Ayat-ayat Hitam Dalam Kitab Talmud Yahudi

Talmud merupakan kitab suci kumpulan Zionis-Yahudi di seluruh dunia. Seluruh tindak-tanduk Zionis-Israel merujuk pada ayat-ayat Talmudisme. Bahkan Texe Marrs, penyiasat bebas Amerika yang telah meneroka keturunan Bush selama enam tahun dan membuktikan bahawa keluarga Bush, termasuk Presiden AS George W. Bush, merupakan sebuah keluarga yang sangat rajin mempelajari Talmud. 

"Legasi Bush adalah Yahudi dan mereka menjadikan Talmud sebagai kitab sucinya. Adalah satu kesalahan yang besar jika ada yang menyangka mereka merupakan keluarga Kristiani. Mereka memperkudakan kekristianan untuk menipu warga Kristian dunia. Padahal, mereka merupakan keluarga Talmudis yang taat, "demikian Texe Marrs. 

Kita tentu sudah banyak mendengar tentang Talmud. Namun belum banyak yang mengetahui kandungan ayat-ayatnya. Berikut dipaparkan sejumlah ayat-ayat Talmud yang menjadi dasar segala tindak-tanduk kaum Zionis terhadap orang-orang bukan Yahudi (Ghoyim atau Gentilles), dan darinya anda akan "memahami" mengapa kaum Zionis selalu mahu menang, selalu mengkhianati perjanjian, dan sebagainya. Inilah ayat-ayat suci mereka: 

"Hanya orang-orang Yahudi yang manusia, sedangkan orang-orang bukan Yahudi bukanlah manusia, melainkan binatang." (Kerithuth 6b hal.78, Jebhammoth 61a) 

"Orang-orang bukan Yahudi diciptakan sebagai budak untuk melayani orang-orang Yahudi." (Midrasch Talpioth 225) 

"Angka kelahiran orang-orang bukan Yahudi harus ditekan sekecil mungkin." (Zohar II, 4b) 

"Orang-orang bukan Yahudi harus dijauhi, bahkan lebih daripada babi yang sakit." (Orach Chaiim 57, 6a) 

"Tuhan (Yahweh) tidak pernah marah kepada orang-orang Yahudi, melainkan hanya (marah) kepada orang-orang bukan Yahudi." (Talmud IV / 8 / 4a) 

"Di mana saja mereka (orang-orang Yahudi) berkumpul, mereka akan menjadi pangeran raja-raja." (Sanhedrin 104a) 

"Terhadap seorang bukan Yahudi tidak menjadikan orang Yahudi berzina. Boleh dijatuhkan hukuman bagi orang Yahudi hanya bila berzina dengan Yahudi lain iaitu isteri seorang Yahudi. Isteri bukan Yahudi tidak termasuk. "(Talmud IV / 4 / 52b) 

"Tidak ada isteri bagi bukan Yahudi, mereka sesungguhnya bukan isterinya." (Talmud IV / 4/81 dan 82ab) 

"Orang-orang Yahudi harus selalu berusaha untuk menipu daya orang-orang bukan Yahudi." (Zohar I, 168a) 

"Jika dua orang Yahudi menipu orang bukan Yahudi, mereka harus membahagikan keuntungannya." (Choschen Ham 183, 7) 

"Tetaplah terus berjual beli dengan orang-orang bukan Yahudi, jika mereka perlu membayar wang untuk itu." (Abhodah Zarah 2a T) 

"Tanah orang bukan Yahudi, kepunyaan orang Yahudi yang pertama kali menggunakannya." (Babba Bathra 54b) 

"Setiap orang Yahudi boleh menggunakan kebohongan dan sumpah palsu untuk membawa seorang bukan Yahudi kepada kejatuhan." (Babha Kama 113a) 

"Pemilikan orang bukan Yahudi seperti padang pasir yang tidak dimiliki; dan semua orang (setiap Yahudi) yang merampasnya, bererti telah memilikinya. "(Talmud IV / 3 / 54b) 

"Orang Yahudi boleh mengeksploitasi kesalahan orang bukan Yahudi dan menipunya." (Talmud IV / 1 / 113b) 

"Orang Yahudi boleh mempraktikkan riba terhadap orang bukan Yahudi." (Talmud IV / 2 / 70b) 

"Ketika Messiah (Raja Yahudi Terakhir atau Ratu Adil) muncul, semuanya akan menjadi orang suruhan Yahudi." (Erubin 43b) 

Inilah sebahagian kecil dari ayat-ayat hitam Talmud. Inilah landasan ideologi kaum Zionis dalam hidupnya. Setiap hari Sabtu yang dianggap suci (Shabbath), mereka Talmud sepanjang hari dan mengkaji ayat-ayat di atas. Mereka menganggap Yahudi sebagai bangsa yang satu-satunya berhak disebut manusia. Sedangkan bangsa di luar Yahudi mereka anggap sebagai binatang, termasuk orang-orang liberalis yang malah melayani kepentingan kaum Zionis.

*Diterjemahkan oleh Detik Islam dari sumber eramuslim.com

Comments