Yahudi Ketika Ini Bukanlah Keturunan Bani Israel

Saat ini, Yahudi, yang diduga merupakan keturunan bani Israel yang menolak Isa dan Muhammad, (semoga rahmat dan kesejahteraan dilimpahkan kepada kedua Nabi tersebut), di mana penolakan mereka tersebut berlanjutan hingga kini, terbahagi dalam dua kumpulan iaitu kaum Sephardim dan kaum Ashkenazim. Jumlah kaum Ashkenazim jauh lebih banyak dari kaum Sephardim. Asal usul mereka sangat berbeza di antara satu sama lain.

Kaum Sephardim, pada umumnya adalah Yahudi yang sejak zaman dahulu telah tinggal di Afrika Utara, Timur Tengah dan Eropah Tenggara. Dan pada suatu masa mereka juga pernah tinggal di Sepanyol pada zaman muslim berkuasa disana (711 AD-1609 AD), namun mereka dimusnahkan ataupun terpaksa melarikan diri pada saat pendudukan Kristian Triniti pada tahun 1492 AD Selepas ini sesungguhnya tidak ada lagi kaum Sephardim yang tinggal di Sepanyol, dan banyak dari mereka yang tinggal di Afrika Utara, Timur Tengah dan Eropah Tenggara dikenali sebagai Yahudi yang berasal dari Sepanyol ataupun keturunannya bukan sebagai keturunan Yahudi yang tinggal di wilayah tersebut diatas sejak zaman Musa dan Isa ataupun pada masa dahulu daripada suku bani Israel.

Sangatlah jelas bahawa asli dari 'Yahudi Sepanyol' adalah orang-orang yang berhijrah dari Eropah tenggara, Timur tengah dan Afrika Utara semasa pemerintahan Islam di Sepanyol-namun seperti yang akan kita lihat nanti, Insya Allah-kemungkinan beberapa Yahudi dari Sepanyol bukanlah pendatang Sephardic dari timur, melainkan Yahudi Ashknazi dari Utara. Sejak saat itu Yahudi Ashknazi dikenali sebagai Yahudi bukan keturunan bani Israel, namun keturunan dari 'Yahudi Sepanyol' bukan Yahudi Sephardic-walaupun pada masa ini mereka dikenali dengan nama tersebut.

Ashkenazi pada umumnya adalah Yahudi dari abad ke lapan dan seterusnya tinggal di Eropah dan terkini di Amerika. Tidak dapat dinafikan bahawa Yahudi Ashkenazi bukanlah keturunan bani Israel asli. Arthur Koestler menyebut mereka, 'bani yang ke tiga belas' dalam bukunya

Ringkasnya, kisah Ashkenazi adalah sebagai berikut:

Pada abad ketujuh A.D. terdapat suku Turky yang dikenali kaya dan mempunyai kekuasaan yang besar di sekitar laut mati dan laut Caspian. Mereka dikelilingi oleh Kristian Eropah dari utara, dan oleh Muslim dari selatan. Untuk menjaga keselamatan kerajaan mereka, dan untuk alasan kebijaksaan politik semata-mata dan bukanlah alasan-keagamaan-pemimpin mereka memutuskan bahawa seluruh suku Khazar harus menganut agama Yahudi, dengan alasan Kristian Eropah tidak akan mengganggu mereka jika mereka menyembah Tuhan, begitu juga kaum muslimin akan melayan mereka sebagai 'ahli kitab', dan juga tidak akan mengganggu mereka.

Alasan lain, jika mereka memilih Islam atau Muslim, tentunya mereka akan terlibat di dalam pertikaian yang sudah ada di antara Kristian Eropah dan Muslim-sehingga memilh agama Yahudi adalah jalan yang paling selamat bagi mereka.

Michael Rice menggaris bawahi asal usul dan sejarah Khazars di dalam bukunya Keturunan Palsu, dalam kalimat ini

Khazar adalah salah satu suku Turki yang pindah kearah barat sebagai akibat dari adanya tekanan besar di Asia, bermula dengan menetap di sebelah Utara kerajaan Byzantine, dalam pertengahan abad pertama millennium AD. Kedatangan mereka disebabkan oleh adanya pencerobohan Mongol. Khazar pertama kali muncul di Rusia Selatan, di wilayah antara Kaukasus, Don dan Volga, kemudian mereka mula memperlihatkan sifat nomadennya dan mula berusaha untuk mendapatkan kedudukan di dalam pemerintahan.

Khazar, suku ini hidup dengan makmur. Akibatnya Byzantin dan kerajaan Muslim mulai tertarik dengan mereka dan pada kenyataannya tidaklah mudah bagi satu sama lain untuk melakukan komunikasi.Kedua kekuatan ini baik kristiani Eropah dan Muslim sama-sama menekan kaum penyembah berhala ini (Khazar) untuk menerima ajaran agama mereka yang masing-masing meyakini bahawa agama merekalah yang paling benar. Kaum Khazar dikenali sebagai orang-orang yang pandai, yang sangat cemas akan keadaan yang ada sehingga mereka tidak memilih salah satu agama baik dari Kristian Eropah maupun dari Muslim.Karena jika mereka memilih salah satu daripada kuasa besar ini, ertinya mereka akan mengasingkan kekuatan yang lain . Sehingga Khazar mula mencari penyelesaian untuk menyelesaikan masalah ini. Penyelesaian tersebut adalah dengan menganut agama Yahudi dengan harapan boleh menghindarkan tekanan dari kedua-dua kekuatan besar mereka.

Khazar melakukan kajian secara mendalam agama apakah yang boleh diterima oleh kedua-dua kuasa besar Kristian dan Muslim sebagai agama yang penting di mana masalah ini tertulis di dalam Company Khazar. Didalam surat-menyurat Khazar ini dilaporkan bahawa utusan Muslim yang datang kepada mereka untuk merubah agama mereka menjadi Islam, mereka mengajukan soalan, 'Agama mana yang anda lebih hargai, Yahudi atau Kristian? Tanpa ragu-ragu Muslim menjawab agama Yahudi. Sebaliknya mereka juga bertanya kepada kaum Byzantin, yang mempromosikan agama Kristian orthodox, 'Agama mana yang anda lebih hargai, Yahudi atau Islam? Kaum Kristian dengan serentak menjawab, 'Yahudi'. Oleh kerana keputusan akan dibuat dan Khazars rasmi menjadi Yahudi.

Kerana itulah dalam waktu relatif singkat, seluruh khazar menjadi Yahudi, walaupun tidak ada satupun nenek moyang mereka yang pernah tinggal di tanah suci, dan tidak ada satu pun dari mereka yang berasal dari keturunan bani Israel yang mendapatkan ajaran Musa secara langsung.

Sangat jelas bahawa kelompok Yahudi Eropah ini tidak pernah dapat mengakui bahawa mereka mempunyai garis keturunan dengan Yahudi yang pernah tinggal di tanah suci ataupun di sekitarnya. Mereka sesungguhnya mempunyai kedudukan yang sama dengan kaum Kristian Eropah, yang menjadi Kristian kerana agama dan ketaatan terhadap agama, namun bukan keturunan Kristian dari bani Israel yang pernah tinggal di tanah suci ataupun di sekitarnya.

Selanjutnya, seperti lazimnya agama Kristian di Eropah yang sangat jauh dari ajaran Isa yang asli, begitu juga ajaran agama Yahudi yang dipeluk oleh Khazar bukanlah ajaran asli Musa.

sumber dari eramuslim.com

Comments