristian ketika merakam wawancara ini, si wanita Amerika dengan sukarela dan lebih suka memakai tudung. Dan Alhamdulillah, dia akhirnya masuk Islam beberapa bulan kemudian. Dan berikan penuturannya (tidak disebutkan siapa nama wanita Amerika ini) tentang Islam dalam keadaan dirinya masih Kristian dan telah memakai tudung:

"Saya sudah tertarik dengan Islam di sebahagian besar hidup saya, dan saya sudah mempelajari tentang hal itu. Saya juga banyak tahu dasar-dasar tentang agama selama bertahun-tahun. Kemudian ketika insiden 9/11 terjadi saya mendapat banyak maklumat propaganda, dan setelah berbagai kejadian tersebut saya mula belajar tentang Islam, dan saya akhirnya mencari, meskipun fakta-fakta asas yang telah saya pelajari sebelumnya tentang Islam sebahagian besar adalah benar, namun ada banyak hal yang telah salah diertikan dan salah difahami tentang Islam itu sendiri.

Misalnya, perkara pertama yang saya perhatikan ialah sebenarnya tidak ada paksaan dalam Islam, tidak ada yang memaksa anda masuk ke dalam agama ini, Allah memanggil dan memberikan hidayah kepada mereka yang Dia panggil.

Hal lain yang saya dapati dalam Islam adalah ikatan persaudaraan yang indah dan bagaimana umat Islam saling memelihara satu sama lain. Saya sudah jauh lebih bahagia kerana saya mula melawat masjid dan mengenal banyak saudara perempuan dan menghabiskan masa bersama mereka.

Saya menyukai Islam yang mengajar anda bagaimana bersikap baik satu sama lain, dan bagaimana memelihara satu sama lain. Dalam Kristian, Injil mengatakan, "Bersikaplah baik satu dengan yang lain." Dalam Islam hal ini lebih jelas, Islam memberitahu anda bagaimana untuk bersikap baik satu sama lain, bagaimana berbuat sopan dan cara memelihara satu sama lain.

Islam adalah jalan yang penuh kedamaian dalam hidup, menginginkan agar orang menjalani kehidupan yang baik dalam keluarga mereka sebagai suami isteri, dan dalam masyarakat. Dan saya mencari Islam yang saya asosiasikan jauh lebih soleh daripada apa yang pernah saya alami dalam agama Kristian, dan saya sudah sangat banyak pengalaman tentang agama Kristian selama bertahun-tahun.

Konsep lain yang begitu indah dalam Islam adalah konsep Syura. Ketika ada masalah yang akan dibincangkan, pemimpin mendengar dari semua orang. Dan saya pernah melihat ini dalam tindakan yang nyata. Hal ini dipraktikkan dalam keluarga, dan juga dipraktikkan dalam pemerintahan. Mereka mendengar dari semua orang, bahkan dari anak kecil, dan semuanya dipertimbangkan, kemudian ada keputusan berdasarkan apa yang terbaik. Ketika keputusan dibuat, masyarakat dianjurkan untuk mengikuti keputusan itu, apakah mereka setuju atau tidak,

Berbicara bagaimana Wanita dalam Islam, wanita Amerika ini menyatakan:

Saya fikir itu sangat indah. Saya percaya perempuan sangat dihormati dalam Islam. Saya sangat suka mengenakan tudung, saya merasa istimewa, saya merasa dilindungi, saya merasa bahawa saya tidak harus mempamerkan segala sesuatu dari tubuh saya untuk semua orang, ini membantu saya menjadi peribadi seutuhnya.

Dalam Islam, saya merasa saya diterima sebagai seorang wanita, dan dihormati sebagai seorang perempuan. Saya merasa bahawa saya tidak harus berjuang untuk cuba menjadi sama dan cuba untuk menjadi seperti seorang lelaki, seperti yang saya rasakan di dalam masyarakat Amerika.

- sumber dari eramuslim.com


Monday, March 19, 2012

Hukum lelaki memakai jam tangan disadur emas

 
Soalan; Assalamualaikum Ustaz..Saya ada pertanyaan..Apakah hukum bagi seorang lelaki memakai jam tangan yang disadurkan dengan emas? Sekian, terima kasih.

Jawapan;

1. Terdapat larangan yang jelas dari Nabi –sallallahu ‘alaihi wasallam- terhdaap orang lelaki memakai perhiasan dari emas. Sabda Nabi (bermaksud); “Diharamkan memakai sutera dan emas ke atas lelaki-lelaki umatku dan dihalalkan kepada wanita-wanita mereka” (HR Imam at-Tirmizi dari Abu Musa al-Asy’ari –radhiyallahu ‘anhu-. Menurut Imam at-Tirmizi; hadis ini hasan soheh).

Oleh itu, jam yang dibuat dari emas haram lelaki memakainya.[1] Begitu juga, jam yang bukan keseluruhannya dari emas, akan tetapi terdapat bahagian tertentu dibuat dari emas –seperti jarumnya, lingkungan mukanya, tangannya atau sebagainya- juga diharamkan lelaki memakainya kerana ia juga termasuk dalam makna menjadikan emas sebagai perhiasan.[2]

2. Adapun jam yang bersalut emas; jika salutan emas itu adalah tiruan (yakni bukan emas, tetapi air emas atau bahan lain yang berwarna seperti emas), tidaklah dilarang. Namun jika salutan itu sememangnya emas (yakni jam yang dibuat dari logam lain, kemudian disalut dengan lapisan emas di luarnya), para ulamak berbeza pandangan;

a) Menurut jumhur ulamak (iaitu mazhab Hanafi, Maliki dan Syafiie); jika salutan emas itu banyak, ia adalah haram dipakai oleh lelaki. Jika ia sedikit, tidak haram memakainya, akan tetapi makruh. Ukuran untuk menentukan banyak atau sedikit ialah; jika emas itu masih dapat dipisahkan dari logam yang disalutinya –dengan cara peleburan, pengikisan atau seumpamanya-, ia dianggap banyak. Jika sudah tidak dapat dipisahkan –dengan apa cara sekalipun-, ia dikira sedikit.[3]

b) Menurut mazhab Hanbali; diharamkan memakainya sama ada salutan emas banyak atau sedikit, sama ada emas itu dapat dipisahkan atau tidak lagi dapat dipisahkan, kerana larangan Nabi dalam hadis tadi adalah umum merangkumi pengertian emas secara amnya (tanpa diikat dengan sedikit atau banyak). (al-Insaf, 1/478)

Tindakan terbaik ialah kita tidak memakainya kerana jumhur ulamak yang mengharuskannya tadi mereka mengharuskannya dengan hukum makruh (yakni sekalipun tidak haram memakainya, akan tetapi makruh). Lagipun apabila terdapat khilaf di kalangan ulamak, jika kita dapat mengambil jalan untuk lari dari khilaf (dengan tidak melakukannya), itulah tindakan terbaik.

