Berdakwah Kepada Orang Tua

Abdullah tak pernah menyangka jika ayahnya, Abdullah bin Ubai adalah tokoh munafik sekaligus musuh utama Rasulullah. Sebenarnya, sosok ayah yang ia dambakan adalah seorang lelaki yang menjadi imam dalam membina keluarga untuk menjalankan agama. Pada kenyataannya ayahnya berada di sisi keyakinan yang berbeza. Mau tak mau, ketua keluarga yang seharusnya paling erat hubungannya menjadi musuh yang harus di waspadai.

Perbezaan jalan hidup tersebut tak membuat Abdullah meninggalkan birrul walidain. Setiap saat, Abdullah selalu berusaha berbakti kepada orang tuanya. Ia tidak menggunakan kata-kata kasar. Melainkan kalimat yang halus dan dibalut kesopanan.

Konon, Abdullah bin Ubai pernah memecah belah antara muhajirin dan Ansar dengan membangkitkan heroisme kaum Ansar kerana telah berjasa dalam menolong Rasulullah. Pada satu peperangan ia mengatakan, "sungguh, jika kita pulang ke madinah, sudah tentu orang yang mulia akan mengusir orang yang hina." Orang yang mulia dalam pandangan Abdullah bin Ubai adalah dirinya, sedangkan orang hina yang akan diusir adalah Rasulullah.

Kala itu, semua orang menghujat Abdullah bin Ubai. Bahkan Umar pun sangat geram hingga ingin menghukum mati tokoh munafik tersebut. Namun, Abdullah menyejukkan suasana dengan memberi nasihat kepada ayahnya. "Demi Allah engkau tidak boleh pulang sebelum engkau mengakui dirimu yang hina dan Rasulullah yang mulia." Akhirnya, Abdullah bin Ubai mengikut nasihat anak lelakinya. Masalahpun diselesaikan dan konflikpun diselesaikan.

Konflik orang tua-anak seperti yang dialami Abdullah bin Abdullah bin Ubai memang banyak berlaku. Akar masalahnya iaitu peringkat pemahaman orang tua terhadap agama masih awam. Sehingga apabila si anak mula menunjukkan syiar islam seperti menjauhi ikhtilat, mengikuti kajian islam intensif sehingga memakai tudung. Serta merta orang tua menjadi cemas lalu "menghadkan" si kanak-kanak dari menjalankan syariat.

Melihat kenyataan seperti di atas, tentu saja seorang anak tidak boleh tinggal diam. Kerana membiarkan maksiat di dalam rumah sama saja menjadi "syaitan Ahras atau syaitan bisu". Bukanlah setiap ahli keluarga berkewajipan saling menjaga antara satu sama lain sari api neraka. Selain itu, taat kepada orang tua bersifat relatif, selama tidak melanggar perintah Allah.

Meluruskan kesalahan orang tua tak ada bezanya dengan berdakwah kepada orang lain. Namun, cara yang di gunakan perlu lebih halus dan sopan. Selain itu, perlu memilih saat dan bahasa yang sesuai. kadang, suatu nasihat ditolak bukan kerana nasihat tersebut salah, melainkan kaedah menyampaikannya yang kurang tepat.
ar-risalah

Comments