Pemimpin Adil di Akhir Zaman, Hanya Berkuasa 7 Tahun?


APAKAH Anda mula merasa lelah menduduki dunia ini? Adakah pernah terlintas di benak anda untuk segera meninggalkan dunia saja? Ya, hal semacam ini mungkin terjadi pada banyak orang. Melihat keadaan dunia yang tak lagi bersahabat dengan penghuninya. Ditambah lagi dengan banyaknya manusia yang bangga dengan kemasiatannya.

Selain itu, pemimpin-pemimpin masa kini, lebih banyak hanya memikirkan dirinya sendiri daripada rakyatnya. Kesejahteraan dan apa yang diperlukan rakyat tak lagi didengar. Dasar yang dibuat seringkali menjadi beban bagi rakyatnya. Hasilnya, banyaknya pertikaian yang terjadi. Hingga, bumi ini terasa bukanlah tempat yang selamat lagi untuk dijadikan tempat tinggal.

Meski begitu, kita tak perlu bimbang. Kita harus yakin bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan hamba-hamba-Nya yang selalu berpegang teguh pada syariatnya merasakan beban melebihi kesanggupannya. Allah telah berjanji bahawa mendekati akhir zaman kelak, kita akan memperoleh pemimpin yang adil dan sentiasa memberi perhatian kepada keperluan rakyatnya. Siapakah dia?

Dialah Imam Mahdi. Sang Mahdi yang mempunyai nama asli Muhammad ini akan menjadi pemimpin yang adil. Dia akan melaksanakan suatu dasar yang mensejahterakan rakyatnya. Bahkan, pada masanya ini kemakmuran akan tersebar. Sehingga, setiap orang tidak lagi berputus asa dalam menjalani hidupnya.

Tetapi, tentu saja kita tahu bahawa segala sesuatu yang ada di dunia ini tidaklah abadi. Begitu pula kepemimpinan seseorang. Akan tiba masanya Imam Mahdi tidak lagi boleh menjadi pemimpin. Sebab, Imam Mahdi pun hanya manusia biasa. Ia berasal dari Allah dan akan kembali kepada-Nya. Lantas, berapa lama Imam Mahdi akan berkuasa?

Disebutkan dalam riwayat At Tirmidzi, "Imam Mahdi akan muncul di tengah-tengah umatku dan ia akan berkuasa selama lima, tujuh atau sembilan tahun," Ada keraguan dari Zaid, salah seorang periwayat hadis ini.

Al Mubarakfuri menjelaskan, "Dalam riwayat dari Abu Sa'id Al Khudri dalam sunan Abu Daud disebutkan bahawa Imam Mahdi berkuasa selama tujuh tahun dan tidak ada keraguan sama sekali dari perawi. Begitu pula dalam hadis Ummu Salamah disebutkan pula bahawa Imam Mahdi akan berkuasa selama tujuh tahun. Di sini juga tanpa disebutkan adanya keraguan dari perawi. Dari sini, hadis yang menggunakan lafazh tegas lebih didahulukan daripada lafazh yang masih ada syak (keraguan), "(Tuhfatul Ahwadzi, Syaikh Muhammad 'Abdurrahman bin' Abdurrahim Al Mubarakfuri Abul 'Alaa, 6/404, Darul Kutub Al' Ilmiyyah, Beirut) .

Dari penjelasan beliau menunjukkan bahawa yang lebih tepat jika kita katakan, Imam Mahdi berkuasa selama tujuh tahun. Wallahu a'lam.

islampos.com

Comments