Wednesday, April 23, 2014

Beruban kerana Al-Quran?

Beruban kerana Al-Quran? penyataan ini bunyinya agak aneh tetapi tahukah kita ianya benar-benar berlaku kepada Nabi Muhammad saw.

Suatu hari Abu Bakar masuk ke rumah Nabi dan berkata “Engkau beruban sebelum waktunya, Rasulullah!” terus menjelaskan kenapa dirinya beruban baginda bersabda “Itu kerana surah Hud dan yang sepertinya”

Tentu kita tertanya-tanya apa kandungan Surah Hud sehingga menyebabkan rambut Rasullullah saw beruban dengan cepat.

Imam Nawawi dalam Syarah Muslim menulis: Ibnu Abbas ra. berkata bahwa tidak ada ayat yang lebih berat dan sukar dilakukan selain ayat yang terletak di surah ini (Surah Hud ayat 112).

“Maka istiqamahlah engkau (Muhammad) sebagaimana diperintahkan, bersama orang yang taubat, jangan melampaui batas”-QS Hud:112

Inilah ayat yang membuat rambut nabi beruban. Ayat ini adalah perintah Allah swt kepada Nabi Muhammad saw untuk tetap istiqamah.

Sahabat Umar ibnul Khaththab radhiyallahu ‘anhu berkata:
“Istiqamah itu hendaklah kamu istiqamah dalam perintah dan larangan”.
Apa yang dapat kita fahami ialah istiqamah mengerjakan perintah Allah dan istiqamah meninggalkan laranganNya. Mampukah kita melaksanakannya?

Antara sebab-sebab lain yang menjadikan Nabi s.a.w begitu gerun berhadapan dgn surah Hud dan surah-surah sepertinya :

1. Gambaran hari kiamat yang sangat dahsyat dan jelas diperlihatkan di dalamnya seolah-olah beliau melihat dengan matanya sendiri.

2. Sangat bimbang tidak dapat melaksanakan tugas-tugasnya seperti yang diminta oleh Allah swt.

3. Cerita-cerita nabi terdahulu yang banyak dipaparkan di dalam surah Hud begitu sadis dan mencabar dalam melaksanakan risalah Allah swt. apakah beliau mampu mengikuti jejak-jejak mereka?

4. Teguran-teguran lansung dari langit kepada tindak tanduk beliau dalam menyampaikan risalahnya menyebabkan beliau sering bermuhasabah dan bimbang teralpa dengan tugas-tugasnya.

5. Bimbangkan umatnya tergelincir dari landasan yang benar, dan gagal merasai dahsyatnya hari kiamat yang akan menyebabkan mereka berlengah-lengah dari bertaubat dan kembali ke jalan Allah.

Ayat-ayat lain yang berkaitan dengan istiqamah

“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: “Tuhan kami ialah Allah” kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan: “Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu”.
Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat; di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh (pula) di dalamnya apa yang kamu minta.
Sebagai hidangan (bagimu) dari Tuhan Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

(QS 41 Fushshilat: 30-31)

“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: “Tuhan kami ialah Allah”, kemudian mereka tetap istiqamah maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada (pula) berduka cita.
Mereka itulah penghuni-penghuni syurga, mereka kekal di dalamnya; sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan”.
(QS 46 Al-Ahqaaf: 13-14)

Ya Allah Jadikanlah kami semua istiqamah dalam Islam dan Sunnah sampai akhir hayat kami, sampai berjumpa denganMu di JannahMu bersama RasulMu, memandang WajahMu yang Maha Mulia dan mendapat RidhaMu, amiin

*Sumber dari tahajjud.net

Tuesday, April 22, 2014

Qarun Sebelum menjadi Orang Kaya

Kisah Qarun dalam al-Quran banyak disebutkan dalam suraH al-Qashash.

"Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, maka Dia berlaku aniaya terhadap mereka dan Kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. (Ingatlah) ketika kaumnya berkata kepadanya: "Janganlah kamu terlalu bangga; sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang terlalu membanggakan diri. "(QS: al-Qashash: 76)

Dari ayat tersebut jelas bahawa Qarun merupakan salah satu kaum Nabi Musa. Menurut Ibnu Ishak, Qarun adalah bapa saudaranya Nabi Musa. Sementara menurut A'masy dan lainnya dan pendapat ini pendapat masyhur, Qarun adalah sepupu Nabi Musa. Ayah nabi Musa yang bernama Imran adalah kakak dari ayah Qarun yang bernama Yashhar. Baik Nabi Musa mahupun Qarun adalah keturunan Nabi Ya'kub kerana kedua-duanya merupakan cucu dari Laway dan Laway adalah putra Nabi Ya'kub, saudara Nabi Yusuf tetapi hanya berbeza ibu. Qarun merupakan keturunan Bani Israil. Semasa hidupnya, dia banyak meminta dan hidup dari keringat Bani Israil. Kerana itu, tidak hairan apabila sebahagian besar Bani Israil sendiri membencinya .

Awal kehidupan Qarun amat begitu miskin dan mempunyai ramai anak. Namun dia berhati mulia lagi dermawan terhadap golongan faqir miskin. Malah ramai dikalangan faqir miskin yang berdoa “Wahai Tuhan kami…biarlah Qarun jadi kaya-raya  walaupun kami miskin…mudah-mudahan dia dapat memberi sumbangan derma kepada kami yang miskin ini”. Doa ini pernah dilafazkan di hadapan Qarun hingga menyebabkan dia sendiri merasakan dirinya lebih berhak menjadi kaya demi untuk menyumbang derma kepada orang lain.

Qarun adalah seorang yang sangat soleh, baik, sentiasa mengikuti perintah Nabi Musa semasa dia hidup dalam kemiskinan. Suatu hari dia datang menghadap Nabi Musa, meminta Nabi Musa agar dia didoakan menjadi orang kaya, kuat beribadah dan boleh membantu saudara- saudaranya Bani Israil. Nabi Musa lalu mendoakannya dan dengan izin Allah, Qarun menjadi sangat kaya raya. Dia bukan hanya berjaya dalam peternakan, akan tetapi juga diangkat menjadi salah seorang menteri oleh Ramses II yang hidup pada masa itu. 

Cita-citanya untuk menjadi orang kaya kini sudah tercapai. Namun sayang, kekayaannya telah menjadikannya lupa dan derhaka. Niat awal agar lebih khusyuk ibadah dan membantu sesama manusia tidak pernah dia lakukannya.

*Dari pelbagai sumber

Monday, April 21, 2014

Harut dan Marut dari Babylon; Siapakah mereka?

tower_of_babel-erich_lessing
Al-Quran menyebut nama kota Babylon bersamaan dengan penyebutan dua nama yang cukup misteri, Harut dan Marut. Siapa mereka sebenarnya, dan apa kaitan mereka dengan negeri Babylon?

Tidak kurang dari tujuh riwayat dalam berbagai kitab hadith dan syarahnya yang memuat riwayat dari Rasulullah s.a.w yang berkisah tentang Harut dan Marut. Salah satu riwayat yang cukup kuat berasal dari riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnad-nya.

Rasulullah s.a.w bersabda,”Ketika Allah s.w.t menurunkan Adam ke bumi, malaikat berkata,’Wahai Rabb, mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memuji-Mu dan mensucikan-Mu?”

Allah s.w.t menjawab,”Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui,”(Surah al-Baqarah [2]:Ayat 30). Para malaikat itu berkata lagi,”Wahai Rabb kami, kami lebih taat kepada-Mu daripada anak-anak Adam.”

Allah s.w.t berfirman,”Pilihlah dua malaikat yang terbaik untuk Kami turunkan ke bumi, sehingga Kami dapat melihat apa yang mampu mereka berdua lakukan.”

Para malaikat berkata,”Wahai Rabb, kami memilih Harut dan Marut.”

Keduanya lalu diturunkan ke bumi dan dilengkapi dengan semua hal yang dimiliki manusia, termasuk nafsu syahwat. Bintang Zuhrah (Venus) kemudian dijelmakan bagi kedua malaikat itu sebagai seorang perempuan yang sangat cantik yang mendatangi Harut dan Marut. Kedua malaikat itu pun menginginkan perempuan itu, yang dijawab oleh perempuan itu, “Tidak, demi Allah, sebelum kalian mengucapkan ucapan syirik ini.”

