10 Sunnah Ketika Makan

1. membasuh kedua-dua tangan sebelum dan selepas makan. (Sunan Abi Dawud Hadtith3755)

2. duduk di atas lantai. (Bukhari Sahih Hadith5386) 

3. duduk di salah satu daripada tiga postur berikut;
a) Dalam kedudukan MEMBACA TASYAHHUD (seperti dalam solat) (Fathul Baari Hadith5399), 
b) Sama seperti di atas dengan lutut kanan dibangkitkan, (Ibid; Takhrijul Ihya Hadith1304) dan 
c) Dalam postur mencangkung (Sahih Muslim Hadith5299). 

4. makan dengan jari (ibu jari, telunjuk dan jari tengah). (Sahih Muslim Hadith5265 dan Majmauz-zawaaid) 

5. membaca nama Allah sebelum makan. (Bukhari Sahih Hadith5376) 

6. Makan dengan tangan kanan. (Bukhari Sahih Hadith5376) 

7. makan dari bahagian yang paling dekat plat dan bukan dari tengah-tengah. (Bukhari Sahih Hadith5376) 

8. Seboleh-bolehnya, untuk makan secara kolektif dari satu pinggan/talam. (Ibn Kathir Surah24 Aayat61; Sunan ibn Majah Hadith3287) 

9. membersihkan setiap sedikit makanan yang tertinggal di atas pinggan dan menjilat jari sebelum membasuh mereka. (Muslim Sahih Hadith5268) 

10. Untuk membaca pelbagai du'aas Masnoon selepas makan. Salah satu daripadanya adalah, 'Alhamdulillaahil ladhiy at'amanaa wa saqaanaa wa ja'alanaa muslimeen'. (Sunan Abi Dawud)

Comments