Ciri-ciri Kebahagian dan Kemenangan Seorang Hamba


"Di antara ciri-ciri kebahagian dan kemenangan seorang hamba adalah:
  1. Bila ilmu pengetahuannya bertambah, bertambah pula kerendahan hati dan kasih sayangnya. 
  2. Setiap bertambah amal-amal shalih yang dilakukan, bertambah pula rasa takut dan kehati-hatiannya dalam menjalankann perintah Allah. 
  3. Semakin bertambah usianya, semakin berkuranglah ambisi-ambisi keduniaannya.
  4. Ketika bertambah hartanya, bertambah pula kedermawanannya dan pemberiannya kepada sesama.
  5. Jika bertambah tinggi kemampuan dan kedudukannya, bertambahlah kedekatanya pada manusia dan semakin rendah hati kepada mereka.
Sebaliknya, ciri-ciri kecelakaan adalah:
  1. Ketika bertambah ilmu pengetahuannya, semakin bertambah kesombongannya.
  2. Setiap bertambah amalnya, kian bertambah kebanggaannya pada diri sendiri dan penghinaannya pada orang lain.
  3. Semakin bertambah kemampuan dan kedudukannya, semakin bertambah pula kesombongannya."
(Al Fawa-id, Imam Ibnul Qayyim).

Comments