Hadis tentang Syiah Ini Sekarang Terbukti

hadits tentang syiah

Syiah belum ada di zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Namun, hadis tentang syiah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad berisi ramalan munculnya syiah Rafidhah dan ulah mereka kini terbukti.

Syiah muncul sejak seorang Yahudi bernama Abdullah bin Saba 'mengaku masuk Islam. Ia kemudian mengisytiharkan diri sebagai pecinta Ali bin Abu Thalib radhiyallahu 'anhu namun mencela Abu Bakar radhiyallahu' anhu dan Umar radhiyallahu 'anhu.

Sebahagian orang syiah di akhir masa sahabat adalah orang yang mengutamakan Ali di atas seluruh sahabat. Sedangkan orang yang mengutamakan Ali sambil mencela Abu Bakar, Umar, Uthman dan sahabat lainnya, mereka disebut syiah rafidhah. Sebagaimana ditulis Ibnu Hajar Al Asqalani:

التشيع في عرف المتقدمين هو اعتقاد تفضيل علي على عثمان, وأن عليا كان مصيبا في حروبه, وأن مخالفه مخطئ, مع تقديم الشيخين وتفضيلهما

'Tasyayyu' dalam definisi para ulama masa lalu (salaf), ialah meyakini bahawa Ali lebih utama daripada Uthman, atau bahawa Ali di pihak yang benar dalam semua peperangannya, dan bahawasanya pihak yang menyelisihinya adalah keliru, dengan tetap meyakini Syaikhain (Abu Bakar dan Umar ) lebih utama dan mulia daripada Ali.

والتشيع محبة على وتقديمه على الصحابة فمن قدمه على أبي بكر وعمر فهو غال في تشيعه ويطلق عليه رافضي وإلا فشيعي فإن انضاف إلى ذلك السب أو التصريح بالبغض فغال في الرفض وإن اعتقد الرجعة إلى الدنيا فأشد في الغلو

"Tasyayyu 'adalah mencintai Ali dan mengutamakannya dibanding semua sahabat lain, dan jika mengutamakannya di atas Abu Bakar dan Umar maka dia tasyayyu' ekstrem yang disebut Rafidhah dan jika tidak maka disebut Syiah, Jika diringi dengan mencela dan membenci keduanya maka disebut Rafidhah ekstrem. Jka mempercayai Raj'ah bahawa Ali kembali ke dunia maka disebut Rafidhah yang sangat ekstrem "

Hadis tentang Syiah

Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, disebutkan:

عن على بن أبى طالب قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يظهر فى آخر الزمان قوم يسمون الرافضة يرفضون الإسلام

Dari Ali bin Abu Talib bahawa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Di akhir zaman akan muncul kaum yang dinamakan Rafidhah, mereka akan menentang Islam" (HR. Ahmad)

Walaupun hadits ini dhaif menurut Syaikh Albani, namun maknanya terbukti. Ketika kaum rafidhah mencela Abu Bakar, Umar, Usman, Aisyah, dan majoriti sahabat sehingga tidak mengakui hadis-hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat itu, pada hakikatnya mereka telah menentang Islam. Ditambah lagi permusuhan mereka saat ini kepada umat Islam yang boleh dilihat di Iran, Syria, Iraq dan beberapa negara lain sungguh nyata penentangan mereka terhadap Islam walaupun mereka sendiri mengaku Islam.

Kerana itu Imam Bukhari menyamakan syiah Rafidhah dengan Yahudi dan Nasrani. Dalam kitab Khalqu Af'alil 'Ibad beliau menuliskan:

ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي أم صليت خلف اليهود والنصارى

"Aku tidak membezakan apakah aku shalat bermakmum di belakang seorang penganut Jahmiyah atau Rafidhah, ataukah bermakmum di belakang Yahudi dan Nasrani (semuanya tidak sah"

sumber http://bersamadakwah.net/hadits-tentang-syiah/

Comments