Wallahu a’lam.

Nota;

[1] Begitu juga, diharamkan ke atas kanak-kanak. Namun oleh kerana kanak-kanak belum mukallaf, yang menanggung dosa ialah orang yang memakaikan kepadanya sama ada ibunya, bapanya atau sebagainya. (Lihat; Tuhfah al-Ahwazi, 4/4-9, bab Ma Ja-a Fi al-Harir wa al-Fiddah).

[2]-Pemakaian emas oleh lelaki hanya harus ketika darurat sahaja seperti untuk menampung kecacatan di badan seperti membuat hidung palsu, gigi (termasuk mengikat gigi), hujung jari dan sebagainya jika tidak ada logam lain dapat menggantinya. Harus juga menggunakan perak. (lihat; al-Majmu’, 1/256, 6/38. Lihat juga; Fiqh al-Albisah wa az-Zinah, hlm. 348).
-Menurut ulamak; Termasuk yang dilarang ialah menjadikan emas sebagai bahan penampal, tampungan atau pengikat kepada bekas sama ada kerana keperluan (seperti menampung bekas yang pecah) atau kerana perhiasan. Ia diharamkan sama ada kadar emas itu banyak atau sedikit. Hanya diharuskan tampalan/tampungan itu ialah dengan perak, itupun untuk keperluan, bukan untuk perhiasan. Kadarnya hendaklah sedikit sahaja, tidak banyak. Menurut mazhab Syafiie; menampung bekas dengan perak, jika sedikit kadar tampungan itu dan dibuat kerana keperluan, tidaklah makruh (yakni harus). Jika dibuat untuk perhiasan, makruh. Jika kadar tampungan banyak, jika kerana ada keperluan, hukumnya makruh, dan jika kerana perhiasan (bukan keperluan), hukumnya haram. Adapun dengan emas, hukumnya haram sama ada kerana keperluan atau perhiasan, sedikit kadar emasnya atau banyak. (Lihat; al-Majmu’, 1/254, bab al-Aniyah).

[3] Tidak diharamkan memakainya kerana dengan kadar emas yang sedikit itu (dan tidak dapat dipisahkan lagi), ia seolah-olah tidak wujud melainkan warnanya sahaja yang masih tinggal. Menurut pandangan yang paling soheh; tidak diambil perkiraan lagi bagi suatu yang tidak tinggal darinya melainkan warna sahaja (Fiqh al-Albisah wa az-Zinah, hlm. 369).

Rujukan;

1. Fiqh al-Albisan wa az-Zinah, Abdul-Wahhab Abdus-Salam Tawilah, hlm. 369.
2. Al-Inshaf Fi Ma'rifati ar-Rajih Minal-Khilaf, Syeikh Alauddin Ali bin Sulaiman al-Mardawi, 1/478.
3. Tuhfah al-Ahwazi, 4/4-9, bab Ma Ja-a Fi al-Harir wa al-Fiddah.
4. Al-Majmu’, Imam an-Nawawi, 1/254 (bab al-Aniyah), 6/38 (Kitab az-Zakah, bab Nisab az-Zahab wa al-Fiddah..).

- Sumber dari insafislam.blogspot.com


Sunday, March 18, 2012

Subhanallah, Inilah Mukjizat Al-Quran tentang Mummia Fir'aun

Subhanallah, Inilah Mukjizat Alquran tentang Mummi Fir'aun 
Pada abad ke-19 M, dunia arkeologi berjaya menemui mummi di Thebes, Mesir. Penemuan mummi yang dikenalpasti sebagai jenazah Firaun itu pada tahun 1898.

Mummi itu diyakini sebagai jenazah Firaun Merneptah, anak Fir'aun Ramses II. Selain mencari mummi Merneptah, para arkeologi juga menemui mummi Ramses II dalam keadaan utuh.

Merneptah diyakini sebagai Firaun yang mengejar Nabi Musa hingga ke laut dan mati tenggelam di laut. Sedangkan Ramses II diyakini sebagai Firaun yang hidup persis sebelumnya, kedua-duanya hidup pada masa Nabi Musa AS.

Pada Julai 1907, Elliot Smith membuka perban-perban mummi Merneptah untuk menyemak badannya. Hasilnya, mummi tersebut dalam keadaan baik dan utuh walaupun ada kerosakan di beberapa bahagian.

Penemuan monumental itu pun sekali lagi menjadi bukti kebenaran dan mukjizat Al-Quran. Belasan abad sebelum penemuan mummi Firaun itu, Al-Quran telah menjelaskan tentang fakta itu.

Mari semak surah Yunus [10] ayat 92: "Maka pada hari ini Kami selamatkan jasadmu * agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu, tetapi kebanyakan manusia tidak mengendahkan tanda-tanda (kekuasaan) Kami.''

Dalam surah Al-Baqarah [2] ayat 50, Allah SWT berfirman,'' Dan (ingatlah) ketika Kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat Kami selamatkan dan Kami tenggelamkan (Fir'aun dan) pengikut-pengikut Firaun, sedang kamu menyaksikan.''

- sumber dari republika.co.id


Saturday, March 17, 2012

Asas tenaga nuklear disebut dalam al-Quran

 
KERADIOAKTIFAN telah wujud secara semula jadi, tetapi perkara itu tidak diketahui sehinggalah akhir kurun ke-19, sedangkan di dalam al-Quran, sudah ada satu surah dikenali al-Hadid, yang memperkatakan mengenainya.

Istilah al-Hadid merujuk kepada logam besi. Di dalam keadaan semula jadi, besi wujud sebagai satu sebatian dengan logam dan galian lain, antaranya logam radioaktif seperti uranium, plutonium dan radium.

