Qarun Sebelum menjadi Orang Kaya

Kisah Qarun dalam al-Quran banyak disebutkan dalam suraH al-Qashash.

"Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, maka Dia berlaku aniaya terhadap mereka dan Kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. (Ingatlah) ketika kaumnya berkata kepadanya: "Janganlah kamu terlalu bangga; sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang terlalu membanggakan diri. "(QS: al-Qashash: 76)

Dari ayat tersebut jelas bahawa Qarun merupakan salah satu kaum Nabi Musa. Menurut Ibnu Ishak, Qarun adalah bapa saudaranya Nabi Musa. Sementara menurut A'masy dan lainnya dan pendapat ini pendapat masyhur, Qarun adalah sepupu Nabi Musa. Ayah nabi Musa yang bernama Imran adalah kakak dari ayah Qarun yang bernama Yashhar. Baik Nabi Musa mahupun Qarun adalah keturunan Nabi Ya'kub kerana kedua-duanya merupakan cucu dari Laway dan Laway adalah putra Nabi Ya'kub, saudara Nabi Yusuf tetapi hanya berbeza ibu. Qarun merupakan keturunan Bani Israil. Semasa hidupnya, dia banyak meminta dan hidup dari keringat Bani Israil. Kerana itu, tidak hairan apabila sebahagian besar Bani Israil sendiri membencinya .

Awal kehidupan Qarun amat begitu miskin dan mempunyai ramai anak. Namun dia berhati mulia lagi dermawan terhadap golongan faqir miskin. Malah ramai dikalangan faqir miskin yang berdoa “Wahai Tuhan kami…biarlah Qarun jadi kaya-raya  walaupun kami miskin…mudah-mudahan dia dapat memberi sumbangan derma kepada kami yang miskin ini”. Doa ini pernah dilafazkan di hadapan Qarun hingga menyebabkan dia sendiri merasakan dirinya lebih berhak menjadi kaya demi untuk menyumbang derma kepada orang lain.

Qarun adalah seorang yang sangat soleh, baik, sentiasa mengikuti perintah Nabi Musa semasa dia hidup dalam kemiskinan. Suatu hari dia datang menghadap Nabi Musa, meminta Nabi Musa agar dia didoakan menjadi orang kaya, kuat beribadah dan boleh membantu saudara- saudaranya Bani Israil. Nabi Musa lalu mendoakannya dan dengan izin Allah, Qarun menjadi sangat kaya raya. Dia bukan hanya berjaya dalam peternakan, akan tetapi juga diangkat menjadi salah seorang menteri oleh Ramses II yang hidup pada masa itu. 

Cita-citanya untuk menjadi orang kaya kini sudah tercapai. Namun sayang, kekayaannya telah menjadikannya lupa dan derhaka. Niat awal agar lebih khusyuk ibadah dan membantu sesama manusia tidak pernah dia lakukannya.

*Dari pelbagai sumber

Comments