Rasulullah Mendengar Suara Mayat Diseksa, Pelajaran Menuju Akhir Zaman


ALLAH memberikan kemampuan kepada Rasul-Nya untuk mendengar orang-orang yang diseksa dalam kubur. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan bahawa Za'id bin Tsabit berkata:

Pada saat Nabi SAW berada di kebun Bani Najjar sambil naik keldai dan kami menyertainya, tiba-tiba keldai itu meyimpang dari jalanan, lari dan hampir saja menghempaskan beliau. Ternyata di situ terdapat kuburan enam, lima atau empat orang. Beliau SAW bertanya, "Siapa yang mengenal penghuni kubur ini?" Seorang laki-laki menjawab, "Saya." Beliau bertanya lagi, "Bila mereka meninggal?" Ia menjawab, "Ketika mereka syirik." Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya umat ini diuji dalam kuburannya, dan kalau bukan kerana kalian akan takut menguburkan, sungguh aku akan berdoa kepada Allah agar Ia memperdengarkan azab kubur yang kudengar kepada kalian. "

Dalam sahih al-Bukhari dan sahih Muslim dan Sunan an-Nasa'I, Abu Ayyub al-Ansari berkata bahawa Rasulullah SAW keluar pada malam hari selepas matahari terbenam. Tiba-tiba beliau mendengar suara dan bersabda, "Seorang Yahudi sedang disiksa dalam kuburnya."

Dalil lain yang menunjukkan bahawa Rasulullah SAW mendengar suara orang yang diazab dalam kubur adalah hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibn Abbas. Disebutkan bahawa Rasulullah SAW melewati dua kuburan lalu beliau bersabda, "Kedua-duanya sedang disiksa, tetapi bukan kerana dosa besar."

Selain Rasulullah SAW yang Mendengar Suara Mayat yang Diseksa

Sebahagian orang ada yang mengaku bahawa mereka boleh mendengar atau melihat orang-orang yang disiksa di dalam kubur. Di antara mereka adalah tokoh-tokoh dipercayai yang tak mempunyai cacat dalam agama dan kejujuran mereka. Ibn Taimiyah berkata, "Kadang-kadang hal itu tersingkap bagi orang-orang pada zaman ini, baik dalam keadaan jaga atau tidur. Mereka mengetahui dan memastikan kebenarannya. Kami boleh menghulurkan banyak hal mengenai hal itu. "

Dalam rangka membantah kalangan yang menolak adanya azab kubur, Ibn Taimiyah berkata:

Jika diketahui bahawa pada saat tidur, roh orang yang tidur duduk, berdiri, berjalan, pergi, bercakap dan melakukan banyak hal dengan batin bersama rohnya, dan badan serta rohnya memperoleh kenikmatan serta azab padahal jasadnya berbaring, matanya terpejam, mulutnya terkatup, anggota tubuhnya diam , dan kadang-kadang ia bergerak dengan kekuatan gerakan dalam, terkadang juga berdiri, berjalan, bercakap dan berteriak kerana kekuatan dalam batinnya. Maka, seperti inilah keadaan orang mati di dalam kubur. Rohnya, duduk, meminta, merasa nikmat dan sengsara, dan berteriak, pada masa yang sama ia masih berkaitan dengan badannya yang terbaring di dalam kubur. Terkadang hal itu mengukuh hingga Nampak pada badannya. Terkadang ia kelihatan keluar dari kubur sedangkan azab masih menimpa dirinya dan malaikat azab menyertainya. Badannya bergerak, berjalan dan keluar dari kubur. Lebih dari seorang telah mendengar suara orang-orang yang sedang diazab di dalam kubur. Juga telah disaksikan mayat-mayat yang keluar dari kubur dalam keadaan tersiksa, dan mayat-mayat yang duduk. Namun hal ini tak selalu dialami oleh setiap mayat. Sama halnya dengan duduknya orang tidur, tidak selalu terjadi, akan bergantung pada keadaannya. "[]

Sumber: Ensiklopedia Kiamat / Karya: Dr. Umar Sulayman al-Asykar / Penerbit: Serambi | islampos.com

Comments