Perang Lubnan Pintu menuju Armageddon?

Armageddon Wide Desktop Background

ARMAGEDDON adalah nama sebuah gunung di Palestin atau sekarang Israel. Arti Armageddon sendiri berasal dari bahasa Yunani, iaitu Ar bermakna Gunung (Har dalam bahasa Ibrani atau Hebrew) dan Mageddon (Magiddo) adalah nama kota kuno di wilayah Israel sebelah Utara.

Hal ini bermula dengan sebuah peperangan besar yang melibatkan banyak bangsa di dunia. Pertempuran dahsyat ini dikenali sebagai Armageddon, di mana lokasi utama perang ini adalah di lembah Megiddo atau Mageddon, Palestin. Mungkin ada yang menganggap Perang Armageddon hanyalah sebuah filem produksi Hollywood. Realitinya hollywood yang disokong oleh yahudi memang ingin membalikan fakta mengenai Armageddon ini melalui propaganda filem beliau. Padahal dikalangan para ahli kitab mereka telah mengkaji tentang peperangan ini dan senantiasa bersiap sedia untuk menghadapinya.

Di dunia Barat, Armageddon telah menjadi diskursus yang cukup urgen hingga sekarang, baik kalangan Kristian dan Yahudi, dari rakyat biasa hingga Presiden. Sebahagian mereka menganggap bahawa Armageddon adalah peristiwa jatuhnya meteor ke Bumi, padahal itu adalah pemahaman yang salah.

Bahkan sebuah filem pernah dibuat dengan tajuk Armageddon yang mengisahkan tentang bongkah meteor sebesar gunung yang bergerak cepat menuju Bumi, maka dikirimlah utusan atau "Mesias" berupa pesawat luar angkasa yang akan menghancurkan meteor tersebut sehingga tidak jadi ke atmosfera Bumi. Semua itu sangat jauh dari apa yang dimaksudkan dengan Armageddon itu sendiri. Peristiwa jatuhnya meteor ke Bumi hanyalah salah satu episod dalam Armageddon. Lantas apa hakikat sebenarnya tentang Armageddon.

Imam Ahmad dan abu Dawud meriwayatkan bahawa Rasulullah saw bersabda, "Kalian akan mengadakan perdamaian dengan bangsa Rum dalam keadaan aman. Lalu kalian akan berperang bersama mereka melawan suatu musuh dari belakang mereka. Maka, kalian akan sampai ke sebuah padang rumput yang luas dan berbukit-bukit. Maka berdirilah seorang laki-laki dari kaum Rum, lalu ia mengangkat tanda salib dan berkata, 'Salib telah menang!' Maka datanglah kepadanya seorang lelaki dari kaum muslimin, lalu ia membunuh laki-laki Rum tersebut. Lalu kaum Rum berkhianat dan terjadilah peperangan, di mana mereka akan bersatu menghadapi kamu di bawah 80 bendera, dan di bawah tiap-tiap bendera terdapat 12 ribu tentera. Pada saat itu Romawi mengingkari janji dan mereka sepakat untuk melakukan pembunuhan. "[]

Sumber: Armageddon, Peperangan Akhir Zaman, tipsartikeldanpengetahuan / Karya: Ir. Wisnu Sasongko, M.T / Penerbit: Gema Insani

Comments