Atasi Jurang Ekonomi Dengan Cara Islam

harta

Islam mengajar umatnya untuk berbuat adil dalam pelbagai aspek. Demikian pula dalam masalah pengedaran, pengedaran pendapatan merupakan permasalahan yang sangat rumit, sehingga saat ini masih dijadikan bahan perdebatan antara ahli ekonomi. Konsep Islam menjamin sebuah pengedaran yang memuat nilai-nilai insani, yang diantaranya dengan menganjurkan untuk membahagikan harta melalui sedekah, infaq, Zakat dan lain guna menjaga keharmonian dalam kehidupan sosial, Allah berfirman dalam Al-Qur'an
Al-Baqarah Ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيم

Artinya: perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha mengetahui. (Al- Baqarah 261)

Dalam ayat diatas Allah SWT menegaskan tentang harta yang digunakan dalam kepentingan social / kebajikan yang berkaitan dengan Agama Allah SWT baik yang diperintahkan / diwajibkan oleh Allah SWT seperti nafkah, Zakat dll atau hanya kerana mengharapkan redha Allah semata dengan menyisihkan sedikit harta seperti Infaq, waqaf, dll. Dengan itu Allah SWT memberikan perumpamaan, seperti menanam satu biji tanaman yang mengeluarkan dahan / bercabang tujuh cabang, yang mana dalam setiap dahan ada satu tangkai yang kemudian dalam satu tangkai terkandung didalamnya seratus biji tanaman seperti yang ditanam pertama tadi. Seperti itulah sebuah pahala atau ganjaran bagi sesiapa yang boleh benar-benar ikhlas kerana Allah SWT dengan menyisihkan sebahagian hartanya dijalan Allah (Diinillah).

Jurang haruslah diperangi oleh cara yang ditekankan islam seperti, menghapuskan monopoli, kecuali kerajaan, untuk bidang-bidang tertentu. Menjamin hak dan kesempatan semua pihak untuk aktif dalam proses ekonomi, baik pengeluaran, pengedaran, peredaran dan penggunaan. Memastikan basic needs fulfillment (memenuhi keperluan asas hidup) setiap anggota masyarakat. Dan terakhir melaksanakan amanah at-Takaaful al-ijtima'i atau social economic security insurance mana yang mampu menanggung dan membantu yang tidak mampu.

Sistem ekonomi Islam sangat melindungi kepentingan setiap warganya baik yang kaya maupun yang miskin dengan memberikan tanggung jawab moral terhadap si kaya untuk memberi perhatian kepada si miskin. Islam mengakui sistem hak milik peribadi secara terhad, setiap usaha apa saja yang membawa kepada pembentukan kekayaan yang tidak layak dalam tangan segelintir orang dikutuk. al-Qur'an menyatakan agar si kaya mengeluarkan sebahagian dari rezekinya untuk kesejahteraan masyarakat, baik dengan jalan zakat, sedekah, geran, wasiat dan sebagainya, sebab kekayaan harus tersebar dengan baik.

Akibat ketidakadilan sistem pengedaran menimbulkan penyakit sosial seperti ketidakharmonian hidup manusia, kurang bergeraknya potensi ekonomi serta timbulnya masalah jenayah.

Ekonomi islam juga mempunyai politik dalam pengedaran pemasukan, melalui unsur-unsur pengeluaran antara individu masyarakat dan kumpulannya. Disamping adanya pengembalian pengedaran dalam jaminan sosial melalui zakat, infaq, sedekah atau wakaf. Para ahli ekonomi menjelaskan bahawa permasalahan ekonomi yang paling menonjol dulu sampai sekarang adalah adanya pemusatan kekayaan pada segelintir orang atau negara tertentu.

Hal ini disebabkan adanya ketidakadilan dalam proses pengagihan sumber ekonomi, kekayaan, serta pemasukan. Sesunguhnya sistem ekonomi kapitalis telah gagal dalam merealisasikan keadilan pengagihan yang memberi kesan buruk secara sosial iaitu mendalamkan jurang antara negara, mendalamkan jurang antara anggota masyarakat, bahkan ahli masyarakat dalam kelompoknya yang memberi kesan pada meratanya kemiskinan dan ketidakadilan.

Menyedari bahawa sistem kapitalis dan sistem sosialis gagal mewujudkan tahap keadilan dan kesejahteraan bagi manusia baik individu, kumpulan atau negara disebabkan kerana tidak adanya keseimbangan dalam sistem pengagihan.

Olehnya itu perlu segera diwujudkan penyelesaian sistem pengedaran yang bersifat ilahiyah yang dapat menjamin keadilan dan kesejahteraan lahir batin bagi setiap manusia baik pada tahap individu, kumpulan mahupun negara iaitu sistem pengedaran yang sesuai syariah. Wallahu 'Alam.

*Sumber dari islampos.com

Comments