Wednesday, November 30, 2016

Mencintai Rakyatnya Melebihi Dirinya


Kota Madinah masih gelap. Diselimuti malam. Malam masih belum mula beranjak pagi. Suasana sepi. Penduduknya terlelap oleh buaian tidur. Hanya suara angin gurun pasir menerpa pohon dan bangunan disertai udara dingin yang menusuk.

Seorang laki-laki berjalan sendirian dikegelapan. Lihat lorong-lorong rumah penduduk Madinah. Mungkin ini tak lazim. Tak lazim bagi orang yang tak mempunyai tujuan. Langkah kakinya terus menembusi kegelapan malam. Tak menghiraukan dinginnya udara malam. Apa yang anda cari laki-laki itu? Adakah malam itu begitu penting bagi laki-laki itu? Malam terus beranjak. Sehingga laki-laki itu berhenti dan berdiri di dekat sebuah rumah yang kecil.

Laki-laki itu mendengar suara wanita. Dialog antara ibu dan anaknya. Wanita tua itu menyuruh anaknya mencampurkan susu yang akan dijual dengan air. "Ibunda. Amirul Mu'minin melarang perbuatan seperti itu ", tukas anaknya. "Tetapi, Amirul Mu'minin tidak ada bersama kita", sahut ibunya. "Kalaupun Amirul Mu'minin tidak melihat kita, bukankah Allah selalu mengawasi kita", tegas anaknya. Laki-laki yang berdiri dekat rumah itu termangu, ketika ia mendengar dialog ibu dengan anaknya.

Laki-laki yang berjalan digelapan malam, dan meneroka lorong-lorong kota Madinah, tak lain adalah Khalifah Umar Ibn Kaththab. Ketika orang-orang terlelap tidur dan rehat di malam hari, justru ia mengelilingi Madinah, ingin mengetahui keadaan rakyatnya. Tak puas hanya dengan laporan para pejabatnya. Khalifah Umar ingin melihat langsung keadaan rakyatnya. Masih adakah rakyatnya yang tak dapat tidur di malam hari, kerana perutnya lapar? Adakah rakyat yang memerlukan bantuan? Wanita-wanita tua, janda, dan anak-anak yatim, tak boleh mereka lapar. Umar rela tak tidur di malam hari. Ia takut kalau-kalau rakyatnya ada yang kelaparan.

Khalifah Umar Ibn Kaththab yang sangat mencintai rakyatnya itu, fikirannya terus dibayangi dialog antara ibu dengan anaknya. Umar benar-benar tersentuh ucapan anak perempuan itu. Kemudian, di pagi hari ia mengumpulkan seluruh anak laki-lakinya, dan menceritakan perihal dialog antara ibu dengan anaknya, yang ia dengar kepada anak-anaknya, ketika ia melakukan lawatan ke rumah-rumah penduduk di malam hari. Umar menyuruh di antara anak laki-lakinya menikahi anak perempuan itu. Lalu, salah seorang anaknya bernama Ashim, menunjukkan tangan, menyatakan keinginannya menikahi anak wanita itu "Kalau begitu, pergilah dan nikahlah dengannya. Alangkah baiknya engkau datang dengan seorang penunggang kuda yang menguasai bangsa Arab ", ujar Umar.

Asim menikahi anak perempuan yang bertaqwa dan berbakti itu.Kedua suami-isteri itu menjalani kehidupannya. Lalu, Allah azza wa jalla menakdirkan keduanya mempunyai seorang anak, anak wanita yang diberi nama Layla. Anak perempuan begitu cantik dan lembut. Seterusnya, Layla menapaki kehidupan, dan mendapat asuhan dan bimbingan dari kedua orang tuanya, yang soleh, putra Umar Ibn Kaththab. Ketika, Layla mencapai usia nikah, ia dilamar oleh Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam, seorang pembesar dari Bani Marwan setelah saudaranya Abdul Malik bin Marwan. Usai akan nikah, Layla dibawa ke istana oleh suaminya, Abdul Aziz, dan bergabunglah antara kemuliaan dan ketaqwaan. Sepasang suami-istteri (Layla-Abdul Aziz) oleh Allah azza wa jalla, dianugerahi seorang anak laki-laki yang lembut, cerah, kacak, dan amat menyenangkan yang memandang. Mereka sepakat memberi nama dengan nama datuknya al-Faruq Umar Ibn Khaththab radhiyallahu 'anhu.Akhirnya, di pelataran kehidupan dunia ini, lahir seorang anak laki-laki bernama Umar bin Abdul Aziz, yang terhimpun pada dirinya kemulian dari dua orang, ayah dan ibu, yang masih keturunan Umar Ibn Kaththab.

Suatu hari, Umar Ibn Kaththab bangun tidur dengan perasaan yang bahagia. Lalu, ia berkata: "Alangkah bahagianya sekiranya ada dari keturunanku yang mengisi dunia ini dengan keadilan, sebagaimana dunia ini dipenuhi dengan kezaliman", gumamnya. Dalam perjalanan hidupnya, pemuda Umar bin Abdul Aziz, tumbuh di tengah keharuman iman, dan kesemerbakan ilmu. Kala itu, kota Madinah yang suci, masih ada Sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wa salam. Sehingga, Umar bin Abdul Aziz, masih sempat menimba ilmu dari mereka. Umar bin Abdul Abdul Aziz masih bertemu dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhuma. "Wahai ibuku, aku ingin menjadi seperti bapa saudara - yakni Abdullah bin Umar rahdiyallahu 'anhuma". Mendengar ucapan anaknya itu, betapa bahagia ibunya. "Engkau tentu akan menjadi seperti bapa saudara anda. Engkau tentu akan menjadi seperti dia! ", Jawab ibunya.

Ketika itu, Umar bin Abdul Aziz menjadi Gabenor Madinah, dan bilik tamunya, selalu ditepnuhi oleh orang-orang yang soleh, para ulama yang jujur ​​dan ahli syariat. Ruangannya selalu diisi dengan dzikrullah dan perbincangan ilmu yang bermanfaat. Sampai, suatu hari hambanya mengantarkan hendak memukul pelayannya, sebelum dipukul pelayan itu berucap: "Wahai Umar! Ingatlah kepada malam yang paginya menjadi kiamat ", ucap sang pelayan. Kala mendengar ucapan pelayan itu, Umar bin Abdul Aziz, lalu berubah total. Seluruh hidup berubah. Ia tinggalkan segala bentuk kemewahan. Makanan yang lazat, pakaian yang indah, yang terbuat dari sutera, ia tinggal kenikmatan duniawi.

Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis: "Sesungguhnya, Allaha Tabaraka wa Ta'ala akan membangkitkan pada setiap seratus tahun oran yang memperbaharui (mujaddid) terhadap agama bagi umat ini". Seterusnya, Imam Ahmad menyatakan: "Kami melihat seratus tahun pertama, ternyata Umar bin Abdul Aziz", tambahnya.

Umar telah menthalak dunia dengan talak tiga (talak ba'in). Ia telah meninggalkan sebab yang mengantarkannya kepada kesenangan dunia. Ia telah memuntahkannya. Ia tidak membuat bangunan, dan tidak menyusun batu bata di atas batu bata yang lain. Ia orang yang sangat lembut hatinya. Lekuk matanya terus mengalir bulir-bulir air mata. Umar selalu inga akan kematiannya. Muqatil bin Hayyan rahimahullah bercerita: "Aku pernah shalat di belakang Umar bin Abdul Aziz. Apabila ia membaca ayat "Dan berhentikanlah mereka. Sesungguhnya, mrekaakan ditanya ". Dan, ayat itu diulang-ulang, sehingga Umar tak mampu meneruskan bacaannya, kerana menangis.

Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz sangatlah pendek. Hanya kurang dari dua tahun. Tapi, seluruh negeri mendapatkan keadilan. Bahkan, ketika menjelang usainya ramadhan, tak lagi ditemui di seluruh negeri, rakyatnya yang berhak mendapat zakat. Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah yang alim, adil, dan ahli zuhud.

Ketika ia meninggal hanya meninggalkan dua potong baju, yang ia pakai, dan sebuah hambal, yang ia gunakan menerima tetamu. Padahal, dia seorang khalifah. Wallahu 'alam.

sumber eramuslim.com

Tuesday, November 29, 2016

Hercules dan Rahsia Kekalahan Empayar Rom

Al-Walid bin Muslim berkata, Telah berkata kepadaku orang yang langsung mendengar dari Yahya al-Ghassani yang mendengar cerita dari dua orang lelaki dari kaumnya, keduanya berkata, "Ketika Kaum Muslimin turun memasuki Jordania, kami saling berkata sesama kami bahawa Damsyik akan dikepung. Kami pun berangkat berusaha mendapatkan maklumat yang sebenarnya. Ketika kami dalam keadaan demikian tiba-tiba datanglah utusan pendeta menyuruh kami untuk menghadapnya, kami segera datang menemuinya. Dia bertanya kepada kami, "Apakah kalian berdua dari warga Arab?" Kami menjawab, "Ya!"

