Dari Penganut Hindu Hingga Menjadi Professor Hadis Universiti Islam Madinah


Pada masa ini, kita banyak mendengar kisah orang-orang kembali kepada fitrah mereka, memeluk Islam. Hal ini patut kita syukuri. Tapi hanya ada beberapa orang yang berasal dari kegelapan agama nenek moyang mereka selepas menerima cahaya Islam berjaya menghadirkan pengaruh dan sumbangan yang luar biasa untuk kemajuan pengetahuan keislaman. Jika kita melihat warisan hebat yang ditinggalkan oleh mualaf seperti Muhammad Asad, Maryam Jamilah, Dr. Maurice Bucaille, Muhammad Pickthall, Michael Wolfe, dan Pamela Taylor, pencapaian mereka benar-benar menakjubkan. Pada masa ini, ada tokoh yang luar biasa yang mungkin melampaui para pendahulunya. Dia adalah Prof. Muhammad Dhiya ur-Rahman Azmi. Ia memberi sumbangan yang sangat besar dalam kajian ilmu hadis. Sebuah pencapaian yang layak dikenang dan menjadi sebahagian dari sejarah peradaban Islam.

Islam Tidak Mengenal Kasta Sosial

Muhammad Dhiya ur-Rahman Azmi dulu bernama Banke Laal. Lahir tahun 1943 dalam sebuah keluarga Hindu di desa Bilarya Ganj. Sebuah desa yang terletak di Kecamatan Azamgarh, India. Apabila memeluk Islam usianya 18 tahun. Konsep kesamarataan dan keadilan yang ditawarkan Islam telah membuatnya terkesan. Menurutnya, perkara itu merupakan keistimewaan dan humanisme yang hanya ada pada Islam. Alasan ini pula yang menyebabkan banyak orang-orang di anak benua India memeluk Islam. Mereka ingin lepas dari sekat-sekat kasta. Dan mendapatkan kebebasan bertindak sesuai dengan cita-cita dan kehendak mereka.

Di India ada beberapa organisasi yang memudahkan perpindahan agama. Kegiatan organisasi ini dikenali dengan Ghar Wapsi. Sebuah kegiatan yang difasilitasi organisasi Hindu India untuk memudahkan perpindahan agama seorang non-Hindu ke agama Hindu. Di masyarakat Islam India, tidak didapatkan aktiviti semacam ini. Tidak ada sumbangan atau bantuan materi yang didapat bagi mereka yang baru saja memeluk Islam. Sisi baiknya, seseorang yang memeluk Islam benar-benar mengalu-alukan perintah Allah dan lahir dari niat yang tulus. Jika ingin menjadi seorang muslim, perkara yang perlu anda lakukan adalah memahami mesej hakiki dari Islam itu sendiri.

Dijauhi Keluarga dan Hijrah Mendalami Islam

Setelah memeluk Islam, kedua-dua orang tua dan keluarga dekatnya memboikot Syaikh Muhammad Dhiyaurrahman Azmi. Ia pun hijrah ke Pakistan untuk mendalami agama. Ia belajar agama di Madrasah yang bekerja sama dengan Jami'ah Islamiyah. Kemudian melanjutkan pengajian S1 di Universitas Islam Madinah (Jami'ah Islamiyah Madinah), Arab Saudi. Di tempat ini, ia menjadi graduan pertama yang pernah beragama Hindu.

Tidak berhenti hanya di peringkat sarjana, Syaikh Dhiyaurrahman melanjutkan pengajian pasca sarjananya (S2) ke King Abdul Aziz University di Mekah, yang kemudian dikenali dengan Ummul Qura University. Ijazah doktor falsafah ia dapatkan dari Universiti al-Azhar, Kaherah.

Kepakarannya dalam bidang hadis adalah sesuatu yang diakui khalayak. Universiti Islam Madinah mengakuinya dengan mengangkatnya sebagai guru besar (profesor) di Fakulti Hadis kampus tersebut. Malah Kerajaan Arab Saudi sendiri menghadiahkannya kewarganegaraan Arab Saudi sebagai bentuk terima kasih atas sumbangan yang beliau berikan dalam kajian ilmu hadis.

Syaikh Dhiyaurrahman tidak menghadkan aktivitinya hanya di bidang akademik semata. Ia juga aktif ambil bahagian dalam bidang pentadbiran. Seperti bergabung dengan Liga Muslim Dunia (Muslim World League) di Mekah. Dan juga menjadi dekan Fakultas Hadits Universitas Islam Madinah hingga bersara. Selepas bersara, beliau diangkat menjadi pengajar di Masjid Nabawi oleh Jabatan Hal Ehwal Masjid Nabawi pada tahun 2013.

