Nikmatnya Bekerja

Bekerja adalah fitrah ma-nusia. Jika terdapat orang yang enggan dan malas bekerja sesungguhnya hal itu melawan fitrahnya sendiri. Maka manifestasi potensi yang Allah berikan pada diri manusia menjadi modal yang luar biasa untuk dioptimumkan, dibangunkan dan difungsikan dengan betul mengikut rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai sesuatu yang asasi.

Mulakan berfikir bahawa bekerja itu perintah. Kesedaran untuk melaksanakan perintah membawa diri seseorang menuju perbuatan dengan motivasi yang tinggi dan berharap redha ilahi. Dengan bekerja orang menjadi mulia. Dengan bekerja orang dapat menjadikan diri dan menunjukkan bahawa dirinya ada. Sebagai bukti bahawa ia hadir di tengah-tengah keluarganya dan wujud manfaat bagi diri dan sesama (Surah at-Taubah ayat 105).



Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda: "Tiada seorang pun memakan makanan yang lebih baik daripada memakan yang diperolehi dari hasil keringatnya sendiri. Sesungguhnya Nabiyullah Daud as pun memakan dari hasil karyanya sendiri. "(HR. Bukhari)

Yang perlu diberi perhatian adalah apabila orang bekerja hanya mencari keuntungan semata-mata, nescaya akan rugi. Bekerja yang diperintahkan itu bukan sekadar mempunyai muatan memenuhi suatu keperluan yang bersifat materialis, tetapi lebih dari itu, muatan ibadah dan orientasi ukhrowi menjadi sebahagian yang tak terpisahkan.

Apapun bentuk pekerjaan, sepanjang halal dan baik, tidak perlu menjadikan orang-orang minder atau berkecil hati. Meski orang sering melihat kemampuan modaliti dan kekuatan kewangan. Sementara kita perlu memahami bahawa setiap kerja hendaklah menjadi amal, sehingga starting point penting dalam bekerja adalah membina niat tulus dan motivasi positif.

Ramai orang bekerja tetapi belum tentu ia beramal. Sebaliknya banyak orang beramal dan tentu saja mereka bekerja. Orang yang beramal mampu mewujudkan kerja dalam amalan amal soleh, sikap dan tingkah laku yang mendatangkan manfaat, atau bahkan mampu memberikan profit yang diharapkan.

Hampir boleh dipastikan jika ada sebab tentu ada akibat. Orang sering bekerja keras dan berharap dengan bekerja keras itu akan mendapatkan hasil yang lebih dan keuntungan yang banyak. Jika pandangan kita selama ini dalam bekerja hanya soal keuntungan, meraih profit dan pendapatan yang lebih dari biasa, hal ini bererti ada sesuatu yang tidak pernah kita soroti sebagai yang penting dalam bekerja, sesuatu yang hakiki yang sering ditinggalkan-manifestasi kerja, esensinya adalah amal.

Jika orang bekerja masih memerlukan pengakuan dari pihak lain bahawa ia telah bekerja, maka bekerjalah tanpa berharap sebarang. Ingat konsep ikhlas beramal. Dalam konteks kerja formal, berbuatlah sesuai tugas pokok dan fungsi. Dalam ranah sosial keagamaan, bekerjalah bersama-sama orang yang anda ajak untuk berbakti, mengabdi dan mengamalkan kemampuan ilmu dalam kehidupan beragama di dalam masyarakat.

Dalam budaya organisasi, berbuatlah untuk kesejahteraan dan kemaslahatan banyak orang yang menjadi tanggung jawab dan kawalan anda, tanpa meninggalkan rasa keadilan dan kejernihan dalam berfikir dan bertindak, tidak mudah percaya oleh ucapan buruk dari satu sumber sebelum memeriksa dan mengesahkan data lain yang boleh dipercayai.

Mewujudkan tauhid dalam bekerja merupakan sebuah cabaran dalam kerja atau amal, bahawa bukan hanya kerja saja yang dilakukan. Orang yang bekerja hendaklah menikmati statusnya sebagai pekerja.

Status pekerja adalah anugerah yang luar biasa. Apalagi pekerjaan atau amal itu datangnya dari Allah. Kesedaran manusia dengan pangkat menjadi pekerja itulah yang mampu mengangkat darjatnya menjadi mulia. Inilah yang disebut bertauhid. Bila manusia mengingkari statusnya dan tidak mahu bekerja bererti ia telah menghina dirinya.

Untuk itulah kita bekerja dan berbuat. Sungguh nikmat dalam bekerja, apatah lagi tidak hanya reward dunia yang kita terima tetapi akhirat juga kita raih. Ada kata-kata hikmah: "Berbuatlah sekehendakmu, maka kamu akan mendapat balasannya (yang setimpal)". Masihkah kita menunda untuk berbuat sesuatu demi kebaikan dan masa depan kita? - Fakulti Tarbiyah STAIN Kudus

Comments