Umar Al-Khattab Bertanya Siapa Yang Membunuhnya

Terbitnya matahari pagi, berita mengerikan tersebar ke seluruh Madinah. Penduduk ingin mengetahui lebih jelas mengenai kejadian yang sangat mengejutkan itu. Bahkan tokoh-tokoh dari kabilah masing-masing segera berkumpul di halaman rumah Umar untuk mengetahui keadaan kesihatanya.

Abdullah ibn Abbas mendedahkan "Aku masih berada ditempat Umar dan dia belum sedarkan diri hingga mata hari terbit. Setelah sedar, sambil berbaring dia bertanya :  Apakah orang-orang sudah solat?"

"Sudah," jawab Abdullah ibn Abbas.

Setelah itu dia memerintahkan Abdullah ibn Abbas untuk mencari orang yang telah menikamnya. Aku akan keluar dan menemui para ketua kabilah.

"Saudara-saudaraku, "kata Abdullah ibn Abbas, "Amirul mu'munin ingin mengetahui apakah peristiwa ini merupakan konspirasi kalian?"
Para pemuka kabilah yang mendengar soalan tersebut menjadi kecut dan serentak berkata," Semoga Allah melindungi kami, kami tidak tahu. Mana mungkin itu akan berlaku. Jika kami tahu, pasti kami bersedia menebusnya dengan nyawa kami atau anak anak kami."

"Lalu siapa yang menikam amirilmukminin?" Tanya Abdullah bin Abas lagi.

"Dia ditikam oleh musuh Allah, Abu Lu'luah budak Mughirah bin Syu'bah," jawab mereka.

Abdullah bin Abbas kembali dalam rumah Khalifah Umar dan menyampaikan kabar orang yang telah menikamnya. " Alhamdulillah, aku tidak dibunuh oleh seorang Muslim, tidak mungkin orang arab akan membunuh saya, " kata Umar.

Kemudian Umar R.A. menangis. Umar R.A. berkata "Demi Allah, jika aku boleh meninggalkan dunia ini tanpa ada perkara yang memberatkanku dan tidak ada apa-apa untukku, maka aku akan bahagia."

Abdullah ibn Abbas R.A. berkata "Ya Amirul Mukminin, Rasulullah S.AW meninggalkan dunia ini dan dia merasa bahagia denganmu, tidak ada dua orang Muslim yang berselisih berkenaan dengan kekhalifahanmu, setiap orang bahagia dengan kekhalifahanmu."

Umar R.A. berkata "Aku tahu itu, tapi kekhalifahan ini membuatku bimbang. Wahai Abdullah, dudukkan aku" Kemudian mereka mendudukkannya. Kemudian Umar memegang bahu Abdullah dan berkata "Wahai Abdullah, mahukah kau bersaksi untukku di hari kiamat ?" 

Abdullah berkata, "Aku akan bersaksi untukmu di hari kiamat."

Kemudian Umar berbaring di pangkuan anak lelakinya, Abdullah ibn Umar. Dia berkata kepadanya, " Letakkan pipiku di lantai."

Abdullah ibn Umar R.A. berkata "Kenapa ayah?" sambil mengucup kening Umar, dan meletakkan pipinya di lantai.

Umar berkata, "Jika aku ditakdirkan berada di syurga, maka bantal syurga lebih lembut daripada pahamu dan jika aku ditakdirkan masuk neraka maka kau tidak mahukan seorang penghuni neraka di atas pahamu."

Selain itu, dia juga berpesan kepada anaknya agar menjual benda-benda yang dimilikinya untuk membayar hutang hutangnya. Sebab dia tidak ingin meninggalkan dunia dengan membawa kewajiban yang belum diselesaikan.

Kemudian Umar R.A. memberitahu ahli keluarganya "Lembut-lembutlah dalam mengkafaniku kerana jika Allah menakdirkanku syurga, maka Allah akan memberikanku yang lebih baik daripada ini dan jika Allah menakdirkan neraka untukku, maka Allah akan mencabutku dari semua ini. Berlembutlah dalam menggali kuburku, kerana jika Allah menakdirkanku syurga, maka dia akan meluaskan kuburku. Dan jika Allah menakdirkan neraka untukku, maka kubur itu akan menghimpitku."

Kemudian dia berkata kepada anaknya iaitu Abdullah ibn Umar "Ya Abdullah, pergilah dan tanyakan kepada Aisyah RA, apakah dia membolehkanku untuk dikuburkan disamping Rasulullah SAW dan Abu Bakar R.A ?"

Lalu pergilah Abdullah ibn Umar RA, dia mengetuk pintunya dan masuk ke rumah Aisyah RA Ternyata Aisyah R.A. sedang menangis dan dia memberikan salam padanya kemudian bertanya pada Aisyah "Umar meminta untuk dikuburkan di samping Rasulullah SAW dan Abu Bakar R.A., apakah kau mengizinkannya?"

Aisyah R.A. berkata "Aku sudah menempah tempat itu untuk diriku, kerana Rasulullah adalah suamiku dan Abu Bakar adalah ayah ku, tapi aku akan memberikannya kepada Umar."

Dan riwayatnya menyebutkan ketika Abdullah datang, Umar sedang berbaring dan dia berkata "Dudukkan aku" Kemudian mereka mendudukkannya, lalu Abdullah memasuki bilik dan berkata "Wahai ayahku, keinginanmu dikabulkan."

Umar R.A. berkata "Aku tidak punya keinginan apapun melebihi itu. Ketika aku meninggal dan kau membawaku untuk dikuburkan, tanyakan kepada Aisyah RA lagi, mungkin kerana statusku dia merasa keberatan untuk memberikanku tempat itu. Tanyakan dia lagi dan jika dia setuju, maka kuburkan aku disana, kalau tidak, maka kuburkan aku di tanah perkuburan umat Muslim."

Beberapa hari selepas peristiwa penikama tersebut, Umar bin Khattab menghembuskan nafas terakhirnya dan meninggalkan duka mendelam dikalangan umat islam. Seandainya kematian Umar bin Khatab tidak melalui proses yang sangat keji dan tragis, mungkin kesedihan tidak akan berlarutan dan dendam tidak akan bersarang di dalam dada para keluarga.

Bagaimanapun keadaan islam sepeninggalan Umar saat itu?, boleh dikatakan bahawa islam telah mencapai kegemilangan dan ini tidak dapat dilepaskan dari peranan Umar bin khattab. Inilah salah satu masterpiece Umar bin Khatabyang berjaya ditorehkan semasa hidupnya.

Umar R.A. meninggal dan dikuburkan di samping Abu Bakar RA dan Rasulullah S.A.W. 

Sumber: Bab 25 buku Umar bin Khattab , Sebuah Telaah Mendalam Tentang Pertumbuhan Islam dan Kedaulatan Masa Itu laman 719-722 , yang ditulis oleh Muhammad Husain Haekal yang diterbitkan oleh Litera AntarNusa ( Cetakan kesepuluh , 2010 ) setebal xliv + 803 laman ]

*Diterjemahkan oleh Detik Islam dari sumber islampos.com

Comments