Apa yang menarik ialah firman Allah dalam ayat 25 Surah al-Hadid yang bermaksud: Pada besi itu, terdapat kekuatan yang amat kuat yang boleh memusnahkan manusia."

Kejadian letupan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki membuktikan kebenaran ayat ini sebagai bukti kekuasaan Allah yang menjadikan pada besi itu kekuatan yang terlalu besar. Setengah kilogram uranium dapat menghasilkan tenaga haba satu megawatt sehari. Bayangkanlah, jika sebuah negara itu mempunyai berjuta tan uranium yang disimpan untuk tujuan peperangan nuklear.

Hakikat keradioaktifan hanya diketahui pada akhir kurun ke-19 membabitkan dua perkara besar yang berlaku ketika itu, yang membenarkan penemuan radioaktif. Pertama, sinar-X yang ditemui pada 1985 oleh Wilhem Konrad Rontgen, yang didapati berupaya menghasilkan pendarflour pada kaca tiub sinar-X. Kedua, kajian oleh Henri Becquerel, yang mendapati bahawa, apabila kalium uranil sulfat diuja oleh sinaran ultra ungu, ia akan menghasilkan pendarflour.

Pengetahuan selanjutnya mengenai keradioaktifan diperluaskan oleh Pierre dan Marie Sklodowska Curie pada 1989. Marie Curie mendapati sinaran uranium yang dilaporkan oleh Becquerel juga boleh didapati daripada garam torium. Dalam kajiannya, suatu unsur baru yang menghasilkan keradioaktifan yang tinggi dijumpai daripada proses pemisahan menggunakan bijih uranium hingga mewujudkan satu sinaran yang sama sifat dengan sinar-X.

Kajian Earnest Rutherford mengenai daya penembusan sinar radioaktif, menunjukkan wujud tiga jenis sinaran, iaitu yang dapat diserap oleh kepingan alumunium nipis dinamakan alfa (a), yang dapat diserap oleh beberapa kepingan alumunium ialah beta (B), manakala yang tidak diserap dalam kedua-kedua bahan sebagai gamma (Y).

Sejak itu, pelbagai jenis kajian dilakukan oleh saintis untuk memahami sinaran radioaktif. Sifat sinaran seperti cas dan jisim diukur. Kini, sifat bahan dan sinaran radioaktif boleh diketahui dan difahami melalui beberapa kaedah dan teori tindak balas nukleus, tindak balas antara sinaran dan jisim, dan pereputan radioaktif hingga dapat menerangkan hampir segala fenomena yang ditemui.

Apabila stesen kuasa nuklear pertama dibuka pada 1950-an, teknologinya dianggap sebagai salah satu pencapaian besar dalam sains moden. Hari ini, banyak orang berpendapat, usaha membuat kuasa nuklear adalah kesilapan yang akan menimbulkan masalah besar bagi planet dan manusia. Namun, dengan pengendalian berhati-hati, ia boleh memberi manfaat.

Sebenarnya, masih ada harapan kuasa nuklear digunakan secara selamat dan terkawal. Kuasa ini banyak kegunaannya dalam bidang perubatan. Kemajuan berterusan bermakna kita boleh mengesan dan merawat penyakit serius termasuk barah.

Banyak perkara menakutkan mengenai tenaga nuklear. Sesetengah orang menyebutnya sebagai 'tenaga yang bukan semulajadi', sungguhpun cahaya dan haba yang diterima setiap hari daripada matahari, adalah hasil tindak balas termonuklear.

Kita harus benar-benar memahami sifat tenaga nuklear dan teknologi moden yang digunakan untuk memanfaatkannya. Kita harus belajar daripada kesilapan lalu dan jangan membiarkan rasa takut menghalang kemajuan. Satu perkara yang pasti ialah, kita sekarang hidup dalam apa yang dikatakan sebagai 'zaman nuklear'.

Jantung sebuah stesen kuasa nuklear terletak pada reaktornya. Berlaku satu tindak balas pembelahan nuklear terkawal yang menghasilkan banyak haba. Haba ini dibawa jauh oleh satu bahan pendingin yang beredar melalui teras reaktor dan digunakan untuk menjana stim dan kemudian memacu turbin untuk menjana tenaga elektrik.

Kuasa nuklear menghasilkan 15 peratus kuasa elektrik yang dijanakan di dunia. Pada sesetengah negara, reaktor penyelidik hanya menyediakan sedikit sumbangan pada bekalan elektrik. Pada negara lain pula, kuasa nuklear adalah sumber tenaga elektrik yang utama. Pada stesen kuasa elektrik, satu tan uranium yang digunakan sebagai bahan api untuk reaktor nuklear, menghasilkan sama banyak tenaga dengan 20,000 tan arang batu yang dibakar.

Selepas keghairahan awal tentang tenaga nuklear berkurangan, kita sedar bahawa kuasa ini memerlukan kawalan yang berhati-hati dan mahal bagi memastikan keselamatan awam di samping beberapa masalah jangka panjang. Sumber lain, terutamanya pembakaran bahan fosil, mempunyai masalah tersendiri. Lagipun, bahan api fosil tidak kekal dan mungkin akan kehabisan menjelang pertengahan abad akan datang. Jika kita mahu terus menggunakan tenaga, maka kita terpaksa bergantung kepada sumber alternatif.

Kuasa nuklear adalah salah satu alternatif yang mempunyai potensi untuk digunakan. Namun, kita harus mengambil langkah selamat untuk memastikan tidak berlaku kesan sampingan tidak diingini. Kegunaan sinaran dalam bidang lain agak kurang menimbulkan perbalahan, terutama dalam bidang perubatan. Tiada sesiapapun yang boleh mengenepikan kemajuan diagnosis dan rawatan yang dicapai oleh perubatan nuklear.Penemuan fosil spesis manusia baru

 
Tulang-tulang manusia ini mempunyai anatomi perpaduan manusia primitif dan moden. Penyelidik menemui fosil dari Zaman Batu di dua gua di China. Fosil tersebut diduga spesies baru manusia. Manusia jenis baru yang disebut manusia gua Red Deer itu kemungkinan berlangsung sampai awal masa pertanian.

