Syiah: Haji Ke Karbala Lebih Mulia Daripada Haji Ke Baitullah?

Oleh: Syeikh Daud bin Sulaiman al-Mahi, alumni Syari'ah Univ. Islam Madinah 

"Sesungguhnya menziarahi kubur Husain bersamaan dengan 20 kali haji. Dan lebih utama daripada 20 kali umrah. "(Furu 'al-Kafi: 1/324, Tsawab al-A'mal, Ibn Babawaih: 52, Tahdzib al-Ahkam, Al-Thusi: 2/16, Kamil al-Ziyaarat: 161, Wasa'il al-Syi'ah, al-Hurr al-'Amili: 10/348) 

Riwayat lain yang sama dengan ini menyebutkan, "Siapa yang mendatangi kuburan Husain dan tahu terhadap hak-haknya, maka baginya haji sebanyak seratus kali bersama Rasulullah saw." (Tsawab al-A'mal: 52 dan Wasa'il al-Syi'ah : 10/350) 

Dalam Wasa'il al-Syiah dan selainnya, diriwayatkan dari Muhammad bin Muslim dari Abu Ja'far dia berkata, "Seandainya manusia tahu betapa besarnya keutamaan menziarahi kuburan Husain nescaya mereka akan mati kerana rindunya. Mereka akan merasa sangat rugi. "Saya bertanya," Apakah kemuliaannya itu? "Ia menjawab," Siapa yang menziarahinya kerana rindu padanya nescaya Allah catatkan baginya 1000 kali haji maqbul, 1000 kali umrah mabrur, pahala yang setara dengan 1000 syuhada 'Badr, pahala 1000 orang yang berpuasa, pahala 1000 kali sedekah yang diterima dan pahala 1000 korban yang disembelih dengan mengharap wajah Allah. 

Dia akan sentiasa terjaga dari segala mara bahaya yang ditimbulkan syaitan. Malaikat yang mulia akan menjaganya dari depan, belakang, dari kanan, kiri, dari atas kepalanya dan dari bawah kakinya. Jika dia mati pada tahun itu para Malaikat ar-Rahman akan hadir ketika dia dimandikan, dikafankan dan diampunkan. Para malaikat itu akan menghantarnya sambil berisitghfar untuknya sampai ke kubur. Kuburnya akan diluaskan sejauh mata memandang. 

Allah akan memberinya keamanan dari sempitnya kubur, dari Munkar dan Nakir. Allah akan membukakan baginya pintu menuju syurga dan memberikan catatan amalnya dari sisi kanan. Lalu dia diberikan cahaya pada hari kiamat yang akan menerangi sejauh jarak timur dan barat. Kemudian seorang penyeru mengumumkan, 'inilah dia yang telah menziarahi Husain kerana rindu padanya.' Maka tidak tertinggal seorang pun di hari kiamat melainkan berharap sendainya dulu dia juga menjadi jemaah di antara para jemaah al-Husain. "(Kamil al-Ziyaarat: 143, Wasa 'il al-Syi'ah: 1/353, Bihar al-Anwar: 101/18) 

Seseorang dari penganut Syiah memperhatikan riwayat ini lalu terperanjat, kenapa keutamaan seperti ini dikhususkan untuk ziarah kubur Husain? Dimana keutamaannya mencapai ratusan kali haji, padahal tidak pernah disebut dalam Al-Quran. Bukankah ini dalil yang dibuat-buat lagi palsu? 

Setelah mendengar penjelasan imamnya tentang tuntutan keutamaan-keutamaan menziarahi kuburan Husain ia bertanya, "Allah telah mewajibkan haji ke Baitullah dan tidak menyebut ziarah kubur Husain." Imamnya lalu menjawab dengan jawapan yang tidak jelas, "Walaupun seperti itu adanya, tapi inipun sudah dibuat seperti itu oleh Allah. "(Bihar al-Anwar: 101/33 dan Kamil al-Ziyaarat: 266) 

Yang menghairankan adalah adanya sebahagian riwayat yang melemahkan keutamaan-keutamaan itu dimana disebutkan ziarah kubur lebih utama dari Haji ke Baitullah al-Haram. Akan tetapi Syaikhusy Syiah, al-Majlisi membantah dan menyebutkan bahawa itu hanya taqiyah. 

Riwayat mereka menyebutkan, dari Hanan, saya bertanya kepada Abu Abdillah, "Apa yang anda katakan berkaitan ziarah kubur Husain? Kerana telah sampai pada kami bahawa anda berkata itu setara dengan haji dan umrah. "Abu Abdillah lalu menjawab," Hadis itu sangat lemah. Ziarah tersebut tidak menyamai haji. Tapi ziarahilah dan jangan menjauh darinya kerana beliau adalah pemimpin pemuda ahli syurga. "

Al-Majlisi lalu menafsirkan riwayat ini dan juga puluhan riwayat sama dan menyingkap kesesatan kelompoknya, "Semoga yang dimaksudkan adalah tidak menyamai dua kewajiban, haji dan umrah. Akan tetapi yang lebih benarnya adalah ia mengatakannya dalam bentuk taqiyyah. "(Bihar al-Anwar: 101/35, Qurb al-Isnad: 48) 

Maksudnya, Ja'far berbohong ketika mengucapkan kata-kata itu. Sebagai bentuk kesantunan di hadapan ahlus sunah atau kerana takut dari mereka.

*Diterjemahkan oleh Detik Islam dari sumber islampos.com

Comments