Renungan untuk mereka yang gemar merayakan hari jadi

Lama saya terpegun. Memikirkan orang-orang yang selalu merayakan hari kelahirannya. Mengundang banyak orang untuk hadir, makan makanan sehingga games-games untuk meriahkan suasana. Sorak tawa kegembiraan terpancar dari yang berulang tahun. Ucapan selamat serta doa semoga panjang umur khususnya di ucapkan oleh yang hadir.

Yang semakin membuat saya semakin miris adalah tatkala mendengar khabar bahawa biasanya setiap perayaan ulang tahun biasanya juga di hidangkan mie goreng special untuk ulang tahun yang biasa disebut sebagai mie goreng ulang tahun. Mie goreng tersebut disajikan dengan member makna dan harapan agar kelak umur semakin panjang, rezeki semakin mengalir layaknya mie goreng tersebut. Sebagaimana tradisi sebahagian masyarakat tionghoa yang selalu menyajikan Mie Ulang Tahun sebagai hidangan wajib bagi setiap perayaan tersebut.

Padahal umur dalam hal ini kematian adalah hal yang pasti, tidak boleh dimajukan dan tidak boleh dimundurkan.

Allah swt berfirman: "Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya dan tidak pula dapat memundurkannya (TQS al-Hijr [15]: 5, al-Mu'minun [23]: 43)

Memang, ada sabda Nabi saw. sebagai berikut:
Siapa saja yang suka dilapangkan rezekinya dan ditambah umurnya hendaklah ia bersilaturahmi (HR al-Bukhari, Muslim, Abu dan Ahmad).

Juga ada beberapa hadis seumpamanya. Dalam hal ini, yang dimaksudkan dengan pertambahan umur bukanlah penangguhan ajal. Yang bertambah tidak lain adalah keberkatan umurnya dalam ketaatan kepada Allah. Boleh juga maknanya adalah bukan pertambahan umur biologi, tetapi umur sosiologis, yakni peninggalan, jejak atau atsar al-'umri-nya yang terus mendatangkan manfaat dan pahala selepas kematian biologisnya. Abu Darda menuturkan bahawa Rasulullah saw. pernah bersabda:

Sesungguhnya Allah tidak akan mengakhirkan (kematian) seseorang jika telah datang ajalnya. Sesungguhnya bertambahnya umur itu dengan keturunan salih yang Allah kurniakan kepada seorang hamba, lalu mereka mendoakannya sesudah kematiannya sehingga doa mereka menyusulinya di kuburnya. Itulah pertambahan umur (HR Ibn Abi Hatim dikutip oleh al-Hafizh Ibn Katsir di dalam tafsirnya QS Fathir: 11).

Selain anak salih, hadis lain menyatakan bahawa ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah dan sunnah hasanah juga akan memanjangkan umur sosiologis seseorang. Pelakunya, meski telah mati secara biologi, seakan ia tetap hidup dan beramal dengan semua itu serta mendapat pahala kerananya.

Maka sangat aneh jika ada seorang muslim merayakan ulang tahun dan mengharapkan agar umur nya menjadi panjang. Padahal dia seharusnya bersedih, kerana bahagian umur nya berkurang.
Ya, itulah salah satu pengaruh dari pola fikir sebahagian masyarakat kita. Perayaan tersebut seolah-olah telah menjadi tradisi yang tidak boleh ditinggalkan.

