Misteri Nabi Khidir dan Nasihatnya Kepada Nabi Musa

Sebahagian kita ada yang menganggap 'Nabi Khidir "sehingga hari nin belum wafat, untuk mengajar berbagai hikmah kepada manusia. Bagaimanakah sebenarnya Nabi Khidir itu?

Dari sebuah khutbah Jumaat seorang ustaz (KH. Yaksyallah Mansur Ma) menyampaikan hikmah dari kisah Nabi khidir dan Nabi Musa.

"Lalu keduanya bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba Kami, yang telah kami berikan rahmat dari sisi Kami, dan yang telah Kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami .." (Qs Al Kahfi: 65)

Menurut jumuhul mafassirin (majoriti ahli tafsir) sejak dari Ibnu Abbas, Al Tabari, Al Qurthubi, Ibnu Katsir sampai penafsir kontemporari Ahmad Musthafa al Maraghi bahawa yang dimaksudkan keduanya pada ayat ini adalah Nabi Musa Alaihi Salam dan anak muda pengiringnya (pembantunya) Yusya 'bin nun. Sementara yang dimaksudkan seorang diantara hamba-hamba Kami adalah Nabi Khidr Alaihi Slama. Tetapi penafsir kontemporari yang lain iaitu as Syahid Syed Qutb, penyusun tafsir Fi Dzilalil Qur'an tidak menyebut nama Khidir ketika menafsirkan ayat ini. Dia hanya menyebut-nyebut al abdus soleh (hamba yang soleh) saja. Dia berpendirian demikian sebab di dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan kisah ini (QS Al Kahfi 65-82) tidak pernah disebut nama Khidr dan oleh itu beliau merasa lebih baik membiarkan sosok ini tetap rahsia seperti yang termaktub dalam Al-Quran.

SIAPAKAH NABI KHIDIR ITU?

Nabi Khidir Alaihi Salam yang menurut Jumhurul mufasirin sebagi nabi yang dijadikan oleh Nabi Musa Alaihi Salam sebagai gurunya, telah menimbulkan kontroversi di kalangan ulama sejak dahulu sehingga sekarang. Khidir atau Khadhir atau Khidhir berasal dari bahasa Arab yang ertinya hijau. Menurut riwayat Mujahid apabila dia bersolat rumput-rumput kering yang disekelililngnya akan menjadi hijau. Segolongan orang terutama dari kalangan kaum shufi mengatakan bahawa dia masih hidup sehingga sekarang. Banyak cerita lain, tetapi kebanyakan cerita tersebut berasal dari kisah-kisah israiliyat. Dan tentang beliau masih hidup sampai sekarang bertentangan dengan ayat Allah: Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu (Muhammad), maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal? Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati (Qs Al Anbiya: 34-35)

Imam Bukhari dan beberapa perawi hadis yang lain menegaskan Nabi Khidir Alaihi Salam telah wafat.

Hikmah dari kisah ini, Adab menuntut ilmu

AI Imam Fakhrur Razi berkata, "Ketahuilah, ayat ini (Qs al-Kahfi: 66) menunjukkan bahawa Nabi Musa memperhatikan adab serta tata cara yang cukup banyak dan lunak ketika ingin belajar dari Nabi Khidir. Tata cara tersebut antara lain:

Nabi Musa merendahkan dirinya dengan bertanya secara halus, "Apakah engkau mengizinku untuk mengikutimu? Padahal kita tahu Nabi Musa adalah seorang Nabi Ulul Azmi yang pernah bercakap-cakap dengan Allah dan memimpin Bani Israil. Dia pula satu-satunya Nabi yang disebut namanya dalam Al Qur'an sebanyak 300 Kali!

Kemudian Nabi Musa berkata "Supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar .." ini membuktikan keperibadian luhur dan sifat tawaduk untuk mengakui akan kejahilan dirinya di hadapan sang guru. Dan beberapa adab lain.

Hikmah kisah ini juga menyampaikan salah satu etika dalam menuntut ilmu (al-Quran) iaitu bahawa ilmu harus dicari dari sumbernya. Ia harus didatangi walau jauh tempatnya dan kesulitan dalam menempuhinya. Nabi Musa memberi contoh bagaimana ia walaupun seorang nabi pilihan (ulul azmi) yang juga pemimpin turut bersedia untuk menempuh suatu perjalanan untuk mencari ilmu.

Nasihat Khidir kepada Musa

Dari Umar bin Al Khattab Radiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa sallam bersabda, "Saudaraku, Musa Alaihissalam berkata, Wahai Rabbi.., tampakanlah kepadaku orang yang engkau tampakkan kepadaku di perahu.."

Allah menurunkan wahyu kepada Musa, "Hai Musa kamu akan melihatnya .."

Tidak berapa lama kemudian datang Khidir, dengan aroma yang harum dan memakai pakaian berwarna putih. Khidir berkata, "Salam sejahtera atasmu wahai Musa bin Imran. Sesungguhnya Tuhanmu menyampaikan salam kepadamu beserta rahmatNya ..

