Bahaya Jawab Telefon ketika Bangun Tidur

HP, telepon genggam

APABILA yang hendak membuat panggilan adalah seorang wanita dan yang menelfonnya seorang lelaki yang bukan mahramnya. Hendaklah wanita itu tidak bercakap dengan suara yang dibuat - buat seperti dilembut - lembutkan, direndahkan, dan dihalus - haluskan. Hal ini disebutkan dalam firman Allah SWT:

"Hai isteri - isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertaqwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. "(QS. Al - Ahzab [33]: 32).

Selain itu, apabila wanita yang sedang tidur dan memaksakan untuk mengangkat telefon dari lelaki yang bukan mahramnya dan berbicara dengan suara yang lirih. Yang akhirnya akan timbul kesan menggoda dan hal - hal yang tidak diingini. Dengan suara seperti ini akan memancing seorang laki - laki pada hal negatif. Maka dari itu hindarilah perbuatan seperti ini wahai wanita muslimah! Lebih baik untuk menjaga kehormatan, janganlah mengangkat telefon jika kita belum bersedia untuk menjawab dan bercakap.

Sumber: Al - Furqon / Lajnah Dakwah Ma'had Al - Furqon Al - Islami / 2007.

Comments