Tiga orang bani israel diuji Allah


Zaman dahulu kala, ada tiga orang dari Bani Israil. Orang yang pertama berkulit belang (sopak), yang kedua berkepala botak, dan yang ketiga buta. Allah ingin menguji ketiga-tiga orang tersebut. Maka Dia mengutus kepada mereka satu malaikat.

Malaikat mendatangi orang yang berpenyakit sopak (Si Belang) dan bertanya kepadanya, "Sesuatu apakah yang engkau minta?"

Si Belang menjawab, "Warna yang bagus dan kulit yang bagus serta hilangnya dari diri saya sesuatu yang membuat orang-orang jijik kepada saya."Lalu malaikat itu mengusapnya dan seketika itu hilanglah penyakitnya yang menjijikkan itu. Kini ia mempunyai warna kulit yang bagus. Kemudian malaikat itu bertanya lagi kepadanya, "Harta apa yang paling engkau sukai?"

Orang itu menjawab, "Unta."

Akhirnya orang itu diberikan seekor unta yang bunting sambil didoakan oleh malaikat, "Semoga Allah memberi berkah untukmu dalam unta ini."

Kemudian malaikat mendatangi si Botak dan bertanya kepadanya, "Apakah yang paling engkau sukai?"
Si Botak menjawab, "Rambut yang indah dan hilangnya dari diri saya penyakit yang kerananya aku dijauhi oleh manusia."

Malaikat lalu mengusapnya, sehingga hilanglah penyakitnya dan dia diberi rambut yang indah. Malaikat bertanya lagi, "Harta apa yang paling engkau sukai?"

Orang itu menjawab, "Sapi."

Akhirnya si Botak diberikan seekor lembu yang bunting dan didoakan oleh malaikat, "Semoga Allah memberkahinya untukmu."

Selanjutnya malaikat mendatangi si Buta dan bertanya kepadanya, "Apa yang paling engkau sukai?"

Si Buta menjawab, "Allah mengembalikan kepada saya mata saya agar saya boleh melihat manusia."

Malaikat lalu mengusapnya hingga Allah mengembalikan padangannya. Si Buta boleh melihat lagi. Setelah itu malaikat bertanya lagi kepadanya, "Harta apa yang paling engkau sukai?"

Orang itu menjawab, "Kambing."

Akhirnya diberilah seekor kambing yang bunting kepadanya sambil malaikat mendoakannya.
Singkat cerita, dari haiwan yang dimiliki ketiga orang itu beranak dan berkembang biak. Yang pertama memiliki satu lembah onta, yang kedua mempunyai satu lembah sapi, dan yang ketiga mempunyai satu lembah kambing.

Kemudian sang malaikat - dengan wujud berbeza dengan sebelumnya-mendatangi si Belang. Malaikat berkata kepadanya, "Seorang miskin telah terputus bagiku semua sebab dalam safarku, maka kini tidak ada bekal bagiku kecuali pertolongan Allah kemudian dengan pertolongan anda. Saya memohon kepada anda demi (Allah) yang telah memberi anda warna yang bagus, kulit yang bagus, dan harta, satu ekor unta sahaja yang boleh menghantarkan saya dalam safar saya ini. "

Orang yang tadinya belang itu menanggapi, "Hak-hak orang masih banyak."

Lalu malaikat bertanya kepadanya, "Sepertinya saya mengenal anda. Bukankah anda dulu berkulit belang yang dijauhi oleh orang-orang dan juga faqir, dan anda diberi oleh Allah? "

Orang itu menjawab, "Sesungguhnya harta ini saya warisi dari orang-orang tuaku."

Maka malaikat berkata kepadanya, "Jika kamu dusta, maka Allah akan mengembalikan pada keadaan semula."

Lalu, dengan rupa dan penampilan sebagai orang miskin, malaikat mendatangi bekas si Botak. Malaikat berkata kepada orang ini seperti yang dia katakan kepada si Belang sebelumnya. Ternyata tanggapan si Botak sama persis dengan si Belang. Maka malaikat pun menanggapinya, "Jika kamu berdusta, Allah pasti mengembalikan kepada keadaan semula."

Lalu malaikat - dengan rupa dan penampilan berbeza dengan sebelumnya-mendatangi si Buta. Malaikat berkata kepadanya, "Seorang miskin dan Ibn Sabil yang telah kehabisan bekal dan usaha dalam perjalanan, maka hari ini tidak ada lagi bekalan yang menghantarkan aku ke destinasi kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian dengan pertolongan anda. Saya memohon kepada anda, demi Allah yang mengembalikan pandangan anda, satu ekor kambing sahaja supaya saya boleh meneruskan perjalanan saya. "

Maka si Buta menanggapinya, "Saya dulu buta, lalu Allah mengembalikan pandangan saya. Maka ambillah apa yang anda suka dan tinggalkanlah apa yang kamu suka. Demi Allah aku tidak keberatan kepada kamu dengan apa yang anda turun kerana Allah. "

Lalu malaikat berkata kepadanya, "Jagalah harta kekayaanmu. Sebenarnya kamu (hanyalah) diuji. Dan Allah telah redha kepadamu dan murka kepada dua sahabatmu. "

Demikianlah kisah ini, Allah sentiasa menguji hamba-hamba-Nya. Dan kita pun sentiasa diuji oleh-Nya.

Dalam kisah tadi, ada dua hal yang menjadi bahan ujian, iaitu kesihatan / penampilan fizikal dan harta. Mudah-mudahan kita adalah yang orang yang lulus ujian sebagaimana si Buta. Jika kita ingin seperti si Buta, maka kita harus berusaha menjadi sebahagian dari orang-orang yang bersyukur dan sentiasa merasakan adanya pengawasan Allah (muroqobatullah).

Semoga Allah sentiasa redha kepada kita dan tidak murka kepada kita semua .. Aamiin.


Comments