5 Kemulian Bagi Orang Fakir Miskin

Abul Laits berkata : Ketahuilah bahawa bagi orang fakir miskin itu akan mendapat lima kemulian.
  1. Pahala amalnya lebih dari pahala amal orang-orang yang kaya dalam sembahyang, sedekah dan lain-lainnya.
  2. Jika ingin sesuatu dan tidak tercapai dicatat baginya pahala.
  3. Mereka lebih dahulu masuk syurga.
  4. Hisab mereka di akhirat lebih ringan.
  5. Penyesalan mereka sangat kurang, sedang orang-orang kaya ingin seperti orang fakir di akhirat, sedang orang fakir tidak ingin seperti orang yang kaya.


Anas bin Malik r.a berkata: Pada suatu hari Rasulullah SAW keluar dan memegang tangan Abu Dzar, lalu bersabda :
"Hai Abu Dzar sesungguhnya ia dihadapanmu ada bukit penghalang yang sukar didaki, tidak akan dapat mendaki kecuali orang-orang yang ringan bawaanya. Abu Dzar bertanya : Ya Rasulullah saya ini termasuk yang ringan atau yang berat? Rasulullah SAW bertanya : Apakah engaku mempunyai makan untuk hari ini? Jawabanya : Ya. Apakah mempunyai makan untuk esok pagi? Jawabanya : Ya. Apakah engaku mempunyai makan untuk lusa? Jawab Abu Dzar : Tidak. Nabi SAW bersabda : Andaikan engkau mempunyai makanan untuk lusa (untuk tiga hari) nescaya engaku termasuk orang-orang yang berat.

*Sumber dari ahmadraje.blogspot.com

Comments