50 brigade Mujahidin Syria bergabung dan membentuk kesatuan tentera Islam

Dipimpin oleh Liwa ' ( brigade ) al-Islam, salah sebuah brigade Mujahidin terkuat di ibu negara Syria Damsyik. Sebanyak 50 brigade dan batalion Jihad Syria berkumpul pada Ahad ( 29/9/2013 ) untuk menyatukan 50 brigade tersebut dan membentuk Jaisyul Islam / Jaisy al -Islam ( Tentera Islam).

Dalam pertemuan tersebut, sebulat suara melantik Sheikh Muhammad Zahran bin Abdullah Alusy ( Abu Abdullah), pemimpin Liwa 'al -Islam, sebagai pemimpin tertinggi Jaisy al- Islam.

Berikut nama -nama brigade yang bergabung dalam Jaisyul Islam:

1 . Liwa Al-Islam
2. Liwa Jays Islam
3. Liwa Jays Muslimin
4. Liwa Saiful Haqq
5. Liwa Nusur Syam
6. Liwa Basya - ir An Nashr
7. Liwa Fath Syam
8. Liwa Daraa Al - Ghoutah
9. Kataib As -Shiddiq
10. Liwa Tauhid Al-Islam
11. Kataib Janub Al - Ashimah
12. Liwa Badr
13. ' Umar bin Abdul Aziz
14. Liwa Junud At -Tauhid
15. Liwa Saiful Islam
16. 'Umar ibn Khattab
17. Liwa Mu'adz ibn Jabal
18. Liwa Al - Faruq
19. Liwa Zubair ibn Awwam
20. Liwa zi An - Nurain
21. Liwa Al - Ansar
22. Liwa Hamzah
23. Liwa Ad - Difa 'Al- Jawwi
24. Liwa Al - Midfa'iyah was Shawarikh
25. Liwa ' AL- Mudarra'at
26. Liwa Al - Isyarah
27. Liwa Baibarz
28. Liwa Saiful Haq
29. Liwa Maghawir Qalamun
30. Liwa ' Ibad ar-Rahman
31. Liwa Murabithin
32. Liwa Al - Badiyah
33. Liwa Ansar Sunnah
34. Liwa Ahlul Bayt
35. Liwa Syuhada Al - atarib
36. Liwa Jabhah As - Sahil
37. Liwa ' Ain Jalut
38. Kataib Ansar Tawhid
39. Kataib Al -Mujahidin
40. Kataib Shuqur Abi Dahanah
41. Kataib As -Sunnah
42. Kataib Al - Ansar
43. Kataib Al - Barra ibn ' Azib
44. Kataib Syabab Al-Islam
45. Katiba Ali ibn ABi Talib
46. Katiba Thalhah ibn Abdillah
47. Katiba Al - Isytihadiyin
48. Katiba Rayat Al - Haqq
49. Katiba Dar'ul Islam
50. Katiba Al - Asyayir

Dalam satu kenyataan rasmi, setelah rasmi dibentuk Jayshul Islam mengatakan : "Untuk bersama- sama membentuk " Jays Al -Islam " (tentera Islam) dan membawakan khabar gembira kepada Ummat Islam, Ummat yang berjumlah berbilion, yang musuh-musuh Islam telah memecah belahkan kaum muslimin ini menjadi terpisah dalam pelbagai wilayah, yang telah menumpahkan darah kaum muslimin, yang telah menggunakan harta dan hak kaum muslimin dengan cara yang zalim, yang telah menanam perpecahahan kumpulan dan perbezaan antara kaum muslimin. "

Diterjemahkan oleh Detik Islam dari sumber peribadirasulullah.wordpress.com

Comments