Penemuan ini terdiri dari tengkorak dan beberapa potongan tulang berumur 14.300 dan 11.500 tahun. Tulang-tulang ini kemungkinan berasal dari empat individu. Para ahli terkejut dengan bentuk tulang-tulang tersebut kerana mempunyai anatomi perpaduan manusia primitif dan moden.

Mereka dinamakan Manusia Rusa Merah setelah ada indikasi kegemaran manusia ini memangsa dan memasak rusa. Fosil ini ditemui di gua Longlin, wilayah Guangxi, seperti dikutip dari Guardian.
Manusia Rusa Merah mempunyai sejumlah perbedaaan dengan manusia moden. Mereka mempunyai rahang yang lebih menonjol, gigi molar besar, kening yang menonjol, tengkorak tebal, wajah rata, dan hidung lebar. Otak mereka seukuran manusia dari Zaman Ais.

"Mereka boleh jadi garis evolusi baru manusia. Atau populasi manusia moden yang sebelumnya tidak diketahui, tiba dari Afrika dan gagal bertahan hidup di Asia Timur," kata Darren Curnoe yang mengetuai pasukan penyelidik dari University of New South Welsh, Australia.

Dia menambah tengkorak manusia baru ini sangat unik. Manusia ini juga sangat berbeza dengan semua manusia moden, baik yang hidup hari ini atau di Afrika 150 ribu tahun lalu.

Selain itu, Curnoe menambah, manusia in tetap hidup sampai hampir 11 ribu tahun yang lalu. Pada tahun itu, manusia moden sudah hadir. "Mungkin spesies manusia ini terpencil dari manusia moden. Kami menduga mereka tidak melakukan kawin silang atau kalaupun iya, dalam jumlah yang terhad."

Penemuan spesies manusia itu menunjukkan betapa rumitnya evolusi manusia. Curnoe menilai evolusi manusia yang paling menarik adalah di Asia, tepat saat berakhirnya Zaman Es.
Tulang dari Zaman Batu itu adalah sangat penting kerana para saintis mempunyai beberapa fosil manusia dari Asia. Tapi bagaimana garis dan penempatan manusia-manusia ini masih samar. Penemuan terbaru menunjukkan gambar yang jauh lebih kompleks dari evolusi manusia dari yang dijangkakan sebelumnya.

Manusia mempunyai beberapa penduduk yang hidup di daerah itu yang mungkin mewakili jalur evolusi yang berbeza: orang-orang Red Deer di benua Asia Timur; Homo floresiensis atau 'Hobbit' di pulau Flores di Indonesia, dan manusia moden tersebar luas dari timur laut Asia ke Australia . "Ini menggambarkan gambaran yang menakjubkan dari kepelbagaian."

- sumber dari sayaberitahu.comTiga Moral Kepemimpinan Rasulullah SAW

Tiga moral ini tidak ada pada pemimpin zalim
 
Dalam fikih politik Islam, moral yang menjadi asas dasar dan tindakan pemimpin adalah kemaslahatan bangsa. Dikatakan tasharruf al-imam `ala al-ra` iyyah manuthun bi al-mashlahah (tindakan pemimpin atas rakyat terikat oleh kepentingan atau kemaslahatan umum). Jadi, pemimpin wajib bertindak tegas demi kebaikan bangsa, bukan kebaikan diri dan kelompoknya semata-mata.

Kaedah ini diturunkan dari moral kepimpinan Nabi SAW seperti disebutkan dalam Al-Quran. Firman Allah, "Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman." (QS al-Taubah [9]: 128 ).

Ada tiga sifat (moral) kepemimpinan Nabi SAW berdasarkaan ayat di atas. Pertama, azizin alaihi ma anittum (berat dirasakan oleh Nabi penderitan orang lain). Dalam bahasa moden, sifat ini disebut sense of crisis, iaitu kepekaan atas kesulitan rakyat yang ditunjukkan dengan kemampuan berempati dan simpati kepada pihak-pihak yang kurang beruntung.

Secara kejiwaan, empati bererti kemampuan memahami dan merasakan kesulitan orang lain. Empati dengan sendirinya mendorong simpati, iaitu sokongan, baik moral mahupun material, untuk mengurangkan derita orang yang mengalami kesulitan.

Kedua, harishun `alaikum (amat sangat berkeinginan agar orang lain aman dan sentosa). Dalam bahasa moden, sifat ini dinamakan sense of achievement, iaitu semangat yang mengebu-gebu agar masyarakat dan bangsa meraih kemajuan. Tugas pemimpin, antara lain, memang menumbuhkan harapan dan membuat peta jalan politik menuju cita-cita dan harapan itu.

Ketiga, raufun rahim (pengasih dan penyayang). Allah SWT adalah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nabi Muhammad SAW adalah juga pengasih dan penyayang. Orang-orang yang beriman wajib meneruskan kasih sayang Allah dan Rasul itu dengan mencintai dan mengasihi umat manusia. Kasih sayang (rahmah) adalah pangkal kebaikan. Tanpa kasih sayang, sukar dibayangkan seseorang boleh berbuat baik. Kata Nabi, "Orang yang tak memiliki kasih sayang, tak boleh diharap kebaikan darinya."

Bagi ulama besar dunia, Rasyid Ridha, tiga moral ini wajib hukumnya bagi pemimpin. Kerana, tanpa ketiga moral ini, seorang pemimpin, demikian Ridha, boleh dipastikan ia tidak bekerja untuk rakyat, tetapi untuk kepentingan diri, keluarga, dan kelompoknya saja. Maka, betapa pentingnya moral pemimpin. Wallahu a `lam!Friday, March 16, 2012

Hanya orang kafir, munafik dan sejenisnya yang tidak ingin Syariah

 
"Hanya orang kafir, munafik dan sejenisnya yang tidak ingin Syariah," kenyataan ini dilontarkan oleh Ustaz Abu Muhammad Jibril dalam acara talk show bertajuk "Capres Syariah: Saatnya Memimpin Indonesia dengan Syariah" pada Isnin petang semalam (12/3) di ajang Islamic Book fair 2012 yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta.

Untuk menguatkan pendapatnya ini ustaz Abu Muhammad Jibril menukil ayat Quran surat Annisa ayat 65 yang berbunyi: "Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. "

Dengan gayanya yang khas, lembut namun tegas ustaz yang pernah mukim di negara jiran Malaysia selama 20 tahun lebih dan pernah berjihad di Afghanistan ini menyatakan umat Islam yang beriman sudah pasti menginginkan tegaknya Syariah, hanya masalahnya maklumat yang digembar-gemburkan media-media sekular membuat bias keinginan umat Islam tersebut.