Sumbangan Terhadap Peradaban Islam

Banyak karya tulis telah dibuat oleh Profesor Dhiyaurrahman Azmi. Ia menulis puluhan buku mengenai pelbagai topik penting dalam Islam. Tapi yang paling istimewa adalah karya monumentalnya berupa ensiklopedia hadith. Ia beri judul karyanya itu dengan al-Jami 'al-Kamil fi al-Hadits ash-Shahih ash-Shamil. Karya istimewanya ini adalah kumpulan hadis-hadis sahih yang tersebar di berbagai buku-buku klasik.

al-Jami al-Kamil fi al-Hadits ash-Shahih asy-Syamil, karya monumental Prof. Muhammad Dhiyaurrahman Azmi

Buku al-Jami 'al-Kamil fi al-Hadits ash-Shahih ash-Shamil terdiri dari 20 jilid lebih buku tebal. Yang mengandungi kira-kira 16,000 Hadis. Memuat tentang pelbagai permasalahan: akidah, hukum, ibadah, biografi Nabi, fekah, tafsir Al-Quran, dan masih banyak lagi. Orang-orang akan mengingat Syaikh Prof Muhammad Dhiyaurrahman Azmi dan berterima kasih kepadanya atas usahanya meneliti hadis. Mengumpulkannya sehingga mudah untuk dipelajari dan dibaca para pecinta hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Usahanya ini menjadi bukti bagaimana ia mencontohi usaha Imam al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmizi, an-Nasai, dan Imam Malik dalam meneliti dan mengumpulkan hadith.

Karya legenda lain yang merupakan kesungguhan Prof. Azmi adalah "Encyclopedia of the Qur'an Glorious" dalam bahasa Hindi. Umat ​​Islam pernah berkuasa selama kira-kira 800 tahun di India, sayangnya tak banyak buku yang tersedia dalam bahasa asli mereka yang menjelaskan menjelaskan makna Al-Quran. Memberikan pencerahan tentang nilai-nilai kemanusiaan yang diberitakan Al-Quran.

Ensiklopedia unik yang ditulis oleh Prof. Azmi ini, menjelajah lebih daripada 600 topik perbahasan. Buku ini merupakan buku pertama (perintis) yang ditulis mengenai tema ini dalam bahasa Hindi. Dalam masa yang sangat singkat, buku ini sudah dicetak sebanyak lapan kali di India. Kerana respon umat yang bagus terhadap buku ini, edisi bahasa Urdu dan India pun akan dicetak pula. Boleh dikatakan, buku ini adalah salah satu buku terbaik dalam kajian Al-Quran. Perbahasan yang disusun mengikut susunan abjad. Di dalamnya juga dimuatkan foto dan peta tempat-tempat yang masyhur.

Kajian beliau dalam menempuh pendidikan juga merupakan kajian yang menarik. Tesis Master-nya berjudul Abu Hurairah fi Dhau-i Marwiyatihi: Dirasatun Muqaranatun Fi miati Haditsin min Marwiyatihi adalah bentuk pembelaan terhadap sahabat Nabi, Abu Hurairah radhiallahu 'anhu. Ia membantah tuduhan yang dibuat oleh beberapa orang yang mempersoalkan kesahihan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sedangkan disertasinya adalah kajian terhadap kitab Aqdhiyatu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.

Dalam bukunya Dari Ganga ke Zamzam dalam bahasa Urdu, Prof. Azmi menceritakan kisah keislamannya dan banyaknya kesulitan yang harus ia hadapi. Tentu buku ini juga menarik untuk dibaca. Kemudian karyanya yang istimewa tentang kajian perbandingan agama, Dirasat al-Yahudiyah wa al-Masihiyah wa al-Adyan al-Hind juga mendapat apresiasi yang tinggi. Buku ini dijadikan acuan materi pembelajaran tahap yang lebih tinggi di universiti-universiti di Arab Saudi. Pada masa ini, Prof. Azmi terlibat dalam projek penulisan kajian perbandingan agama Hindu, Buddha, Jainisme, dan Sikh yang akan segera diterbitkan pula.

Penutup

Tidak ada yang menyangka, seorang anak laki-laki yang dilahirkan di sebuah keluarga Hindu di kemudian hari menjadi guru hadis di Universiti Islam Madinah dan pengajar di Masjid Nabawi. Profesor Azmi merupakan orang yang istimewa. Perjalanannya hidupnya mengajar kita bahawa kehidupan ini bagaikan roda yang berputar. Seseorang boleh di berada di pusingan bawah menghadapi kesulitan. Kemudian berada di bahagian atas menikmati kejayaan. Seseorang harus berusaha menyelesaikan pusingan kesulitan yang ia hadapi sampai ia berjaya membuktikan kepada dunia -dengan izin Allah-, ia mampu menyumbang untuk peradaban.

Kesederhanaan mempunyai peranan penting dalam pembentukan karakter. Kerana kesederhanaan mampu menahan seorang untuk berbuat yang tidak semestinya ia lakukan. Kesederhanaan juga menjadi perisai yang menghalang sifat sombong. Kesederhanaan adalah kunci untuk kesalehan dan baiknya perbuatan. Kesederhanaan, sopan santun, dan kerendahan hati serta kelihatan pada sosoknya.

Prof. Azmi adalah figur yang membuat kita teringat dengan kebenaran sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam,

النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي اْلإِسْلاَمِ إِذَا فَقُهُوا وَالْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ

"Manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah, akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia paham agama. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi ". (HR Muslim).

sumber kisahmuslim.com

Comments