Kisah Sahabat Nabi: Ja’far bin Abu Thalib, Si Burung Surga
Ja'far bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hasyim masuk Islam sejak awal dan sempat mengikuti hijrah ke Habasyah. Ia malah sempat mendakwahkan Islam di daerah itu.

Dalam Perang Muktah, ia diserahi tugas menjadi pemegang bendera Islam. Setelah tangan kanannya terpotong dia memegang bendera dengan tangan kiri. Namun tangan kirinya juga terpotong, sehingga dia memegang bendera itu dengan dadanya. Akhirnya, ia mati syahid dengan tubuh penuh luka dan sayatan pedang.

Di kalangan Bani Abdi Manaf ada lima orang yang sangat mirip dengan Rasulullah SAW, sehingga seringkali orang salah meneka. Mereka itu adalah Abu Sufyan bin Harits bin Abdul Mutalib, sepupu sekaligus saudara sesusuan beliau. Qutsam Ibnul Abbas bin Abdul Mutalib, sepupu Nabi. Saib bin Ubaid bin Abdi Yazin bin Hasyim. Ja'far bin Abu Talib, saudara Ali bin Abu Talib. Dan Hasan bin Ali bin Abu Talib, cucu Rasulullah SAW. Dan Ja'far bin Abu Talib adalah orang yang paling mirip dengan Nabi SAW di antara mereka berlima.Ja'far dan isterinya, Asma 'bin Umais, bergabung dalam barisan kaum Muslimin sejak dari awal. Kedua-duanya menyatakan Islam di hadapan Abu Bakar As-Siddiq sebelum Rasulullah SAW masuk ke rumah Al-Arqam.

Pasangan suami isteri Bani Hasyim yang muda belia ini tidak luput pula dari penyeksaan kaum kafir Quraisy, sebagaimana yang dialami kaum Muslimin yang pertama-tama masuk Islam. Namun mereka bersabar menerima segala cubaan yang menimpa.

Namun yang merisaukan mereka berdua adalah kaum Quraisy membatasi geraknya untuk menegakkan syiar Islam dan melarangnya untuk merasakan kelazatan ibadah. Maka Ja'far bin Abu Talib dan isterinya memohon izin kepada Rasulullah untuk berhijrah ke Habsyah bersama-sama dengan para sahabat yang lain. Rasulullah SAW pun membenarkan.

Ja'far pun menjadi pemimpin kaum Muslimin yang berangkat ke Habsyah. Mereka merasa lega, bahawa Raja Habasyah (Najasyi) adalah orang yang adil dan soleh. Di Habsyah, kaum Muslimin dapat menikmati kemanisan agama yang mereka anut, bebas dari rasa cemas dan ketakutan yang mengganggu dan yang menyebabkan mereka berhijrah.

Ja'far bin Abu Talib dan isteri tinggal dengan aman dan tenang dalam perlindungan Najasyi yang ramah tamah itu selama sepuluh tahun.

Pada tahun ke-7 Hijrah, kedua-dua suami isteri itu meninggalkan Habasyah dan hijrah ke Yathrib (Madinah). Kebetulan Rasulullah SAW baru saja pulang dari Khaibar. Beliau sangat gembira bertemu dengan Ja'far sehingga kerana kegembiraannya beliau berkata, "Aku tidak tahu mana yang menyebabkan aku gembira, apakah kerana kemenangan di Khaibar atau kerana kedatangan Ja'far?"

Begitu pula kaum Muslimin umumnya, terlebih fakir miskin, mereka juga bergembira dengan kedatangan Ja'far. Ia adalah seorang yang sangat penyantun dan banyak membela golongan dhuafa, sehingga digelar Abil Masakin (bapak orang-orang miskin).

Abu Hurairah bercerita tentang Ja'far, "Orang yang paling baik kepada kami (golongan orang-orang miskin) ialah Ja'far bin Abu Talib. Dia sering mengajak kami makan di rumahnya, lalu kami makan apa yang ada. Bila makanannya sudah habis, diberikannya kepada kami pancinya, lalu kami habiskan sampai dengan kerak-keraknya. "

Belum begitu lama Ja'far tinggal di Madinah, pada awal tahun ke-8 Hijrah, Rasululalh SAW menyiapkan pasukan tentera untuk memerangi tentera Rom di Muktah. Beliau mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi komandan pasukan.

