Inilah Kekayaan Dajjal


Al-Mughirah bin Syu'bah r.a. berkata bahawa seorang bertanya kepada Nabi saw. tentang Dajal sebagai kesinambungan daripada soalan saya, sehingga Nabi saw bersabda kepadaku:

"Apakah kepentinganmu?" Aku menjawab, "Orang-orang berkata bahawa Dajal mempunyai bukit roti dan sungai air?" Lalu Nabi menjawab, "Itu sangat remeh bagi Allah." (HR Bukhari dan Muslim).

Oleh kerana kemampuannya menguasai dan mengolah seluruh sumber daya alam, serta mengawal dan menjaganya untuk kepentingan konspirasi zionisme, maka harta kerajaan Dajal melimpah-ruah --sebagai mana disebutkan dalam hadis tadi-- juga mempunyai bukit roti dan sungai air.

Perjalanan masa menguruskan sistem kewangan, perbankan, dan ekonomi yang dirintis secara moden sejak The Knight Templar menyebabkan mereka mempunyai aset kewangan yang boleh menguasai --khususnya perputaran uang-- di seluruh dunia.

Institusi kewangan, mulai dari World Bank dan IMF adalah lanjutan "bukit-bukit roti" yang diedarkan kepada para "pengemis" negara berkembang dengan pelbagai keperluan yang membelenggu dan memperbudak negara yang diberi pinjaman olehnya.

Kemajuan ekonomi telah lindap dan mereka hanya menjadi "tenusu" kaum Dajal. Sumber-sumber alam di negara-negara Goyim (non-Yahudi) harus dimanfaatkan sebesar-besarnya. Rangkaian syarikat minyak berskala antarabangsa yang disokong oleh para profesional serta para eksekutif yang merangkap juga sebagai "pandangan belakang swasta" dikuasai sepenuhnya oleh Amerika dan negara Barat lainnya. Kita mengenal Mobil Oil, Stanvac, Maxus, British Petroleum, dan sebagainya. Sedangkan rizab minyak dan emas negaranya sendiri dibiarkan untuk sementara waktu. Modal mereka adalah teknologi, modal, dan kepakaran khusus yang bergerak dalam bidang syarikat multinasional yang melakukan eksplorasi minyak dan kerja sama pemboran secara bagi hasil.

Dengan cara seperti itu, kekayaan dan deposit minyak mentah yang ada di Amerika untuk sementara tidak disentuh sebagai upaya preventif apabila deposit minyak di negara-negara lain telah habis. Dan pada masa itu, merekalah yang mengambil alih kuasa minyak dan gas bumi ini, kerana cadangan di negara Barat masih cukup besar.

*sumber cemonlines.blogspot.my

Comments