Bahkan saya pernah tahu ada sebuah keluarga yang selalu merayakan perayaan ulang tahun tersebut baik bagi yang baru berumur satu tahun hingga yang telah berumur (baca = uzur) sekalipun. Seakan haram hukum nya jika tidak dikerjakan.
Kelahiran seorang manusia sebenarnya merupakan perkara yang biasa saja. Bagaimana tidak? Setiap hari, setiap jam, bahkan setiap minit dunia ini tidak henti-henti menyambut kelahiran bayi-bayi manusia yang baru. Kerana perkara yang biasa-biasa saja, tidak terasa bahawa dunia ini telah dihuni lebih dari 6 bilion jiwa.
Kerana itulah, barangkali, Nabi kita, Rasulullah Muhammad Saw tidak menjadikan hari kelahirannya sebagai hari yang istimewa, atau sebagai hari yang setiap tahun harus diperingati. Keluarga beliau, baik pada masa Jahiliah mahupun pada masa Islam, juga tidak pernah memperingatinya, padahal beliau adalah orang yang sangat dicintai oleh keluarganya. Mengapa? Sebab, dalam tradisi masyarakat Arab, baik pada zaman Jahiliah mahupun zaman Islam, peringatan atas hari kelahiran seseorang tidak pernah dikenali.

Pandangan Islam Terhadap Hari Lahir

Memang, tidak ada satu pun nas dari Al Quran dan al hadis yang menyatakan bahawa merayakan ulang tahun itu adalah haram. Namun pula sebaliknya, tidak ada juga dalil yang menyatakan kebolehan tersebut.

Disinilah pentingnya dilakukan kajian yang cermat terhadap fakta perayaan ulang tahun itu sendiri. Kalau kita cermati dengan teliti, perayaan ulang tahun adalah buah dari kebudayaan barat yang di bawa ke negeri-negeri Islam oleh para penjajah. Ini tatkala negeri-negeri Islam di pecah belah menjadi lebih dari 57 negara pasca di runtuhnya khilafah Islam pada tarikh 03 maret 1924 silam.

Sejak saat itu umat Islam mengalami kemerosotan di segala bidang, baik dari ekonomi, undang-undang, politik, social budaya.
Dan perayaan ulang tahun hanya satu diantara sekian banyak kebudayaan asing yang di bawa masuk ke dalam negeri-negeri Islam tersebut.

Maka jelas bahawa perayaan ulang tahun merupakan aktiviti yang bertasyabuh dengan orang-orang kafir. Memang tidak semua tasyabuh itu haram, kerana memang ada batasan-batasannya. Namun untuk perayaan ulang tahun jelas merupakan tasyabuh yang bertentangan dengan Islam.

Batasan tasyabbuh adalah seseorang melakukan tasyabbuh (penyerupaan) terhadap apa yang menjadi ciri khas objek yang diserupai. Tasyabbuh terhadap orang-orang kafir maknanya adalah seorang muslim yang melakukan sesuatu hal dari kekhususan mereka. Adapun sesuatu yang telah umum tersebar di kaum muslimin di mana hal itu tidak membezakannya dengan orang-orang kafir, maka tidak termasuk tasyabbuh. Bukan pula termasuk sesuatu yang diharamkan dari sisi tasyabbuh-nya itu, kecuali jika sesuatu itu diharamkan dari sisi yang lain. Dan sebagaimana yang kita sudah fahami bersama bahawa perayaan ulang tahun adalah sesuatu yang khas bagi mereka.

Maka dalam hal ini, Rasulullah saw mengingatkan kepada kita semua akan sabda nya:

Tasyabbuh (menyerupai) orang-orang kafir adalah haram walaupun tidak mempunyai maksud seperti mereka, dengan dalil hadis Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma dari Rasulullah shallallahu' alaihi wa sallam:

"Barangsiapa yang tasyabbuh dengan satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka." (HR. Abu Dawud di dalam Sunannya dan lain-lain)

Hadis ini menetapkan pelbagai hal tentang dilarangnya menyerupai orang-orang kafir.

'Amr bin Syu'aib telah meriwayatkan dari bapanya dari datuknya bahawa Rasulullah shallallahu' alaihi wa sallam bersabda:

"Bukan termasuk golongan kami orang yang menyerupai kaum selain kami. Jangan kamu menyerupai yahudi dan Nasrani. "

sumber dari eramuslim.com


Comments