Sejumlah Keajaiban Di Akhir Zaman


KIAMAT pasti akan terjadi. Itulah yang kita imani selama ini. Hal ini terbukti dengan telah terjadinya kiamat kecil, di mana kematian menimpa individu dan berlaku pula pada sekumpulan manusia yang tinggal pada suatu daerah yang sama melalui sebuah bencana. Maka, kedatangan kiamat besar pun tidak diragukan lagi. Sebab, janji Allah itu pasti benar.

Jika kiamat kecil hanya menimpa beberapa kawasan sahaja, lain halnya dengan kiamat besar. Ketika itu, seluruh dunia dan alam semesta ini akan hancur. Planet-planet sudah tidak beredar sesuai garis edarnya. Dan akan adanya keajaiban-keajaiban yang tidak biasa terjadi. Apakah itu?

Imam Ahmad menuturkan, Syuraih bercerita kepada kami, Falih bercerita kepada kami, dari Harits, dari Fudhail, dari Ziyad bin Sa'ad, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

"Isa putra Maryam akan turun sebagai imam dan hakim yang adil, kemudian ia akan menghancurkan salib, membunuh babi dan mengembalikan keamanan, pedang-pedang akan kembali ke dalam sarungnya, setiap yang beracun akan kembali ke tempat asalnya, langit akan menurunkan rezeki dan bumi akan mengeluarkan barakahnya sehingga seorang anak kecil akan bermain-main dengan seekor ular dan itu tidak akan membahayakannya, serigala menggembalakan kambing, singa mengembala lembu dan tidak membahayakannya. "

Hanya Ahmad yang meriwayatkan hadis ini. Sanad hadis ini kuat dan sahih.

*sumber islampos.com

Comments