Kemudian dia bertanya lagi, "Apakah kalian berdua beragama Nasrani?" Kami menjawab, "Ya!" Dia berkata, "Hendaklah salah seorang dari kalian pergi mencari maklumat mengenai kaum muslimin dan lihat bagaimana keadaan mereka? Sementara yang lain hendaklah bersiap-siap menjaga harta saudaranya. "Salah seorang dari kami masuk mengintai. Tak berapa lama dia kembali kepada pendeta memberitahukan apa yang dilihatnya sambil berkata, "Aku datang membawa berita kepadamu tentang suatu kaum yang lembut. Mereka mengendarai kuda yang telah tua dan lemah, pada malam hari mereka laksana rahib-rahib ahli ibadah dan di siang hari mereka adalah penunggang kuda yang tangguh. Mereka sibuk memperbaiki anak panah dan meruncingkan tombak. Jika engkau mengajak teman dudukmu untuk berbicara maka ia tidak akan paham apa yang engkau katakan disebabkan riuh-rendahnya suara mereka membaca al-Quran dan berzikir. "

Setelah itu sang pendeta berkata kepada para sahabatnya, "Telah datang kepada kalian suatu kaum yang tak mungkin dapat kalian kalahkan." Ahmad bin Marwan al-Maliki meriwayatkan dalam Al-Mujalasah, dia berkata, Telah berkata kepada kami Abu Ismail at-Tirmizi, dia berkata , Telah berkata kepada kami Abu Muawiyah bin Amru dari Abu Ishaq, dia berkata, "Tidak satupun musuh yang dapat duduk tegar di atas untanya ketika berhadapan dengan para sahabat Nabi. Ketika berada di Anthakiyah, Heraklius bertanyakepada para pasukan Romawi yang kalah perang, "Celakalah kalian, beritahukan kepadaku tentang musuh yang kalian perangi. Bukankah mereka manusia seperti kalian juga? "Mereka menjawab," Ya! "Heraklius kembali bertanya," Apakah jumlah kalian lebih banyak daripada jumlah mereka atau sebaliknya? "Mereka menjawab," Jumlah kami lebih banyak berlipat ganda dari jumlah mereka di setiap tempat. " Heraklius bertanya lagi, "Jadi kenapa kalian kalah?"

Maka salah seorang yang dituakan dari mereka menjawab, "Kami kalah disebabkan mereka shalat di malam hari, berpuasa di siang hari, mereka menepati janji, mengajak kepada perbuatan ma'ruf mencegah dari perbuatan mungkar dan saling jujur ​​sesama mereka. Sementara kita gemar meminum khamr, berzina, mengerjakan segala yang haram, menyalahi janji, menjarah harta, berbuat kezhaliman, menyuruh kepada kemungkaran, melarang dari apa-apa yang diridhai Allah dan kita selalu berbuat kerosakan di bumi. "Mendengar jawaban itu Heraklius berkata," engkau telah berkata benar. "

Dinukil dari Kitab: KITAB AL-Bidayah Wan Nihayah

IBNU KATSIR

sumber eramuslim.com

Monday, November 28, 2016

‘Aplikasi Si Muka Anjing’, Inilah Hukumnya dalam Islam

aplikasi-muka-anjing

Zaman yang terus berkembang, membuat para manusia pun berfikir lebih cemerlang. Mereka mula menyesuaikan diri dengan dunia. Mereka membuat perubahan-perubahan demi kemajuan peradaban dunia. Salah satunya dengan membuat teknologi. Dimana, hal ini akan memudahkan seseorang dalam menjalankan kehidupannya.

Kecanggihan tekonologi, bukan hanya dimanfaat dalam hal yang penting saja. Dalam hiburan pun boleh. Salah satunya, aplikasi snapchat.

Jaman sekarang siapa sih yang tidak tau dengan snapchat? Aplikasi dengan logo berwarna kuning dan putih ini kini seakan menjadi aplikasi wajib yang harus dimiliki oleh anak-anak kekinian. Aplikasi ini berfungsi untuk membahagikan kegiatan sehari-hari melalui gambar dan video yang boleh disunting menggunakan caption dan kesan-kesan tertentu.

Salah satu kesan yang sedang 'ngehits' saat ini adalah kesan si muka anjing. Tentu tahu dong? Foto-foto atau video dengan tambahan telinga, hidung dan lidah anjing ini kini seperti menjadi candu sendiri di dunia maya.

Tapi, sebagai muslim, kita mungkin mengerti, bahawa anjing merupakan salah satu haiwan yang tidak begitu bermakna. Bahkan, jika kita sampai terkena air liurnya sahaja membuat diri kita terkena najis. Tapi, mengapa ramai orang suka? Lantas, bagaimana Islam memandang perkara ini?

Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 176, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kalau Kami menghendaki, sesungguhnya Kami tinggikan (derajat) nya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing jika kamu menghalaunya diulurkannya lidahnya dan jika kamu membiarkannya Dia mengulurkan lidahnya (juga). Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah (kepada mereka) kisah-kisah itu agar mereka berfikir. "

Dari ayat Al-Quran ini sudah jelas bahawa yang menjulurkan lidah termasuk salah satu perbuatan yang sangat amat rendah darjatnya. Walau pun tidak secara langsung, namun penggunaan aplikasi tersebut, yang menyerupai dengan haiwan anjing, bererti si pengguna selayaknya ingin disamakan dengan anjing, Naudzubillah.

Mungkin memang cukup kasar bila kita mengatakan bahawa orang-orang yang mengikuti trend penggunaan aplikasi "si muka anjing" tersebut ingin menyerupai anjing, walaupun sebenarnya mereka marah apabila disebut menyerupai perilaku seekor anjing.

Namun, hakikatnya manusia adalah makhluk yang diberikan akal dan fikiran oleh Allah. Apakah pantas manusia mengikuti atau menyerupai perilaku binatang? Tentu sangat tidak pantas apabila manusia mengikuti perilaku binatang yang tidak berakal dan hanya bergantung kepada naluri dan hawa nafsunya sahaja.

Oleh kerana itu, berusahalah untuk tidak lagi menyamakan wajahnya dengan anjing. Agar anda tidak termasuk salah seorang yang rugi. Wallahu 'alam.

sumber islampos.com

Sunday, November 27, 2016

Islam Masuk ke Afghanistan Di Masa Khalifah Umar Bin Khattab r.a.


Afghanistan merupakan negara republik di Asia Tengah yang bersempadan dengan Turkmenistan, Uzbekistan, dan Tadžikistan di utara, China di timur laut, Pakistan di timur dan selatan, serta Iran di barat.

Dalam Ensiklopedi Islam dijelaskan penduduk Afghanistan sebahagian besar adalah campuran dari berbagai bangsa pendatang, seperti Parsi, Arab, Turki, Mongolia, dan Asia lain.

Terdapat 20 etnik dengan bahasa dan kebudayaan yang berbeza, tetapi disatukan oleh bahasa rasmi Pushtu dan Dari (Parsi). Kumpulan etnik terbesar adalah Pushtun (Pathan) dan Tadzik. Gabungan kedua-duanya kira-kira 70 peratus daripada seluruh penduduk.

Kehidupan manusia di Afghanistan telah bermula kira-kira 52 ribu tahun yang lalu. John Ford Shroder dalam Afghanistan Archived menyebutkan, para ahli arkeologi telah menemui tempat tinggal manusia di Afghanistan kuno telah berlaku kira-kira 50 ribu sebelum Masehi (SM).

Dari artifak yang ada menunjukkan bahawa masyarakat adat berprofesi sebagai petani dan para gembala. Mereka mengklasifikasikan diri menjadi suku dan membentuk kerajaan kecil selama berabad-abad.

Pada zaman kuno, Afghanistan telah dikaitkan dengan budaya dan perdagangan dengan daerah tetangga. Peradaban bandar yang merangkumi moden Afghanistan, India Utara, dan Pakistan telah bermula pada 3000-2000 SM.

Nancy Hatch Dupree dalam An Historical Guide To Afghanistan menyebutkan penemuan arkeologi menunjukkan bahawa awal dari Zaman Gangsa merebak ke seluruh dunia kuno dari Afghanistan. Afghanistan kuno dipercayai melakukan hubungan awal perdagangan dengan Mesopotamia.

Sebelum kedatangan Islam pada abad ke-7, ada beberapa agama yang dipraktikkan di Afghanistan kuno. Termasuk, Zoroastrianisme, ibadah solar, Paganisme, Hindu, dan Buddha. Zoroastrianisme menjadi agama daerah yang begitu dominan bagi kaum Afghanistan kuno. Bahkan, Zoroastrianisme mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan warga Afghanistan pada masa itu.

Dari segi sejarah, tentera Arab Muslim memasuki wilayah itu pada peralihan abad ke-8 Masihi. Banyak kerajaan Muslim muncul di wilayah itu pada abad-abad berikutnya dan memperluaskan wilayah Islam hingga ke Asia Tengah dan Selatan.