Dengan nada yang lembut ustadz Abu Muhammad Jibril juga mengkritik kebanyakan umat Islam yang lebih sering mengkritik para pejuang penegak Syariah, namun mereka sendiri tidak bekerja untuk tegaknya hal itu. Menyinggung soal capres Syariah, ustaz Abu Jibril menyatakan ada banyak hal yang harus disiapkan untuk munculnya calon presiden yang menginginkan tegaknya syariah.

Perbincangan Capres Syariah Isnin petang kelmarin menampilkan tiga pembicara, Munarman, SH, Ustadz Muhammad Al-Khattath dan Ustaz Abu Jibril. Yang uniknya, menurut laporan panitia, acara perbincangan ini menjadi acara terbanyak dalam segi peserta selama perbincangan / talk show yang berlangsung di Islamic Book Fair 2012.

- sumber dari eramuslim.com


Thursday, March 15, 2012

Subhanallah, siapakah empunnya cap jari ini?
Subhanallah...

Wednesday, March 14, 2012

Subhanallah, baru 5 tahun kanak-kanak ini sudah menjadi Imam

Subhanallah, Baru 5 Tahun Anak Ajaib ini Sudah Menjadi Imam
Usianya masih sekitar lima tahun. Namun, kemampuannya dalam menghafal dan menguasai Al-Quran tak perlu diragui.

Umat ​​Islam di sekitarnya menjadikannya imam solat, kerana ilmu yang dikuasainya. Subhanallah, bacaan Alqurannya begitu fasih.

Fenomena ini mengingatkan kita pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

Amr ibn Salamah berkata, "Suatu ketika Nabi SAW bersabda, 'Jika waktu solat tiba, hendaknya ada di antara kamu yang melakukan azan. Lalu yang paling banyak bacaan Al Qur'annya hendaknya diangkat menjadi imam.' Mereka melihat tidak ada yang bacaan Alqurannya melebihi diriku. Maka aku diangkat sebagai imam, padahal aku masih enam atau tujuh tahun. "(HR Bukhari).
Tuesday, March 13, 2012

Subhanallah, ini lah Mukjizat Al-Quran tentang api di dasar laut

Subhanallah, Inilah Mukjizat Alquran Tentang Api di Dasar  Lautan
Dua ahli geologi berbangsa Rusia, Anatol Sbagovich dan Yuri Bagdanov bersama rakannya saintis Amerika Syarikat (AS), Rona Clint pernah meneliti tentang kerak bumi dan patahannya di dasar laut.

Para saintis tersebut, menyelam ke dasar laut sedalam 1.750 kilometer di lepas pantai Miami. Sbagovich bersama kedua rakannya menggunakan kapal selam canggih yang kemudian berehat di batu karang dasar laut. Di dasar laut itulah, mereka dikejutkan dengan fenomena aliran air yang sangat panas mengalir ke arah retakan batu.

Kemudian aliran air itu disertai dengan semburan lava cair panas menyembur layaknya api di daratan, dan disertai dengan debu gunung berapi layaknya asap kebakaran di daratan. Tidak tanggung-tanggung panasnya suhu api vulkanis didalam air tersebut ternyata mencapai 231 darjah celcius.

Bagaimana api boleh bertahan di dalam laut?

Mereka mencari fakta bahawa fenomena alam itu terjadi akibat aliran lava vulkanis yang terjadi di dasar laut, seperti gunung api bila di daratan. Dan kemudian mereka menemui lebih banyak lagi gunung api aktif di bawah laut, yang tersebar di seluruh lautan.

Sesungguhnya, Al-Quran telah menyebutkan fakta itu sejak 1400 tahun. Firman Allah SWT berikut ini: "Demi bukit. Dan apa yang ditulis. Pada lembaran yang terbuka. Dan Demi Baitul Makmur (Kaabah). Dan demi syurga langit yang tinggi. Dan Demi laut, yang di dalam tanahnya ada api." (QS: At-Thur: 1-6).

Al-Quran menjelaskan api di dalam lautan itu dengan istilah 'Masjur'. Dalam bahasa Arab, 'Masjur' dimaknai dengan sesuatu yang berada di atas, dipanaskan dari oleh panas di bawahnya.
Monday, March 12, 2012

Subhanallah, inilah Mukjizat Al-Quran tentang Besi

Subhanallah, Inilah Mukjizat Alquran Tentang Besi
Besi mendapat tempat yang khusus dalam kitab suci Al-Quran. Secara khusus, surah ke-57 mengambil nama Al-Hadid yang bermaksud besi. Kata Al-Hadid diambil dari ayat 25 surat tersebut. Dalam ayat itu, Al-Quran secara jelas mendedahkan bahawa besi mempunyai kekuatan dan sangat bermanfaat bagi manusia. Dengan besi itu, umat Islam boleh menolong agama Allah.

'' Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.'' (QS Al-Hadid: ayat 25).

Selain itu, Al-Quran juga menggambarkan proses pengolahan besi. Dalam surat Al-Khafi (gua) ayat 96 Allah SWT berfirman,'' Berilah aku potongan-potongan besi. Hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua (puncak) gunung itu, berkatalah Dzulkarnain, 'Tiuplah (api itu). Hingga apabila besi itu sudah menjadi (merah seperti) api ', dia pun berkata,' Berilah aku tembaga (yang mendidih) agar aku kutuangkan ke atas besi panas itu '.''

Teknologi pengolahan besi nampaknya telah dikuasai manusia sejak zaman Nabi Daud AS. Hal itu dapat dilihat di dalam surah Al-Anbiyaa '(Nabi-nabi) ayat 80. Dalam surat itu Allah SWT berfirman,'' Dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju-baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperangan. Maka, hendaklah kamu bersyukur (kepada Allah).''

Fakta lain yang menyebutkan pemprosesan besi yang telah berkembang di zaman Nabi Daud AS juga dengan diungkapkan dalam surat Saba '(Kaum Saba) ayat 10. '' Dan sesungguhnya telah Kami berikan ke pada Nabi Daud limpah kurnia dari Kami. (Kami berfirman), Hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan Kami telah melunakkan besi untuknya.''

