Pahlawan Remaja Islam Di Zaman Rasulullah

Umair bin Abi Waqqash

Pada tahun kedua hijrah, kaum musyrikin Quraisy melakukan penyerangan kepada kaum muslimin. Ketika Nabi Muhammad s.a.w. mendengar berita ini, bersabdalah baginda kepada para sahabatnya yang telah siap berjihad, “Berangkatlah dan bergembiralah kalian.” Ketika kaum muslimin hendak berangkat ke medan pertempuran Badar, ada seorang remaja berumur enam belas tahun, namanya Umair bin Abi Waqqash, adik sahabat Nabi, Sa’ad bin Abi Waqqash. 

Secara diam-diam Umair menyusup ke dalam barisan kaum muslimin. Semangat jihad ternyata, bukan hanya bersemi dalam kalbu orang-orang dewasa, melainkan juga pada anak-anak remaja yang masih di bawah umur. Umair bin Abi Waqqash adalah salah satunya. Rupanya, turut sertanya Umair tidak diketahui oleh Nabi Muhammad s.a.w. Ketika Sa’ad bin Abi Waqqash melihat wajah adiknya yang bersembunyi, ia bertanya, “Wahai Umair, mengapa engkau bersembunyi?”

“Aku takut kalau Nabi menyuruhku kembali pulang, sedangkan aku ingin mati syahid di medan pertempuran,” jawab si adik. Pada waktu Nabi mengetahui perihal Umair itu, maka baginda segera memanggilnya serta menyuruh dia pulang. Baginda tidak mengizinkan Umair yang masih di bawah umur itu turut berperang. Mendengar larangan tersebut Umair pun menangis sejadi-jadinya. Kerana merasa kasihan, akhirnya Nabi kemudian mengizinkannya turut bertempur. Betapa senangnya Umair setelah mendengar keputusan itu. Bersama pasukan muslimin, Umair tiba di lembah Badar pada tengah malam. Mereka mencari tempat yang strategik dekat mata air. 

Pada malam itu Allah s.w.t. menurunkan hujan, sehingga pasukan musyrikin menderita kebanjiran dan mengalami kesulitan untuk bergerak maju. Sebaliknya, hujan ini merupakan rahmat bagi pasukan Islam, kerana pasir tempat berpijak tadi bertambah padat sehingga memudahkan mereka bergerak maju. Nabi Muhammad s.a.w. langsung memimpin angkatan perang kaum muslimin. Dalam peperangan ini, baginda telah memerlihatkan kepada pihak musuh, tentang bagaimana Islam mengajarkan akhlak yang tinggi, Nabi memberi izin kepada kaum musyrikin untuk mengambil air minum, dari mata air yang dikuasai oleh pasukan Islam. Dan Nabi pun berpesan kepada pasukannya, agar berlaku baik terhadap para tawanan perang. 

Pada saat kedua pasukan telah berhadapan dan api peperangan mulai berkobar, Nabi s.a.w. berseru kepada kaum muslimin: “Bangkitlah kalian menuju syurga yang seluas langit dan bumi!” Pertempuran berkecamuk dengan hebatnya. Ali bin Abi Thalib r.a. sebagai pembawa panji-panji perang, berada dalam pasukan pasukan berdepan bersama Hamzah bin Abdul Muthalib dan beberapa orang lainnya. Kedua pasukan nampak tidak seimbang. Pasukan Islam hanya sepertiga pasukan musyrikin.

Untuk kesekian kalinya kalimat “Allahu Akhbar” berkumandang membelah arena peperangan. Bergemalah suara takbir bersahut-sahutan, dan Allah pun menurunkan sejumlah malaikat untuk berperang bersama kaum muslimin. Pasukan Islam terus bertempur dengan semangat berkobar-kobar. Dan Umair bin Abi Waqqish, perajurit yang masih di bawah umur itu, tidak pula ketinggalan. Ia menuju ke tengah-tengah medan perang, menghadang dan menyerang setiap musuh yang datang. Akhirnya malaikat pencabut nyawa pun datang menjemput Umair bin Abi Waqqash. Ia gugur sebagai syuhada. Rohnya melayang ke angkasa, menuju syurga yang telah dijanjikanNya.

*Sumber dari saudagarseposen.blogspot.com

Comments