Irak dan Syam Diboikot Oleh Rom

tentara-amerika-di-iraq-masjid

IMAM Muslim dan Ahmad meriwayatkan dari Jabir bahawa Rasulullah saw. bersabda, "Hampir saja tidak boleh dibawa ke negeri Irak secupak makanan atau sebuah dirham."

Sahabat bertanya, "Siapa yang melakukan itu, ya Rasulullah?"

Beliau menjawab, "Orang-orang 'azam (bukan Arab) yang melarang hal tersebut."

Kemudian beliau berkata, "Hampir saja tidak boleh dibawa secupak makanan atau sebuah dirham kepada penduduk Syam."

Sahabat bertanya, "Siapa yang melakukan itu ya Rasulullah?"

Beliau menjawab, "Orang-orang Rom."

Kemudian Jabir diam sejenak dan berkata bahawa bersabda Rasulullah, "Pada akhir umatku akan ada seorang khalifah yang melimpahkan harta selimpah-limpahnya dan ia sama sekali tidak akan menghitung-hitungnya."

Sumber: Armageddon, Peperangan Akhir Zaman / Karya: Ir. Wisnu Sasongko, M.T / Penerbit: Gema Insani | www.islampos.com

Comments