Hampir seluruh penduduk Afghanistan menganut Islam dan hampir seluruhnya Sunni. Islam sangat berpengaruh dalam segala aspek kehidupan mereka.

Islam masuk ke Afghanistan sejak masuknya Asim bin Umar Attamimi pada masa khalifah Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan Usman bin Affan, Islam telah memasuki Kabul. Pada 870 M, pengaruh Islam telah mengakar di seluruh negeri, terutama di bawah penaklukan (penaklukan Mahmud Gaznawi). (Ts / roller)

sumber eramuslim.com

Saturday, November 26, 2016

Membunuh Dajjal, Allah Pilih Nabi Isa, Kenapa?


DARI beberapa riwayat kita mengetahui bahawa salah satu nabi yang ternyata belum meninggal dunia hingga saat ini ialah Nabi Isa Alaihis Salam. Ia diketahui akan dating kembali ke muka bumi. Dimana, ia akan menegakkan kebenaran dan memberitahu jalan menuju keselamatan. Selain itu, misi terpenting ialah membunuh Dajjal.

Dajjal adalah musuh paling nyata di akhir zaman kelak. Ia dikenal sebagai sosok bermata satu, yang boleh membuat seorang muslim kehilangan keimananannya dan menjadi pengikutnya. Tipu dayanya begitu hebat, sehingga yang baik menjadi buruk dan buruk menjadi baik. Sehingga, banyak orang yang terperangkap dan tersesat ke jalan yang salah.

Nah, Allah memerintahkan Nabi Isa untuk menghentikan misi Dajjal yang buruk itu. Allah memberikan amanah yang cukup besar ini kepadanya untuk membunuh musuh terbesar manusia. Tapi, mengapa Allah memilih Nabi Isa?

Nabi Isa turun ke bumi untuk yang kedua kalinya di menara putih Damsyik. Hal ini telah dijelaskan secara jelas dalam hadis nabi yang diriwayatkan oleh Shahih Muslim. Dalam hadis telah disebutkan bahawa Isa akan diturunkan semula di atas menara putih Damsyik dan kedua tangannya akan memegang bahu kedua malaikat yang mendampinginya.

Nafas Nabi Isa tidak boleh dicium oleh orang-orang pengikut Dajjal dan Isa akan mencari serta membunuh Dajjal di pintu Lud. Setelah berjaya membunuh Dajjal, Isa pergi untuk mendatangi suatu kaum yang dilindungi oleh Allah dari Dajjal dan dia menceritakan kepada kaum yang dilindungi Allah itu akan darjat mereka kelak di syurga.

Kemunculan Isa di bumi ini adalah untuk memimpin umat manusia ke jalan yang benar. Ia akan muncul kedua kalinya sebagai pengikut Nabi Muhammad. Hal ini telah dijelaskan dalam hadis nabi iaitu selepas berjaya membunuh Dajjal, Isa akan pergi ke Al-Quds dan dia akan solat di belakang seorang imam muslim. Tidak hanya itu saja, ia akan mematahkan seluruh salib yang ada di dunia ini, membunuh babi, dan menghapuskan jizyah.

Kemunculan kembali Isa ini untuk menepati janjinya kepada umat Kristian dan Yahudi. Dalam kitab mereka telah tertulis bahawa akan datang seorang juru selamat atau sang messiah pada akhir zaman untuk mendirikan kerajaan Tuhan. Nabi Isa kembali untuk menepati janjinya dan Dia adalah sang messiah itu yang akan mendirikan kerajaan Tuhan, iaitu kerajaan Allah, sehingga kelak semua umat manusia akan memeluk agama Islam. Inilah kisah Nabi Isa membunuh Dajjal dan menjadi hakim adil yang akan membawa seluruh umat manusia ke jalan yang benar.

Menurut hadis nabi, Nabi Isa akan memimpin umat manusia dalam kurun waktu 40 tahun lamanya dan pada masa itu tidak akan ada lagi agama lain selain agama Islam.

sumber islampos.com

Friday, November 25, 2016

Solat Jumaat Terbesar di Jalanan Semasa Zaman Kegemilangan Islam

Membaca adanya perdebatan mengenai solat Jumaat di jalanan dan bukan di Masjid merupakan bidaah, adakah amalan ini pernah dilakukan umat Islam sebelum ini. kita boleh buka buka buku sejarah Islam sebelum ini.


Tahukah anda, solat Jumaat termegah dan paling lama pernah berlaku pada tahun 1453 dilakukan oleh Sultan Muhammad Al Fath. Termegah kerana solat itu dilakukan di jalan menuju konstatinopel dengan jamaah yang membentang sepanjang 4 km dari Pantai Marmara hingga Selat Golden Horn di utara,
Solat Jumaat tesebut terjadi 1.5 KM di depan benteng Konstantinopel, dalam proses Penaklukan Konstantinopel oleh Sultan yang kemudian menamatkan sejarah Empayar Byzantium dan menjadi cikal bakal kekhalifahan Uthmaniyah.

Penaklukan Konstantinopel merupakan pembuktian atas kabar gembira "Bisyarah" atau nubuwat yang disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat sahabatnya, bahawa negara kuasa besar seperti Rom akan dapat dikalahkan oleh kaum Muslimin.

Abdullah berkata: Ketika kita sedang menulis di sekitar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, beliau ditanya: Dua kota ini manakah yang dibuka lebih dulu: Konstantinopel atau Rumiyah?

Rasul menjawab, "Kota Heraklius dibuka lebih dahulu." Yaitu: Konstantinopel.
(HR. Ahmad, ad-Darimi, Ibnu Abi Syaibah dan al-Hakim)

Solat Jumaat termegah di jalanan, yang menghantar umat membuka lembaran baru nubuwat Rasul dalam penaklukan Constantinople.

sumber dari eramuslim.com

Thursday, November 24, 2016

Melawan Orang-Orang Kafir


Perspektif orang-orang kafir dengan kekufurannya, selalu memutarbelitkan permasalahan yang ada. Mereka lebih memilih beriman kepada yang bathil, dan menolak yang haq. Mereka selalu mengikuti hawa nafsunya, dan pandangannya yang tidak berasas. Semuanya itu, menjadi penyebab kokohnya kezaliman dalam diri mereka, dan membuat mereka semakin jauh jalan Allah yang lurus.

Firman Allah Taala dalam surah al-Ankabut, ayat 67-68: "Dan, apakah mereka tidak memperhatikan, bahawa sesungguhnya Kami telah menjadikan (negeri mereka) tanah suci yang aman, sedang manusia sekitarnya rompak-merompak. Maka, mengapa (sesudah nyata kebenaran) mereka masih percayakepada yang bathil dan ingkar kepada nikmat Allah? Dan, siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan perkara dusta terhadap Allah atau mendustakan yang hak itu datang kepadanya? Bukankkah dalam neraka Jahannam disediakan tempat tinggal bagi orang-orang kafir ".

Ayat diatas memberikan gambaran perbezaan yang nyata kehidupan orang kafir yang menyimpang jauh dari kehidupan orang beriman. Kehidupan duniawi yang seharusnya mereka jadikan sebagai kehidupan penuh ujian dan masa untuk menanam bekal demi kehidupan akhirat, malah mereka jadikansebagai tempat tinggal abadi dan tempt berpijak. Mereka meletakkan diri dalam penjara yang sempit dan menghabiskan masa mereka yang sangat terhad.

Mereka makan dan menikmati hidup layaknya seekor binatang dan bahkan mereka lebih rendah dari itu. Binatang masih dapat dikendalikan dengan tabiatnya, sedangkan orang kafir mereka tidak punya tabiat yang mengikat dan mengawal mereka dari sifat keburukan yang besar dan kerosakan yang membinasakan.

Allah Taala dalam surah Muhammad, ayat 12, menggambarkan watak orang kafir: "Dan, orang-orang kafir itu bersenang-senang (di dunia) dan mereka seperti makannya binatang-binatang. Dan, neraka adalah tempat tinggal mereka ".

Di sini Allah Ta'ala telah menjelaskan perspektif orang-orang kafir melalui ayat-ayat al-Qur'an terhadap kehidupan dunia. Dengan tujuan agar orang-orang beriman tidak menyerupai orang-orang kafir, terutama dalam mendepani perilaku orang-orang kafir yang boleh menjerumuskan orang-orang beriman hanya memuaskan hawa nafsu.

Kehancuran orang-orang beriman di mana-mana, kerana mereka telah terjerumus oleh hawa nafsu, yang hanya mengejar kenikmatan dunia. Seperti, yang terjadi pada zaman generasi yang dahulu, kejatuhan Andalusia, dan terakhir Grenada kepada kuasa kafir, kerana para pemimpin Islam sudah terjerumus ke dalam nafsu kenikmatan dunia. Kekuasaan Islam yang sudah menyebar sampai ke tengah-tengah Eropah itu, hancur kerana para pemimpin (sultan dan raja) mereka sudah sangat berlebihan dalam hal kenikmatan dunia.