Kedua malaikat itu berkata,”Tidak, demi Allah, kami tidak akan mempersekutukan Allah selamanya.”

Perempuan itu pun menghindar dari kedua malaikat itu, lalu kembali sambil menggendong seorang anak kecil. Kedua malaikat itu meminta dirinya lagi, tetapi perempuan itu menjawab,”Tidak sebelum kalian membunuh anak ini.”

Kedua malaikat itu berkata,”TIdak, kami tidak akan pernah membunuh selamanya.”

Perempuan itu pun menghindar dari kedua malaikat itu, lalu kembali sambil membawa sekendi khamr (minuman keras). Kedua malaikat itu meminta dirinya lagi, tetapi perempuan itu menjawab,”Tidak, sebelum kalian meminum khamr ini.”

Kedua malaikat itu pun meminumnya hingga mabuk, lalu menggauli perempuan itu dan membunuh anak kecil tadi. Ketika keduanya sedar, perempuan itu berkata,”Demi Allah, kalian berdua tidak meninggalkan sesuatu yang kalian abaikan sebelumnya atasku, kecuali kalian telah melakukannya ketika kalian mabuk.”

Setelah itu, keduanya ditawarkan dua pilihan: seksaan dunia, atau seksaan akhirat. Keduanya lalu memilih seksaan dunia.

Dalam riwayat Ibnu Abbas disebutkan bahawa kedua malaikat itu digoda oleh perempuan dari manusia biasa, yang selain meminta keduanya menyembah berhala, membunuh, dan minum khamr, juga meminta diajari kalimat yang membuatnya boleh terbang ke langit, hingga perempuan itu benar-benar boleh terbang ke langit, dan Allah mengubahnya menjadi bintang Zuhrah (Venus). Kemudian Allah mengutuskan Nabi Sulaiman kepada Harut dan Marut dan menawarkan dua pilihan: seksa dunia atau siksa akhirat. Keduanya memilih seksa dunia.

*Sumber dari tahajjud.net

Kesabaran Nabi Ayyub Ditimpa Penyakit

Al-Quran ada menceritakan tentang kesabaran Nabi Ayyub Alaihissalam dalam menempuhi segala penderitaan. Di antara penderitaan yang Nabi Ayyub alami ialah berpenyakit gatal. Penyakit gatal ini sangat dahsyat. Apabila digaru dengan kuku, maka kuku baginda akan tanggal, tetapi masih juga bertambah gatal. Kemudian baginda terpaksa menggarunya dengan barang yang kesat. Tidak cukup dengan itu, baginda menggaru badannya dengan pecahan periuk dan akhirnya dengan batu. 

Namun masih juga merasa gatal. Sehingga dengan tidak disedarinya dagingnya telah luka dan koyak. Maka keluar dari tubuh baginda yang luka itu, nanah yang baunya sangat busuk. Orang ramai yang tinggal di sekitarnya tidak tahan dengan bau busuk itu, lalu mereka keluarkan Nabi Ayyub dari negeri tempat tinggalnya ke tempat terpencil. Semua orang memencilkannya kecuali isterinya yang merawatnya.

Nabi Ayyub tidak pernah mengeluh dengan apa yang menimpanya, bahkan dia bersifat sabar dan tahan menderita. Apa yang dilakukannya hanyalah bermohon kepada Allah agar mengasihaninya. Cubalah kita perhatikan permohonan Nabi Ayyub yang disebutkan di dalam Al-Quran :

Tafsirnya : "Dan Nabi Ayyub, ketika dia berdoa merayu Tuhannya dengan berkata: Sesungguhnya aku disentuh (ditimpa) penyakit, sedang Engkaulah saja yang lebih mengasihani daripada segala (yang lain) yang mengasihani" . (Surah Al-Anbiya¡¦: 83)