Dalam surat Saba 'ayat 11, Al-Quran juga memerintahkan dan menjelaskan cara membuat baju besi. "Buatlah baju-baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah amalan yang saleh. Sesungguhnya aku melihat apa yang kamu kerjakan.''

Paling tidak, terdapat sembilan ayat dalam Al-Quran yang membincangkan dan menjelaskan tentang besi. '' Dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan, dan Dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya kamu, supaya kamu berserah diri (kepada-Nya).'' (QS An-Nahl: ayat 81). Inilah videonya:Keajaiban disebalik jumlah raka'at dalam solat


Tahukah anda bahawa komposisi Rakaat pada solat yg kt lakukan 5 kali setiap hr memiliki keajaiban matematik??


Ini keajaibannya:
Kita ketahui Solat wajib 5 waktu terdiri atas 17 Raka'at dalam sehari semalam.


1 Subuh ........ 2 rakaat
2 Zuhur ........ 4 rakaat
3 'Asar ......... 4 rakaat
4 Maghrib ...... 3 rakaat
5 'Isya ........... 4 rakaat
----------------- +


..................... 17 rakaat


Ini beberapa point Utamanya ......:


1. Kita susun jumlah rakaat tersebut: 24434, ini habis dibahagi 19, iaitu 24434 = 19 x 1286. Cuba perhatikan hasil bagi 1286 itu, jumlahnya = 1 +2 +8 +6 = 17 sama seperti 2 +4 +4 +3 +4 = 17, Luar biasa bukan, ada berapakah peluang nombor, di mana dengan bilangan pembagi 19, maka bilangan yang dibahagikan dengan bilangan hasil bagi sama-sama jumlahnya?.


Lalu, mengapa 19???, Liat spoiler no.2 dr bawah


2. Sekarang kita teruskan; letakkan no.urut solat di belakang setiap rakaat solat, maka menjadilah: 21 42 43 34 45, dirapatkan menjadi2142433445, subhanallah ini lagi-lagi bukan mitos, ini data berangka yang eksak, sebab 2142433445 = 19 x 112759655.


3. Selanjutnya kita susun jumlah rakaat setiap hari dan kita kumpulkan jumlah tersebut dalam 1 minggu didapati: 17 17 17 17 17 17 15, enam hari masing-masing 17 rakaat, kecuali hari Jumaat 15 rakaat (4 rakaat zohor diganti 2 rakaat solat Jumaat). Kita rapatkan, menjadilah17171717171715. Lagi-lagi ini bukan mitos tetapi data numerik, subhanallah 17171717171715 atau 17,17171715 trilion.


Bilangan ini habis dibagi 19 iaitu 17171717171715 = 19 x 903774587985


4. Masih belum selesai, kita teruskan. Masukkan no.urut 1 s / d 7 pada masing-masing jumlah rakaat, jika sebelum ini nombor urut diletakkan di belakang, maka kali ini kita letakkan di depan sehingga menjadilah: 1-17 2-17 3-17 4-17 5 - 17 6-17 7-15 lalu mari dirapatkan117217317417517617715, masya-Allah ini habis dibagi 19, dan kita harus pakai kalkulator 21 digit, hasilnya? Ini dia: 19X6193332495658821985.


Kalo jumlah angka 117.217.317.417.517.617.715 = 117,217317417517617715 juta trilion ...


suatu jumlah yang sukar dibayangkan. Dan luar biasanya jumlah angka ini dengan tepat dapat dibagi 19, tanpa sisa ...


Seandainya itu jumlah wang kita, brarti apabila kita membelanjakannya sebanyak RM 1 trilion maka kita masih punya sisa sekitar Rp117, 217316417517617715 JUTA TRILIUN lagi ......!!!!!)


5. Belumlah berakhir; analog dengan di atas, namun yang 15 rakaat diletakkan paling depan, menjadi 115217317417517617717, kita pakai kalkulator 21 digit, hasilnya = 19 x 6064069337764085143.


Bro elo bayangkan peluang suatu angka 21 digit atau nombor yang berada pada julat ratusan juta trilion untuk dapat dibahagikan 19 itu luar biasa sangat kecil ......, satu angka saja berubah maka hasilnya untk dpt dibahagikan 19 berubah pula .....


kita bayangkan brapa jumlah kombinasi yang terdapat di dalam angka sebanyak 21 digit .....


Jangankan kisaran segitu banyak ....
Suatu jumlah angka sebanyak 2 digit sahaja yang kita pilih secara rawak, probabilitanya sudah sangat kecil untuk dapat dibagi 19 dengan habis tanpa sisa, eh ini 21 digit ...


Dan sekarang "parahnya" ketika urutannya ditukar di mana 15 rakaat (jumlah rakaat hari Jumaat, dan hari Jumaat merupakan hari yang paling special bagi umat Islam) ditempatkan diawal perhitungan, ternyata ia menghasilkan jumlah angka yang habis dibagi 19 pula .....


Dimana baik 117217317417517617715 atau sekitar 117,217317417517617515 juta TRILIUN (pada point 4) dan 115217317417517617717 atau sekitar115, 217317417517617717 juta TRILIUN (pada point 5)
Sama2 habis dibagi 19


6. INI YANG TERAKHIR, di mana 17 diganti dengan 24434 untuk hari-hari biasa dan untuk hari Jumaat 15 diganti dengan 22434 (4 diganti 2, kerana pada hari Ju'mat Zuhur diganti solat Jumaat 2 rakaat), maka menjadilah:
1-24434 2-24434 3-24434 4-24434 5-24434 6-24434 7-22434, dirapatkan menjadi:


124434224434324434424434524434624434722434.
Ini mesti pakai kalkulator 42 digit yang sangat khusus, hasilnya
= 19 x 6549169707069707074970238128138128143286


Tidak percaya??? Boleh ditest dengan cara darab tradisional, pakai kertas dengan pensel, seperti berikut:
6549169707069707074970238128138128143286
19
----------------------------------------- X
58942527363627363674732143153243153289574
6549169707069707074970238128138128143286
------------------------------------------ +
124434224434324434424434524434624434722434
ANDA TAU 124.434.224.434.324.434.424.434.524.434.624.434.72 2.434 ITU BRAPA ...???


