Hujan menjadi Musibah karena Kejahilan Manusia


Jika hujan akhir-akhir ini selalu melahirkan musibah dan bencana, itu bukan salah Allah, tetapi al-Quran banyak menyebut datangnya musibah lebih banyak kerana kesalahan manusia itu sendiri.

Hadirnya musibah dan banjir, seharusnya membuat kita berintropeksi diri kerana banyaknya tangan-tangan jahil manusialah telah memporakperandakan alam dan ekosistem menjadi tidak serasi.

Hutan-hutan yang seharusnya menjadi penahan air, tiba-tiba sudah ditumbuhi konkrit-konkrit. Gunung, bukit sudah berubah menjadi perumahan mewah, villa (yang sesungguhnya juga jarang dihuni), kerana pemiliknya hanya menduduki setahun sekali untuk bersenang-senang.

Perliaku buruk manusia dalam pembangunan yang lebih mementingkan dirinya sendiri tidak melihat kesan-kesan lain menyebakan datangnya hujan seharusnya jadi berkat justru menjadi musibah.

Datangnya hujan ibarat datangnya harta pada kita. Bila sebelumnya kita tak mempunyai wang tiba-tiba dalam sekejab diberi kekayaan melimpah-ruah, maka harta yang kita miliki boleh jadi musibah jika tidak kita control dan kita uruskan dengan baik. Mempunyai harta dan kekayaan belum tentu berkat, bahkan boleh jadi musibah bagi anak, isteri atau kita sendiri. Sama seperti hujan yang tidak kita uruskan.

Larangan mencela Hujan

Sebahagian orang sering keluar dari mulutnya celaan, "Aduh! Hujan lagi, hujan lagi. "

Ketahuilah, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah menasihatkan kita agar jangan selalu menjadikan makhluk yang tidak dapat berbuat apa-apa sebagai kambing hitam jika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai. Seperti beliau melarang kita mencela waktu dan angin kerana kedua makhluk tersebut tidak dapat berbuat apa-apa.

Dalam sebuah hadits qudsi, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman (yang artinya); "Manusia menyakiti Aku; dia mencaci maki masa (waktu), padahal Aku adalah pemilik dan pengatur masa, Aku-lah yang mengatur malam dan siang menjadi silih berganti. "[HR Muslim].

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda, "Janganlah kamu mencaci maki angin." [HR. Tirmidzi no. 2252]

Dari dalil di atas terlihat bahawa mencaci maki masa (waktu) dan angin adalah sesuatu yang terlarang dalam Islam. Begitu pula halnya dengan mencaci maki makhluk yang tidak dapat berbuat apa-apa, seperti mencaci maki angin dan hujan adalah terlarang.
Islam memberi panduan kita hujan turun.

Pertama, do'a kesyukuran pada Allah

'Aisyah radhiyallahu' anha berkata,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ : اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا
"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika melihat turunnya hujan, beliau mengucapkan; "Allahumma shoyyiban nafi'an" [Ya Allah turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat] ". [HR Bukhari]

Kedua, turunnya hujan, justeru kesempatan terbaik untuk memanjatkan do'a dan di mana doa mudah dikabulkan
Ibnu Qudamah dalam Al Mughni mengatakan, "Dianjurkan untuk berdo'a ketika turunnya hujan, sebagaimana diriwayatkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda," Carilah do'a yang mustajab pada tiga keadaan: (1) Bertemunya dua pasukan, (2) Menjelang solat dilaksanakan, dan (3) Saat hujan turun. "[HR Bukhari]

Ketiga: do'a ketika terjadi hujan lebat.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam suatu saat pernah meminta diturunkan hujan. Kemudian ketika hujan turun begitu lebatnya, beliau memohon pada Allah agar cuaca kembali menjadi cerah. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berdoa, "Allahumma haawalaina wa laa' alaina. Allahumma 'alal aakami wal jibaali, wazh zhiroobi, wa buthunil awdiyati, wa manaabitisy syajari [Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merosakkan kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ke dataran tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, perut lembah dan tempat tumbuhnya pepohonan]. "

Keempat, mengambil berkah dari air hujan

Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu berkata, "Kami pernah kehujanan bersama Rasulullah shallallahu' alaihi wa sallam. Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menyingkap bajunya hingga tersiram hujan. Kemudian kami berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan demikian?" Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Kerana hujan ini baru saja Allah ciptakan." [HR Muslim]

An-Nawawi menjelaskan, "Makna hadits ini adalah hujan itu rahmat yaitu rahmat yang baru saja diciptakan oleh Allah Ta'ala. Oleh kerana itu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bertabaruk (mengambil berkah) dari hujan tersebut. "[Syarh Muslim, Yahya bin Syarf An Nawawi,]

Demikianlah akidah seorang Muslim dalam melihat persoalan hujan. Semoga berkat yang dating pada kita menyebabkan iman kita bertambah bukan sebaliknya menjadi berkurang dan menyebabkan kita inkar pada Allah Subhanahu Wata'ala, layaknya orang-orang yang tidak mempunyai keimanan. *

sumber http://www.hidayatullah.com/

Comments