Sampai, Grenada itu dijual oleh dua orang ekskutif (pejabat) dan satu orang ulama, mereka bertiga yang sudah terselimuti oleh kenikmatan dunia, rela menjual Grenada kepada penguasa kafir. Maka, dari sini sirnalah bangunan Islam yang sudah berlangsung selama kurang lebih tujuh abad. Dan, untuk membinanya kembali tidak mudah, entah bila lagi akan muncul bangunan Islam di Eropah.

Allah Ta'ala memberikan gambaran terhadap orang-orang kafir sikap terhadap dunia, seperti digambarkan dalam surah al-Baqarah, ayat 212: "Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir, dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman, padahal orang -orang yang bertaqwa lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. Dan, Allah member rezeki kepada orang-orang yang kehendaki-Nya tanpa batas ".

Orang-orang kafir pandangan mereka tentang dunia, di mana mereka membiarkan dirinya selalu dalam kemegahan, dan sesungguhnya mereka telah terpedaya oleh dunia. Hal itu disebabkan oleh indahnya kehidupan dunia dalam pandangan orang-orang kafir, dan merasa baik atas perbuatan buruk mereka. Dan semua itu adalah tipu daya, yang mereka tidak menyedari. Mereka selau menghiasi persepsi mereka dengan kepalsuan.

Materi merupakan keindahan duniawi kyang penuh dengan tipu daya secara lahiriah, namun secara substansinya, ia tidak mempunyai sedikit nilai apa-apa. Menurut Ibnu Kathir, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memaklumkan tentang materi duniawi yang sangat digandrungi oleh orang kafir. Mereka terkumpul harta, tetapi tidak membelanjakan di jalan Allah. Mereka mempunyai sifat yang sangat kikir. Mereka menghina orang-orang yang beriman, yang bertentangan dengan mereka, yakni yang menginfakkan hartanya dengan penuh ketaatan kepada Tuhannya dengan tujuan mencari redha-Nya. Sifat-sifat yang memuja kenikmatan, mencintai dunia, takut mati adalah sifat yang dimiliki orang kafir Yahudi.

Sayyid Qutb berkata: "Sesungguhnya kecenderungan pada materi tidak boleh dimasukkan kedalam suci kaum muslimin pad saat mereka keluar untuk berperang di jalan Allah. Kerana tujuan semacam itu bukan tiang penyangga bangunan jihad. Oleh kerana itu, hendaklah orang-orang yang beriman yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Apalah artinya dunia berikut seluruh isinya?

Apa gunanya menunggu lebih lama, sehari, seminggu, sebulan, atau setahun? Kalau hanya perhiasan dunia hanya mempunyai sekelumit keindahan? Mengapa masih menunda peluang untuk mendapatkan perhiasan sejati selama beberapa hari, minggu, bulan, bahkan tahun? Hakikatnya, seluruh perhiasan dunia, engkau hanyalah sedikit. Dunia itu sebuah pejalanan. Ia sebuah permulaan dan bkan tujuan utama atau akhir dari sebuah perjalanan. Tempat terakhir adalah akhirat yang akan kekal selama-lamanya.

Rasulullah Shallahu alaihi wa salam beserta keluarganya telah memilih hidup sederhana, dan tidak terbuai dengan kemilau kehidupann dunia. Beliau hidup dengan sederhana, walaupun Allah Ta'ala membukakan bumi dengan seluruh kenikmatannya kepada beliau, yang apabila kenikmatan dipertontonkan kepada orang lain, mereka akan takjub dan mati keherenann.

Ibnu Abbas Radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Nabi Shallahu alaihi wa salam bersabda: "Aku melihat surga, dan aku dapati ternyata sebagian besar penghuninya adalah orang-orang fakir. Kemudian, aku melihat neraka, dan aku dapati neraka sebahagian penghuninya wanita ". (HR. Bukhari Muslim). Sedangkan Abdullah in Amru dengan lafaz: "Aku melihat neraka, dan aku dapati para penghuninya adalah kebanyakan orang-orang kaya dan wanita".

Maka, fitnah dunia yang menyebabkan orang-orang mukmin dikalahkan oleh orang-orang kafir, dan tidak dapat melawan orang kafir, kerana orang-orang mukmin sudah jatuh kedalam pelukan harta dan kenikmatan dunia, tak akan mampu berjihad melawan orang-orang kafir

Tragedi yang berlaku di dunia Islam saat ini menggambarkan secara kasat mata, bagaimana orang-orang mukmin dibantai oleh AS dab Yahudi di depan mata para pemimpin Islam, tapi tak ada yang berani membelanya, bahkan mereka berpelukan dengan orang-orang kafir, ikut menghancurkan orang- orang mukmin di Syria, Gaza, Iraq, Myanmar, Afrika Tengah, Mesir, hanya kerana mereka para pemimpin negeri negeri Islam itu mencintai dunia, dan takut mati. Wallahu 'alam.

sumber eramuslim.com

Sunday, November 20, 2016

Antara Segitiga Bermuda dan Dajjal


ANDA pasti pernah mendengar mengenai Segitiga Bermuda. Entah itu mitosnya atau faktanya, tapi mengenai Segitiga Bermuda ini begitu ramai diperbincangkan masyarakat. Segitiga Bermuda terletak di wilayah lautan Lautan Atlantik seluas 15 juta batu persegi yang membentuk garis segitiga antara wilayah teritorial Britania Raya sebagai titik sebelah utara, Puerto Rico US sebagai titik sebelah selatan dan Miami negara bahagian Florida Amerika di sebelah barat.

Ada hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW telah bersabda "Apabila salah seorang berada di tempat yang terbuka atau di tengah matahari sedang bersinar, lalu bayangan yang meneduhinya bergerak sehingga sebahagian dari dirinya terletak di tempat panas dan sebahagian lagi di tempat sejuk, maka hendaklah dia berdiri atau meninggalkan tempat itu. "

Dikatakan larangan ini kerana tempat seperti itu adalah tempat yang paling digemari oleh syaitan. Jadi apa kaitannya dengan Segitiga Bermuda? Alasannya kerana Segitiga Bermuda terletak di perairan Atlantik di pertengahan antara benua Amerika bahagian utara dan Afrika. Secara mudah lokasi ini adalah kawasan pertemuan dua arus panas dari Afrika dan sejuk dari Amerika Utara.

Dengan hadist ini maka terjawablah misteri di Segitiga Bermuda. Perkara - perkara aneh yang berlaku itu tentu antara lain disebabkan pertemuan antara panas dan sejuk dan istana syaitan yang mungkin tersembunyi disitu.

Ada sebuah buku yang berjudul "Dajjal Akan Muncul dari Kerajaan Jin di Segitiga Bermuda" Karya Sheikh Muhammad Isa Dawuud dari Mesir, bahawa kawasan Bermuda adalah kawasan jin di mana dari situlah akan muncul Dajjal. Jika benar dakwaan buku itu, tidak aneh lagi apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu nyata adanya dan bahkan mendahului zaman sekaligus Rasulullah SAW membuktikan bahawa Islam mempunyai semua jawapan untuk semua soalan.

Menurut Syaikh Imam M. Ma'rifatullah Al-Arsy, Segitiga Bermuda merupakan tempat titik terujung di dunia ini. Di tengah kawasan itu terdapat sebuah telaga yang airnya dapat membuat siapa saja yang meminumnya menjadi panjang umur, di tempat itu pula Nabiyullah Khidzir A.Ş bertahta sebagai penjaga sumber air kehidupan tersebut. Syaikh Imam M. M berkata kalau penyelamat akhir Zaman Imam Mahdi akan keluar dari ghaibnya melalui tempat tersebut dengan menggunakan jubah suci berwarna kebiruan.

Lalu apa penyebab hilangnya berbagai macam kapal di tempat itu? Menurut Syaikh Imam M lagi, para iblis dan syaitan tersebut yang tak boleh mendekati pusat kawasan agung itu, maka mereka pun berjaga di sekelilingnya dan bertujuan untuk menghalang setiap manusia yang cuba untuk memasuki kawasan agung itu (Segitiga Bermuda). Kerana sesungguhnya barang siapa yang boleh sampai ke tempat titik tengah kawasan Segitiga Bermuda itu, maka dia akan mengetahui kebenaran alam yang sesungguhnya.

Banyak orang - orang zaman dahulu yang telah cuba ke pusat Segitiga Bermuda dan kebanyakan daripada mereka enggan untuk kembali pulang ke dunianya. Menurut sebuah artikel kuno, Raja Iskandar Agung pernah mencuba masuk ke kawasan agung itu. Dan sekembalinya mereka mengatakan bahawa tempat itu berpasirkan permata dan berbatukan berlian. Tempat yang dipenuhi dengan kabut putih tebal itu sangat indah untuk dipandang tapi sangat berbahaya untuk didatangi.