ANGKA segitu = 124, 434 RIBU TRILIUN TRILIUN TRILIUN ....
TRILIUN PANGKAT 3 ....!!!!!
ADUH ANA MO NANGIS LIAT DIGIT ANGKA SEBANYAK ITU ....
ITU ADALAH JUMLAH ANGKA YANG BANYAKNYA TIDAK TERBAYANGKAN .....


BAHKAN JUMLAH BUTIRAN PASIR YANG ADA DI SELURUH BUMI ...
GAK AKAN PERNAH MENCAPAI JUMLAH SEBANYAK ITU ....


satu angka saja berubah dlm 42 digit itu, maka hasilnya untk dpt dibahagikan 19 berubah pula ....
MUSTAHIL JUMLAH ANGKA TERSEBUT DAPAT DITEMUI SECARA ACAK


DARI MULAI DARI POINT 1 SAMPAI POINT 5 ANA GAK BISA NGOMONG APA2 LAGI SELAIN MENGUCAP SUBHANALLAH MAHA SUCI ENGKAU YA ALLAH ...


MUNGKINKAH PERINTAH SOLAT YANG DITURUNKAN 1400 TAHUN YANG LALU PADA PERISTIWA ISRA MI'RAJ ....
DIBUAT2/DIKARANG SENDIRI OLEH NABI MUHAMMAD, YANG UMMI (TIDAK BOLEH MEMBACA DAN MENULIS ...), TIDAK PERNAH BERGURU PADA SIAPAPUN ......
SERTA BERADA PADA DAERAH JAHILIYAH yang sangat terbelakang ...., DAN APAKAH IA MAMPU MEMIKIRKAN DENGAN SANGAT JAUH, TENTANG SUSUNAN matematik RAKAAT SOLAT DENGAN BERBAGAI KOMBINASI ANGKA SAMPAI 42 DIGIT ......)


LALU MENGAPA ANGKA 19 .....????


1. Keistimewaan angka 19 dijelaskan secara jelas di dalam Al-Quran, pada ayat ini:
"Neraka (saqar) adalah pembakar kulit manusia. Di atasnya ada sembilan belas (19) penjaga Dan tiada Kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat; dan tidaklah Kami jadikan bilangan mereka itu untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang ¬ orang yang diberi Kitab menjadi yakin, dan supaya orang-orang yang beriman bertambah iman nya, dan supaya orang-orang Mukmin itu tidak ragu-ragu dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir (mengatakan): 'Apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? ' "
* Perhatikan tulisan yg gw bold ....


2. 19 merupakan jumlah huruf dalam kalimat Basmalah (al-Muddaththir 74: 29-31) ", iaitu kalimat yang memulakan setiap surat dlm Al-Quran, dan kalimat yg memulakan ketika seorang muslim berdoa ......


3. Angka 19 terdiri dari angka 1 dan 9, dimana angka 1 merupakan bilangan pokok pertama dan angka 9 merupakan bilangan pokok terakhir dalam sistem perhitungan kita.Keistimewaan tersebut menunjukkan sifat Allah yakni 'Maha Awal dan Maha Akhir' (Surat ke-57 ayat: 3) .


4. Keistimewaan angka 19 dalam ilmu matematik dikenali sebagai salah satu 'Bilangan Prima' yakni bilangan yang tak habis dibahagikan dengan bilangan mana-mana kecuali dengan dirinya sendiri. Keistimewaan tersebut melambangkan bahawa sifat-Nya yang serba MAHA tidak diagihkan kepada mana-mana juga kecuali bagi diri-Nya sendiri (Surat ke-112 ayat 3)


5. Angka 1 melambangkan sifat-Nya yang 'Maha Esa' (surat ke-112 ayat 1), sedangkan angka 9 sebagai bilangan pokok terbesar melambangkan salah satu sifatnya yang ke-38 iaitu 'Maha Besar'.


6. 19 dan 81
Dr. Peter Plichta ahli kimia dan matematik dari Jerman (Baca lebih lanjut Peter Plichta, God 's Secret Formula, atau laman-laman dari Dr. Peter Plichta.). Berpendapat bahawa, nampaknya, semua formula matematik dan angka-angka berkaitan dengan dua kutub matematika alam semesta ini iaitu 19 dan 81. Angka 81 khusus kerana melengkapi angka 19, (19 + 81 = 100). Jumlah angka-angka tersebut adalah 19:
1 + 9 +8 +1 = 19.


Bila kita analisis sedikit lebih lanjut, terdapat hubungan angka-angka tersebut dengan cara:
1:19 = 0,052631578947368421052631578947368421
Angka yang berulang secara berkala, berulang dengan sendirinya tepat pada digit ke-19 sesudah koma, liat 0526 dst berulang kembali,
dan, yang menarik jumlah dari angka-angka tersebut:
(0 + 0 + 5 + 2 + 6 + 3 + 1 + 5 + 7 + 8 + 9 + 4 + 7 + 3 + 6 + 8 + 4 + 2 + 1) adalah 81 ...!!!


Sekarang: 1: 81 = 0,012345679 ...
Ups .....!!!!!! Angka 8 terlewat, padahal nombor yang lain secara berkala muncul.
Hilangnya angka 8 adalah ilusi, dan nilai resiprokal angka 81 adalah "semula jadi", menghasilkan satu siri sistem perpuluhan bilangan 0,1, 2 .... dan seterusnya; dan sistem itu bukan buatan manusia. Tetapi mengapa angka 8, bukan angka yang lain, yang "hilang"? Diduga, kerana angka 8 berkaitan dengan angka 19. Bilangan prima ke-8 adalah 19


Dalam al-Quran, angka 8 merupakan jumlah malaikat, force, yang menjunjung 'Arsy (Kursi, Singgasana), mengatur keseimbangan' Arsy, yang bermakna power and authority dominion, baik sebelum mahupun saat Kiamat (al-Haqqah 69: 17) . Sebahagian mufasir, seperti Mu ¬ hammad Abdul Halim, menterjemahkan 'Arsy dengan "Majlis Langit" 4 atau "Wilayah Pemerintahan Kosmos". Wilayahnya tidak terhad, "di bawah 'Arsy terdapat (unsur) air" (Hud 11: 7). Berlimpah unsur hidrogen, elemen kimia yang paling ringan dari unsur air, H2O. Jauh lebih luas dari alam semesta yang diketahui.Dalam Kalendar Tahun Komariyah (Sistem Peredaran Bulan), terjadinya Tahun lompat terjadi pada setiap 19 tahun sekali.


