Teka teki makhluk penghuni bumi yang di ciptakan sebelum Adam a.s akhirnya terungkap


Ibnu Abbas ra mengatakan, "Setelah Allah menyempurnakan penciptaan langit dan bumi dengan segala sifatnya, gunung-gunung telah ditancapkan, angin telah dilepaskan, di bumi telah ada binatang-binatang liar dan bermacam-macam burung, maka buah-buahan kering dan jatuh ke bumi dan di bumi tumbuh rumput yang satu sama lain saling tumpang tindih. Pada saat itu, bumi mengadukan persoalan tersebut kepada Tuhannya. Atas aduan itu, Allah menciptakan umat yang beraneka ragam dan berlainan jenis, yang diberi nama Jin.Mereka mempunyai jiwa dan aktiviti. Lalu mereka bertebaran seperti debu halus kerana jumlah mereka yang sangat banyak. Tanah rata, pergunungan, dan pelbagai pelosok dunia telah dipenuhi oleh mereka. Mereka menduduki muka bumi dalam jangka masa yang dikehendaki oleh Allah. Di antara mereka ada yang putih, hitam, merah, kuning, tompok-tompok, totol-totol, tuli, buta, menawan, jelek, kuat, lemah, perempuan, dan laki-laki. Satu sama lain kawin dan melahirkan keturunan. Mereka disebut Jin kerana mereka samar, tidak kelihatan.

Setelah mereka menyesaki bumi dan dunia kian menyempit kerana mereka terus bertambah, bertambah pula bencana kerana mereka, maka Allah mengirimkan angin taufan kepada mereka. Angin tersebut membinasakan mereka. Hanya sedikit daripada mereka yang tinggal. Mereka adalah yang pertama kali membuat rumah, membelah batu, memburu burung, dan binatang liar.

Semua itu terus-menerus mereka lakukan dalam masa yang lama. Kemudian satu sama lain di antara mereka saling berlaku sombong dan zalim: akibatnya, mereka saling berperang. Akan tetapi, perangnya bukan menggunakan senjata. Sebahagian di antara mereka melenyapkan sebahagian yang lain dengan menyekat rumah-rumah sehingga mereka yang terkepung binasa kerana lapar dan haus.

Setelah tindakan pemusnahan yang dilakukan mereka kian memuncak, maka Allah menghantar umat yang berasal dari laut kepada mereka yang jasad-jasadnya lebih besar daripada mereka dan bentuknya lebih menakjubkan, yang disebut dengan Bin. Umat ​​tersebut menyerbu mereka sehingga kaum Jin binasa, tidak satu pun yang tinggal.

Jin tinggal di bumi lebih kurang 500 tahun. Setelah itu, bumi dikuasai oleh Bin. Mereka berkahwin satu sama lain, melahirkan keturunan dan berkembang biak semakin banyak sehingga bumi kian penuh. Sebahagian di antara mereka suka membenam ke bumi lapis ketujuh (menyusul: Penduduk Bumi Lapis Tujuh) dan menetap di sana untuk beberapa hari. Bagi mereka tidak ada tempat yang terhalang. Mereka adalah yang pertama kali menggali telaga, membuat sungai, dan mengalirkan air dari sumber-sumbernya dan dari laut. Mereka adalah yang pertama kali membuat mesin / roda, membina jambatan di atas air, menangkap ikan di lautan, dan memburu binatang-binatang liar di kawasan yang tidak berpenduduk.

Oleh kerana itu, semua binatang, baik di daratan mahupun di lautan, mengadukan urusan tersebut kepada Allah dan kerosakan yang disebabkan oleh mereka kian bertambah. Maka, Allah mencipta Jan. "

Ibnu Abbas ra mengatakan, "Allah menciptakan Jan dari nyala api ..." Beliau juga mengatakan bahawa Jan adalah golongan Jin laki-laki. Mereka mempunyai jenis yang beraneka ragam. Di antara mereka ada yang disebut dengan Nahabir, ada juga yang disebut Nahamir. Umat ​​ini layaknya seperti manusia, suka makan, minum, dan berketurunan. Di antara mereka ada yang Mu'min dan ada juga yang kafir. Dan nenek moyang mereka adalah Iblis yang dikutuk oleh Allah.

Diriwayatkan bahawa Allah menjadikan malaikat sebagai penghuni langit dan menjadikan Jan sebagai penghuni bumi. Setelah binatang liar dan burung mengadukan perbuatan Jin dan Bin, Allah mencipta Jan, sebagaimana telah diceritakan. Setelah Allah mencipta Jan, maka Dia menempatkan mereka di bumi. Setelah tinggal di bumi, mereka berperang dengan Bin. Jan terlalu kuat bagi Bin sehingga mereka mampu menghancurkan Bin sampai tidak ada satu pun yang tinggal. Tinggallah Jan di bumi. Mereka berkahwin satu sama lain dan melahirkan keturunan sampai bumi ini penuh.

Selanjutnya, di antara mereka timbul kedengkian dan kezaliman. Di antara mereka banyak terjadi pertumpahan darah. Sebahagian daripada mereka mengganggu sebahagian yang lain. Atas kejadian ini, bumi mengadu kepada Tuhannya. Maka, ketika itu, kepada mereka Allah mengutus bala tentera malaikat. Dalam rombongan tersebut ada Iblis yang dahulunya bernama 'Azazil. Dahulunya dia merupakan ketua malaikat. Dia bersama rombongannya mengusir Jan dari bumi. Akibatnya mereka mengungsi ke gunung-gunung dan tinggal di sana dan Iblis merampas bumi dari mereka.

Pada awalnya, si Iblis ini menyembah kepada Allah, baik di bumi mahupun di langit. Akan tetapi, kemudian dia ujub dengan dirinya dan dia terasuki ketakaburan (merasa besar). Dalam keadaan demikian, Allah melihat apa yang ada di dalam hatinya, maka Zat Yang Maha Agung berfirman:

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan Engkau? "Tuhan berfirman," Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. "(Surah al-Baqarah [2]: 30).

Kalimat "man yufsidu fiiha" pada penggalan kalimat diatas lebih tepat jika ia bukan diertikan sebagai "orang" tetapi akan lebih tepat jika dimaknai sebagai "makhluk".

Sehingga dari penggalan kisah yang diceritakan Ibnu Abbas ra tadi, terungkap sudah Kenyataan para malaikat, "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu (makhluk) yang akan membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah ...", maksudnya seperti makhluk-makhluk yang diceritakan terdahulu , iaitu Jin dan Bin. Sebab, mereka telah melakukan kerosakan di muka bumi dan menumpahkan darah.

Lalu siapakah sosok "manusia purba" yang fosil fosilnya ditemui dan diketahui berumur ratusan juta tahun lalu? (Sumber: Syaikh Muhammad bin Ahmad bin Iyas, "Kisah Penciptaan dan Tokoh-tokoh Sepanjang Zaman" (diterjemahkan oleh Abdul Halim), Kuala Lumpur: Pustaka Hidayah, Cet. I, Oktober 2002, hal. 13-72)

Comments