Bukan Saja Manusia, Jin Kafir Juga Dimasukan ke Neraka

Golongan jin kafir juga akan dimasukkan ke dalam neraka, sama seperti golongan kafir diantara manusia, kerana jin harus bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan mereka, sebagaimana halnya manusia. 

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembah" (QS. Adz-Dzariyat: 56) 

Pada hari kiamat nanti, jin dan manusia akan dikumpulkan semuanya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an: 

"Dan (ingatlah) hari diwaktu Allah menghimpunkan mereka semuanya (dan Allah berfirman):" Hai golongan jin, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia ", (QS. Al-An'am: 128) 

"Demi Tuhanmu, sesungguhnya akan Kami bangkitkan mereka bersama syaitan, kemudian akan Kami datangkan mereka ke sekeliling Jahannam dengan berlutut. Kemudian pasti akan Kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Dan kemudian Kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka, "(QS. Maryam: 68-70). 

Kemudian Allah SWT akan melaksanakan kepada jin-jin kafir itu, "Masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat jin dan manusia yang terdahulu sebelum kamu," (QS. Al-A'raf: 38). 

Kemudian mereka akan dilemparkan ke neraka dengan kepala di bawah, sebagaimana yang difirmankan Allah SWT, "Maka mereka (sembahan-sembahan itu) dijungkirkan ke dalam neraka bersama-sama orang-orang yang sesat. Dan bala tentera iblis semuanya, "(QS. Asy-Syu'ara: 94-95). 

Dengan demikian, janji Allah bahawa neraka akan dihuni oleh golongan kafir dari jin dan manusia akan ditepati-Nya, "Dan untuk Itulah Allah menciptakan mereka. kalimat Tuhanmu (keputusan-Nya) telah ditetapkan: Sesungguhnya aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan jin dan manusia (yang durhaka) semuanya, "(QS. Hud: 119). 

"Dan tetaplah atas mereka keputusan azab pada umat-umat yang terdahulu sebelum mereka dari jin dan manusia, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang rugi," (QS. Fushshilat: 25).

Comments