Kecerdasan yang dibimbing Allah


Selepas seorang pemimpin berupaya menjadi orang yang shidiq dan amanah, selanjutnya ia harus mempunyai kecerdasan, yang dengan kecerdasannya itu ia boleh meletakkan sesuatu dengan sangat tepat di jalan yang disukai Allah SWT.

Pemimpin yang soleh dan jujur ​​memang sangat diperlukan, tetapi tidak akan sempurna jika tidak diiringi dengan kecerdasan. Rasulullah SAW adalah orang yang fathonah iaitu orang yang sangat bijak, boleh berfikir dengan jernih, cepat, berkesan, cekap, tepat, dan kreatif. Paling tidak ada empat perkara yang harus dimiliki pemimpin masa depan.

Pertama, pemimpin yang bijak dia harus boleh berfikir jauh ke depan. Islam mengajar kita untuk berfikir tentang saat kematian, disuruh mengambil kira tentang keadaan alam kubur, juga dilatih berfikir tentang yaumal hisab, suatu masa yang belum terjadi. Artinya seorang pemimpin yang bijak dapat dilihat dari apakah ia mempunyai visi atau tidak, juga sejauh mana visi yang dicita-citakannya itu.

Seorang pemimpin sejati dia tidak hanya berfikir untuk hari ini saja, tetapi harus mampu membuat perancangan, misalnya sampai 5-10 tahun ke depan, juga strategi jangka panjang dan jangka pendek. Jika dia memimpin rumah tangga, dia akan berfikir hendak dijadikan apa rumah tangganya.

Apakah hanya akan berkaya-kaya di dunia, tapi direbus di akhirat? Atau melimpah ruah di dunia dan di akhirat menjadi ahli Syurga? Tidak sedikit orang yang cita-citanya hanya sampai dunia saja. Berlatihlah memikirkan visi yang jauh ke depan, kerana berfikir jauh itu menentukan apa yang boleh kita lakukan.

Kedua, pemimpin yang bijak itu harus mampu membuat strategi, merancang dan menentukan mana yang harus didahulukan. Jangankan memimpin sesuatu yang besar, untuk menetapkan hal yang sederhana saja memerlukan kemampuan berfikir. Membuat sesuatu yang mudah saja jika tidak memakai strategi tentu akan gagal, apatah lagi untuk memimpin sesuatu yang besar. Jika seseorang tidak mampu menentukan mana yang harus didahulukan dan tidak mampu merancang, itu ciri orang yang lemah kepimpinannya

Ketiga, pemimpin yang bijak harus mahir membaca, menggali dan mensinergikan potensi. Pemimpin yang tidak pernah membaca potensi dan mensinergikannya, dia tidak akan berjaya kerana tidak ada kejayaan tunggal, tidak pernah boleh berjaya hanya dengan sendirian. Sebagai contoh, Nabi SAW mengetahui potensi sahabat-sahabatnya, sehingga potensi mereka semua dapat bersinergi.

Sebagai contoh, Rasulullah SAW memahami potensi Bilal, walaupun ia hanya seorang budak yang hitam legam, tetapi ia sangat taat dan mempunyai suara yang bagus, sehingga azannya menyentuh qolbu. Contoh lain, terlahirnya seorang anak kerana adanya sinergi dari dua potensi, iaitu sel telur dari seorang ibu dan sperma dari seorang ayah. Oleh kerana itu, bacalah potensi orang-orang di sekitar kita. Di rumah potensi isteri dan anak apa, potensi pembantu apa, potensi tetangga bagaimana? Di sekolah potensi rakan-rakan juga dibaca.

Keempat, pemimpin yang bijak adalah pemimpin yang boleh memberi motivasi. Setelah potensi dibaca dan digali, lalu mereka digalakkan agar dapat berbuat sesuatu. Seorang pemimpin tidak cukup hanya pandai merancang dan bercita-cita, tetapi harus mampu memberi motivasi agar masyarakat dapat bergerak, anak boleh belajar, isteri boleh menjimatkan, jiran boleh saling menghargai, suasana di pejabat boleh menjadi produktif, bahkan bangsa boleh berubah menjadi lebih baik akhlaknya.

Sekarang di Indonesia ini orang yang bijak banyak, setiap kampus melahirkan graduan alumni setiap tahun, tetapi mengapa negara kita dilanda krisis dan masih belum mapan? padahal semua sumber-sumber alam telah tersedia secara komplit oleh Allah swt.

Bijak yang baik adalah bijak yang dibimbing oleh Allah SWT, kerana kecerdasan yang tidak dituntun akan berpeluang merosakkan. Kebatilan yang dilakukan oleh orang yang bijak lebih berbahaya dibandingkan oleh orang yang bodoh. Jika orang bodoh mencuri ayam, terkadang bukan ayamnya yang tertangkap, justru dirinya yang tertangkap. Tetapi jika orang bijak mencuri boleh sampai berbilion atau trilion rupiah, bahkan boleh membuat negara menjadi bankrap.

Semoga Allah Yang Mencipta akal fikiran, mengurniakan kepada kita kecerdasan yang dibimbing dan dituntun oleh-Nya, kecerdasan yang bermanfaat untuk melakukan sesuatu di jalan yang disukai-Nya.

*sumber www.percikaniman.org

Comments