Kata ‘Uff’ Pada Orang Tua Dalam Al- Quran, Apa Maknanya?


Soalan: Kita dilarang mengucapkan kata uff kepada orang tua. Apa maksudnya?

Jawab: Bismillah was shalatu was salamu 'ala Rasulillah, wa ba'du.

Ada 3 ayat yang menyebutkan kata uf dalam al-Quran:

Pertama, ayat berkaitan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua.

Berikut ayatnya:

"Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "uff" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, "(QS. Al-Isra: 23)

Kedua, ayat yang menyebutkan perkataan Ibrahim ketika mengepung kaumnya yang beribadah kepada selain Allah.

Hal itu sebagaimana dalam firman-Nya:

"Ibrahim berkata: Maka mengapakah kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikitpun dan tidak (pula) memberi mudharat kepada kamu? Uff untuk kalian dan apa yang kamu sembah selain Allah. Maka apakah kamu tidak memahami, "(QS. Al-Anbiya: 66 - 67)

Ketiga, ayat yang menyebutkan permisalan anak soleh dan anak durhaka. Anak derhaka ketika diajak beriman, dia menghina orang tuanya.

Hal itu sebagaimana dalam firman Allah SWT:"Dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya:" Uff bagi kamu keduanya, apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahawa aku akan dibangkitkan, padahal sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumku? lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya mengatakan: "Celaka kamu, berimanlah! Sesungguhnya janji Allah adalah benar ". Lalu dia berkata: "Ini tidak lain hanyalah cerita-cerita dongeng orang-orang dahulu belaka." (QS. Al-Ahqaf: 17)

Ibnul Jauzi menjelaskan makna Uff secara bahasa. Beliau menyebutkan ada 5 pendapat. Dan semuanya merujuk pada satu makna, yaitu sesuatu yang remeh.

[1] Kotoran kuku, ini merupakan pendapat al-Khalil al-Farahidy
[2] Kotoran telinga, ini pendapat al-Ashma'i.
[3] Potongan kuku, ini pendapat Tsa'lab
[4] Uff dari kata al-Afaf [الأفف]. Dan kata al-Afaf dalam bahasa arab artinya sedikit. Sehingga kata Uff bermaksud meremehkan, menganggap kecil. Ini pendapat al-Anbari.
[5] Uff artinya benda ringan yang ada di tanah, seperti batu-batu kecil atau ranting. Ini pendapat Ibnu Faris.

Seterusnya, Ibnul Jauzi juga menyebutkan keterangan gurunya Abu Manshur, makna uff adalah tidak enak dirasa, berkeluh kesah. (Tafsir Zadul Masir, 4/156).

Kaitannya dengan interaksi kanak-kanak dengan orang tua, Allah memberikan dua larangan,
[1] Jangan berkata uff
[2] Jangan menengking menyergah

Dan uff lebih ringan dari pada menengking menyergah. Dengan merujuk makna bahasa, uff untuk orang tua berarti mengucapkan kalimat buruk paling rendah, yang tidak disukai orang tua.

Ibnu Kathir dalam tafsirnya menjelaskan surat al-Isra ayat 23, "Jangan berkata buruk kepada kedua orang tua, sampaipun kata uff yang merupakan kata buruk yang paling rendah tingkatannya," (Tafsir Ibnu Katsir, 5/64).

Itulah makna dari kata uff kepada ibu bapa. Semoga kita selalu menjaga perasaan ibu bapa dan berbakti pada mereka. Allahu'alam.

sumber islampos.com

Comments