Rasulullah berpesan, "Jika Zaid tewas atau cedera, komander digantikan Ja'far bin Abi Talib. Seandainya Ja'far tewas atau cedera pula, dia digantikan Abdullah bin Rawahah. Dan apabila Abdullah bin Rawahah cedera atau gugur pula, hendaklah kaum muslmin memilih pemimpin / komander di antara mereka. "

Setelah pasukan sampai di Muktah, iaitu sebuah bandar berhampiran Syam dalam wilayah Jordan, mereka mendapati tentera Rom telah siap menyambut dengan kekuatan 100.000 pasukan inti yang terlatih, berpengalaman, dan membawa persenjataan lengkap. Pasukan mereka juga terdiri daripada 100.000 milisi Nasrani Arab dari kabilah-kabilah Lakham, Judzam, Qudha'ah, dan lain-lain. Sementara, tentera kaum Muslimin yang dipimpin Zaid bin Harithah hanya berkekuatan 3.000 tentera.

Begitu kedua-dua pasukan yang tidak seimbang itu berhadap-hadapanan, pertempuran akan berkobar dengan hebatnya. Zaid bin Harithah gugur sebagai syahid ketika dia dan tenteranya sedang maju menyerbu ke tengah-tengah musuh.

Melihat Zaid jatuh, Ja'far segera melompat dari punggung kudanya, kemudian secepat kilat disambarnya bendera komando Rasulullah dari tangan Zaid, lalu diacungkan tinggi-tinggi sebagai tanda pimpinan kini beralih kepadanya. Dia maju ke tengah-tengah barisan musuh sambil mengibaskan pedang kiri dan kanan memukul rubuh setiap musuh yang mendekat kepadanya. Akhirnya musuh dapat mengepung dan mengeroyoknya.

Ja'far berputar-putar mengayunkan pedang di tengah-tengah musuh yang mengepungnya. Dia mengamuk menyerang musuh ke kanan dan kiri dengan hebat. Suatu ketika tangan kanannya terkena sabetan musuh sehingga buntung. Maka dipegangnya bendera komando dengan tangan kirinya.

Tangan kirinya putus pula terkena sabetan pedang musuh. Dia tidak gentar dan putus asa. Dipeluknya bendera komando ke dadanya dengan kedua-dua lengan yang masih utuh. Namun tidak berapa lama kemudian, kedua-dua lengannya tinggal sepertiga sahaja dibuntung musuh. Ja'far pun syahid menyusul Zaid.

Secepat kilat Abdullah bin Rawahah merebut bendera komando dari komando Ja'far bin Abu Thalib. Pimpinan kini berada di tangan Abdullah bin Rawahah, sehingga akhirnya dia gugur pula sebagai syahid, menyusul kedua sahabatnya yang telah syahid lebih dahulu.

Rasulullah SAW sangat sedih mendapat berita ketiga panglimanya gugur di medan tempur. Beliau pergi ke rumah Ja'far, didapatinya Asma ', isteri Ja'far, sedang bersiap-siap menunggu kedatangan suaminya. Dia mengacau adunan roti, merawat anak-anak, memandikan dan memakaikan baju mereka yang bersih.

Asma 'bercerita, "Ketika Rasulullah mengunjungi kami, terlihat wajah beliau diselubungi kabut sedih. Hatiku cemas, tetapi aku tidak berani menanyakan apa yang terjadi, kerana aku takut mendengar berita buruk. Beliau memberi salam dan bertanya anak-anak kami. Beliau bertanya mana anak -anak Ja'far, suruh mereka ke sini. "

Asma 'kemudian memanggil mereka semua dan disuruhnya menemui Rasulullah SAW. Anak-anak Ja'far berlompatan kegirangan mengetahui kedatangan beliau. Mereka berebutan untuk bersalaman kepada Rasulullah. Beliau menengkurapkan mukanya kepada anak-anak sambil menciumi mereka penuh haru. Air mata beliau mengalir membasahi pipi mereka.

Asma 'bertanya, "Ya Rasulullah, demi Allah, mengapa anda menangis? Apa yang terjadi dengan Ja'far dan kedua-dua sahabatnya?"

Beliau menjawab, "Ya, mereka telah syahid hari ini."

Mendengar jawapan beliau, maka reduplah senyum kegirangan di wajah anak-anak, apalagi setelah mendengar ibu mereka menangis tersedu-sedu. Mereka diam terpaku di tempat masing-masing, seolah-olah seekor burung sedang bertengger di kepala mereka.

Rasulullah berdoa sambil menyeka air matanya, "Ya Allah, gantilah Ja'far bagi anak-anaknya ... Ya Allah, gantilah Ja'far bagi isterinya."

Kemudian beliau bersabda, "Aku melihat, sungguh Ja'far berada di syurga. Dia mempunyai dua sayap berlumuran darah dan bertanda di kakinya."
Comments