20 Rahsia Besar Berkaitan Al-Quran Al-Karim


Matlumat terpenting berkaitan Al-Quran Al-Karim:

1-Al-Quran diturunkan dalam tempoh 23 tahun.

2-Ayat Al-Quran diturunkan di Mekah selama 13 tahun.

3-Ayat Al-Quran diturunkan di Madinah selama 10 tahun.

4-Jumlah Juzuk dalam Al-Quran 30 Juzuk.

5-Jumlah Hizib dalam Al-Quran 60 Hizib.

6-Jumlah Surah dalam Al-Quran 114 Surah.

7-Jumlah Rubuk dalam Al-Quran 240 Rubuk.

8-Al-Quran juga dikenali dengan 55 nama yang lain.

9-Bilangan patah perkataan dalam Al-Quran adalah 77439 patah perkataan.

10-Bilangan ayat dalam Al-Quran adalah 6236 ayat.

11-Bilangan huruf  dalam Al-Quran adalah 321250 huruf.

12-Surah paling Agong dalam Al-Quran adalah surah Al-Fatihah.

13-Ayat paling Agong dalam Al-Quran adalah surah Al-Kursy.

14-Surah paling panjang dalam Al-Quran adalah surah Al-Baqarah.

15-Ayat paling panjang  dalam Al-Quran adalah ayat berkaitan dengan hutang.

16-Perkataan paling panjang  dalam Al-Quran adalah Faasiqoinakumuhu.

17-Perkataan paling pendek  dalam Al-Quran adalah Toha.

18-Surah yang memiliki 1/3 daripada khasiat Al-Quran adalah surah Al-Ikhlas.

19-Surah yang menjadi Jantung atau Hati Al-Quran adalah surah Yasin.

20-Surah yang paling Indah dalam Al-Quran adalah surah Ar-Rahman.

*Sumber dari peribadirasulullah.wordpress.com

Comments