Membuka Rahsia Seorang Muslim


Di dalam kehidupan kita sehari-hari, manusia sering tidak menyedari bahawa ia telah melakukan dosa besar. Kebanyakan manusia hanya mengentahui bahawa yang termasuk dosa besar itu hanay tiga macam saja, iaitu menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua dan bersumpah palsu. 

Mereka tidak mengetahui bahawa, di luar it umasih bnayak sekali perbuatan yang termasuk dosa besar. Salah satu dari sekian banyak tersebut adalah Membuka Rahsia Seorang Muslim / Orang islam.

Seroang membuka kejelekan seseorang Islam, yang kejelekannya itu menjadi rahsia dirinya, maka perbuatan seperti ini adalah dosa. Dan yang dimaksudkan dengan rahsia peribadi di sini ialah kelemahan-kelemahan peribadi yang ia malu diketahui orang lain, tetapi tidak merugikan umat


Contoh: Seseorang yang dipandang oleh orang ramai taat dan patuh kepada Allah, tidak banyak bercakap, dan tidak pula dikenali sebagai juru dakwah. Tetapi ternyata apabila ia sendirian ia minum minuman keras. Perbuatan seperti ini boleh dikatakan sebagai rahsia peribadinya. Jika ada yang tahun perbuatan ini, maka ia tidak boleh menyebarkan kepada orang lain. Tetapi jika orang yang banyak mengajak kebaikan, sedangkan di kala sendirian minum minuman keras, maka menyebarkan kejahatan orang ini kepada umat bukan termasuk berbuat membuka rahsia. sebab orang tersebut sebenarnya adalah pengecoh umat, sehingga setiap orang adalah berhak membongkar kejahatannya terhadap umat ini.

Tentang menyiarkan atau membuka rahsia yang tidak patut diketahu orang ramai Allah firmankan dalam surah An Nur ayat 19

Ertinya: "Sesungguhnya orang-orang yan gingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman bagi mereka azab yagn pedih di dunia dan di akhirat dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui"

Kekejian yang dimaksudkan pada ayat ini ialah suatu perbuatan dosa, dan satu perbuatan dosa tidak boleh disiarkan di tengah-tengah masyarakat yang beriman. Bahkan Rasulullah menyururh kita agar merahsiakan rahsia seorang mukmin yang kita ketahui. Hadis Riwayat Muslim menyebutkan:

Ertinya: "Barangsiapa menutupi rahsia saudaranya maka Allah akan menutup rahsianya pada hari kiamat"

Hadis ini menjanjikan adanya suatu balasan di akhirat kepada orang yang mahu menutup rahsia orang Islam. Balasan itu berpua diampuni dosanya oleh Allah.

Disarikan dari buku: 70 Dosa Besar, oleh Drs. M. Thalib. Penerbit Gema Risalah Press.

Comments