Inilah Negeri Kaum Aad yang Dibinasakan

Telah selesai pendedahan terhadap penemuan kota Iram Dzatul 'Imad (pemilik tiang-tiang) sekitar tahun 1998 Masihi di kawasan Syasher di padang pasir Zhafar. Dan jarak penemuan itu sekitar 150 Km sebelah utara bandar Shoalalah dan 80 Km dari bandar Tsamrit. Telah disebutkan bandar Iram dan penduduknya, kaum 'Aad di banyak tempat dalam al-Quran, sebagaimana firman Allah,

إرم ذات العماد * التي لم يخلق مثلها في البلاد * الفجر: 8 -7

"(Iaitu) Penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun (suatu kota) seperti itu di negeri-negeri lain." QS. Al-Fajr: 7-8)

Dan itu adalah negerinya 'Aad kaum Nabi Hud' alaihissalam yang telah Allah binasakan dengan angin yang sangat dingin dan kencang, dan saya yakin anda semua mengetahui kisahnya yang disebutkan dalam al-Quran. Dan datang penyebutan kaum 'Aad dan negerinya, Iram di dua surah dalam al-Quran, salah satunya dengan nama Nabi mereka iaitu Hud' alaihissalam, dan yang kedua dengan nama tempat tinggal mereka iaitu al-Ahqaaf, dan di dalam puluhan ayat al -Qur 'an yang terdapat dalam 18 surat dalam al-Quran. Dan penyebutan kaum 'Aad dalam al-Quran terhitung sebagai pemberitaan yang paling banyak berbanding dengan pemberitaan tentang ummat-ummat yang lain yang dibinasakan, sebagai bentuk keajaiban dalam al-Quran. Hal itu kerana kaum ini ('Aad) telah dibinasakan secara total dengan angin berpasir yang tidak sewajarnya. Pasir-pasir itu menanam dan menutup peninggalan-peninggalan mereka, sehingga tersembunyi (tertutup) semua peninggalan mereka dari muka Bumi.

Dan hal itu menyebabkan sebahagian besar ahli arkeologi dan ahli sejarah mengingkari dan tidak membenarkan adanya kaum 'Aad pada zaman dahulu, dan mereka (arkeologi dan ahli sejarah) menganggap penyebutan tentang mereka (kaum' Aad) dalam al-Quran sebagai kisah-kisah simbolik (yang tidak ada kenyataanya) untuk diambil pelajaran dan pengalaman. Bahkan lebih parah lagi sebahagian penulis buku menganggap mereka (kaum 'Aad) sebagai dongeng yang tidak ada sama sekali kenyataannya dalam sejarah.

Kemudian munculah kajian-kajian arkeologi pada tahum 80-an atau 90-an pada abad ke-20 dengan penyelidikan tentang negeri Iram di padang pasir ar-Rub'u al-Khali di Zhaafar 150 Km sebelah utara bandar Shalabah, selatan kerajaan Oman. Dan penemuan meraka membuktikan kebenaran al-Quran dalam semua yang diberitakan di dalamnya tentang kaum 'Aad.

Berangkat dari hal tersebut maka pembahasan hal ini di sini hanya mencukupkan diri pada penemuan arkeologi di atas dan pada apa yang dicatat dalam al-Quran surah al-Fajr ayat 6-8 semenjak 1400 tahun yang lalu. Dan seandainya al-Qur'an menunjukkan pada sesuatu, maka hal itu tidak lain hanyalah menunjukkan hakikat yang sebenarnya bahawa al-Quran adalah benar-benar firman Allah Sang Pencipta. Dialah yang menurunkan al-Quran dengan ilmu-Nya kepada penutup para Nabi dan Rasul (Muhammad) shallallahu 'alaihi wasallam, beliau shallallahu' alaihi wasallam menjaganya untuk kita dengan bahasa wahyu yang diwahyukan kepadanya (bahasa Arab). Maka al-Quran tetap terjaga dengan tata bahasa Rabbani, dengan kebenaran setiap huruf dan kalimatnya dan isyarat di dalamnya.

Iram Dzatul 'Imad dalam sejarah Islam

Di dalam tafsir tentang apa yang datang tentang kaum 'Aad dalam al-Quran, beberapa ulama ahli tafsir, ahli Geografi, ahli sejarah dan ahli nasab (silsilah keturunan) muslim seperti ath-Thabari, as-Suyuthi, al-Qozwaini, al -Hamdani, Yaqut al-Hamawi dan al-Mas'udi bersemangat untuk mengungkap tentang hakikat mereka. Mereka (para ulama di atas) menyebutkan bahawa kaum 'Aad termasuk al-Arab al-Baa'idah (Arab yang telah musnah). Dan mereka (al-Arab al-Baa'idah) merangkumi banyak kaum yang telah musnah ratusan tahun sebelum diutusnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, di antara mereka itu kaum' Aad, Tsamud, al-Wabar, dan selain mereka masih banyak lagi.

Dan mereka (para ulama di atas) mengetahui dari ayat-ayat al-Quran bahawa tempat tinggal kaum 'Aad adalah di Ah-Qaaf jamak dari kata Haqf yang bererti pasir yang condong. Dia adalah salah satu daerah bahagian dari ar-Rab'u al-Khali dengan Hadhramaut di sebelah selatannya, ar-Rab'u al-Khali di selatannya dan dengan Oman di sebelah timurnya, dan dia sekarang adalah dareh Zhaafar. Dan sebagaimana mereka juga mengetahui bahawa Nabi mereka adalah Hud 'alaihissalam, dan bahawasanya setelah binasanya orang-orang yang kafir dari kaumnya, Hud' alaihissalam tinggal di bumi Hadhramaut samapai beliau meninggal, dan beliau dikebumikan di dekat Wadi Barhut arah timur dari kota Tarim.

Adapun tentang kaum Iram pemilik bangunan tinggi itu, maka al-Hamadani (wafat tahun 334H/946M) dan Yaqut al-Hamawi (wafat tahun 627H/1229M) menyebutkan bahawa bangunan tinggi mereka yang dahulu adalah hasil bangunan Syaddad bin 'Aad dan telah hilang musnah (tertimbun pasir), dan ia tidak diketahui sekarang, walaupun beredar di cerita-cerita tentangnya. Untuk melihat gambar tentang kota mereka yang ditemui oleh para saintis arkeologi lihat di sini.

Comments