Salah satu dari sekian banyak tanda-tanda kiamat, sebagaimana disampaikan Rasulullah SAW adalah munculnya Dajjal, pada suatu masa nanti. Dajjal adalah sosok makhluk bermata satu dan suka membuat dan menyebarkan fitnah. Ia juga mengaku dirinya sebagai tuhan. Akibatnya, banyak umat manusia yang menjadi rosak akhlaknya kerana terpedaya oleh tipu daya dan fitnah dajjal ini. Ia hanya mampu dikalahkan oleh Nabi Isa AS. Oleh kerana itu, Rasul SAW sentiasa berdoa agar dijauhkan dari fitnah dajjal. "Ya Allah, aku berlindung dari siksa neraka, azab kubur, fitnah hidup dan masa mati, serta fitnah dajjal."

Dalam berbagai haditsnya, Rasulullah SAW mengingatkan umatnya, agar berhati-hati terhadap dajjal. "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya tidak ada fitnah di muka bumi ini yang lebih dahsyat daripada dajjal. Dan Allah SWT tidak mengutus seorang rasul atau nabi pun kecuali ia memperingatkan umatnya terhadap kemunculan dajjal.

Aku adalah Nabi terakhir, dan kamu sekalian adalah umat terakhir pula. Dajjal pasti keluar dari tengah-tengah kalian. Jika ia keluar sedang aku ada di antara kalian, maka aku akan mengalahkannya dengan hujjah dan kemampuanku. Jika ia keluar setelah aku tiada, maka setiap orang akan menjadi penolong dirinya sendiri untuk mengalahkan musuhnya. Allah adalah penggantiku bagi setiap muslim, "(HR Ibnu Majah, Ibn Khuzaimah dan al-Hakim).

Di mana dajjal itu akan muncul, pada bila-bila kemunculannya, bagaimana rupanya, sehebat apa kekuatannya, berapa umurnya, dan di mana tinggalnya? Itulah berbagai soalan yang sering diungkapkan banyak orang mengenai sosok dajjal tersebut. Wallahu'alam.

sumber islampos.com

Saturday, November 19, 2016

3 Tanda Kiamat Besar Ini Sudah Nampak di Muka Bumi


BANYAK hadis yang menjelaskan mengenai tanda-tanda kiamat besar, dan kini semua hadis tersebut terbukti adanya. Mantan Mufti Mesir Dr. Ali Gomaa dalam sebuah acara televisyen menyatakan bahawa ada tiga petanda bermulanya kiamat besar, dan semua petanda itu sekarang sudah tampak dan terjadi.

Ali Gomaa berkata bahawa petanda pertama ialah kekeringan di daerah Nakhl Baisan di Syam (Palestin) yang diduduki Israel, petanda kedua ialah asid Tasik Tiberias.

Menurut Gomaa, Tasik Tiberias telah surut hingga batas yang mengancam kaum Zionis Israel dengan bencana "kehausan" sehingga mereka berusaha masuk ke wilayah Lebanon selatan untuk membuat waduk dari air Sungai Litani yang terletak di Lembah Bekaa, Lebanon selatan.

Sedangkan petanda ketiga, lanjut Gomaa, ialah surutnya mata air Zaghar yang terletak di sebuah kampung di dekat Laut Mati di Jordan. Menurut Gomaa, mata air itu sekarang sudah menyurut.

Mengenai pelbagai terjadinya kiamat kecil, mantan mufti Mesir ini juga mengatakan bahawa semua petanda itu berkenaan dengan merebaknya mafsadat atau kerosakan di muka bumi, yakni sesuatu yang buruk dan bejat namun diterima dan di anggap sebagai sesuatu yang lumrah di tengah umat manusia.

sumber islampos.com

Wednesday, November 16, 2016

9 Tipu Daya Dajjal


TANDA-TANDA akhir zaman salah satunya adalah kemunculan Dajjal. Dajjal adalah fitnah terdahsyat dalam sejarah umat manusia. Bagaimana tidak? Jika dengan dukun-dukun dan tukang sulap saja manusia sangat terkagum kagum, dengan kyai yang sedikit mempunyai karomah sahaja manusia bersedia taat dan mengabdi, maka bagaimana lagi dengan Dajjal yang mempunyai kesaktian luar biasa laksana Tuhan. Maka jauh-jauh hari Rasulullah SAW telah memberi amaran kepada kita agar jangan terkejut dan tertipu dengan kesaktian Dajjal iaitu:

1. Membawa air dan api

Dari Uqbah bin Amr berkata pada Hudzaifah tiakkah anda ceritakan kepada kami apa yang anda dengar dari Rasulullah SAW. Judzaifah berkata, "Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Jika keluar Dajjal membawa air dan api, adapun yang dilihat orang-orang itu api maka sesungguhnya itulah air yang sejuk. Sedangkan yang dilihat oleh orang-orang itu air yang sejuk, maka itulah api yang membakar. Maka barangsiapa mendapatinya hendaklah masuk pada yang dilihatnya berupa api sebab sebenarnya itu adalah air tawar yang dingin, "(HR. Bukhari Muslim dalam Alu'lu wal Marjan II No. 1856).

2. Menyembuhkan Buta, Penyakit Belang dan Sopak

"Dia (Dajjal) mampu menyembuhkan kebutaan, dan penyakit belang-belang," (HR. Muslim).

3. Mengaku Nabi Lalu Mengaku Tuhan

Kemudian ia (Dajjal) berkata setelah itu, "Sesungguhnya aku seorang nabi!" Lalu bergetarlah semua yang berakal dan mereka pun pergi meninggalkannya. Lalu ia tinggal selepas itu dan berkata, "Aku adalah Allah!" Maka matanya menjadi tertutup, telinganya terpotong dan tertulis di antara kedua matanya kafir, yang terbaca oleh segenap mukmin yang mampu menulis dan yang tidak mampu menulis, "(HR. Muslim).

Dari Abu Umamah Al Bahili Rasulullah SAW bersabda, "Di awal kemunculannya, ia berkata: 'Aku adalah Nabi. Padahal tidak ada nabi setelahku. Kemudian ia memuji dirinya sambil berkata:' Aku adalah Rabb kalian, 'padahal kalian tidak dapat melihat Rabb kalian sehingga kalian mati. "(HR Ibnu Majjah. II / 512-516)

4. Menurunkan Hujan

"Bersama-sama Dajjal Allah akan mengutus syaitan-syaitan yang mengajak berbicara pada manusia. Ia membawa fitnah besar dengan memerintahkan langit untuk menurunkan hujan. Hujanpun turun dalam penglihatan manusia. Ia membunuh dan kemudian menghidupkan kembali dalam penglihatan seseorang kemudian menghidupkannya kembali dalam penglihatan manusia yang tidak mungkin ditandingi orang lain, "(HR. Imam Ahmad)

5. Menyuburkan Tanah

An Nawas bin Sam’an RA berkata, “Bahwa pada suatu pagi Rasulullah SAW menceritakan tentang Dajjal. Kami bertanya, ‘Ya Rasulullah bagaimana kecepatan Dajjal berjalan di muka bumi?’ Nabi menjawab, ‘Seperti mendung yang diterpa angin, maka dia pergi mendatangi suatu kaum dan mengajak mereka untuk mengimaninya lalu dengan segera kaum itu percaya lalu ia menyeru langit untuk segera menurunkan hujan lalu tanaman-tanaman segera tumbuh subur dan mereka mengembala ternaknya yang banyak susunya dan gemuk-gemuk. Kemudian ia mendatangi kaum lainnya lalu mengajak mereka untuk mengimaninya namun kaum itu menolak ajaknnya, lalu ditinggalkannya kaum itu oleh Dajjal. Mendadak daerah itu menjadi kering dan gersang tidak ada sedikitpun dari kekayaan alam mereka yang tertinggal’,” (HR. Muslim).

6. Memiliki Bukit Roti

Al Mughirah bin Sjub’ah RA berkata, ‘Seseorang bertanya kepada Nabi tentang Dajjal lalu Nabi SAW bersabda kepadaku, ‘Apa kepentinganmu?’ Aku menjawab, “Orang-orang berkata bahwa Dajjal mempunyai bukit roti dan sungai air?” Lalu Nabi menjawab, “Itu sangat remeh bagi Allah,” (HR. Bukhari Muslim).

7. Menghidupkan Manusia yang Dibunuhnya

Dari Abu Sa’I Al-Khudri RA berkata bahwa Rasulullah bersabda, “Pada waktu keluarnya Dajjal ada seorang dari kaum mukmin yang (dengan beraninya) pergi menemui Dajjal lalu ia disambut oleh pengawal Dajjal dan ditanyakan, ‘Hendak kemana engkau?’ Ia menjawab, ‘Saya ingin menemui orang yang baru saja keluar (Dajjal).’ Lalu mereka bertanya, ‘Apakah kamu belum percaya kepada Tuhan kami?’ Orang mukmin itu menjawab, ‘Tuhan kami tidak samar.’

