Diplomasi Lenyapkan Kekuasaan Salib di Syam

Diplomasi Lenyapkan Kekuasaan Salib di Syam

Pasca berakhirnya Dinasti Ayubiyah yang digantikan oleh kesultanan Mamalik, konflik antara kekuasaan Muslim dengan kekuasaan Salib di Syam terus berlangsung. Setelah Al-Quds direbut umat Islam, pemerintahan Salib yang tersisa adalah Anthakiya dan Tarabulus. Sultan Dhahir Baibars setelah berjaya mengatasi konflik dalaman di Mesir, akan menjalin hubungan. Ia berdiplomasi dan bersatu demi dengan pihak Eropah yang tidak selaras dengan pemerintahan Salib. Hal itu bertujuan agar mereka tidak menghantar bantuan kepada para penguasa Salib juga tidak membenarkan pasukan Salib melalui wilayah mereka. Sehingga pemerintahan Salib di Syam terkucil.

Sultan Dhahir Baibars segera menghantar utusan ke Bizantium yang ketika itu dipimpin oleh Michael Palailogos untuk membina parti. Dalam parti itu, Bizantium bersedia membela Kesultanan Mamalik jika pihak Salib melakukan serangan. Bertindak balas sambutan baik tersebut, Sultan Dhahir Baibars menghantar sejumlah tenaga untuk berkhidmat dalam urusan istana di Bizantium. Juga menghantar seorang doktor mata Ar-Rasyid dan sejumlah uskup yang didampingi oleh Amir Farisuddin Al-Mas'udi.

Byzantine pun memperindah dan mengemaskini bangunan masjid jami 'Konstantinopel. Mereka mempersilakan para utusan Dhahir Baibars untuk mengunjunginya. Dhahir Baibars juga menghantar untuk masjid itu lampu-lampu berlapis emas, tirai dengan ukiran, permaidani dan wewangian.

Selain dengan Bizantium, Dhahir Baibars berkoalisi dengan pihak Sicily yang juga dikenali bermusuhan dengan pemerintahn Salib yang ketika itu dipimpin oleh Manfred. Di Sicily sendiri majoriti penduduknya Muslim, kerana sebelum ini dikuasai oleh Dinasti Aghalibah. Meski pemimpinnya memeluk ajaran Kristian, di pulau itu syiar-syiar Islam masih bertahan dan didirikan solat Jumaat. Dhahir Baibars menghantar hadiah berupa seekor zirafah dan sejumlah budak Tatar beserta kuda-kuda mereka kepada Manfred.

Kerana kecondongan Manfred kepada pihak Muslim, paus menyisihkannya daripada gereja. Dan paus juga ikut berperan dalam pembunuhan Manfred.

9 Ulama Sufi dan Jihad Mereka dalam Perang Salib
Hubungan Mamalik dengan Sicily semakin erat di masa Charles Anjou. Kedua-dua belah pihak telah sepakat melakukan kerja sama dalam bidang perdagangan.

Mamalik juga menjalin hubungan perdagangan dengan Aragon juga Alfonso, selaku pemimpin Sevilla. Dhahir Baibars menghantar utusan ke Sevilla dengan mambawa sejumlah hadiah, dan pihak Sevilla menerima dengan baik, dan menyediakan kapal khusus untuk mengantar utusan kembali ke Mesir melalui Iskandaria.

direbutnya Anthakiya

Setelah sudah dibina bersekutu dengan sejumlah penguasa Kristian di Eropah, Dhahir Baibars mula melakukan serangan-serangan ke wilayah Salib di Timur. Dan, kemenangan demi kemenangan pun diraih. Kemanangan paling besar diperoleh dengan dikuasainya Anthakiya.

Langkah Dhahir Baibars dilanjutkan oleh penggantinya Al-Mansur Qalawun. Ia membina pakatan dengan Bizantium yang ketika itu dipimpin oleh Michael Palaiologos. Al-Qalqasandi telah menterjemahkan naskah perjanjian ke bahasa Arab, di mana empayar Byzantine menyampaikan keinginan untuk membina hubungan persahabatan, "pemerintahanku tidak akan melakukan penyerangan terhadap kekuasaannya (Qalawun) juga tidak terhadap negerinya serta benteng-bentengnya dan pasukannya selama-lamanya." (Shubh Al-A 'sha, 14 / 72-75).

Hubungan perdagangan dengan Bizantium juga terjalin. Antara Mamalik dan Byzantine bersetuju bahawa kedua-dua belah pihak tidak melakukan aktiviti yang membahayakan para peniaga. Bahkan Byzantine menarwarkan bantuan armada laut jika Mamalik menghadapi musuh bersama. (Shubh Al A'sha, 14 / 75-78).

Al-Manshur Qalawun beserta putranya Al-SHRAF Khalil juga membina hubungan parti dengan Alfonso III, penguasa Aragon. Dalam perjanjian bertulis bahawa pihak Aragon dan saudara-saudaranya merupakan sahabat bagi mana-mana pihak yang bersahabat dengan Sultan Qalawun dan putra-putranya, juga musuh bagi siapa saja yang memusuhi Sultan Qalawun, "Termasuk seluruh penguasa Kristian atau yang lain."

Kesepakatan juga berkaitan dengan perdagangan, yakni bahawa pihak Eropah membenarkan pedagangnya juga pedagang lain untuk membawa besi dan kayu ke wilayah Muslim. Dan sama-sama melindungi para pedagang Muslim maupun Aragon. (Tasyrif Al-Ayam wa Al-'Ushur, hal. 157-162).

direbutnya Tharabulus

Dengan parti-parti ini, maka para penguasa Kristian tidak membolehkan untuk bersatu melawan wilayah-wilayah Muslim. Dan para penguasa Salib di Syam pun terkucilkan. Setelah itu, Qalawun melancarkan serangan ke kekuasan Salib di Syam. Kemenangan gemilang yang diwujudkan Qalawun adalah direbutnya Tharabulus dari pemerintahan Salib.

20 Tahun Sebelum Perang Salib Berkobar
Pada masa itu, Akka satu-satunya wilayah kekuasaan Salib yang masih bertahan di Syam. Kecuaian telah dilakukan oleh sekelompok pasukan yang baru datang dari bandar Bunduqiyah Eropah yang hendak mengobarkan peperangan dengan merampok kafilah perdagangan Muslim. Pihak Akka sendiri meminta maaf atas kejadian itu dan berjanji akan menghukum para pelakunya. Namun Qalawun tidak menerima, dan bersiap melakukan serangan terhadap Akka. Tetapi ajal terlebih dahulu menjemput Qalawun sebelum mewujudkan rencananya.

Kemudian jihad diteruskan oleh Sultan Al-Asyraf. Putera Qalawun ini akan melakukan pengepungan terhadap Akka selama 44 hari. Hingga akhirnya Akka boleh direbut kembali oleh umat Islam. Dan, dengan kejatuhan Akka, maka kekuasaan Salib di Syam telah berakhir. 

sumber http://www.hidayatullah.com/

Comments