Hikmah disebalik doa yang tidak terkabul

Saya pernah terjatuh dalam kesusahan yang mendalam. Saya memperbanyak do'a sambil memohon agar dilepaskan dari cubaan itu. Ternyata, jawapannya adalah lambat. Mulakan jiwa saya gelisah. Akan tetapi, saat itu saya memperingatkannya.

"Celakalah engkau! Merenunglah! Apakah engkau hamba atau seorang yang merdeka dan beruat semaumu? Tidakkah engkau berfikir, engkaukah yang mengatur segalanya atau ada yang mengaturmu? Tidakkah engakau tahu bahawa dunia ini adalah tempat cubaan dan ujian? Jika engkau minta dipenuhi hasrat dan hajatmu, namun engkau tak mampu bersabar untuk tidak mendapatkan apa yang engkau inginkan, lalu dimana letak cubaan itu? Bukankah cubaan itu adalah kemungkinan tidak dikabulkannya suatu maksud dan tujuan? "

Pahamilah oleh anda makna penugasan syariat kepada anda, nescaya akan ringanlah yang berat dan akan mudah pulalah yang sukar menurut anda. Tatkala jiwa saya merenungkan hal itu, ia sedikit tenang.

Saya katakan kepadanya, kemudian, "Aku punya jawapan kedua. Engkau hanya mampu menuntut hak-hakmu dan tak pernah menggubris kewajibanmu, padahal itu merupakan tindakan yang bodoh. Engkau adalah hamba. Hamba yang bijak dan berusaha menunaikan hak-hak tuannya. Ia tahu bahawa bukanlah kewajipan seorang tuan untuk memenuhi semua yang diinginkan hambanya. "Jiwa saya akhirnya semakin tenang.

Saya kembali berkata kepadanya, "Aku punya jawapan ketiga. Engkau mengnggap bahawa jawapan-jawapan bagi do'amu adalah lambat, padahal engkau sendiri menutup jalan terkabulnya do'a itu dengan pelbagai maksiat. Jika saja engkau buka kembali jalan itu, nescaya akan dipercepat jawapan bagi do'amu. Sepertinya engkau tak tahu bahawa ketenangan diperoleh dari takwa. Tidakkah engkau membaca dan mendengar firman Allah SWT., "Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Dia akan membukakan baginya jalan keluar dan akan memberinya rezeki dari dengan tanpa disangka-sangka ... Barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka Dia mudahkan mudahkan urusannya." (At -Tholaq [65]: 2-4). Tidakkah engkau memeahami bahawa pahala yang engkau dapatkan selalu sesuai dengan apa yang engkau kerjakan? Celakalah mereka yang mabuk dan tenggelam dalam angan-angan yang terhalang dan tak tercapai. "Jiwa saya akhirnya mengetahui bahawa apa yang saya katakan adalah benar. Semakin tenanglah ia.

"Aku masih punya jawapan keempat. Engkau meminta harta yang engkau tahu akibat-akibatnya. Jika Dia mengabulkan, mungkin saja harta itu akan mendatangkan. Engkau seperti anak kecil yang sakit panas namun meminta manisan, padahal Dzat yang mengaturmu itu lebih tahu apa yang terbaik bagimu. Bagaimana tidak, Dia sendiri yang berfirman, "Boleh sajaengakau benci sesuatu padahal itu baik bagimu." (Al-Baqarah [2]: 216). "Ketika telas jelas baginya apa yang saya sampaikan, semakin mantablah jiwa ini.

Saya pun menamatkan nasihat saya. "Ini jawapan pamungkasku. Ketahuilah bahawa apa yang engkau minta akan mengurangkan pahala dan ganjaranmu dan menurunkan darjatmu. Tatkala Dia tidak mengabulkan doamu, hal itu tidak lain adalah sebuah pemberian yang sangat berharga dari-Nya untukmu. Jika engkau minta kepadanya apa yang terbaik untuk akhiratmu, maka yang demikian itu jauh lebih baik. Pahamilah kembali apa yang aku terangkan kepada kamu. "Jiwa ini berbisik," Aku sungguh merasa tenang dan damai. "

- Oleh Imam Ibnul Jauzi

Comments