Maka berkatalah pengawal Dajjal, ‘Bunuhlah dia.’ Tapi sebagian pengawal mereka mengatakan, ‘Jangan, Tuhan kami melarang membuinuh seseorang melainkan dengan perintahnya.’ Maka dibawalah mukmin tersebut menghadap pada Dajjal.

Maka ketika orang mukmin itu melihat Dajjal ia berkata, ‘Hai sekalian manusia, inilah Dajjal yang telah disebut oleh Rasulullah SA.’ Maka segera Dajjal menyuruh merebahkan mukmin tersebut dan diperintahkan dikupas kulit dan dipukuli punggung dan perutnya. Lalu Dajjal bertanya, ‘Apakah engkau tetap tidak percaya kepada kami?’

Mukmin itu menjawab, ‘Engkaulah Al-Masih pendusta.’ Maka Dajjal memerintahkan mukmin itu digergaji badannya dari kepalanya hingga ke kakinya menjadi dua bagian lalu Dajjal berjalan di tengah kedua badannya. Lalu Dajjal memerintahkan,”Bangunlah!” Maka bangunlah orang mukmin itu (seperti sediakala).

Lalu Dajjal kembali bertanya, ‘Apakah kamu belum percaya kepadaku?’ Mukmin itu menjawab, ‘Tidak berkurang keyakinanku bahwa engkaulah Dajjal bahkan bertambah yakin.” Kemudian orang mukmin itu berkata, ‘Hai sekalian manusia ia (Dajjal) tidak dapat berbuat demkian lagi kepada seorangpun.’

Maka Dajjal berusaha membunuh lagi orang mukmin tersebut namun Allah telah meletakkan di antara leher hingga belakang orang itu seolah-olah tembaga sehingga tidak dapat disembelihnya. Mereka menyangka ia dilempar ke dalam neraka padahal dilempar ke surga. Kemudian Nabi SAW bersabda, “Itulah manusia yang paling besar kesaksiannya (syahid) di sisi Rabbul ‘Alamin,” (HR. Muslim).

8. Didukung Pasukan Jin

Dari Abdullah bin Amru bin Al Ash r.a. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Dajjal akan keluar pada umatku maka tinggal penjahat-penjahat manusia dalam kecepatan burung dan jiwa serigala yang tidak mengenal kebaikan dan tidak menolak kemungkaran. Hingga setan menyerupai mereka dan berkata kepada mereka, ‘Tidakkah kamu menyambut saya?’ Mereka menjawab, ‘Apakah yang kauperintahkan kepada kami dengan menyuruh kami menyembah berhala?” (HR. Muslim)

9. Menyeksa Orang Beriman

Dari Abu Said Al-Khudri RA. berkata, “Rasulullah SAW menceritakan kepada kami tentang Dajjal dengan cerita yang panjang dan diantaranya disabdakan, “Dajjal akan datang dan haram atasnya untuk memasuki kota Madinah, sehingga ia berada di luar batas kotadi dataran yang luas, lalu ada seorang mukmin yang terbaik dari semua orang datang kepada Dajjal dan berkata, “Aku bersaksi bahwa Andalah Dajjal yang telah diceritakan Nabi SAW.”

Lalu Dajjal berkata, “Bagaimana jika saya bunuh orang ini lalu saya hidupkan kembali apakah kalian ragu tentang aku?” Jawab mereka, “Tidak. Lalu dibunuhlah orang itu dan dihidupkan kembali, maka orang mukmin itu berkata, “Demi Allah kini aku makin yakin tentang dirimu bahwa Andalah Dajjal”. Maka Dajjal berkata, ”Apakah aku bunuh saja lagi?” Namun Allah tidak mengijinkan sehingga Dajjal tidak dapat membunuhnya.” (H.R. Bukhari Muslim dalam Alu’lu wal Marjan II no. 1858).

sumber islampos.com

Tuesday, November 15, 2016

Waktu Terasa Singkat, Inilah Bukti Ilmiahnya


Pernahkah anda merasa bahawa masa berjalan singkat? Ya, hal ini terlihat dari banyaknya aktiviti yang terabai. Padahal, jumlah waktu dalam sehari semalam sama. Tetapi, putarannya terasa cepat.

Jika kita meneliti pada salah satu riwayat, dikatakan bahawa salah satu tanda akhir zaman ialah singkatnya masa. Sebagaimana hal ini diungkapkan dari Anas bin Malik, Rasulullah ﷺ bersabda, "Tidak akan terjadi kiamat sehingga masa terasa pendek, maka setahun dirasakan seperti sebulan, sebulan dirasakan seperti seminggu, seminggu dirasakan seperti sehari, sehari dirasakan seperti satu jam dan satu jam dirasakan seperti satu kilatan api, "(HR. Tirmizi).

Ternyata, masa yang terasa begitu singkat ini memanglah benar adanya. Bukan hanya suatu perasaan sahaja. Sebab, ada kebenaran saintifik yang membuktikannya.

Dikatakan oleh Harun Yahya bahawa terdapat kekerapan dasar yang bermula dari getaran semulajadi antara permukaan bumi dan ionosfer konduktif. Kekerapan dasar ini dikenali dengan degupan jantung dunia, dan diketahui sebagia resonans Schumann. Teori resonans Schumann ini ditemui oleh ahli fizik yang berasal dari Jerman, iaitu Winfried R. Schumann di tahun 1952. Melalui teori tersebut, alam serta segala bentuk kehidupan dan kesan yang dimilikinya dapat terjaga dan diukur secara terus menerus.

Kaitannya antara waktu yang begitu cepat dan singkat dengan teori ilmiah tersebut adalah ketika diketahui, mengenai bahawa percepatan yang mengalami perubahan dari bumi ini melalui teori tersebut. Perubahan yang diperolehi melalui laporan dari resonans Schumann, setiap tahunnya ternyata kekerapan yang terdpat di sana menunjukkan bahawa waktu berjalan semakin cepat dan singkat dalam perubahannya. Walaupun masa tetap berjalan 24 jam selama 1 hari waktu bumi. Akan tetapi, waktu tersebut justru terasa seperti 16 jam dalam 1 sehari atau bahkan terasa kurang dari itu.

Walaupun teori tersebut sudah membuktikan bahawa waktu berjalan semakin cepat dan singkat, tetapi pada dasarnya ilmu pengetahuan pada masa ini belum mampu menjelaskan mengapa kekerapan tersebut mengalami perubahan yang begitu ketara.

sumber beritadakwahislam.blogspot.co.id

Monday, November 14, 2016

Air Terjun Gunung Uhud

uhud

Ketika ini sudah banyak sabda Nabi tentang tanda-tanda hari kiamat yang telah terbukti. Termasuk di dalamnya mengenai sungai-sungai yang mengalir di Jazirah Arab. Dan kini, sungai-sungai itu benar mengalir di Jazirah Arab.

Orang yang memperhatikan keadaan Jazirah Arab akan mendapatkan bahawa padang pasir yang gersang dan tandus mencapai 70% dari jumlah keseluruhannya. Nabi kita SAW memberi khabar bahawa diantara tanda kiamat: jazirah arab akan kembali subur dan dialiri sungai, padahal sebelumnya ia merupakan hamparan padang pasir gersang yang tidak ditumbuhi tanaman. Ini terbukti dengan munculnya air terjun dari gunung uhud.

Dari Abu Hurairah RA bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan terjadi kiamat sehingga jazirah arab kembali menjadi subur dan dialiri sungai, sehingga orang yang menempuh perjalanan dari Iraq menuju Makkah tidak merasa takut kecuali dari ketersesatan -atau takut kehilangan arah jalan- dan akan membanyak al -haraj. "Para sahabat bertanya," Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan al-Harj? "Beliau menjawab," Pembunuhan ", (HR. Ahmad).

Dari Abu Hurairah RA bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan terjadi kiamat sehingga harta membanyak dan melimpah, walaupun seseorang sampai keluar dengan membawa zakat hartanya, namun tidak mendapati orang yang mau menerimanya. Dan hingga bumi arab kembali menjadi subur dan dialiri sungai, "(HR. Muslim).

sumber islampos.com

Wednesday, November 9, 2016

Manfaat menangis ; tangisan Iman dapat memadamkan api neraka


Air mata atau menangis selalu diidentikkan dengan kesedihan, bahkan bagi kaum pria menangis dianggap sebagai pantangan. Sesungguhnya dengan menangis memiliki manfaat positif, baik bagi kesehatan fisik, spiritual maupun psikologis.

Air mata berasal dari kelenjar yang diproduksi oleh proses lakrimasi untuk membersikan mata. Kata lakrimasi juga dapat digunakan merujuk pada menangis. Emosi yang kuat juga dapat menyebabkan menangis, walaupun kembanyakan mamalia darat memiliki sistem lakrimasi untuk membiarkan mata mereka basah, manusia adalah mamalia satu-satunya yang memiliki emosi air mata.