Musa berkata, "Dialah As-Salam dan kepada-Nya kesejahteraan serta dari Nya kesejahteraan. Segala puji bagi Allah Rabbul-alamin yng nikmat-nikmatNya tidak dapat ku hitung dan aku tidak dapat bersyukur kepada-Nya kecuali dengan petolongan-Nya. Kemudian Musa berkata, "Aku Ingin engkau memberiku nasihat dengan suatu nasihat yang dengannya Allah memberikan manfaat kepadaku sepeninggalmu."

Khidir berkata, "Wahai pencari ilmu, sesungguhnya orang yang bercakap tidak lebih mudah jemu daripada orang yang mendengar. Maka janganlah kau buat orang-orang yang ada disekitarmu menjadi jemu ketika engkau berbicara kepada mereka. Ketahuilah bahawa hatimu merupakan bejana. Kenalilah dunia dan buanglah ia dibelakangmu, kerana dunia bukan merupakan tempat tinggalmu, dan apa yang ditetapkan bagimu tidak ada di sana. Dunia dijadikan sebagai perantara hidup hamba, agar mereka mencari bekal darinya untuk tempat kembali. 

Hai Musa, letakkanlah dirimu pada kesabaran, tentu engkau akan selamat dari dosa. Wahai Musa, pusatkanlah minatmu pada ilmu kalau memang engkau menghendakinya. Sesungguhnya ilmu itu bagi orang yang berminat kepadanya. Janganlah engkau menjadi mudah kagum kepada perkataan yang disampaikan panjang lebar, kerana banyak perkataan mendatangkan aib bagi orang yang berilmu dan boleh membocorkan rahsia yang betul ditutupinya.Tetapi semestinya engkau berkata sedikit kerana yang demikian itu termasuk taufiq dan kebenaran. 

Berpalinglah dari orang bodoh dan bersikaplah secara lemah lembut terhadap orang yang dungu, kerana yang demikian itu merupakan kelebihan para ahli hikmah dan hiasan orang-orang yang berilmu. Jika ada orang bodoh yang mencacimu, diamlah di depannya lalu menyingkir dari sisinya secara hati-hati kerana ia pergi tetap menggambarkan kebodohannya terhadap dirimu dan caciannya akan semakin bertambah gencar dan banyak. Wahai anak keturunan Imran, janganlah engkau kelihatan mempunyai ilmu kecuali hanya sedikit. Sesungguhnya asal keluar dan asal berbuat merupakan tindakan menceburkan diri kepada sesuatu yang tidak jelas dan memaksakan diri. Wahai anak Imran janganlah sekali-kali engkau membukakan pintu yang tidak engkau ketahui untuk apa pintu itu ditutup dan jangan tutup pintu yang tidak engkau ketahui untuk apa ia di buka. 

Wahai anak Imran, siapa yang tidak berhenti dari dunia, maka dunia itu yang akan melahapnya. Mana mungkin seseorang menjadi ahli ibadah jika hasratnya kepada dunia tidak pernah habis? Siapa yang menghina keadaan dirinya dan membuat tuduhan terhadap Allah tentang apa yang ditakdirkan baginya, mana mungkin kan menjadi orang zuhud? Adakah orang yang telah dikalahkan hawa nafsunya akan berhenti dari syahwat? Mana mungkin pencarian ilmu masih bermanfaat bagi orang yang dipagari kebodohan? Perjalanan akan menunjukkan ke akhirat dengan meninggalkan dunia. Wahai Musa belajarlah apa engkau amalkan agar engkau mengamalkannya dan janganlah engkau menampakkan amalmu agar disebut-sebut, sehingga engkau mendapat kerosakan dan orang lain mendapat cahaya. Wahai anak Imran, jadikanlah zuhud dan taqwa pakaianmu, jadikanlah ilmu dan zikir sebagai perkataanmu, kerana yang demikian itu membuatmu Rabbmu redha. Berbuatlah kebaikan kerana engkau juga harus melakukan yang lain. Engkau telah mendapatkan nasihatnya jika engkau menghafalnya ".

Selepas itu Khidir berbalik meninggalkannya, sehingga tinggal sendirian Musa dalam keadaaan sedih. (Diriwayatkan Ath Thbrany dalam Al Ausath, di dalam nya ada Zakaria bin yahnya Al Wafad, yang didhaifkan tidak hanya oleh satu orang, Ibnu Hibband dalam At Tsiqat. Dia menyebutkan bahawa dia salah dalam kemaushullannya. Yang benar, didalamnya ada riwayat dari Sufyan Ats Tsaury , bahawa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengatakannya, dan rijal yang lain tsiqat. Majma "Az Zawa'id, 10/224)

*Diterjemahkan oleh Detik Islam dari sumber eramuslim.com

Comments