Jika kita perhatikan kalimat-kalimat yang disebut oleh Nabi Ayyub Alaihissalam dalam ayat ini, alangkah halusnya budi bahasa baginda dalam rayuannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda menyebut "aku disentuh" dan tidak menyebut perkataan "aku ditimpa". Di sini menggambarkan bahawa celaka itu sendiri yang datang menyentuh dirinya. Nabi Ayyub tidak menyebut juga "atas kehendakMu", kerana kesopanannya yang sangat tinggi terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas itu, rayuan baginda disudahi dengan kata-kata yang halus juga iaitu: "Sedang Engkaulah sahaja yang lebih mengasihani daripada segala yang mengasihani" .

Pada suku kata pertama, Nabi Ayyub mengadukan perasaannya yang dapat menimbulkan rasa kasihan dan pada suku kata kedua disebutkannya sifat Allah yang lebih pengasih daripada sesiapa jua pun yang pengasih. Hanya inilah permohonan Nabi Ayyub kepada Allah. Dia tidak merungut dan mengeluh, apatah lagi menyesali apa yang telah berlaku. Dia cuma memohon belas kasihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.

Inilah satu kisah yang patut kita ambil iktibar, pengajaran dan contoh tauladan daripadanya. Walaupun Nabi Ayyub telah ditimpa penyakit, harta bendanya punah-ranah, anak-anaknya ditimpa malang dan mati semuanya, tetapi berkat sabarnya dan imannya, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengabulkan doa dan rayuannya, lalu dia pun sembuh seperti sediakala dan berkembanglah keturunannya serta dikurniakan harta benda yang melimpah ruah.

Sunday, April 20, 2014

Danau Qarun Lokasi Ditenggelamkannya Qarun

~Menurut bberapa riwayat, lokasi tempat ditenggelamkn Qarun beserta rumahnya ke dlm bumi itu tjadi di daerah al-Fayyum, sekitar 90km @ 2 jam pjalanan dgn menggunakan kereta dr Kaherah, ibu kota Mesir.

~Mnurut pduduk Mesir, di al- Fayyum inilah tempat dimana Qarun tinggal dahulu

~Menurut penduduk setempat, nama danau itu ialah Bahirah Qarun (laut Qarun).

~Disekitar al-Fayyum ini yg tersisa hanyalah berupa serpihan istana Qarun

~Di lokasi ini, tdpt sebuah danau yg sgt luas

~Panjang danau mencecah 30 km dgn lebar danau sekitar 10 km dan kedalaman yg mencecah 30-40 meter

~Danau ini sdh ada sejak dahulu lg sblm Qarun ada

~Danau tsebut dahulunya merupakan sebuah danau kecil yg disebut dgn Munkhafaz al-Lahun

~Stlh melalui pengkajian yg komprehensif, menurut para peneliti dr Eropah berkesimpulan bhwa pd zmn dahulu kala, mmg benar di lokasi itu pernah tjadi bencana berupa gempa bumi yg sgt besar, terutama di bahagian sblh selatan danau Qarun

~Kini, danau Qarun klhtn tenang, meskipun di sebaliknya tsimpan sebuah pengajaran yg sgt bmakna bg manusia iaitu kesombongan dpt mmbinasakn diri sbgmana yg tjadi pd Qarun.

Firman Allah dlm surah al- Qasas ayat 81:

فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ

Lalu Kami timbuskan dia bersama-sama dengan rumahnya di dalam tanah, maka tidaklah ia mendapat sebarang golongan yang boleh menolongnya dari azab Allah" dan ia pula tidak dapat menolong dirinya sendiri.

*Sumber dari ustaznaim.blogspot.com

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Blog's stats Jumaat 30.12.2011 bersamaan 4 Safar 1433

Back To Top
Profile Picture
©1433 Hakcipta Tak Terpelihara
Anda digalakkan untuk mengambil apa-apa bahan di dalam laman ini untuk tujuan penyebaran, tanpa perlu memberitahu kepada pihak kami. Anda digalakkan untuk memaparkan sumber asal bahan tersebut.
E-mel :detikislamblog@gmail.comatau Facebook :www.facebook.com/blogdetikislam