Jika emosi anda sedang tidak stabil, rasa sedih dan ingin menangis biasanya muncul. Saat hal tersebut terjadi, jangan tahan tangis anda, karena menangis merupakan luapan emosi yang sangat wajar dan sehat. Selain sarana untuk meluapkan emosi, menangis memiliki manfaat lain, yaitu:
Membersihkan mata

Fungsi utama air mata adalah membuat indera penglihatan kita menjadi lebih jelas. Tidak hanya membasahai bola mata dan kelopak mata, tetapi juga mencegah dehidrasi membran yang ada disekitar mata. Saat mengeluarkan air mata, mata anda sebenarnya sedang dalam proses pembersihan. Hal itu membuat kotoran yang menempel pada mata ikut keluar melalui air mata dan mata pun menjadi bersih.

Membunuh bakteri
Air mata mengandung lysozyme, yaitu cairan yang bisa membunuh 90 – 95 persen bakteri dalam waktu 5 hingga 10 menit. Jadi, saat anda mengeluarkan air mata, secara otomatis bisa membunuh bakteri berbahaya yang bisa memicu iritasi pada mata.

Menstabilkan mood
Apakah anda tahu kadar zat mangan dalam tubuh? Tingginya kadar mangan dalam tubuh bisa memicu mood yang tidak satabil, kekhawatiran berlebihan, dan perasaan yang sensitif. Nah, dengan menangis kadar mangan dalam tubuh anda bisa diturunkan dan membuatnya dalam keadaan normal. Selain itu, air mata yang keluar saat anda dalam keadaan emosi, mengandung 24% protein albumin yang berfungsi membawa molekul racun keluar dari tubuh.

Menurunkan stres
Menangis bisa membuat tingkat stres yang anda alami menurun. Hal itu karena saat menangis, zat kimia yang dikeluarkan tubuh anda yaitu endorphin leucine-enkaphalin dan prolactin akan berkurang. Berlaku sebaliknya, jika anda menahan tangis maka tingkat stres yang dialami akan naik dan bisa berdampak pada kesehatan seperti masalah jantung, dan tekanan darah tinggi. (wpd/wkp/jos – http://www.esqmagazine.com)
—————————————————————
Beberapa jenis tangisan
Menurut Ibnul Qayyim ada beberapa jenis tangisan antaranya ialah:
Menangis kerana kasih sayang dan kelembutan hati.
Menangis kerana rasa takut.
Menangis kerana cinta.
Menangis kerana gembira.
Menangis kerana menghadapi penderitaan.
Menangis kerana terlalu sedih.
Menangis kerana terasa hina dan lemah.
Menangis untuk mendapat belas kasihan orang.
Menangis kerana mengikut-ikut orang menangis.
Menangis orang munafik – pura-pura menangis.

Ada jenis tangisan nampak biasa saja tetapi air mata yang mengalir itu dapat memadamkan api neraka.

Ini dikisahkan oleh Nabi dalam satu hadis,

Rasulullah Sallallah Alaihi Wassallam bersabda, maksudnya: “Tidaklah mata seseorang menitiskan air mata kecuali Allah akan mengharamkan tubuhnya dari api neraka.

Dan apabila air matanya mengalir ke pipi maka wajahnya tidak akan dikotori oleh debu kehinaan, apabila salah satu orang dari suatu kaum menangis, maka kaum itu akan dirahmati. Tidaklah ada sesuatu pun yang tak mempunyai kadar dan balasan kecuali air mata. Sesungguhnya air mata dapat memadamkan lautan api neraka.”

Tangisan yang dimaksudkan ialah tangisan kerana takut kepada Allah. Menangis kerana menyesal atas kesalahan dan dosa, malah tangisan takut kepada azab Allah sangat bernilai di sisi-Nya sehingga air mata itu dapat memadamkan api neraka.

sumber https://embunrevolusi.wordpress.com

Tuesday, November 8, 2016

Kisah Zinnirah, Wanita Buta yang Celik Hatinya


Wanita mithali ini bukanlah terkenal kerana kecantikan atau kebangsawanan. Dia memang tidak memiliki kecantikan atau kekayaan. Dia hanyalah seorang hamba kepada Umar al-Khattab sebelum keislamannya namun dia memiliki aqidah tauhid yang menebal pada zaman penentangan Islam. Biarpun fizikal wanita ini diseksa dengan berbagai-bagai kesakitan, penderitaan & kesusahan tetapi hatinya tetap kepada Allah S.W.T. Dia menerima penyeksaan itu walaupun tubuhnya hancur akibat pukulan demi pukulan, sepakan terajang & hantukan. Namun, demi Islam dia tidak akan menyerah kalah.

Zinnirah, begitulah indah namanya, mungkin tidak ramai yang tahu kisah ketabahan & keagungan cintanya kepada Allah S.W.T. Wanita ini tidak punya ijazah, tidak terkenal di dunia, tidak mempunyai harta apalagi memiliki pangkat yang besar. Namun, Allah S.W.T memuliakan dan memberi penghormatan yang tinggi kepadanya.

Dunia dan segala isinya bukan lagi matlamat. Sekalipun dilonggokkan emas sebesar Bukit Uhud, dia tidak akan menukar aqidah yang telah bertunjang di hatinya. Menurut riwayat islam, Zinnirah adalah di antara org yang awal memeluk Islam.Zaman awal Islam penuh cubaan. Sesiapa yang memeluk Islam, tidak seorang pun bebas daripada pelbagai penderitaan, kecaman, kata nista dan penindasan. Zinnirah mengalami itu semua. Wanita berbangsa Rom ini telah ditawan dan dijual di Kota Makkah. Kemudian Umar al-Khattab membelinya dengan harga yang murah utk dijadikan hamba, seterusnya menjadi tawanan tuannya.

Pada peringkat awal, Zinnirah cuba menyembunyikan pengislamannya daripada diketahui oleh Umar. Dia melakukan ibadah ketika org lain tiada di rumah atau pada waktu tengah malam ketika org lain sedang nyenyak tidur. Namun, lama kelamaan amalan solehahnya dapat dicium oleh musuh.

Sudah tentu org yang paling marah ialah tuannya sendiri iaitu Umar. Siapakah yang tidak kenal dengan Umar al-Khattab yang terkenal dengan sikap kejam, bengis, ganas, garang, tidak berhati perut, tidak berperikemanusiaan itu. Umar terus menampar Zinnirah, menendang, mengikat kedua belah kai tangan Zinnirah. Kemudian, dijemur di tgh panas mentari. Bayangkanlah antara seksaan yang dihadapinya. Sungguh panas padang pasir pada waktu siang dan terlalu sejuk pada waktu malam, badannya dihempap dengan batu besar dan 1001 macam penyeksaan yang diterimanya.

Dalam keperitan fizikal, Zinnirah masih mampu menguntum senyuman. Hatinya tidak putus-putus mengucapkan " Allah, Allah, Allah, Allahu Akbar, Allah lah yang Maha Besar ". Dan hatinya berbisik, " Ini untuk-Mu wahai Tuhan, aku membeli kesusahan ini utk mendapat kesenangan di akhirat ". Begitulah ungkapan katanya yang menjadi penawar utknya.

Kemuncak penyeksaan yang diterima oleh Zinnirah ialah matanya dicucuk dengan besi tajam dan akhirnya gelaplah seluruh pandangan. Hatinya masih mampu berbisik," Tuhan, walau aku dibunuh mati, aku lebih rela daripada menjual agama-Mu ini Tuhan. Semakin aku diuji, semakin terasa kehebatan dan keagungan-Mu Tuhan. Panahan cinta dari-Mu itulah makin menguatkan diri ini utk menerima apa shj. Cuma satu permintaanku, berilah petunjuk kepada org yang menyeksaku ini.

Ternyata doa org teraniaya ini makbul. Akhirnya Umar memeluk Islam setelah mendapat hidayah Allah S.W.T melalui adiknya, Fatimah. Malah Saidina Umar menjadi sahabat yang tergolong Khulafa Arrasyidin...Sifat pembengisnya bertukar menjadi lembut, garang bertukar kepada pemaaf, bakhil bertukar pd pemurah,tidak berhati perut kepada bertimbang rasa, gila dunia kepada gila akhirat.

Kembali kepada Zinnirah, walaupun matanya buta utk melihat alam maya tapi hatinya tidak buta utk menerima cahaya kebenaran Islam. Pandangan hati boleh menembusi pandangan zahir. Apabila melihat keadaan Zinnirah, org-org Quraisy cuba mempermain-mainkannya. Mereka mengatakan Zinnirah buta kerana menerima laknat dari Tuhan mereka iaitu, latta dan Uzza.

Zinnirah menolak penghinaan itu. Baginya kedua berhala itu tiada sedikitpun kena mengena dengan matanya. Dia cuba meyakinkan mereka bahawa masalah buta itu adalah datang daripa Allah S.W.T. Maka Allahlah yang berkuasa mengembalikan pancainderanya seperti biasa.

Berlakulah sedikit kekecohan, org-org Qurais mencabar Zinnirah kerana mempertahan dirinya. Umar pula sudah berhenti menyeksa kerana bosan melihat ketabahan hatinya.

