Al-Quran dan Sains (17): Jiwa Manusia


Pada masa lalu, tabir yang menyelimuti misteri jiwa manusia, masih sukar untuk disingkap, hingga para saintis dibuat bingung kerananya. Mereka mendapatkan kesulitan untuk mengetahui hakikat dari jiwa manusia, fungsi dan mekanisme kerjanya dalam memberi respon dan memberikan reaksi atas pelbagai masalah yang datang dari luar dirinya.

Namun dengan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu kejiwaan, para saintis sedikit demi sedikit dapat mengetahui rahsia di sebalik misteri itu. Pada awalnya, ilmu kejiwaan menitikberatkan pada pembahasan tentang fungsi jiwa dalam memahami hubungan antara pelbagai perasaan yang dialami manusia dan respon terhadap perasaan-perasaan itu dengan pengaruh yang datang dari luar dirinya.

Dalam usaha untuk mengenal lebih lanjut tentang jiwa manusia ini, para ahli jiwa dihadapkan pada berbagai soalan, antaranya: Apakah tanpa perasaan (syu'ur) yang dimilikinya, indera manusia boleh bertindak balas semua pengaruh yang datang dari luar dirinya (ihsaas)? Apakah perasaan dan alat deria itu saling berkaitan dan saling melakukan campur tangan? Dalam memberikan reaksi atas pengaruh yang datang dari luar dirinya, apakah jiwa yang berperanan atau sistem saraf?


Dengan kemajuan yang dicapai dalam bidang ilmu kejiwaan ini, misteri tentang jiwa manusia ini sedikit terkuak. Berdasarkan penelitian, disimpulkan bahawa bahagian tubuh yang mengawal perasaan manusia dan kehendak untuk merespon pengaruh luaran dan dalaman yang menimpa diri manusia, adalah jiwa yang dimilikinya.

Hal itu terjadi berdasarkan instuisi (pengetahuan) yang terdapat di dalam dasar jiwanya. Dengan adanya pengetahuan ini, jiwa mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan terhadap segala hal yang menimpa dirinya.

Namun kemampuan untuk mengambil keputusan ini, antara satu individu dengan individu yang lain berbeza, bergantung kepada pengetahuan yang terdapat di dasar jiwa masing-masing dan kelajuan dirinya dalam mensintesis pengetahuan itu dengan pengaruh yang datang kepadanya. Termasuk juga kekuatan sistem saraf yang dimilikinya.

Berdasarkan hal di atas, kita dapat memahami hubungan antara jiwa dan sistem syarat dan fungsi dari pelbagai deria yang dimiliki manusia, sebagai hubungan perpaduan yang menakjubkan. Di mana sel-sel saraf berfungsi untuk membawa pengaruh yang datang dari luar, untuk dikendalikan dan difahami oleh otak dengan bantuan pengetahuan yang dimiliki jiwa, sehingga respon yang muncul dalam menyikapi pengaruh yang datang dari luar, sesuai dengan yang diharapkan dan boleh dilaksanakan oleh alat derianya .

Hal ini sesuai dengan yang digambarkan oleh Al-Quran sejak 14 abad yang lalu, di dalam ayat yang berkaitan dengan jiwa manusia. Allah SWT dalam surah Asy-Syams ayat 7 dan 8 berfirman: "Dan jiwa serta penyempurnaannya (penciptaannya). Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya."

Ayat di atas memberikan isyarat, bahawa jiwa manusia mempunyai kemampuan untuk memilih pelbagai kemungkinan dari keputusan yang akan diambilnya, baik itu bersifat baik atau jahat. Hal itu berdasarkan atas ilham yang diberikan Allah SWT kepadanya dalam bentuk pengetahuan (intuisi) yang membolehkan dirinya menghadapi pelbagai masalah yang dihadapinya.

Dalam ayat di atas juga, Allah SWT menjelaskan bahawa jiwa manusia telah disempurnakan-Nya. Dan kesempurnaan yang dimaksudkan dalam ayat ini, adalah kebebasan mutlak yang dimiliki jiwa untuk memilih apa yang dikehendakinya, di mana ia tidak boleh dipaksa untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya.

Dalam ayat 53 dari surah Yusuf, Allah SWT berfirman: "Kerana sesungguhnya jiwa itu selalu menyuruh kepada kejahatan."

Ayat di atas secara jelas menyebutkan bahawa jiwa mempunyai kebebasan untuk memilih, iaitu terbukti dengan seruannya untuk melakukan kejahatan. Dan ini adalah sebahagian dari sifat-sifat dasar yang dimiliki oleh jiwa. Di bahagian lain dari Al-Quran yang terdapat pada surah Al-Qiyamah ayat 2, Allah SWT berfirman tentang sifat yang dimiliki jiwa: "Dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali (dirinya sendiri)."

Penyesalan yang dialami jiwa, merupakan salah satu bentuk dari kebebasan yang dimilikinya untuk memilih dan memilih pelbagai kemungkinan yang boleh diambilnya. Bahkan dalam ayat lain yang terdapat dalam Al-Quran, dijelaskan bahawa jiwa boleh menjadi pendorong dari pembunuhan yang dilakukan manusia. Allah SWT berfirman tentang kisah dua orang anak Nabi Adam: "Maka jiwa Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya."

Berdasarkan ayat ini, jiwa manusia boleh mempunyai keinginan untuk melakukan pembunuhan. Bahkan dalam kes Qabil, jiwanya yang mengomandoi seluruh anggota tubuhnya untuk melaksanakan pembunuhan saudaranya. Dari situ, kita juga boleh menyimpulkan bahawa jiwa mempunyai kebebasan dalam mengarahkan seluruh anggota tubuh untuk mengambil sikap tertentu sebagai respon dan reaksi atas pengaruh yang datang dari luar dirinya melalui pelbagai alat deria yang dimilikinya.

Hal yang sama kita dapat juga dalam kisah Nabi Ya'kub yang mencela anak-anaknya, ketika mereka tiba-tiba datang pada suatu malam dan memberitahu bahawa serigala telah memakan Yusuf, anaknya.

Mendengar itu, Nabi Ya'kub yang mengetahui bahawa anak-anaknya berbohong, berkata kepada mereka sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah Yusuf ayat 18: "Sebenarnya jiwamu sendirilah yang memandang baik perbuatan (yang buruk) itu, maka kesabaran yang baik itulah (kesabaranku ). Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongan-Nya terhadap apa yang kamu katakan. "

Dan dalam ayat 185 dari surah Ali Imran, Allah SWT berfirman tentang apa yang akan menimpa jiwa manusia: "Tiap-tiap (yang ber) jiwa akan merasakan mati."

Berdasarkan semua hal di atas, jelaslah bagi kita, bahawa jiwa mempunyai hubungan dengan panca indera. Hal mana tidak diketahui oleh ilmu pengetahuan moden, kecuali beberapa dekad yang lalu.

Oleh: DR Abdul Basith Jamal & DR Daliya Shadiq Jamal
Comments