6. Dalam buku "Atlas Anatomi" yang disusun oleh Prof. Dr. Chr. P. Raven dapat diketahui bahawa sebahagian dari kerangka manusia iaitu: - tulang leher ada 7 ruas, tulang belakang ada 12 ruas, jadi jumlahnya 19. Menurut para biologi, ke-19 ruas tulang tersebut mempunyai peranan yang sangat penting bagi setiap manusia kerana didalamnya terdapat sumsum yang merupakan lanjutan dari otak, dengan saraf-saraf yang menuju ke seluruh bahagian tubuh. Adanya gangguan pada ruas tersebut maka seluruh tubuh akan kehilangan kekuatan.


7. Pada point 5, juga ditemukan hal yang menarik, alat-alat tubuh manusia seperti tangan dan kaki adalah penting fungsinya bagi kehidupan kita. Bila diteliti ternyata terdapat 19 ruas tulang pada masing-masing tapak tangan / kaki (dengan mengecualikan ruas-ruas pergelangan tangan). Dan tahukah anda, bila bentuk tapak tangan / kaki kita menyerupai bentuk kata Allah (dalam Bahasa Arab)?


Dan apabila kita kalikan ke-4 ruangan tulang pd kaki dan tangan maka = 19X4 = 76
76 adalah nombor surat AlInsaan dlm Al-Quran yg bermaksud "manusia"


8. Lalu, lihatlah gambar dibawah ini
Umumnya tangan manusia mempunyai pla lekukan seperti itu ....
Dan apabila kita gabungkan angka 18 dan 81 (dlm tulisan arab) pada telapak tangan kanan dan kiri kita, maka akan kita dapati 1881, dan angka 1881 lagi2 merupakan angka ajaib kerana 18 + 81 = 99 (asmaul Husna)
sedangkan apabila digabungkan 1881 maka hasilnya 1881 = 19 X 99 (lagi2 angka 19)
dan apabiladikurangi 81-18 = 63 (umur Rasulullah ketika wafat)


Mari kita renungkan ayat ini "Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda Kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahawa Al-Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahawa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?" (QS. Fushshilat 41:53)


9. Bahawa angka 19 adalah kod matematik yang melatarbelakangi komposisi literer Quran, suatu fenomena unik yang tiada duanya yang sekaligus membuktikan bahawa Quran adalah wahyu Ilahi, bukan karya manusia. Otak manusia tidak akan mampu mencipta karya literer yang tunduk pada suatu kod matematik yang sekaligus membawa tema utamanya. Apalagi mengingat turunnya wahyu secara beransur-ansur, secara spontan (tanpa dirancang) dengan bahagian-bahagian suratyang rawak tidak berturut-turut, disesuaikan dengan peristiwa-peristiwa yang melatar-belakanginya.


10. Selanjutnya, angka 19 dapat berfungsi sebagai pemeliharaan keutuhan Quran. Angka 19 boleh digunakan untuk memeriksa sama ada dalam sebuah kitab Quran terdapat suatu kesalahan atau tidak, dengan cara menghitung kata-kata krusial yang jumlahnya dalam Quran multiplikatif dengan angka 19, kemudian membahagi angka hasil hitungan dengan 19, maka akan terlacaklah ada atau tidaknya suatu kesalahan. Demikianlah seluruh isi Quran seutuhnya akan tetap asli hingga di akhir zaman kerana telah dikurung oleh-Nya dengan angka 19 yang merupakan lambang identiti-Nya. Wallahu a'lam bissawab.


taken from: Various Sources


Perhatikan ayat2 Al-Quran di bawah ini:
"Supaya Dia mengetahui, bahawa sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang (sebenarnya) ilmu-Nya meliputi apa yang ada pada mereka, dan Dia menghitung segala sesuatu satu persatu" (Surah al-Jinn 72: 28)


"Yang kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi, dan Dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu bagiNya dalam kekuasaan (Nya), dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya" (QS Al Furqaan 25:2)


"Sesungguhnya Tuhanmu hanyalah Allah, yang tidak ada Tuhan selain Dia. Dan pengetahuan-Nya meliputi segala sesuatu." (QS Taha 20: 98)


Esensi dr ke-3 ayat ini dan inti dr thread ini adalah bahawa ilmu Tuhan meliputi segala sesuatu, tidak ada yang tertinggal. Semua kejadian, objek alam, penciptaan di bumi dan langit, dan struktur al-Quran, mahupun apa yang dibincangkan dlm thread ini iaitu ttg susunan dan komposisi rakaat solat wajib 5 waktu ...
Kesemua hal ini tersusun dan berstruktur dengan hitungan yang sistematik dan teliti.tidak ada yang berlaku secara kebetulan. Sebenarnya bila diketahui, (sebahagian) ilmu tersebut meliputi risalah-risalah yang disampaikan dan ilmu yang ada pada para Rasul.


Tp kl masih ada yg bertanya maksudnya apa setelah segala-galanya telah jelas, mungkin ayat inilah jawapannya ....:


"Neraka (saqar) adalah pembakar kulit manusia. Di atasnya adasembilan belas (19) penjaga Dan tiada Kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat; dan tidaklah Kami jadikan bilangan mereka itu untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang ¬ orang yang diberi Kitab menjadi yakin, dan supaya orang-orang yang beriman bertambah iman nya, dan supaya orang-orang Mukmin itu tidak ragu-ragu dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir (mengatankan): 'Apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? ' "(Al-Muddaththir 74: 29-31)


- sumber dari islam.cekdeh.com


Blog's stats Jumaat 30.12.2011 bersamaan 4 Safar 1433

Back To Top
Profile Picture
©1433 Hakcipta Tak Terpelihara 2010
Anda digalakkan untuk mengambil apa-apa bahan di dalam laman ini untuk tujuan penyebaran, tanpa perlu memberitahu kepada pihak kami. Anda digalakkan untuk memaparkan sumber asal bahan tersebut.
E-mel :@gmail.comatau Facebook :www.facebook.com/blogdetikislam