Hambanya tidak mahu sedikitpun berganjak daripada keimanan kepada Allah S.W.T. Tiada siapa yang boleh menolak ketentuan Tuhan. Apabila Allah S.W.T mengambil sekejap nikmat mata, kemudian memulangkannya semula kepada Zinnirah. Allah S.W.T menggantikannya dengan mata yang lebih baik. Zinnirah boleh melihat seperti biasa, lebih terang daripada matanya yang asal. Demikianlah pertolongan Allah S.W.T kepadanya bagi menguatkan lagi keimanannya. Tidak lama kemudian, Saiyidina Abu Bakar datang menyelamatkan Zinnirah dengan membelinya dengan harga tinggi. Terselamatlah dia daripada menjadi penindasan org-org kafir.

Di antara sifat wanita yang solehah ini, dia sentiasa merasa Allah S.W.T memerhatikan dirinya, setiap detik dan saat. Apabila nafsunya mengajak berbuat sesuatu perkara yang mungkar, segera pula hatinya bertindak balas dengan mengatakan Allah S.W.T Maha Melihat. Nafsu yang mahu berbuat segera ditepis dengan katanya," wahai nafsu mengapa engkau tidak takut dengan neraka?".

Hati Zinnirah sentiasa terpimpin, begitu juga dengan akhlaknya. Hasilnya, hati dan jiwa merasa aman daripada kongkongan hawa nafsu. Kemerdekaan jiwa inilah yang diperolehi oleh Zinnirah, wanita yang tidak terkenal di dunia tetapi terkenal di langit.

Marilah kita berazam dengan membulatkan sepenuh pengharapan memohon pada Allah S.W.T supaya sentiasa mendapat petunjuk dan hidayah. Sekiranya diuji dengan pelbagai dugaan biarlah hati kita setabah Zinnirah. Biarlah iman kita sekuat dirinya. Biarlah hati kita terus celik...inilah idola kita, Zinnirah....

sumber http://ustaznaim.blogspot.my/

Monday, November 7, 2016

Unta dan Kejadiannya♡Tadabbur Kalamullah♡

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ

"Maka apakah mereka tidak memerhatikan unta bagaimana ia diciptakan"

[Surah Al-Ghashiyah 17]

#Dlm Tafsir al-Qurtubi mensyarahkan kenapa Allah memerintahkan kita melihat kejadian unta??

Ini krn ia binatang yg punyai keajaiban selain ketahanannya yg luar biasa. Pdnya terhimpun 4 perkara iaitu:

1. Hulubah (susunya)
2. Rukubah (ia menjadi tunggangan)
3. Ukulah (ia menjadi barang yg dimakan)
4. Humulah (ia menjadi binatang yg membawa barang2)

#Menurut Imam at-Tabari:

Susu unta mempunyai kepanasan serta ubat yg baik utk penyakit BUASIR. Bg orang yg susah tidur, secawan susu unta ditambah dgn sesudu madu akan menjadikan sistem badan seimbang dan akan menjadikan tidur lebih lena.

#Dr.Ahmadani dlm kajiannya mendapati susu unta jg dpt menurunkan kadar gula bagi penghidap kencing manis krn susu unta tdpt hormon insulin manakala daging unta merupakan satu2nya daging haiwan yg bebas drp kolestrol (rujuk kitab Mukjizat al-Tadawi Bil Alban wa Abwal al-Ibil)

#Binatang yg digelar oleh org Arab sbg 'Safinah al-Sakhra' (bahtera padang pasir) mmg terkenal dgn kekuatannya menahan panas dan blh berjalan tanpa minum sehingga berbelas hari

#Walaupun unta tiada di Malaysia, namun kita blh ambil pengajaran drpnya krn kejadian unta adalah utk berkhidmat kpd manusia. Hidup kita ini bkn hanya utk diri sendiri sebaliknya hidup kita adalah utk org lain jg

# Seekor unta blh memberikan byk kebaikan kpd manusia. Maka seorang manusia sudah sepatutnya blh berbuat lebih hebat drp itu, dgn kebaikan dan khidmat yg pelbagai dan berganda

♡Hidup utk berkhidmat, itulah pelajaran atau iktibar drp kejadian unta♡

sumber http://ustaznaim.blogspot.my/

Sunday, November 6, 2016

Asal-usul keturunan Dajjal

Hipotesis
“Dajjal Adalah Dari Suku Ashkenazi”
Di atas adalah pernyataan teori saya tentang asal usul Dajjal. Hipotesis ini dilakukan secara ringkas sahaja melalui maklumat-maklumat dari buku, jurnal dan internet. Di bawah ini saya ingin menjelaskan mengapa saya beranggapan Dajjal berasal dari suku Ashkenazi.
Apa itu Ashkenazi?
Ashkenazi ialah nama suku (tribe) dari salah satu cabang dari bangsa Yahudi. Manakala Yahudi itu pula ialah berasal dari suku bangsa sebelah Siti Sarah iaitu isteri Nabi Ibrahim a.s. Semua anak keturunan dari perut Siti Sarah adalah digelar Bani Israel.
Bani Israel ialah gelaran kepada Nabi Yaakob a.s. yang mana semua keturunannya bermula dari Nabi Daud, Nabi Sulaiman sehinggalah Nabi Musa dan Nabi Isa adalah berketurunan Yahudi  yang digelar Bani Israel.
Populasi Suku Ashkenazi?
Populasi terbanyak adalah di Amerika Syarikat dimana dianggarkan seramai 5-6 juta orang menetap di sana. Diikuti pula oleh negara Israel, dianggarkan seramai 3-4 juta orang menetap di Israel.
Adakah Dajjal berketurunan Yahudi?
Pandangan peribadi saya ialah YA.
Tiada hadith khusus menyebut Dajjal dari keturunan Yahudi. Saya berpegang kepada atas 2 fakta sahih di bawah:
# 1 (Pertama) – Berdasarkan riwayat Ahmad dan Muslim dari Anas.
“Dajjal akan diikuti oleh 70,000 orang Yahudi Isfahan yang memakai toga.”
=>> Orang-orang Yahudi mempunyai sifat semulajadi iaitu hanya mempercayai orang sebangsa dengan mereka. Ini disebabkan semenjak zaman Nabi Ibrahim lagi umat Yahudi berpegang bahawa mereka adalah bangsa yang dipilih oleh Allah.
=>> Yahudi Isfahan mengikut arahan Dajjal kerana mereka tahu pemimpin mereka adalah berbangsa Yahudi seperti mereka.
# 2 (Kedua) – Berdasarkan realiti dunia hari ini yang dikuasai golongan Yahudi.
Saya telah menerangkan dalam artikel-artikel sebelum ini betapa Yahudi sejak 300 tahun dahulu telah pun menguasai dunia dari pelbagai aspek seperti:
  • Politik Antarabangsa
  • Ekonomi Dunia
  • Hiburan dan Perfileman
Di atas dua fakta di atas saya amat berkeyainan Dajjal berketurunan Yahudi. Cuma dalam artikel ini saya ingin mengkhusus akan suku-suku Yahudi itu.
# 3 (Ketiga) – Berdasarkan pendapat Janet Moser 
Janet Moser seorang pengkaji konspirasi Yahudi berpendapat bahawa Dajjal (AntiChrist) adalah dari bangsa Yahudi.
Dalam artikelnya yang bertajuk “THE EARLY JEWISH & CHRISTIAN VIEW OF THE IDENTITY OF THE ANTICHRIST”, Moser mengambil fakta dari kitab Injil dalam bab 11 (Daniel) ayat ke-37, yang berbunyi:
“Neither shall he regard the God of his fathers . . .nor regard any god: for he shall magnify himself above all.”
P/S: Sama ada ayat-ayat dari Injil benar atau tidak bukanlah tugas kita, ia adalah tugas cendekiawan-cendekiawan Islam untuk memperbetulkannya, misalnya Syeikh Ahmed Deedat, Syeikh Dr. Zakir Naik, Adnan Oktar, Muhammad Isa Dawud dan lain-lain. Namun apa yang hendak ditegaskan di sini ialah umat Kristian sendiri mempercayai bahawa Dajjal itu adalah berketurunan Yahudi.
Cuma yang boleh kita perhalusi ialah dari suku manakah Dajjal itu berasal kerana Yahudi mempunyai pelbagai cabang suku antaranya ialah:
  • Mizrahi
  • Khazar
  • Sephardi
  • Askhenazi
  • Samaritan
sumber http://ibnuyaacob.com.my/

Blog's stats Jumaat 30.12.2011 bersamaan 4 Safar 1433

Back To Top
Profile Picture
©1433 Hakcipta Tak Terpelihara 2010
Anda digalakkan untuk mengambil apa-apa bahan di dalam laman ini untuk tujuan penyebaran, tanpa perlu memberitahu kepada pihak kami. Anda digalakkan untuk memaparkan sumber asal bahan tersebut.
E-mel :@gmail.comatau Facebook :www.facebook.com/blogdetikislam