Waktu tidur yang dilarang dalam Islam

Dalam Islam, semua perbuatan boleh menjadi ibadah. Begitu juga tidur, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. Dalam Al-Quran, Allah swt pun menyuruh kita untuk tidur. Namun, ada dua waktu tidur yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk tidak dilakukan iaitu:

1. Tidur di pagi hari selepas solat Subuh

Dari Sakhr bin Wadi'ah Al-Ghamidi radliyallaahu 'anhu bahawasanya Nabi shallallaahu' alaihi wasallam bersabda:

"Ya Allah, berkahilah bagi ummatku pada pagi harinya" (HR. Abu Daud 3/517, Ibnu Majah 2/752, Ath-Thayalisi halaman 175, dan Ibnu Hibban 7/122 dengan sanad sahih).
Ibnul-Qayyim telah berkata tentang keutamaan awal hari dan makruhnya mensia-siakan masa dengan tidur, di mana beliau berkata:

"Termasuk perkara yang makruh bagi mereka - iaitu orang soleh - adalah tidur antara solat Subuh dengan terbitnya matahari, kerana waktu itu adalah waktu yang sangat berharga sekali. Terdapat kebiasaan yang menarik dan agung sekali mengenai pemanfaatan waktu tersebut dari orang-orang soleh, sampai-sampai walaupun mereka berjalan sepanjang malam mereka tidak toleransi untuk berehat pada waktu tersebut hingga matahari terbit. Kerana ia adalah permulaan hari dan sekaligus sebagai kuncinya. Ia merupakan waktu turunnya rezeki, adanya pembahagian, turunnya keberkatan, dan darinya hari itu bergulir dan mengembalikan segala kejadian hari itu atas kejadian saat yang mahal tersebut. Maka perlulah tidurnya pada saat seperti itu seperti tidurnya orang yang terpaksa "(Madaarijus-Saalikiin 1/459).

2. Tidur sebelum Solat Isya '

Diriwayatkan dari Abu Barzah radlyallaahu 'anhu: "Bahwasannya Rasulullah shallallaahu' alaihi wasallam membenci tidur sebelum solat isya 'dan berbual-bual selepasnya" (HR. Bukhari 568 dan Muslim 647).

Majoriti hadis-hadis Nabi menerangkan makruhnya tidur sebelum solat isya '. Oleh sebab itu At-Tirmidzi (1/314) mengatakan: "Majoriti ahli ilmu menyatakan makruh hukumnya tidur sebelum solat isya 'dan berbual-bual selepasnya. Dan sebahagian ulama 'lain memberi keringanan dalam masalah ini. Abdullah bin Mubarak berkata: "Kebanyakan hadis-hadis Nabi melarangnya, sebahagian ulama membolehkan tidur sebelum solat isya 'khusus di bulan Ramadhan sahaja."

Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata dalam Fathul-Baari (2/49): "Di antara para ulama melihat adanya keringanan (iaitu) mengecualikan bila ada orang yang akan membangunkannya untuk solat, atau diketahui dari kebiasaannya bahawa tidurnya tidak sampai melewatkan waktu solat. Pendapat ini juga tepat, kerana kita katakan bahawa alasan larangan tersebut adalah kebimbangan terlewatnya waktu solat. "

Comments

Anonymous said…
Increase suitable remainder to that and you really are prepared to encounter [url=http://lfcream.com]buy lifecell[/url] Treatment Treatment lifecell Cleaning providers will help http://lfcream.com attention luggage and definately will have you looking younger plus much more restored.